Microfoons

Wanneer ook bekabelde microfoons gebruikt worden, moet de schakelaar Phantom on ook ingeschakeld worden.

Sennheiser microfoon

 

 

Het kanaal op het zendkastje moet hetzelfde zijn als op de Sennheiser microfoon. Anders met CH+ of CH- het kanaal bijstellen

 

 

 

Plug vanaf achterzijde zendkastje naar een LINE IN-ingang op het mengpaneel (meestal kanaal 8)