Parenteel van Pieter HOEBEN

I.1    Pieter HOEBEN, geboren ± 1705.
Kind:

   1. Andries Pieters (zie II.1).

II.1    Andries Pieters HOEBEN, geboren ± 1729 te Gorredijk (gezindte: hervormd), zoon van Pieter HOEBEN (zie I.1) en ONBEKEND.
Gehuwd ± 1754 te Gorredijk, gehuwd voor de kerk 1761 te Gorredijk met Willemke GOSSES.
Uit dit huwelijk:

   1. Andries Andries(sen) sr. (zie III.1).

III.1    Andries Andries(sen) HOEBEN sr., schipper (1798)/tjalkschipper (1817), geboren op 10-06-1755 te Gorredijk. In de overlijdensakte van Andries Andries HOEBEN wordt vermeld dat hij geboren is in Oosterend. Gedoopt (Ned. Hervormd) op 15-05-1806 te Nijehaske [Haskerland]. Andries Andries HOEBEN was op den 8 Maij 1806 op belijdenis van het Christelijk geloof tot Ledematen te Nijehaske aangenomen (zie G/42) en is dus op basis van die gedane geloofsbelijdenis gedoopt op 15-5-1806 (G/156), overleden op 19-06-1841 om 02.00 uur te Nijehaske op 86-jarige leeftijd. Bij de geboorte van Foekjen waren de “echtelieden wonende in de schuit …”, zoon van Andries Pieters HOEBEN (zie II.1) en Willemke GOSSES.
Gehuwd met Elske OUTGERS (Elke HOUTKE; ook: RUTGERS; ook: OETZES), geboren ± 1756, gedoopt (Ned. Hervormd) op 08-05-1806 te Nijehaske, overleden op 29-11-1817 om 19.00 uur te Nieuwehaske [Haskerland]. Overleden “in het huis No 75 te Nieuwehaske”In de huwelijksakte van zoon Andries Andries HOEBEN jr. (H/21) wordt gewag gemaakt van de dubbele naam van Elske OUTGERS: “…zoon van Elke HOUTKE, ook wel genaamd geweest Elske OUTGERS…..”.
Uit dit huwelijk:

   1. Andries Andries(sen) Jr. (zie IV.1).
   2. Wilhelmina Andriessen (Willemke Andries) (zie IV.5).
   3. Foekjen Andries (zie IV.7).
   4. Aukje, geboren ± 1793/’94 te Nijehaske. Bron “Nadere toegang” is een naslag waarin alle personen staan die in 1811 aangifte hebben gedaan van hun familienaam mét vermelding van de kinderen met hun leeftijden op moment van aangifte. Daarin wordt Aukje dus genoemd als dochter van Andries Hoeben en ze is dan 19 jaar oud.

IV.1    Andries Andries(sen) HOEBEN Jr., schippersknecht (1813)/schippersgezel (1813)/schippersknegt (1849)/zeeman-matroos (1838)/winkelier (1867), geboren op 30-01-1793 te Middelburg. Op de site http://genea.pedete.net/bever/index.htm staat vermeld dat Andries geboren is te Heerenwal, gem. Akkrum, kanton Heerenveen. Gedoopt (Ned. Hervormd) op 31-01-1793 te Middelburg. Andries Andries HOEBEN jr. wordt op 24 febr. 1820 op gedane geloofsbelijdenis aangenomen tot Lidmaten van de Ned. Hervormde Gemeente Nijehaske en Haskerdijken (bron: Lidmaten vóór 1852, DTB 354), overleden op 16-02-1870 om 12.00 uur te Den Helder op 77-jarige leeftijd. Andries was in 1817 – ten tijde van de geboorte van zoon Andries – schippersknecht van beroep en woonachtig in Nieuwehaske en in 1867 – ten tijde van het huwelijk van zoon Andries – was hij winkelier van beroep en woonachtig in Den Helder. In de huwelijksindex (na 1811) van de computer van R.A.Friesland komt het huwelijk met Sjoukjen Albert Douwesz NIET voor, zodat verondersteld moet worden dat zij in een andere provincie getrouwd zijn of vóór 1811. Zoon van Andries Andries(sen) HOEBEN sr. (zie III.1) en Elske OUTGERS (Elke HOUTKE; ook: RUTGERS; ook: OETZES).
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 28-02-1813 te Beverwijk (getuige(n): Aldert Johannes Douwes, 53 jr., vader bruid; Frans Nonnenmaker, 60 jr., magazijnmeester v.d. militaire brandstoffen; Hendrik Verhagen, 63 jr., winkelier; Gerrit Ottens, 40 jr. tapper; allen wonende te Beverwijk) met Sjoukje Albert DOUWESZ (DOUWERSZ/DOUWEZ), winkelierster, geboren ± 1793, overleden op 19-11-1827 te Nijehaske [Haskerland], dochter van Albert Johannesz DOUWES (DOUWER), schipper (1827), en Klaaske SCHOLTEN (Klaasje Scheltes Rodenga/Rodengin).
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 10-05-1838 te Den Helder met Christina DONK, 28 jaar oud, naaister (1838), geboren op 21-06-1809 te St. Annaland [prov. Zeeland], gedoopt (hervormd) op 02-07-1809 te St. Annaland [prov. Zeeland], overleden op 26-10-1890 te Goes [prov. Zeeland] op 81-jarige leeftijd, dochter van Jacob DONK, arbeider (1813), en Tannetje SCHERPENISSE, arbeidster (1835). Andries Andries HOEBEN was niet vermogend, hetgeen blijkt uit het op 30 Maart 1838 afgegeven ‘Certificaat van onvermogen’ (H/21) door De Burgemeester der Gemeente Helder waarin verklaart wordt dat hij ‘onvermogend is tot de betaling der regten en kosten voor de afgifte van Afschriften of Uittreksels uit de registers van de burgerlijken stand bepaald, benodigd tot het aangaan van een Huwelijk’
Om zich ‘in de huwelijken staat te kunnen begeven’ wordt er een Consent afgegeven op 25 april 1838 (H/21) door de Kapitein Luitenant ter Zee dienende aan boord van Z.M. Kanoneerboot nr. 2, waarop Andries Andries op dat moment vrijwillige Matroos der 1. Klasse is.
Uit het eerste huwelijk:

   1. Elske (Andries), geboren op 14-11-1813 te Haske (Haskerland), Canton Akkrum, overleden op 29-05-1816 om 17.00 uur te Nijehaske [Haskerland] op 2-jarige leeftijd. Overleden “te Nijehaske No. 71”.
   2. Klaske Andries (Klaasje), geboren op 06-11-1815 te Beverwijk, gedoopt (Ned. Hervormd) op 12-11-1815 te Beverwijk (getuige(n): Margrita Maria Nol wed. Haver), overleden op 08-06-1816 om 24.00 uur te Nijehaske [Haskerland], 215 dagen oud. Overleden “te Nijehaske No. 71”.
   3. Andries (zie V.3).

V.3    Andries HOEBEN, schippersknecht (1841)/vletschipper (1843)/schulper (1845)/turfschipper (1847)/schippersknegt (1849)/dagloner (1850)/schulper (1851)/arbeider (1853)/schipper (1856)/arbeider (1860)/sjouwerman (1864)/werkman (1866)/arbeider (1867)/winkelier (1905), geboren op 10-10-1817 te Nijehaske (Haskerland in Friesland) (gezindte: Ned. Hervormd), overleden op 09-03-1905 om 09.00 uur te Beverwijk op 87-jarige leeftijd. Overleden aan de Peperstraat 22Een ‘grietenij’ kwam voor in Friesland en was een onderdeel van een gouw, schoutambacht, aan welks hoofd een grietman stond. De gemeentewet van 1851 hief de grietenijen op en kent slechts gemeenten. (Bron: van Dale-‘Groot Woordenboek der Nederlandse taal’). Zoon van Andries Andries(sen) HOEBEN Jr. (zie IV.1) en Sjoukje Albert DOUWESZ (DOUWERSZ/DOUWEZ), winkelierster.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 13-06-1841 te Beverwijk (getuige(n): Reindert Alberts DOUWES, 40 jr, turfschipper, oom v.d. bruidegom; Willem VAN GUNST, 39 jr., bekende van de bruidegom; Barend BOSMAN, 31 jr., schipper, broeder v.d. bruid; Jan SMIT, 39 jr., turfschipper, behuwd broeder v.d. bruid; allen wonende te Winkel.) met Grietjen BOSMAN (ook: Gerritje), 21 jaar oud, geboren op 11-09-1819 om 20.00 uur te Hoogeveen. Geboren ten huize van hun streek de grote Kerksteeg Wijk C nr. 770, overleden op 14-11-1847 om 08.00 uur te Beverwijk op 28-jarige leeftijd. Overleden aan de Meerstraat nr. 42. Dochter van Albert Berends BOSMAN, schipper (1819)/turfschipper (1841), en Geesje Berends BREMER.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 01-07-1849 te Beverwijk met Anthonia VAN MARKEN, 28 jaar oud, geboren op 22-11-1820 om 12.00 uur te Weesp. Geboren aan de Achterweg 324, overleden op 09-09-1864 om 09.00 uur te Beverwijk op 43-jarige leeftijd, dochter van Dirk VAN MARKEN, werkman (1820), en Maria BOSCH.
Gehuwd (3) op 50-jarige leeftijd op 28-11-1867 te Beverwijk met Maria BLIKKENDAAL, dienstbode (1867), geboren ± 1820 te Utrecht, dochter van Rijk BLIKKENDAAL, metselaar (1867), en Dirkje BREGART (ook wel genaamd Hendrica BREEGAARD).
Uit het eerste huwelijk:

   1. Andries Albertus (zie VI.1).
   2. Geesje, geboren op 15-10-1843 om 13.00 uur te Beverwijk. Geboren aan de Meerstraat, overleden op 24-10-1847 om 12.00 uur te Beverwijk op 4-jarige leeftijd.
   3. Sjouke, geboren op 26-05-1845 om 11.00 uur te Beverwijk. Geboren aan de Meerstraat nr. 76 (gezindte: Ned.Hervormd).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 31-08-1866 te Beverwijk (getuige(n): Andries HOEBE, schippersknecht, 25 jr, broeder v.d. bruid; Jan SMIT, arbeider, 37 jr, neef v.d. bruid; Albert SMIT, arbeider, 34 jr., neef v.d. bruid; Goduard KRUIJLEMAN, bouwman, bekende, allen wonende te Beverwijk.) met Elias BLOKLAND, 30 jaar oud, arbeider (1866), geboren op 02-02-1836 te Sliedrecht, zoon van Hendrik BLOKLAND, arbeider (1866), en Maria BROEKHUIZEN.
   4. Albert (zie VI.6).

Uit het tweede huwelijk:

   5. Margaretha Maria, geboren op 28-05-1850 om 12.00 uur te Beverwijk. Geboren aan de Meerstraat. Overleden op 26-07-1850 om 22.00 uur te Beverwijk, 59 dagen oud. Overleden aan de Meerstraat 68.
   6. Dirk, geboren op 27-10-1851 om 12.00 uur te Beverwijk. Geboren aan de Meerstraat (gezindte: Ned. Hervormd), overleden op 28-01-1864 om 19.00 uur te Beverwijk op 12-jarige leeftijd. Overleden aan de Hobbesteeg 324.
   7. Maria Margaretha (zie VI.11).
   8. Cornelis, geboren op 02-12-1856 om 18.00 uur te Beverwijk. Geboren aan de Achterweg.
   9. Gezina, geboren ± 1857 te Beverwijk, overleden op 27-04-1860 om 06.00 uur te Beverwijk. Overleden aan de Achterweg 326.
   10. Christina, geboren op 03-10-1859 om 04.00 uur te Beverwijk. Geboren aan de Kloosterstraat. Overleden op 07-11-1941 te Bennebroek op 82-jarige leeftijd.

VI.1    Andries Albertus HOEBEN, schippersknecht (1866)/schipper (1867), geboren op 22-12-1841 om 06.00 uur te Beverwijk. Geboren aan de Meerstraat nr. 76 (gezindte: Ned. Hervormd), overleden na 1908, zoon van Andries HOEBEN (zie V.3) en Grietjen BOSMAN (ook: Gerritje).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-11-1867 te Beverwijk met Trijntje VAS (VOS), 24 jaar oud, geboren op 07-04-1843 om 18.30 uur te Westzaan, overleden na 1908, dochter van Dirk VAS, timmermansknecht (1843)/timmerman (1867), en Francijntje JONGERS.
Uit dit huwelijk:

   1. Andries (zie VII.1).
   2. Dirk Willem, geboren op 12-06-1870 om 07.00 uur te Beverwijk. Geboren aan de Torenstraat.
   3. Willem, schipper (1897), geboren op 19-05-1872 te Wijk aan Zee en Duin. Geboren in het huis staande alhier aan de Hoflanderweg.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-11-1897 te Haarlem met Reintje KRUIS, 32 jaar oud, geboren op 24-10-1865 te Oosterzee [gem. Lemsterland], dochter van Berend Wiegers KRUIS en Aaltje Hartens WOUWENAAR.
   4. Sjouke, geboren nov. 1874 te ’s Gravenhage, overleden op 15-04-1875 te Leiden.
   5. Francijntje (zie VII.9).
   6. Albert, schipper (1901), geboren op 17-09-1882 te Leiden. Op 17 december 1901 werd Albert vrijgesteld voor Militaire Dienst vanwege broederdienst.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-10-1905 te Haarlem met Trijntje KEF, 22 jaar oud, geboren op 21-06-1883 te Zaandam, dochter van Simon KEF en Trijntje POS.
   7. Grietje, geboren op 09-01-1885 om 3.00 uur te Haarlem.

VII.1    Andries HOEBEN, schipper (1890), schippersknecht (1890), stuurman (1898), geboren op 22-10-1868 te Wijk aan Zee en Duin, overleden op 23-04-1902 te Haarlem op 33-jarige leeftijd, zoon van Andries Albertus HOEBEN (zie VI.1) en Trijntje VAS (VOS).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 14-05-1890 te Haarlem. Aantekening in de kantlijn van de huwelijksakte: “Door bruidegom en bruid is aan ons verklaard dat zij voor het hunne erkennen het kind genaamd Trijntje, geboren alhier Veertien Maart 1890 en in de registers van den Burgerlijken Stand dezer gemeente ingeschreven als de dochter van Agatha DIRKSE, bovengenoemd.” met Agatha DIRKSE, 19 jaar oud, geboren op 04-04-1871 om 11.00 uur te Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Geboren in het huis staande in deze gemeente no. 57. Overleden op 28-07-1893 te Haarlem op 22-jarige leeftijd, dochter van Petrus DIRKSE, werkman (1890), en Helena PRINS.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 09-03-1898 te Haarlem. Blijkens de “acte van tusschenkomst” van het Kantongerecht Haarlemmermeer, was er “….de weigering haren ouders om tot de voltrekking van dat huwelijk toestemming te geven…”. Zowel de ouders als hun dochter Maria OP DE KELDER werden aangezegd door de deurwaarder (“…bij geregistreerd exploit van den deurwaarder Hendericus de Groot te Haarlemmermeer dd 12 Februari 1898…”) om “heden den 17 Februari 1898 des voormiddags elf uur voor de kantonrechter meester Frederik Bernhard Cummelin te verschijnen”. Haar ouders “zijn in gebreke gebleven aan die oproeping gevolg te geven. Genoemde Maria OP DE KELDER, die wel verschenen was, heeft ons acte verzocht van de niet verschijning harer ouders. Waarvan acte.”. Echtgenote is Maria OP DE KELDER, 25 jaar oud, geboren op 29-03-1872 te Haarlemmermeer, dochter van Adolph OP DE KELDER, tuinman (1898), en Elisabeth HUIBERS.
Uit het eerste huwelijk:

   1. Trijntje, geboren op 14-03-1890 om 16.00 uur te Haarlem. Vermelding in de kantlijn van de geboorteakte:
Het kind in nevenstaande akte vermeld genaamd Trijntje is door Andries HOEBEN en Agatha Dirkse bij de akte van hun huwelijk op de veertiende Mei 1890 voor de ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Haarlem verleden, voor het hunne erkend.
De ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Haarlem.

De aangifte wordt gedaan door Margaretha Mes geboren van den Bosch, oud 42 jaren, van beroep vroedvrouw wonende in deze gemeente, die verklaart dat op den Veertienden dezer in hare tegenwoordigheid Trijntje is geboren in het huis staande aan de Meester Joostenkade no. 10a.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 08-01-1908 te Haarlem met Fredericus Johannes LINDEMAN, 24 jaar oud, metaaldraaier (1908), geboren op 26-10-1883 te Haarlem, zoon van Antonius Hubertus LINDEMAN, metaaldraaier, en Elisabeth Magdalena Johanna KWANT.
   2. Petrus Andries, geboren op 04-04-1892 om 02.00 uur te Haarlem. De aangifte wordt gedaan door Margaretha Mes geboren van den Bosch, oud 44 jaren, van beroep vroedvrouw wonende in deze gemeente, die verklaart dat op den Vierden dezer in hare tegenwoordigheid Petrus Andries is geboren in het huis staande aan de Molensteeg no. 18.

De aaangifte wordt door de vroedvrouw gedaan, “omdat laatstgenoemde (Andries HOEBEN) zich op dit oogenblik niet in deze gemeente bevindt en derhalve den aangifte van geboorte niet in persoon kan komen doen.”.

VII.9    Francijntje HOEBEN, geboren op 23-05-1878 te Buiksloot (arrondissement Amsterdam), dochter van Andries Albertus HOEBEN (zie VI.1) en Trijntje VAS (VOS).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 21-04-1897 te Haarlem met Johannes Willem Pieter CARTON, 22 jaar oud, metselaar (1897), geboren op 20-10-1874 te Leiden, zoon van Johannes Willem CARTON, metselaar (1897), werkman (1898), en Lena BOOGERS.
Uit dit huwelijk:

   1. Lena, geboren op 27-06-1897 om 23.30 uur te Haarlem.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-11-1922 te Haarlem met Antonius Marie VAN DER KROFT, geboren ± 1896 te Haarlem, zoon van Cornelis Jacobus VAN DER KROFT en Maria Magdalena Catharina VAN DER VEN.
   2. Johannes Willem Pieter, loswerkman (1922), geboren op 08-07-1898 om 07.00 uur te Haarlem.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-04-1922 te Haarlem met Catharina Petronella HARTMAN, 19 jaar oud, geboren op 13-06-1902 om 03.30 uur te Haarlem. Geboren in het huis staande aan de Koolsteeg No. 19. Dochter van Franciscus HARTMAN, werkman (1902), en Catharina BRONKHORST.
   3. naamloos, geboren op 29-12-1899 te Haarlem, overleden op 29-12-1899 te Haarlem, 0 dagen oud.
   4. Grietje, geboren dec 1902, overleden op 03-10-1904 te Haarlem.
   5. Albertus, geboren sept 1909, overleden op 18-11-1909 te Haarlem.

VI.6    Albert HOEBEN, schipper (1872)/arbeider (1873)/schipper (1875 en 1915), geboren op 06-11-1847 om 12.00 uur te Beverwijk. Geboren aan de Meerstraat nr. 69 (gezindte: Ned. Hervormd), overleden op 08-11-1934 om 14.30 uur te Beverwijk op 87-jarige leeftijd. Overleden aan de Scheybeecklaan 5. Zoon van Andries HOEBEN (zie V.3) en Grietjen BOSMAN (ook: Gerritje).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-05-1872 te Beverwijk (getuige(n): Gerrit TABAK, bouwman, 31 jr.; Jan TABAK, tuinder, 27 jr.; Cornelis TABAK, tuinder, 23 jr.; allen broeders v.d. bruid; Adrianus LANGENBERG, smid, 37 jr.,bekende; allen wonende te Beverwijk.) met Maria Sophia TABAK, 21 jaar oud, geboren op 19-04-1851 om 12.00 uur te Beverwijk. Geboren aan de Kloosterstraat, overleden op 02-01-1917 om 17.45 uur te Beverwijk op 65-jarige leeftijd, dochter van Cornelis TABAK, arbeider (1851)/ bouwman (1872)/ tuinder (1872), en Adriana Cornelia VERHAGEN.
Uit dit huwelijk:

   1. Adriana Cornelia, geboren op 07-04-1872 om 02.00 uur te Beverwijk. Geboren aan de Achterweg. “…zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van het hoofd des gezins door Cornelis Tabak, van beroep tuinder, oud 55 jaren, wonende in Beverwijk…”, overleden op 17-07-1872 om 06.00 uur te Beverwijk, 101 dagen oud. Overleden aan de Patersweg 526.
   2. Andries/Andrew (zie VII.14).
   3. Cornelis Gerhardus (zie VII.18).
   4. Gerrit, geboren op 23-11-1878 om 17.00 uur te Beverwijk. Geboren aan de Achterweg. Vader Albert was “door tijdelijke afwezigheid verhinderd de aangifte in persoon te doen”. Daarom “is voor ons verschenen Jan Franciscus Halder, van beroep geneeskundige, oud 64 jaren, wonende alhier, welke ons heeft verklaard dat door zijne hulp op den 23 dezer maand is geboren…”, overleden op 25-01-1879 om 07.00 uur te Beverwijk, 63 dagen oud. Overleden aan de Achterweg 525.
   5. Adriana Cornelia Johanna (zie VII.22).
   6. Grietje (zie VII.24).
   7. Johanna, geboren op 15-07-1885 om 00.30 uur te Beverwijk. Geboren aan de Achterweg, overleden op 30-01-1888 om 10.30 uur te Beverwijk op 2-jarige leeftijd. Overleden aan de Meerstraat 93.
   8. Johanna Christina Maria (Jannie) (zie VII.27).

VII.14    Andries/Andrew HOEBEN, koopman (1904), schilder (1944), geboren op 29-03-1873 om 07.00 uur te Beverwijk. Geboren aan het Paterswegje.
Toen hij getuige was bij het huwelijk van zijn broer Cornelis Gerhardus op 2-7-1897 was Andries woonachtig in Amsterdam, overleden op 29-08-1970 om 22.50 uur te Arcadia, De Soto County, Florida op 97-jarige leeftijd. Bij de loting voor de lichting der nationale militie van het jaar 1893 voor de gemeente Beverwijk was Andries nr. 31 te deel gevallen hetgeen hem, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst had verplicht.
Op 10 maart 1893 wordt hij toch ingelijfd en wel bij het 2e reg. huzaren met nr. 2 van de lichting 1893 uit Enkhuizen.
Op 23 maart 1894 wordt hij vervolgens hiervan weer ontslagen wegens lichaamsgebreken (H/28), zoon van Albert HOEBEN (zie VI.6) en Maria Sophia TABAK.
Gehuwd (1) vóór 1904 met Henriëtta Fredrica BOSCH, geboren op 03-02-1860 te Amsterdam, overleden op 25-06-1903 te Amsterdam op 43-jarige leeftijd. Is overleden aan de Jan Pieter Heijestraat 64, dochter van Hendrik BOSCH en Anna Frederika BRINK.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 28-07-1904 te Amsterdam, gescheiden op 23-06-1905 te Amsterdam. Het huwelijk is door echtscheiding ontbonden op grond van overspel door de man gepleegd. In Genlias Monitor wordt 05-02-1906 als echtscheidingsdatum genoemd. Echtgenote is Anna Maria GEISTDÖRFER, strijkster (1906), waschvrouw (1907), geboren op 16-02-1875 te Amsterdam, overleden op 03-03-1948 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd, dochter van Eldert Hendrik Frans GEISTDÖRFER en Anna Maria RUSSE (RUSFE), “….het huwelijk tusschen Andries Hoeben en Anna Maria Geistdorfer, op den achtentwintigsen Juli 1904 alhier voltrokken, door echtscheiding is ontbonden op grond van overspel door denman gepleegd….”. {Zij is later gehuwd op 32-jarige leeftijd op 28-11-1907 te Amsterdam met Hendrik STERK, 38 jaar oud, geboren op 07-01-1869 te Amsterdam, overleden 1953.}
Gehuwd (3) ± 1907 te Paterson (New Jersey) met Josephine ERASMUS, geboren ± 1877 te Breskins (prov. Zeeland), overleden te New Jersey. Josephine ERASMUS werkte in augustus 1906 in Antwerpen en emigreerde waarschijnlijk pas in 1907 naar de USA, vermoedelijk direct vanuit Antwerpen of vanuit Rotterdam.
Zij ontmoette Andrew HOEBEN in een pension in Paterson (New Yersey) waar Nederlandse immigranten verbleven die startten in de USA.
Uit het derde huwelijk:

   1. Heliotrope Hilda (zie VIII.12).

VIII.12    Heliotrope Hilda HOEBEN, geboren op 22-09-1908 te Paterson (New Jersey), dochter van Andries/Andrew HOEBEN (zie VII.14) en Josephine ERASMUS.
Gehuwd met CLARK.
Uit dit huwelijk:

   1. Robert Bob.

VII.18    Cornelis Gerhardus HOEBEN, schipper (1897)/schippersknecht (1897)/schipper (1901)/fabrieksarbeider (1918), geboren op 09-10-1875 om 00.30 uur te Beverwijk. Geboren aan den Achterweg, overleden ± 1950 te Beverwijk. Heeft gewerkt als arbeider op de papierfabriek “van Gelder & Zn” in Velsen. Zij woonden het laatst aan de Alkmaarseweg in woningen die eigendom waren van de conservenfabriek “De Bever”. Deze woningen waren bedoeld voor de eigen fabrieksmedewerkers, maar die wilden er niet in wonen.
Hij was ingeschreven in het inschrijvingsregister van de gemeente Beverwijk van het jaar 1894 voor lichting van de nationale militie van het jaar 1895, en bij loting was hem nr. 33 ten deel gevallen, dat hem, buiten oproeping gebleven zijnde, tot geen dienst verplichtte (H/9), zoon van Albert HOEBEN (zie VI.6) en Maria Sophia TABAK.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 02-07-1897 te Wijk aan Zee en Duin met Hillegonda BERGHUIS, 24 jaar oud, geboren op 09-08-1872 om 07.00 uur te Wijk aan Zee en Duin. Geboren aan de Straatweg, overleden op 04-05-1952 om 16:00 uur te Beverwijk op 79-jarige leeftijd, dochter van Jacob BERGHUIS, tuinder (1867), en Aafke RODERKERK.
Uit dit huwelijk:

   1. Albert (zie VIII.13).
   2. Jacob (Jaap) (zie VIII.15).
   3. Cornelis Albertus (Cor), magazijnbediende, geboren op 09-12-1901 om 09.30 uur te Beverwijk. Geboren aan de Meerstraat. Was werkzaam in de papierfabriek in Velsen.
Gehuwd met Riek DE BIE, geboren te Uitgeest, overleden ± 1947. Hadden geen kinderen. Zij waren de eerste in de familie die een televisie
hadden.
   4. Aafke (Aaf) (zie VIII.20).
   5. Hillebrand (Hil), koopman in zuivelproducten/reiziger/inkoper/vertegenwoordiger/taxichauffeur/fabrikant toiletreinigers, geboren op 09-09-1913 te Beverwijk, overleden op 24-12-1979 te Beverwijk op 66-jarige leeftijd. Zij kregen geen kinderen.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 08-03-1945 te Beverwijk met Grietje (Gré) ELLEN, 33 jaar oud, geboren op 17-12-1911 te Velsen. Grietje ELLEN was ook bijgenaamd Grietje OTTEN.

VIII.13    Albert HOEBEN, winkelbediende (1919), broodbezorger, geboren op 13-11-1897 te Beverwijk. Geboren aan de Meerstraat. Overleden op 04-06-1972 te Beverwijk op 74-jarige leeftijd. Zat op de Openbare Lagere School aan de Breestraat (op de plaats van het latere ‘Luxor’-theater), o.a. bij meester Van Lingen. Hij heeft als broodbezorger eerst gewerkt bij de coöperatie “De Eendracht” in Velsen-Noord. In de oorlog (1944) moest dit afgebroken worden. Hij heeft daarna, tot aan zijn pensioen, gewerkt bij de coöperatie “Algemeen Belang” in Beverwijk. Men mocht in die tijd niet vóór ’s morgens 9.00 uur brood uitventen. Albert begon dan ’s morgens om 5.00 uur in de bakkerij met allerlei werkzaamheden (zoals deeg snijden/afwegen). Deze uren waren dan bijverdiensten in de vorm van overuren. Van 9.00-18.00 uur was hij dan bezig met brood venten. Dit heeft hij eerst gedaan met een handkar, later met paard en wagen, en weer later met een (motor)bakfiets. Het paard was “voor hem zelf”, hetgeen betekende dat hij ook zelf moest zorgen voor het voederen van het paard en het verzorgen van de winterstalling. Hij is geridderd in de Orde van Oranje Nassau (in brons) vanwege zijn 40-jarige dienstverband bij de coöperatie. Zoon van Cornelis Gerhardus HOEBEN (zie VII.18) en Hillegonda BERGHUIS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-03-1919 te Wijk aan Zee en Duin met Maria Theresia Isabella STET, 18 jaar oud, geboren op 23-04-1900 om 17.30 uur te Velsen. Geboren binnen deze Gemeente in het huis Wijk G te Santpoort. Overleden op 27-03-1986 te Beverwijk op 85-jarige leeftijd, dochter van Pieter STET, arbeider (1890), en Maria SCHELLEVIS.
Uit dit huwelijk:

   1. Cornelis Gerhardus (Cor) (zie IX.2).
   2. Albert (Ab) (zie IX.4).
   3. Pieter (Piet) (zie IX.6).
   4. Jacobus (Jaap) (zie IX.8).

IX.2    Cornelis Gerhardus (Cor) HOEBEN, chef hoofdbode, geboren op 07-09-1919 te Velsen, overleden op 18-06-1990 te Beverwijk op 70-jarige leeftijd, zoon van Albert HOEBEN (zie VIII.13) en Maria Theresia Isabella STET.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-05-1942 te Beverwijk met Antonia Maria (To) BRUIJNS, 18 jaar oud, geboren op 22-07-1923 te Beverwijk, overleden op 10-12-2007 op 84-jarige leeftijd. Het lichaam is ter beschikking aan de medische wetenschap gesteld. Dochter van Matthijs BRUIJNS en Maria Wilhelmina KUIJL.
Uit dit huwelijk:

   1. Albert (Ap) (zie X.1).
   2. Matthijs Cornelis (Mart) (zie X.3).
   3. Cornelis Gerhardus (Cor) (zie X.5).

X.1    Albert (Ap) HOEBEN, storemanager, geboren op 16-08-1944 te Beverwijk, overleden op 17-08-2007 te Beverwijk op 63-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Gerhardus (Cor) HOEBEN (zie IX.2) en Antonia Maria (To) BRUIJNS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-09-1966 te Beverwijk met Alie VAN DER VELDE, 19 jaar oud, geboren op 15-04-1947 te Beverwijk, dochter van Ippe VAN DER VELDE en Maartje VAN BALEN.
Uit dit huwelijk:

   1. Miranda Maartje Antonia, belastingambtenaar, geboren op 24-04-1969 te Beverwijk.
   2. Sandra Maria Johanna, administr. medewerkster, geboren op 02-01-1973 te Beverwijk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-08-1995 te Beverwijk met Gerardus Adrianus Wilhelm SCHELLEVIS, 23 jaar oud, lasser, geboren op 07-01-1972 te Beverwijk, zoon van Gerardus Johannes Franciscus SCHELLEVIS en Jacoba Martina Maria VAN DER GEEST.
   3. Ippe Edwin (zie XI.4).

XI.4    Ippe Edwin HOEBEN, koerier, geboren op 25-12-1973 te Beverwijk, zoon van Albert (Ap) HOEBEN (zie X.1) en Alie VAN DER VELDE.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-08-2000 te Broek in Waterland, gescheiden na 2 jaar op 19-03-2003 van Marlies Arrieënne MEIJER, geboren op 26-02-1973 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1. Naomi Tamara, geboren op 24-06-2000 te Amsterdam.

X.3    Matthijs Cornelis (Mart) HOEBEN, procuratiehouder, geboren op 03-03-1946 te Beverwijk, zoon van Cornelis Gerhardus (Cor) HOEBEN (zie IX.2) en Antonia Maria (To) BRUIJNS.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-03-1966 te Beverwijk met Petronella BREGONJE, 17 jaar oud, geboren op 31-07-1948 te Velsen, dochter van Jacobus Johannes BREGONJE en Jannetje Petronella DOCTER.
Uit dit huwelijk:

   1. Richard Anthony (zie XI.6).
   2. Marcel Cornelis Jacobus Marcel (zie XI.8).

XI.6    Richard Anthony HOEBEN, verkoper, manager douanezaken Schiphol, geboren op 19-09-1966 te Beverwijk, zoon van Matthijs Cornelis (Mart) HOEBEN (zie X.3) en Petronella BREGONJE.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15-08-1996 te Beverwijk met Elisabett Johanna Maria (Liesbeth) SPRANGERS, 30 jaar oud, geboren op 17-01-1966 te Beverwijk, dochter van Hendrikus Cornelis SPRANGERS en Hendrika Geertruida DE WIT.
Uit dit huwelijk:

   1. Raymond Matthijs Hendricus, geboren op 24-04-1996 te Beverwijk.
   2. Jari Robert, geboren op 24-09-1997 te Beverwijk.

XI.8    Marcel Cornelis Jacobus Marcel HOEBEN, monteur, geboren op 24-06-1969 te Beverwijk, zoon van Matthijs Cornelis (Mart) HOEBEN (zie X.3) en Petronella BREGONJE.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-11-1995 te Beverwijk met Esther JONG, 23 jaar oud, geboren op 17-07-1972 te Velsen, dochter van Christiaan JONG en Catharina KEEMAN.
Uit dit huwelijk:

   1. Michelle Catharina Petronella, geboren op 23-02-1995.
   2. Sylvana, geboren op 25-11-1997.

X.5    Cornelis Gerhardus (Cor) HOEBEN, vrachtwagenchauffeur, geboren op 27-03-1953 te Beverwijk, zoon van Cornelis Gerhardus (Cor) HOEBEN (zie IX.2) en Antonia Maria (To) BRUIJNS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-10-1976 te Vriezenveen met Annigjen BOS, 17 jaar oud, filiaalhoudster, geboren op 25-03-1959 te Vriezenveen, dochter van Geert BOS en Johanna Hermina TEUNIS.
Uit dit huwelijk:

   1. Diana Joyce (zie XI.11).
   2. Sabine Marianne, geboren op 17-06-1981 te Almelo.

XI.11    Diana Joyce HOEBEN, geboren op 23-05-1977 te Beverwijk, dochter van Cornelis Gerhardus (Cor) HOEBEN (zie X.5) en Annigjen BOS, filiaalhoudster.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15-05-1998 met André COMPANJE, vrachtwagenchauffeur.
Uit dit huwelijk:

   1. Esmee, geboren op 01-04-2000.
   2. Romy, geboren op 28-06-2002.

IX.4    Albert (Ab) HOEBEN, opzichter Hoogovens, geboren op 12-12-1924 te Beverwijk, overleden op 17-12-2007 om 03:15 uur te Beverwijk op 83-jarige leeftijd, begraven op 21-12-2007 te Beverwijk (begraafplaats Duinrust), zoon van Albert HOEBEN (zie VIII.13) en Maria Theresia Isabella STET.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-09-1949 te Beverwijk met Alida Ansfrida (Alie) VAN DER DOES, 24 jaar oud, geboren op 19-03-1925 te Heemskerk, overleden op 21-12-2016 te Beverwijk op 91-jarige leeftijd, begraven op 29-12-2016 te begraafplaats “Duinrust”, Beverwijk, dochter van Hendricus Jacobus (Henk) VAN DER DOES, tuinder, en Geertruida Cornelia (Truus) BEENTJES.
Uit dit huwelijk:

   1. Albert Hendricus (Bert) (zie X.7).
   2. Hendricus Albert (Henk) (zie X.9).
   3. Maria Theresia Isabella (Ria) (zie X.12).

X.7    Albert Hendricus (Bert) HOEBEN, tandarts, geboren op 03-01-1954 om 06.00 uur te Beverwijk, zoon van Albert (Ab) HOEBEN (zie IX.4) en Alida Ansfrida (Alie) VAN DER DOES.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-08-1978 te Beverwijk met Jacqueline Catharina Maria DUIJN, 22 jaar oud, all-round manager, geboren op 28-07-1956 te Beverwijk, dochter van Jacobus Cornelis DUIJN en Catharina DUIVENVOORDE.
Uit dit huwelijk:

   1. Juriën Jacques Albert Spencer, geboren op 25-07-1985 te Beverwijk.
   2. Nancy Alida Maria, geboren op 18-08-1992 te Heemskerk.
   3. Nadine Catharina Ansfrida (zie XI.16).

XI.16    Nadine Catharina Ansfrida HOEBEN, geboren op 18-08-1992 te Heemskerk, dochter van Albert Hendricus (Bert) HOEBEN (zie X.7) en Jacqueline Catharina Maria DUIJN, all-round manager.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30-08-2021 te Baarn met Roy NAGEL.
Uit dit huwelijk:

   1. Phileine Lucy Celine, geboren op 23-11-2022.

X.9    Hendricus Albert (Henk) HOEBEN, fysiotherapeut (1980)_, geboren op 20-08-1957 om 14.30 uur te Beverwijk, zoon van Albert (Ab) HOEBEN (zie IX.4) en Alida Ansfrida (Alie) VAN DER DOES.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 30-10-1987 te Meppel met Alma SCHULTINGE, 30 jaar oud, vestigings-assistente uitzendbureau (1997), accountspecialist bij Randstad (2008), geboren op 22-08-1957 om 16.00 uur te Beverwijk, dochter van Hendrik (Henk) SCHULTINGE, architect, en Cornelia (Corrie) HUIZER.
Uit dit huwelijk:

   1. Maarten (zie XI.17).
   2. Erik (zie XI.19).

XI.17    Maarten HOEBEN, geboren op 01-12-1988 om 15.08 uur te Meppel, zoon van Hendricus Albert (Henk) HOEBEN (zie X.9) en Alma SCHULTINGE, vestigings-assistente uitzendbureau (1997), accountspecialist bij Randstad (2008).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01-09-2018 te Meppel (getuige(n): Erik Hoeben en Özlem Habets) met Belgin ÇELIK, 30 jaar oud, geboren op 03-06-1988 te Berlijn, dochter van Engin ÇELIK en Gülveren ÇELIK.
Uit dit huwelijk:

   1. Armin, geboren op 14-06-2022 om 11:22 uur te Heerenveen.

XI.19    Erik HOEBEN, geboren op 25-09-1991 om 08.50 uur te Meppel, zoon van Hendricus Albert (Henk) HOEBEN (zie X.9) en Alma SCHULTINGE, vestigings-assistente uitzendbureau (1997), accountspecialist bij Randstad (2008).
Samenwonend sinds 18-11-2020 te Enschede met Boukje Marije DE GOOIJER, 29 jaar oud, geboren op 04-11-1991 te Leiden, dochter van Cornelis Dick DE GOOIJER en Elsje Boukje OOSTERKAMP.
Uit deze relatie:

   1. Maud Ellis Alma DE GOOIJER, geboren op 01-07-2022 om 14:29 uur te Ede.

X.12    Maria Theresia Isabella (Ria) HOEBEN, apothekers-assistente, geboren op 09-05-1960 om 16.30 uur te Beverwijk, dochter van Albert (Ab) HOEBEN (zie IX.4) en Alida Ansfrida (Alie) VAN DER DOES.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-08-1984 te Beverwijk met Nicolaas Simon (Nico) DE RUIJTER, 27 jaar oud, bedieningsman, geboren op 17-12-1956 te Beverwijk, zoon van Johannes Ignatius DE RUIJTER en Johanna Frederika MAALMAN.
Uit dit huwelijk:

   1. Alexander Ignatius (Lex), geboren op 10-05-1991 te Zaandam, gedoopt (R.K.) op 18-08-1991 te Zaandam. Gedoopt in de “St. Jozef-kerk” aldaar.
   2. Paulina Johanna Ansfrida (Paula) (zie XI.23).
   3. Stefanus Albert (Stef), geboren op 13-07-1997 om 16.28 uur te Zaandam, gedoopt (R.K.) op 19-10-1997 te Zaandam. Gedoopt in de “St. Jozef-kerk” aldaar.

XI.23    Paulina Johanna Ansfrida (Paula) DE RUIJTER, geboren op 24-09-1994 te Zaandam, gedoopt (R.K.) op 20-11-1994 te Zaandam. Gedoopt in de “St. Jozef-kerk” aldaar, dochter van Nicolaas Simon (Nico) DE RUIJTER, bedieningsman, en Maria Theresia Isabella (Ria) HOEBEN (zie X.12).
Samenwonend sinds 09-11-2019 te Heemskerk. Geregistreerd partnerschap sinds 07-11-2022. Partner is Sander BAX, 25 jaar oud, geboren op 15-03-1994 te IJmuiden [gem. Velsen], zoon van Jan Anthonie (Toon) BAX en Tjitske FEENSTRA.
Uit deze relatie:

   1. Jente Cloë, geboren op 03-08-2023 om 7:23 uur te Beverwijk.

IX.6    Pieter (Piet) HOEBEN, geboren op 16-06-1927 te Beverwijk, overleden op 17-02-2003 te Zaandam op 75-jarige leeftijd, begraven op 22-02-2003 te Westzaan (Alg. Begraafplaats, Dolphijnstr. 1), zoon van Albert HOEBEN (zie VIII.13) en Maria Theresia Isabella STET.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 14-05-1959 te Velsen met Cornelia (Corrie) BÖHM, 22 jaar oud, geboren op 14-10-1936 te Velsen, dochter van Fransiscus BÖHM en Alida BESSE.
Uit dit huwelijk:

   1. Conny, dramaturge, geboren op 19-10-1960 te Beverwijk, overleden op 22-11-1997 te Amsterdam op 37-jarige leeftijd.
Samenwonend . Partner is Joerie BAKKER, copywriter, geboren op 13-05-1956 te Zaandam, zoon van Arie BAKKER en Annie SCHURING.
   2. Karla, beeldhouwer, geboren op 27-09-1963 te Heemskerk.
   3. Pien (Jacqueline) (zie X.17).

X.17    Pien HOEBEN (Jacqueline), econoom, geboren op 10-06-1968 te Zandvoort, dochter van Pieter (Piet) HOEBEN (zie IX.6) en Cornelia (Corrie) BÖHM.
Samenwonend sinds 18-02-2000 met Sebastianus Johannes Maria (Bas) VAN ELDONK, psycholoog, automatisering.
Uit deze relatie:

   1. Eline, geboren op 08-11-2005 te Mt. Victoria, Wellington (Nieuw Zeeland).

IX.8    Jacobus (Jaap) HOEBEN, groenteman, geboren op 02-10-1928 te Beverwijk, overleden op 30-05-2014 te Beverwijk op 85-jarige leeftijd, gecremeerd op 05-06-2014 te Driehuis (crematorium Westerveld), zoon van Albert HOEBEN (zie VIII.13) en Maria Theresia Isabella STET.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 27-09-1960 te Beverwijk met Catharina Maria (Tini) RUMPING, 19 jaar oud, geboren op 21-06-1941 te Beverwijk, overleden op 11-09-2019 te Heemskerk op 78-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus Hendrikus RUMPING en Johanna Maria FATELS.
Uit dit huwelijk:

   1. Catharina Maria (Karin) (zie X.19).
   2. Maria Astrid (zie X.21).

X.19    Catharina Maria (Karin) HOEBEN, geboren op 30-10-1961 te Heemskerk, dochter van Jacobus (Jaap) HOEBEN (zie IX.8) en Catharina Maria (Tini) RUMPING.
Samenwonend te Spaarndam met Wim NOOY.
Uit deze relatie:

   1. Lizzy, geboren op 05-08-2002 om 19.54 uur te Spaarndam.

X.21    Maria Astrid HOEBEN, grafisch operator, geboren op 12-02-1965 te Heemskerk, dochter van Jacobus (Jaap) HOEBEN (zie IX.8) en Catharina Maria (Tini) RUMPING.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-08-1990 te Beverwijk, gescheiden ja van Thomas Martinus STEEN, graficus (automatisering), geboren op 13-10-1962 te Amsterdam, zoon van Frederik STEEN en Jannie BROUWER.
Uit dit huwelijk:

   1. Mike, geboren op 12-05-1993 te Heemskerk.
   2. Brian, geboren op 16-04-1996 te Beverwijk.

VIII.15    Jacob (Jaap) HOEBEN, koopman in vis (1918), geboren op 23-02-1900 om 08.30 uur te Beverwijk. Geboren aan de Meerstraat. Overleden op 20-03-1961 te Haarlem op 61-jarige leeftijd. Verhuist op 30 december 1929 naar de Ursulastraat 7zw in Haarlem.
Zat in tweedehands goederen, heeft later een viswinkel gehad. Zoon van Cornelis Gerhardus HOEBEN (zie VII.18) en Hillegonda BERGHUIS.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 22-05-1918 te Wijk aan Zee en Duin met Jozepha Maria Johanna Cornelia Clasina (Jo) VAN KAMPEN, 19 jaar oud, geboren op 18-03-1899 te Haarlem, dochter van Johannes VAN KAMPEN, koopman (1918), en Alida HARTMAN.
Uit dit huwelijk:

   1. Alida Hillegonda, geboren op 12-09-1918 te Wijk aan Zee en Duin.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-10-1939 te Hillegom met D.M. VAN LEEUWEN.
   2. Josefa Maria, geboren op 23-07-1920 te Beverwijk.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 26-06-1940 met A.J. VAN DEN BOSCH.
   3. Maria, geboren op 19-02-1925 te Beverwijk.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-03-1952 met A.H. HEEREMANS.
   4. Jacob, geboren op 05-04-1931 te Haarlem.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-03-1953 met J. VAN DIJK.
   5. Johannes, geboren op 17-07-1935 te Haarlem.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-06-1958 met J.P. BERGMANN.
   6. Hendrikus Cornelis, geboren op 25-05-1937 te Haarlem.

VIII.20    Aafke (Aaf) HOEBEN, krantenbezorgster, geboren op 18-06-1904 te Beverwijk, overleden op 06-07-1991 te Beverwijk op 87-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Gerhardus HOEBEN (zie VII.18) en Hillegonda BERGHUIS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-01-1931 te Beverwijk met Sander DOUWSTRA, 26 jaar oud, opperman, betonvlechter, geboren op 22-02-1904 te Smallingerland [prov. Friesland], overleden op 14-06-1944 te Bloemendaal op 40-jarige leeftijd. Sander Douwstra is in de 2e Wereldoorlog omgekomen door een mijnongeluk: samen met 2 andere mannen (een daarvan heette Schweitzer) had Sander Douwstra van de Duitsers de opdracht gekregen om bunkers op te ruimen en schoon te maken. Tijdens die werkzaamheden hoorde men schoten. Dit had hun nieuwsgierigheid al aangewakkerd. Toen ze ook nog vrachtwagens zagen komen met mensen, die later leeg terug gingen, zijn zij op onderzoek uitgegaan. Hierbij bleef er een van de drie achter. Echter voordat ze precies te weten kwamen wat er gebeurde zijn ze op een mijn gelopen, waarbij Sander Douwstra en Schweitzer om het leven kwamen. Zoon van Douwe Heinzes DOUWSTRA en Jouke Kornelis DE GRAAF.
Uit dit huwelijk:

   1. Hillegonda (Hilda), geboren op 29-10-1924 te Beverwijk, overleden op 29-04-1999 te Heemskerk op 74-jarige leeftijd, gecremeerd op 03-05-1999 te crematorium Driehuis-Westerveld.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-08-1949 te Beverwijk met Marinus Leendert KOMMER, 28 jaar oud, boekhouder, geboren op 24-05-1921 te Brouwershaven.

VII.22    Adriana Cornelia Johanna HOEBEN, geboren op 16-02-1880 om 19.00 uur te Beverwijk. Geboren aan de Achterweg. Overleden op 12-09-1961 te ‘s-Gravenhage op 81-jarige leeftijd, dochter van Albert HOEBEN (zie VI.6) en Maria Sophia TABAK.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-02-1902 te Beverwijk met Douwe DALMEIJER, 24 jaar oud, bakker (1902), geboren op 23-12-1877 om 21.00 uur te Den Burg (Texel), overleden op 05-11-1962 te ‘s-Gravenhage op 84-jarige leeftijd, zoon van Jan DALMEIJER KLAASZOON, koopman, en Aafje MOLENAAR.
Uit dit huwelijk:

   1. Jan Hendrik, geboren op 06-12-1902 om 22.00 uur te Beverwijk, overleden op 03-02-1950 te ‘s-Gravenhage op 47-jarige leeftijd.
   2. Albert, geboren op 12-02-1907 te Beverwijk, overleden op 28-07-1978 te Leidschendam op 71-jarige leeftijd.

VII.24    Grietje HOEBEN, geboren op 04-01-1883 om 22.00 uur te Beverwijk. Geboren aan de Achterweg, overleden op 26-03-1963 te Beverwijk op 80-jarige leeftijd, begraven op 29-03-1963 te Beverwijk, dochter van Albert HOEBEN (zie VI.6) en Maria Sophia TABAK.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-02-1905 te Beverwijk met Maarten VEERBEEK, 23 jaar oud, smid, geboren op 16-12-1881 te Beverwijk, overleden op 04-08-1961 te Beverwijk op 79-jarige leeftijd. Aan de Breestraat 9 werden begin 1900 door Grietje VEERBEEK-HOEBEN kruideniers- en grutterswaren, alsmede klompen en aardewerk verkocht. Maarten VEERBEEK sr. richtte er later een smederij in en een winkel voor haarden en kachels. Zoon van Jan Willem VEERBEEK, smid, en Maria Nisia ZWANENBURG.
Uit dit huwelijk:

   1. Jan Willem, geboren op 07-07-1905 te Beverwijk, overleden op 12-12-1961 te Beverwijk op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-11-1928 te Beverwijk met Abra OVERDORP, 21 jaar oud, geboren op 15-06-1907 te Beverwijk.
   2. Maria Sophia, geboren op 03-08-1907 te Beverwijk, overleden 1998.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-09-1935 te Beverwijk met Jacob TABAK, 22 jaar oud, geboren op 11-12-1912 te Wijk aan Zee en Duin, gedoopt (Ned. Hervormd) te Wijk aan Zee, zoon van Gerardus TABAK, kruidenier, winkelier, en Maria Margaretha SCHENK.
   3. Maria Nisia, geboren op 06-08-1914 te Beverwijk, overleden op 05-03-1987 te Beverwijk op 72-jarige leeftijd, gecremeerd op 10-03-1987 te Driehuis.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 18-12-1946 te Beverwijk met Hendrik Christiaan STEEVENS, 33 jaar oud, bakker/ijzerwaren-winkelier, geboren op 27-03-1913 te Beverwijk, overleden op 11-12-1967 te Beverwijk op 54-jarige leeftijd, zoon van Hendrikus Anthonius STEEVENS en Grietje BOOT.
   4. Alberdina, geboren op 02-06-1916 te Beverwijk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-01-1940 te Beverwijk met Arie VAN HERWIJNEN, 25 jaar oud, geboren op 23-11-1914 te Rotterdam.
   5. Maarten, directeur machinefabriek/constructiebedrijf “Veerbeek”, geboren op 04-07-1924 te Beverwijk, overleden op 12-01-1982 te Bloemendaal op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 12-07-1945 te Beverwijk. Op de persoonskaart van de vader van Maarten VEERBEEK staat als huwelijksdatum 19-07-1945 vermeld. Echtgenote is Alida VAN DEN OUTENAAR, 20 jaar oud, geboren op 04-10-1924 te Wijk aan Zee.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 12-06-1951 te Beverwijk met Martha Dorothea NIESSSEN, 23 jaar oud, geboren op 23-05-1928 te Wijk aan Zee, dochter van Johannes Leonardus NIESSSEN en Martha Dorothea WOLTERINK.

VII.27    Johanna Christina Maria (Jannie) HOEBEN, geboren op 14-12-1893 om 21.00 uur te Beverwijk. Geboren aan de Meerstraat. Overleden op 03-03-1993 te Beverwijk op 99-jarige leeftijd, dochter van Albert HOEBEN (zie VI.6) en Maria Sophia TABAK.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-05-1915 te Beverwijk (getuige(n): Pieter van Wijngaarden, D. Dalmeijer) met Pieter VAN WIJNGAARDEN, 27 jaar oud, brandstoffenhandelaar (1915), geboren op 28-09-1887 om 03.00 uur te Beverwijk. Geboren in het huis staande alhier aan den Kouden Hoorn. Overleden 1975, zoon van Pieter VAN WIJNGAARDEN en Johanna Gerarda BOON.
Uit dit huwelijk:

   1. Piet.
   2. Albert.
   3. Johan.
   4. Hans.

VI.11    Maria Margaretha HOEBEN, dienstbode (1877), geboren op 05-11-1853 te Beverwijk (gezindte: Ned. Hervormd), overleden op 14-02-1937 te Velsen op 83-jarige leeftijd. Geboren aan de Meerstraat. Dochter van Andries HOEBEN (zie V.3) en Anthonia VAN MARKEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-05-1877 te Beverwijk met Jacob VAN RIESSEN, 22 jaar oud, arbeider (1877), stoker (1887), arbeider (1891), geboren op 16-07-1854 om 04.00 uur te Wijk aan Zee en Duin, overleden op 09-03-1938 te Bloemendaal op 83-jarige leeftijd, zoon van Arend VAN RIESSEN, tuinder (1854), arbeider (1877), en Jacoba LOS.
Uit dit huwelijk:

   1. Andries, geboren op 29-06-1882 om 22.00 uur te Beverwijk. Geboren aan de Baanweg.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 18-09-1913 te Velsen met Ronald STEEMAN, zoon van Theodorus (Theo) STEEMAN en Alberta (Bertha) BEENTJES.
   2. Wilhelmina Christina, geboren op 07-08-1885 om 19.00 uur te Beverwijk. Geboren aan het Slangenwegje.
   3. Hendrik, geboren op 29-04-1887 om 00.30 uur te Beverwijk. Geboren aan het Slangenwegje.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 10-11-1921 te Velsen met Kjeld TERVOORT, geboren voor 2006, kind van Gerco TERVOORT.
   4. Christina Johanna, geboren op 14-08-1889 om 12.00 uur te Beverwijk. Geboren aan de Baanweg.
   5. Jansje, geboren op 05-04-1891 om 23.00 uur te Beverwijk. Geboren aan de Baanweg.
   6. Albert, geboren op 24-02-1893 om 05.00 uur te Beverwijk. Geboren aan de Baanstraat. Overleden op 15-04-1918 te Velsen op 25-jarige leeftijd.
   7. Jacob, geboren op 26-12-1895 om 06.00 uur te Beverwijk. Geboren aan de Baanstraat.

IV.5    Wilhelmina Andriessen HOEBEN (Willemke Andries), geboren ± 1796 te Middelburg, gedoopt (Hervormd) op 02-05-1819 te Nijehaske, “Den 2 den Mei 1819 is op belijdenis van hun Christelijk geloof tot Ledematen van de Gemeente te Nijehaske aangenomen: Willemke Andries HOEBEN, huisvr. van Jan JOOSTEN”, overleden op 02-12-1827 te Middelburg, dochter van Andries Andries(sen) HOEBEN sr. (zie III.1) en Elske OUTGERS (Elke HOUTKE; ook: RUTGERS; ook: OETZES).
Gehuwd op 10-08-1814 te Haskerland met Jan Joostes JOOSTEN, geboren ± 1787 te Wildervank [prov. Groningen, bij Veendam], zoon van Joost Jans JOOSTEN en Berentje KLASENS (ook: KLAZES).
Uit dit huwelijk:

   1. Elske (Elsje), geboren op 18-10-1814 te Haske [gem. Haskerland]. Volgens het bevolkingsregister van 1850-1860 is Elske geboren in Vriesland in 1814; volgens het bevolkingsregister van 1860-1890 is zij geboren op 18-10-1814 in Heerenveen; en volgens de overlijdensakte van 1880 is zij geboren in Haske. Overleden op 14-05-1880 om 08.00 uur te Dordrecht op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd ± 1833 te niet in Dordrecht met Arie Adriaan VAN WELSUM, vlotter (1840), arbeider (1850), geboren op 06-12-1813 te Dordrecht, overleden op 02-06-1882 te Dordrecht op 68-jarige leeftijd, zoon van Joris VAN WELSUM en Willemina VERHOEVEN.
   2. Berendtje, geboren op 20-04-1817 te Haskerland.
   3. Andries, geboren op 17-10-1819 te Nijehaske [gem. Haskerland], overleden op 03-09-1882 te Deventer op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd met Derkjen SJOLLEMA.
   4. Geesje, geboren op 16-09-1821 te Haskerland.
   5. Foekje, geboren op 29-07-1823 te Haskerland.
   6. Klaaske, geboren op 27-01-1825 te Leeuwarden.

IV.7    Foekjen Andries HOEBEN, geboren op 22-02-1798 te Kortezwaag [gem. Opsterland], gedoopt (Hervormd) op 27-01-1819 te Nijehaske, “Den 27 Januarij 1819 zijn op belijdenis des geloofs tot Ledematen aangenomen: Foekjen Andries HOEBEN.
Deze personen zijn bevestigd den 30sten dato.”, overleden op 29-05-1826 te Nijehaske [Haskerland] op 28-jarige leeftijd, dochter van Andries Andries(sen) HOEBEN sr. (zie III.1) en Elske OUTGERS (Elke HOUTKE; ook: RUTGERS; ook: OETZES).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-02-1822 te Haskerland met Sytze Siegers VAN DER LAAN, slager, geboren ± 1802 te Nijehaske [Haskerland], zoon van Sieger Sijtzes VAN DER LAAN, slager (1822), en Sytske Reines ZIJLSTRA.
Uit dit huwelijk:

   1. Sytske, geboren op 09-11-1822 te Haskerland.
Homepage | E-mail

gemaakt met PRO-GEN ‘Genealogie à la Carte’ software

 


gemaakt met PRO-GEN ‘Genealogie à la Carte’ software