De familie Hoeben

De recente generaties van de Hoeben-tak, waar ik van afstam, komen voornamelijk uit Beverwijk (N-H) en directe omgeving. Maar wanneer we terug gaan kijken in de tijd zien we dat de roots eind 18e eeuw gelegen zijn in de provincie Friesland: in Gorredijk en Nijehaske.
Doordat velen van beroep schippersknecht op de turfvaart waren, zien we dat de afstammelingen via Den Helder afzakken naar Beverwijk. Maar de naam duikt bijvoorbeeld ook op in Middelburg (prov. Zeeland).

Gorredijk
turfvaart in 1945 (bron: gorredijk-historie.nl)
Nijehaske
de Jousterdijk in Nijehaske in 1965 (bron: drimble.nl)
Gorredijk
Kerkewal in Gorredijk (bron: gorredijk-historie.nl)