Genealogie

Het Genealogisch onderzoek

Sinds augustus 1995 doe ik onderzoek naar mijn voorouders. Allereerst naar de familie Schultinge en Lefferts omdat die de bakermat in Drenthe hadden. Later ben ik ook de andere familietakken er bij gaan betrekken. Gegevens daarvan moesten – voor mij – verder weg gehaald worden, namelijk in Noord-Holland en Zuid-Holland.
Het gaat om de volgende familienamen:

Het verzamelen van de gegevens

Het stamboomonderzoek op internet was toen nog niet mogelijk, waardoor de gegevens fysiek opgezocht moesten worden in de verschillende rijksarchieven. 

Voor het verzamelen van de gegevens heb ik vele malen de rijksarchieven in de verschillende provincie’s bezocht in vooral Assen,  en Haarlem, maar ook in Leeuwarden, Zwolle , het Rijksarchief Zuid-Holland en het Nationaal Archief. Daarnaast zijn er ook  bezoeken aan het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) en het Nederlandse Genealogische Vereniging (N.G.V.) afgelegd. 

Nu – 30 jaar later – hoef je er eigenlijk de deur niet meer voor uit en kun je via internet een schat aan genealogische informatie inwinnen vanachter het beeldscherm.
Een belangrijke website hiervoor is “wiewaswie.nl” of de site van de Mormonen in Salt Lake City.

Heel belangrijk bij het genealogisch onderzoek is het verkrijgen van gegevens van mede-genealogen. Het internet speelt daarbij natuurlijk een belangrijke rol, maar ook de contacten tijdens de verschillende contactdagen in den lande waren hierbij van groot belang. Op deze manier ben ik bijvoorbeeld in het bezit gekomen van een overzicht van een Schultinge-tak (‘Henricus Scultinc’) vanaf 1263-1533. Een ander waardevol bezit op deze manier verkregen is –  een kopie van – het boekwerk De genealogie van de familie Beentjes van 1791-1991, compleet met familiewapen.

 

Software

Alle genealogische gegevens heb ik tot dusverre verwerkt in het computerprogramma Pro-Gen.

Omdat Pro-Gen stamt vanuit de MS-Dos-tijdperk en meerdere Windows functionaliteiten mist, heb ik inmiddels het programma GensDataPro aangeschaft en zal ik  geleidelijk aan alle genealogische data over gaan zetten naar dit softwareprogramma.

Over privacy ...

Ook binnen de genealogie hebben we tegenwoordig te maken met de Wet op de privacy. Het bijhouden van bestanden van nog in leven zijnde personen is aan strikte regels gebonden alsook het bekend maken van deze gegevens. Mocht u op mijn site gegevens tegenkomen waarvan u niet wilt dat ze gepubliceerd worden op het internet, neem dan contact met mij op.