Volkstelling fam. Hoeben

Op 31 mei 1947 werd in Nederland de 12e Volkstelling gehouden.

De telling van 1947 is uitgewerkt in een serie boekwerken, waarin op familienaam kan worden bekeken hoe vaak een naam voorkomt in een gemeente: het Nederlands Repertorium van Familienamen, uitgebracht door het P.J. Meertensinstituut. In archieven en grote bibliotheken is de serie in te zien. Het Meertensinstituut heeft inmiddels ook een Nederlandse Familienamen Databank online waarin de verspreiding van de familienamen volgens de volkstelling van 1947 is meegenomen, naast andere informatie die beschikbaar kan zijn. Van de volkstellingen zijn gegevens online te vinden, maar ook hier kunnen geen namen van individuen worden teruggevonden. Wel kan op deze wijze inzicht worden verkregen in veel aspecten van de bevolking van Nederland op dat moment.

In de onderstaande tabel staan de resultaten van de familienaam “Hoeben” in de provincie’s Noord-Holland, Friesland en Overijssel uitgesplitst per woonplaats.

volkstelling per provincie
bron: cbgfamilienamen.nl
Noord-HollandFrieslandOverijssel
Haarlem: 24Leeuwarden: 33Enschede: 11
Alkmaar: 11Doniawerstal: 1Borne: 1
Bergen: 9Heerenveen: 2Losser: 8
Beverwijk: 15Smallingerland: 1
Heerhugowaard: 2
Den Helder: 1
Hilversum: 2
Laren: 1
Ouder-Amstel: 1
Velsen: 2
Amsterdam: 52
totaal:1203720