De auteur Monseigneur J.Th. Beentjes

De heer Jan Beentjes is de auteur van “De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991 – 200 jaar”. Hij is geboren op 17 augustus 1924 te Heemskerk, werd op 4 december 1955 tot priester gewijd in de Kathedraal van Carantinga (Brazilië).
Vanwege zijn werk als coördinator van de Pastoraal in het Bisdom Leopoldina kreeg hij op 5 september 1989 van Paus Johannes Paulus II de titel van Kapelaan van de Paus. Hij is op 1 mei 2004 overleden en ligt begraven op de Begraafplaats Laurentius in Heemskerk (bron: https://www.graftombe.nl/names/info/504060/beentjes ) .

In het begin van de jaren negentig heb ik via de telefoon persoonlijk met dhr. Beentjes gesproken. Naast allerlei uitwisselingen betreffende de genealogie-ervaringen heeft hij toen ook nadrukkelijk gezegd, dat hij geen bezwaar had als ik zijn onderzoeksgegevens zou gebruiken. Door het op deze manier op internet te plaatsen kunnen anderen er ook voordeel van hebben, en het heeft al meerdere keren tot reacties geleid in de vorm van allerlei aanvullingen. Op deze manier wordt de genealogie Beentjes steeds completer.
Vanwege het feit dat ik alleen een fotocopie had van de genealogie en alle stamboomgegevens in digitale vorm verwerk, ben ik in 2002 begonnen om het levenswerk (122 pagina’s) van dhr. J.Th. Beentjes in de computer te stoppen, aangevuld met mijn eigen familiegegevens en de aanvullingen die ik van derden aangereikt krijg. Omdat het allemaal in de – spaarzame – vrije tijd moest gebeuren, ging dat niet zo snel. Maar in september 2005 was deze klus geklaard en vanaf dat moment is de gehele parenteel online te bekijken.

Het prachtige boekwerk is dus het resultaat van al het speurwerk van Monseigneur Jan Beentjes en is indertijd uitgegeven door drukkerij Bepa in Heemskerk. Helaas was de eerste oplage indertijd snel uitverkocht. In januari 2004 leek het er op dat de drukkerij in overweging nam om de genealogie te gaan herdrukken, maar het zou tot november 2011 duren voordat de 2e druk uit kwam. Dan is er ook nog een 2e boekje bij gekomen met de titel “Het gebruik van de bijnamen in de familie Beentjes”. Sinds die tijd ben ik in bezit van een gedrukt exemplaar van beide boeken.
Als u ook nog een exemplaar in uw bezit wilt hebben kunt zich aanmelden bij de drukkerij door een email naar hen toe te sturen.

auteur J.Th. Beentjes (1924-2004)