Parenteel van Johannes Hermanus BEENCKEN

I.1

Johannes Hermanus BEENCKEN, geboren ± 1699.
Gehuwd met Maria GREEVERS.

Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Hermanus (zie II.1).
II.1

Johannes Hermanus BEENCKEN, geboren op 16‑06‑1719 te Benstrup (bij Löningen, Duitsland), gedoopt (Rooms Katholiek) op 16‑06‑1719 te Benstrup (bij Löningen, Duitsland), overleden 1790, zoon van Johannes Hermanus BEENCKEN (zie I.1) en Maria GREEVERS.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 13‑02‑1748 met Helena BRÜMMER.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 25‑05‑1751 met Anna STUMPKE, 24 jaar oud, geboren op 11‑03‑1727 te Angelbach (Duitsland), dochter van Johannes STUMPKE en Helena Catharina BRUN.

Uit het tweede huwelijk:
1.
Johannes Hermanus (BEENKEN, BEENEKEN), gedoopt op 08‑10‑1752 te Benstrup (Duitsland).
4.
Helena Maria (BEENKEN, BEENEKEN), gedoopt op 10‑02‑1763.
5.
Anna Margaretha (BEENKEN, BEENEKEN), gedoopt op 02‑10‑1765.
III.2

Johannes Bernardus (Jan) Janszoon BEENCKEN (Jan Janszoon BEENTJES, ook: BEENKEN of BEENEKEN), kleeremaker (1813), kleedenmaker (1827), geboren op 04‑11‑1754 te Detmold (Duitsland), gedoopt op 11‑11‑1754 te Benstrup (Duitsland), overleden op 24‑08‑1831 te Heemskerk op 76-jarige leeftijd. Jan was net als vele streekgenoten uit Duitsland gekomen. De verschillende oorlogen daaar, vooral de Zweeds-Duitse oorlog (1756-1763), hadden vele verwoestingen aangericht in de streek rond Osnabrück. Bezittingen en landerijen waren in een puinhoop veranderd. Er heerste armoede. Vele mensen trokken naar Holland om daar wat geld te verdienen of om een heel nieuw bestaan op te bouwen. Jan was, net als zijn broer Gerrit, geboren bij Löningen. Het was een katholieke streek, en er werd een dialect gesproken dat veel op het Nederlands lijkt. De oudere mensen spreken het nu nog.
Als jonge man van een jaar of 25 moet Jan met zijn broer Gerrit ook richting Holland zijn getrokken en uiteindelijk in Heemskerk terecht zijn gekomen, ongeveer rond het jaar 1780.

Jan oefende zijn beroep waarschijnlijk uit als rondreizend kleermaker. Bij de mensen waar hij werk vond, bleef hij ook wonen. Dat moeten welgestelde mensen zijn geweest, die het zich konden veroorloven maatkleding te maken. Zo is hij waarschijnlijk ook terecht gekomen bij de familie KAASENBROOD in Heemskerk.

Door het erfdeel van zijn echtgenote Antje KAASENBROOD kon Jan op 5 juni 1799 voor ƒ 400,- een stuk teelland kopen, genaamd de “Lange Akkers” (ten noorden van de huidige Breedslaglaan), groot 1.805 roeden. (Bron: artikel “Beentjes en Heemskerk” door J.Th. Beentjes in het blad ‘Heemskring’, nummer 1, april 1989, blz. 3-5, uitgave van de Historische Kring Heemskerk.)

Johannes Bernardus laat zich in 1812 inschrijven in het Régistre Civique van Napoleon als Jan BEENTJES (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991) onder nummer 3923. Jan vermeldt als geboortedatum 4 november 1754, maar uit de inschrijving in het doopregister van de Kerk in Benstrup uit Duitsland blijkt hij te zijn ingeschreven op 11 november 1754.

Wanneer de beide broers Jan en Gerrit naar Holland zijn vertrokken is niet met zekerheid vast te stellen.
De allereerste gegevens die we in Heemskerk vinden staan vermeld in het Boek van Schout en Schepenen, waar we op blz. 96 de trouwakte vinden van Jan Beentjes en Antje Kaasenbrood:
“Op Huijden zijn voor ons Schout en Schepenen van Heemskerk getrouwd Jan BEENTJES, jongman, met Antje KAASENBROOD, jonge dogter, wonende beijde alhier, na dat de voorschreeve persoonen hunne drie huwelijks proclamatien bij affixie van ’t Regthuijs van desen dorpe zonder verhindering hebben gehad.
Actum, en de ten Ojrconde geteekent den 23e Januarij 1791.
A. v. Coevenhoven. Jan Aker. Cornelis Schipper.”
(bron: “De genealogie van de familie Beentjes van 1791-1991 – 200 jaar”). Zoon van Johannes Hermanus BEENCKEN (zie II.1) en Anna STUMPKE.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 23‑01‑1791 te Heemskerk met Antje Bankris KAASENBROOD (Antje Bankris KAASENBROOD), 24 jaar oud, gedoopt op 04‑03‑1766 te Heemskerk, overleden op 19‑10‑1826 om 14.00 uur te Heemskerk op 60-jarige leeftijd. Antje kreeg een deel van de erfenis van haar vader, door de verkoop van de boerderij “Hengstenburg” (aan de Oosterweg te Heemskerk, naast de oprijlaan naar Marquette). Vader Bancras had dat in 1767 gekocht voor ƒ 4.174,10 en het werd door de erfgenamen in 1797 verkocht voor ƒ 7.300,-. Dochter van Bancras Pietersz KAASENBROOD en Grietje Janse DE WIT.

Uit dit huwelijk:
1.
Jan BEENTJES (zie IV.1).
4.
Jacobus BEENTJES, gedoopt op 05‑05‑1798 te Heemskerk, begraven op 14‑05‑1798 te Heemskerk, 9 dagen oud.
5.
Jacob BEENTJES, gedoopt op 01‑11‑1800 te Heemskerk, overleden op 13‑10‑1801 te Heemskerk, 346 dagen oud.
6.
Grietje BEENTJES, boerin (1849), geboren op 19‑11‑1802 te Heemskerk, gedoopt (Roomsch Catholijk) op 19‑11‑1802 te Heemskerk, overleden op 13‑12‑1879 te Castricum op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 30‑04‑1826 te Heemskerk met Jan HAGEMAN, 28 jaar oud, boerenknegt (1826)/bouwman (1833), geboren op 01‑03‑1798 te Castricum, overleden op 30‑10‑1847 te Castricum op 49-jarige leeftijd, zoon van Jan HAGEMAN, bouwman (1826), en Neeltje NIJMAN.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 29‑04‑1849 te Castricum met Jacob BRAKENHOFF, 58 jaar oud, landbouwer (1849), geboren op 04‑09‑1790 te Limmen, overleden op 17‑12‑1859 te Castricum op 69-jarige leeftijd, zoon van Jan Franszoon BRAKENHOFF en Jannetje MOLENAAR. {Hij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23‑12‑1810 te Castricum met Antje VAN BEEK, geboren ± 1794 te Castricum, overleden op 24‑01‑1825 te Castricum. Hij was eerder gehuwd op 35-jarige leeftijd op 16‑10‑1825 te Castricum met Neeltje KUIJS, overleden voor 1849.}
IV.1

Jan BEENTJES, gedoopt op 21‑03‑1792 te Heemskerk. Volgens gegevens uit het Gemeentearchief van Heemskerk, Oud Archief, inv.n°.7 (“Concepten uitgegane stukken 1 jan. 1813-31 aug. 1815”) bevindt zich daar een door de burgemeester opgemaakte “Staat der in Dienst zijnde vermist wordende personen” van 30 nov. 1814. Daarin staat vermeld:
“Jan BEENTJES, conscrit van de lichting 1812, fusilier bij het 131e Regiment, 1e Bataillion, 1e Compagnie”.
Verder is van hem heel weinig bekend. Op 26-01-1812 wordt in de kerk van de H. Agatha te Beverwijk een kind gedoopt, zoon van Petronella LUITE, die hem de naam Jan BEENTJES geeft. Doopgetuigen waren Pancras en Grietje BEENTJES. Vandaar het sterke vermoeden dat dit kind inderdaad een zoon is van Jan BEENTJES geb. Heemskerk 21-03-1792, broer van de doopgetuigen.
(bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).

Op 17 april 1813 is Jan geregistreerd als soldaat (fusilier) in het Franse leger van Napoleon. Jan heeft dus deel uitgemaakt van het grote Franse leger dat met ongeveer 460.000 man ten strijde trok door Duitsland richting Rusland. Hij moet dus betrokken zijn geweest bij de veldslag in Dresden (april 1813) en vervolgens is hij gesneuveld tijdens de Völkerschlacht in Leipzig (dat was op 17, 18 of 19 oktober 1813). Zoon van Johannes Bernardus (Jan) Janszoon BEENCKEN (Jan Janszoon BEENTJES, ook: BEENKEN of BEENEKEN) (zie III.2) en Antje Bankris KAASENBROOD (Antje Bankris KAASENBROOD).
Gehuwd met Petronella LUITE, geboren op 09‑05‑1789 te Beverwijk (gezindte: Rooms Katholiek). Gedoopt in dr RK-statie H.Agatha onder de naam Petronella Luijten. Dochter van Cornelis LUITE en Anna MEIBOOM. {Zij was eerder gehuwd op 30-jarige leeftijd op 26‑09‑1819 te Beverwijk met Pieter SPANJAART, 25 jaar oud, geboren op 01‑11‑1793 te Velsen.}

Uit dit huwelijk:
V.1

Jan (Luite) BEENTJES (Jan Beentjes Luite), opperman (1842), geboren op 25‑01‑1812 te Beverwijk, gedoopt op 26‑01‑1812 te Beverwijk. Bij de doop waren als getuige aanwezig: Pancras BEENTJES (toen 18 jaar) en Grietje BEENTJES (toen nog maar 9 jaar), oom en tante van de pas geborene (bron: genealogie fam. Beentjes 1719-2019).

Inschrijving in het doopregister:
Die 26 Jannuarii Baptiz est Jan illig
Par: Jan Beentjes ut fertur ex Petronella Luite
Susc: Pancras Beentjes et Grietje Beentjes
Betekenis Latijn in de tekst doopboek:
Die=dag
Baptiz est=gedoopt is
Illeg=illegitimus=onwettig=niet geboren binnen een huwelijk
Par=parentes=ouders
Ut fertur ex=naar men zegt uit
Susc=susceptores=de getuigen waren.
(bron: genealogie fam. Beentjes 1719-2019). Overleden op 28‑11‑1872 te Beverwijk op 60-jarige leeftijd. Geboren aan de Kloosterstraat 385. (bron: Genealogie fam. Beentjes 17-19-2019), zoon van Jan BEENTJES (zie IV.1) en Petronella LUITE.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19‑06‑1842 te Beverwijk (H. Agatha) met Anna DROOG, 36 jaar oud, gedoopt op 02‑02‑1806 te Velsen, overleden op 27‑09‑1879 te Beverwijk op 73-jarige leeftijd, dochter van Albert DROOG en Jannetje VERZIJLBERGE. {Zij was eerder gehuwd vóór 1842 met Anthonie FOURRIER, overleden op 23‑01‑1841.}

Uit dit huwelijk:
1.
Petronella (zie VI.2).
2.
Joannes, geboren op 05‑03‑1845 te Beverwijk, overleden op 22‑03‑1866 te Beverwijk op 21-jarige leeftijd.
VI.2

Petronella BEENTJES, geboren op 24‑06‑1843 te Beverwijk, overleden op 16‑12‑1877 te Beverwijk op 34-jarige leeftijd, dochter van Jan (Luite) BEENTJES (Jan Beentjes Luite) (zie V.1) en Anna DROOG.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09‑05‑1867 te Beverwijk met Henricus Johannes SCHUURMAN, 31 jaar oud, geboren op 21‑11‑1835 te Beverwijk, overleden op 07‑07‑1918 te Beverwijk op 82-jarige leeftijd, zoon van Jan SCHUURMAN en Maria TORENS.

Uit dit huwelijk:
1.
Johannes, geboren ± 1870, overleden op 11‑04‑1949 te Velsen.
IV.3

Bankeras BEENTJES (Bancras, Pancras, Pancreas), dagloner (1813)/bouwman (1826)/boer (1852)/landbouwer (1856), geboren op 07‑11‑1793 te Heemskerk, gedoopt (Rooms Catolijk) op 07‑11‑1793 te Heemskerk, overleden op 04‑06‑1872 te Heemskerk op 78-jarige leeftijd, zoon van Johannes Bernardus (Jan) Janszoon BEENCKEN (Jan Janszoon BEENTJES, ook: BEENKEN of BEENEKEN) (zie III.2) en Antje Bankris KAASENBROOD (Antje Bankris KAASENBROOD).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 14‑07‑1813 te Heemskerk met Emerentiana BOON (Immetje/Emerentiana), 26 jaar oud, boerenmeid (1813), geboren op 02‑02‑1787 te Assendelft, gedoopt (R.K.) op 14‑02‑1789 te Assendelft, overleden op 19‑05‑1871 te Heemskerk op 84-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Hendriksz BOON en Neeltje Cornelisdr. dr. DE JONG.

Uit dit huwelijk:
2.
Cornelia (Neeltje), dienstbode (1839), geboren op 20‑04‑1815 te Heemskerk, gedoopt op 20‑04‑1815 te Heemskerk, overleden op 31‑05‑1897 om 20.00 uur te Beverwijk op 82-jarige leeftijd. Overleden binnen deze gemeene in het huis staande alhier aan de Koningstraat wijk G83.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 24‑11‑1839 te Heemskerk met Cornelis VAN DE WINKEL, 23 jaar oud, bouwman (1839), dagloner (1839), geboren op 18‑02‑1816 te Velsen, overleden op 19‑09‑1851 te Wijk aan Zee en Duin op 35-jarige leeftijd, zoon van Reijnier VAN DE WINKEL, werkman (1839), koetsier (1839), en Maria HUIG.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 08‑08‑1852 te Beverwijk met Thomas VAN SON, 39 jaar oud, geboren op 18‑05‑1813 te Beverwijk, overleden op 18‑07‑1858 te Beverwijk op 45-jarige leeftijd, zoon van Thomas VAN SON en Marijtse BRUYNS. {Hij was eerder gehuwd voor 1852 met Klara VAN ZANTBEEK, overleden voor 1852.}
3.
Petrus (Pieter) (zie V.8).
4.
5.
Antje, gedoopt op 27‑12‑1819 te Heemskerk, overleden op 03‑12‑1842 te Heemskerk op 22-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 22‑12‑1839 te Heemskerk met Simon DUIJN, 22 jaar oud, boerenknegt (1839), geboren op 04‑04‑1817 om 22.30 uur te Wijk aan Zee en Duin, overleden op 09‑03‑1892 te Heemskerk op 74-jarige leeftijd, zoon van Cornelis DUIJN, bouwman (1839), en Adriana DE RUIJTER (Augje).
7.
Hendrik (Henricus) (zie V.17).
8.
Maartje, geboren op 04‑01‑1826 te Heemskerk, overleden op 15‑11‑1904 te Heemskerk op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 21‑04‑1849 te Heemskerk met Henricus Gertzn SCHEERMAN, 28 jaar oud, geboren op 14‑03‑1821 te Heemskerk, overleden op 21‑10‑1884 te Heemskerk op 63-jarige leeftijd, zoon van Gerrit SCHEERMAN en Guurtje STOR.
Gehuwd (2) op 63-jarige leeftijd op 21‑02‑1889 te Heemskerk met Maarten DE WILDT, 59 jaar oud, geboren op 13‑09‑1829 te Heemskerk, overleden op 19‑03‑1924 te Heemskerk op 94-jarige leeftijd, zoon van Johannes (Jan) DE WILDT en Anna CASTRICUM. {Hij was eerder gehuwd voor 1889 met Neeltje SCHUIT, overleden voor 1889.}
9.
Jacob(us) (zie V.23).
10.
Bernardus (Barend) (zie V.25).
11.
Antonius (Antonie) (zie V.28).
12.
Nicolaas (Klaas) (zie V.30).
V.3

Johannes (Jan) Bancraszoon BEENTJES, dagloner (1850), boer (1852), tuinder (1876), landbouwer (1885), tuinder (1888), gedoopt op 24‑01‑1814 te Heemskerk, overleden op 02‑01‑1890 te Heemskerk op 75-jarige leeftijd. Jan is in militaire dienst geweest van 1 mei 1842 tot 30 december 1842. Van 5 mei 1836 tot 13 september 1842 heeft hij als kanonnier gediend in Nederlands Oost-Indië.
Hij had als bijnaam “Jan de Snijer”. Hij heeft ingewoond bij zijn zoon Jacob aan de Kleine Houtweg. Vandaar dat ook deze Jacob de bijnaam heeft gekregen van “Jaap de Snijer”.
Zoon van Bankeras BEENTJES (Bancras, Pancras, Pancreas) (zie IV.3) en Emerentiana BOON (Immetje/Emerentiana), boerenmeid (1813).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 15‑06‑1850 te Heemskerk met Cornelia FLAMING, 35 jaar oud, geboren op 29‑05‑1815 te Heemskerk, overleden op 04‑05‑1893 te Heemskerk op 77-jarige leeftijd, dochter van Jacob FLAMING en Cornelia HOEFGEEST.

Uit dit huwelijk:
2.
Cornelia, geboren op 07‑06‑1853 te Heemskerk, overleden op 02‑05‑1870 te Heemskerk op 16-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14‑06‑1876 te Heemskerk met Johannes TUIJN, 25 jaar oud, arbeider (1876), geboren op 11‑11‑1850 te Heemskerk, overleden op 19‑05‑1880 te Heemskerk op 29-jarige leeftijd, zoon van Volkert TUIJN en Heintje SMIT.
3.
Emerentiana (Immetje), geboren op 20‑11‑1856 te Heemskerk, overleden op 01‑01‑1937 te Heemskerk op 80-jarige leeftijd, begraven op 04‑01‑1937 te R.K.-kerkhof te Heemskerk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07‑04‑1880 te Heemskerk met Jacobus KOPER, 25 jaar oud, tuinder (1880), geboren op 27‑12‑1854 te Heemskerk, overleden op 24‑09‑1918 te Heemskerk op 63-jarige leeftijd, zoon van Pieter KOPER, arbeider (1880), en Grietje WELBOREN.
4.
Jacob (zie VI.10).
VI.4

Bancras BEENTJES (‘Zwarte Bank’/Bancratius), arbeider (1876), tuinder (1926), geboren op 19‑07‑1851 te Heemskerk, overleden op 30‑12‑1947 om 21.00 uur te Heemskerk op 96-jarige leeftijd, begraven op 03‑01‑1948 te R.K. Kerkhof te Heemskerk, zoon van Johannes (Jan) Bancraszoon BEENTJES (zie V.3) en Cornelia FLAMING.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14‑06‑1876 te Heemskerk met Anna Maria (Antje) NOOM, 23 jaar oud, geboren op 12‑12‑1852 te Uitgeest, overleden op 18‑06‑1926 om 13.30 uur te Heemskerk op 73-jarige leeftijd, dochter van Pieter NOOM en Kniertje HOOGLAND.

Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia, geboren op 15‑05‑1877 te Heemskerk, overleden op 18‑07‑1949 te Heemskerk op 72-jarige leeftijd, begraven op 21‑07‑1949 te R.K.-kerkhof te Heemskerk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17‑05‑1899 te Heemskerk met Th. (Dirk) VAN EGMOND, 22 jaar oud, geboren op 01‑11‑1876 te Heemskerk, overleden op 22‑03‑1924 te Heemskerk op 47-jarige leeftijd, zoon van Gerrit VAN EGMOND en Cornelia BLEYENDAAL.
2.
Petrus, geboren op 18‑08‑1878 te Heemskerk, overleden op 21‑07‑1923 te Castricum op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04‑05‑1904 te Castricum met Aagje LIMMEN, 25 jaar oud, geboren op 21‑03‑1879 te Castricum, overleden op 21‑12‑1956 te Castricum op 77-jarige leeftijd, dochter van Willem LIMMEN en Maartje VAN VELZEN. Uit dit huwelijk kwamen geen kinderen voort.
3.
Joannes (Jan) (zie VII.6).
4.
Cornelia, geboren op 01‑04‑1881 te Heemskerk, overleden op 19‑03‑1916 te Heemskerk] op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03‑06‑1908 te Heemskerk met Henricus Johannes SCHUURMAN, 24 jaar oud, geboren op 12‑01‑1884 te Beverwijk, zoon van Hendrikus Johannes SCHUURMAN en Theodora Johanna VAN EERDE. {Hij is later gehuwd op 32-jarige leeftijd op 16‑08‑1916 te Heemskerk met Jacoba Cornelia TILLEMANS, 27 jaar oud, geboren op 15‑08‑1889 te Boxmeer.}
5.
Cunera (Kniertje) (zie VII.11).
6.
Jacobus, geboren op 30‑09‑1883 te Heemskerk, overleden op 01‑12‑1883 te Heemskerk, 62 dagen oud.
7.
Jacobus (zie VII.13).
8.
Antje, geboren op 07‑07‑1887 te Heemskerk, overleden op 27‑03‑1963 te Bakkum op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14‑06‑1916 te Heemskerk met Wilhelmus BREETVELD, 29 jaar oud, geboren op 03‑08‑1886 te Castricum, overleden op 03‑08‑1948 te Castricum op 62-jarige leeftijd, zoon van Lourens BREETVELD en Maartje CASTRICUM.
9.
Hendrik (Henricus), geboren op 03‑12‑1888 te Heemskerk, overleden op 14‑06‑1977 te Heemskerk op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 05‑06‑1924 te Heemskerk met Elisabeth KUNNEN, 36 jaar oud, geboren op 24‑11‑1887 te Heemskerk, overleden op 13‑06‑1965 te Heemskerk op 77-jarige leeftijd, dochter van Arie KUNNEN en Jacoba GOOIJER. Uit dit huwelijk geen kinderen.
10.
Maartje, geboren op 22‑03‑1890 te Heemskerk, overleden op 25‑04‑1964 te Castricum op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 26‑09‑1917 te Heemskerk met Klaas WULP, 25 jaar oud, geboren op 18‑08‑1892 te Castricum, overleden op 31‑08‑1934 te Castricum op 42-jarige leeftijd, zoon van Fredericus WULP en Willemijntje DE MUNNIK.
Gehuwd (2) op 67-jarige leeftijd op 03‑08‑1957 te Castricum met Joannes WULP, 67 jaar oud, geboren op 27‑01‑1890 te Castricum, overleden op 28‑10‑1980 te Castricum op 90-jarige leeftijd, zoon van Fredericus WULP en Willemijntje DE MUNNIK. {Hij was eerder gehuwd vóór 1957 met Gerretje LIMMEN, overleden vóór 1957.}
11.
Nicolaas, geboren op 16‑03‑1891 te Heemskerk, overleden op 09‑10‑1895 te Heemskerk op 4-jarige leeftijd.
12.
Divera (Diewertje), geboren op 23‑01‑1893 te Heemskerk, overleden op 02‑03‑1894 te Heemskerk op 1-jarige leeftijd.
VII.6

Joannes (Jan) BEENTJES, tuinder (1926), geboren op 19‑10‑1879 te Heemskerk, overleden op 23‑09‑1944 om 22.15 uur te Haarlem op 64-jarige leeftijd, zoon van Bancras BEENTJES (‘Zwarte Bank’/Bancratius) (zie VI.4) en Anna Maria (Antje) NOOM.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15‑05‑1907 te Castricum met Maria (Maartje) LEURING, 27 jaar oud, geboren op 14‑06‑1879 te Castricum, overleden op 08‑05‑1961 te Castricum op 81-jarige leeftijd, dochter van Jan LEURING en Neeltje DE BOER.

Uit dit huwelijk:
1.
Anna Cornelia, geboren op 05‑06‑1911 te Heemskerk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03‑06‑1937 te Heemskerk met Cornelis Nicolaas DE JONG, 27 jaar oud, geboren op 31‑12‑1909 te Heemskerk, overleden op 10‑04‑1981 te Heemskerk op 71-jarige leeftijd, zoon van Jan DE JONG en Antonia KOSSE.
2.
Cornelia Johanna, geboren op 28‑10‑1912 te Heemskerk, overleden op 25‑02‑1967 te Heemskerk op 54-jarige leeftijd. Cornelia Johanna bleef ongehuwd.
3.
Pancratius Johannes Franciscus, geboren op 29‑10‑1913 te Heemskerk, overleden op 06‑04‑1914 om 6.30 uur te Heemskerk, 159 dagen oud.
4.
Pancratius Johannes Franciscus, geboren op 20‑03‑1914 te Heemskerk, overleden op 09‑04‑1989 te Heemskerk op 75-jarige leeftijd. Hij bleef ongehuwd.
5.
Johannes (zie VIII.6).
6.
Petrus (zie VIII.8).
VIII.6

Johannes BEENTJES, geboren op 01‑06‑1916 te Heemskerk, zoon van Joannes (Jan) BEENTJES (zie VII.6) en Maria (Maartje) LEURING.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23‑08‑1945 te Heemskerk met Catharina Cornelia BAKKER, 24 jaar oud, geboren op 16‑02‑1921 te Heemskerk, overleden op 18‑05‑1980 te Heemskerk op 59-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus Gerardus BAKKER en Cornelia DE WIT.

Uit dit huwelijk:
1.
Maria Cornelia, geboren op 21‑05‑1946 te Heemskerk.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21‑07‑1967 te Heemskerk met Jacobus Petrus FATELS, 27 jaar oud, geboren op 21‑05‑1940 te Heemskerk, zoon van Petrus FATELS en Petronella ADMIRAAL.
2.
Johannes Wilhelmus, geboren op 31‑07‑1947 te Velsen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09‑05‑1972 te Castricum met Adriana Theodora Cornelia LANGEVELD, 23 jaar oud, geboren op 22‑01‑1949 te Castricum, dochter van Johannes Theodorus LANGEVELD en Antonia V.D. GEER. Uit dit huwelijk geen kinderen.
3.
Cornelia Maria, geboren op 02‑06‑1949 te Velsen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09‑12‑1971 te Heemskerk met Jacob Rudolf DEKKER, 22 jaar oud, geboren op 21‑04‑1949 te Alkmaar, zoon van Jacob DEKKER en Adriana BAKKER.
4.
Wilhelmina Anna, geboren op 20‑02‑1951 te Heemskerk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26‑05‑1976 te Heemskerk met Jacobus DEN HEYER, 29 jaar oud, geboren op 26‑10‑1946 te Bloemendaal, zoon van Jacobus DEN HEYER en Theresia Margaretha DE RIJCK.
5.
Catharina Alida, geboren op 14‑09‑1952 te Heemskerk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04‑03‑1977 te Uitgeest met Engelbertus Johannes Maria WUBBELS, 27 jaar oud, geboren op 22‑04‑1949 te Roermond, zoon van Bernardus Antonius WUBBELS en Maria HUITINK.
6.
7.
Anna Maria, geboren op 24‑05‑1956 te Heemskerk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09‑04‑1981 te Heemskerk met Cornelis Wilhelmus Franciscus Maria NOURIS, 23 jaar oud, geboren op 15‑01‑1958 te Utrecht, zoon van Wilhelmus Antonius NOURIS en Cornelia ZONNEVELD.
8.
Theodorus Antonius, geboren op 27‑06‑1957 te Velsen.
9.
Johanna Maria Cornelia, geboren op 25‑05‑1959 te Heemskerk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18‑06‑1981 te Heemskerk met Jacobus Nicolaas Gerardus SMIT, 22 jaar oud, geboren op 07‑07‑1958 te Heemskerk, zoon van Jacobus SMIT en Sientje BLOEDJES.
IX.11

Wilhelmus Pancratius BEENTJES, geboren op 14‑06‑1954 te Heemskerk, zoon van Johannes BEENTJES (zie VIII.6) en Catharina Cornelia BAKKER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19‑11‑1981 te Heemskerk met Anna Theresia Agatha DE RUYTER, 22 jaar oud, geboren op 24‑09‑1959 te Heemskerk, dochter van Gerard DE RUYTER en Alie ZONNEVELD.

Uit dit huwelijk:
1.
Patty, geboren op 26‑07‑1986.
VIII.8

Petrus BEENTJES, geboren op 08‑09‑1917 te Heemskerk, overleden op 11‑02‑1987 te Beverwijk op 69-jarige leeftijd, begraven op 14‑02‑1987 te begraafplaats Duinrust te Beverwijk, zoon van Joannes (Jan) BEENTJES (zie VII.6) en Maria (Maartje) LEURING.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30‑10‑1941 te Heemskerk met Alida Catharina DE RUYTER, 22 jaar oud, geboren op 13‑03‑1919 te Heemskerk, dochter van Engelmundus DE RUYTER en Catharina FATELS.

Uit dit huwelijk:
1.
Maria Catharina Anna (Ria), geboren op 30‑01‑1942 te Heemskerk.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 24‑11‑1960 te Beverwijk met Johannes Petrus (Jan) ARISZ, 20 jaar oud, geboren op 18‑08‑1940 te Velsen, zoon van Johannes Nicolaas ARISZ en Maria C. KLAUWERS.
2.
Catharina Margaretha (Tiny), geboren op 20‑05‑1943 te Beverwijk.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14‑01‑1965 te Beverwijk met Pieter (Piet) VAN HANEGEM, 21 jaar oud, geboren op 10‑10‑1943 te Hippolytushoef, zoon van Izaak VAN HANEGEM en Alida VAN DEN HERIK.
3.
Anna Cornelia Catharina (Ans), geboren op 27‑02‑1945 te Beverwijk.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 24‑02‑1965 te Beverwijk met Corrinus Cornelis Maria (Cor) DE GROOT, 18 jaar oud, geboren op 15‑05‑1946 te Heemskerk, zoon van Henricus DE GROOT en Geertruida Anna NOOM.
4.
Johanna Alida (Joke), geboren op 10‑10‑1947 te Beverwijk.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27‑08‑1969 te Beverwijk met John ROZIE, 24 jaar oud, geboren op 21‑08‑1945 te Apeldoorn, zoon van Herman Adriaan ROZIE en Helena Margaretha LINDENBERG.
6.
Engelmundus Nicolaas Margaretha (Ed), geboren op 13‑07‑1950 te Beverwijk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06‑12‑1972 te Assendelft, gehuwd voor de kerk op 08‑11‑1973 te Assendelft met Wilhelmina Helena (Wil) KRAMER, 19 jaar oud, geboren op 19‑02‑1953 te Assendelft, dochter van Nicolaas Maria KRAMER en Johanna M.M. VAN DIJK. Uit dit huwelijk geen kinderen (bron: “genealogie fam. Beentjes 1791-1991”).
7.
Cornelia Elisabeth Maria (Nel), geboren op 23‑08‑1954 te Beverwijk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22‑03‑1978 te Heemskerk met Theodorus Cornelis (Theo) WELP, 25 jaar oud, geboren op 18‑06‑1952 te Heemskerk, zoon van Johannes WELP en Catharina BAKKUM.
8.
Johannes, geboren op 08‑06‑1957 te Beverwijk, overleden op 08‑06‑1957, 0 dagen oud.
IX.26

Gerardus Engelmundus Gijsbertus (Gerard) BEENTJES, geboren op 30‑12‑1948 te Beverwijk, zoon van Petrus BEENTJES (zie VIII.8) en Alida Catharina DE RUYTER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13‑12‑1972 te Beverwijk, gehuwd voor de kerk op 14‑06‑1973 te Beverwijk met Catharina Cornelia (Tiny) VAN ROON, 24 jaar oud (zie IX.441).

Uit dit huwelijk:
1.
Barry, geboren op 24‑08‑1977 te Beverwijk.
VII.11

Cunera (Kniertje) BEENTJES, geboren op 19‑07‑1882 te Heemskerk, overleden op 17‑09‑1925 te Heemskerk op 43-jarige leeftijd, dochter van Bancras BEENTJES (‘Zwarte Bank’/Bancratius) (zie VI.4) en Anna Maria (Antje) NOOM.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24‑05‑1911 te Heemskerk met Henricus PEKEL, 28 jaar oud, geboren op 24‑02‑1883 te Heemskerk, overleden op 06‑07‑1947 te IJmuiden-Oost op 64-jarige leeftijd, begraven te Heemskerk, zoon van Jacobus PEKEL en Catharina DROOG.

Uit dit huwelijk:
1.
Catharina Cornelia (zie VIII.10).
VIII.10

Catharina Cornelia PEKEL, geboren op 02‑06‑1917 te Heemskerk, overleden op 05‑09‑1951 te Heemskerk op 34-jarige leeftijd, dochter van Henricus PEKEL en Cunera (Kniertje) BEENTJES (zie VII.11).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30‑11‑1939 te Heemskerk met Bancras Jacobus (Bank) BEENTJES, 29 jaar oud (zie VIII.212). {Hij is later gehuwd op 42-jarige leeftijd op 26‑08‑1953 te Heemskerk met Catharina MEIJER, 36 jaar oud, geboren op 04‑06‑1917 te Heemskerk, dochter van Willem MEIJER en Anna Christina DUIN.}

Uit dit huwelijk:
1.
Cunera Maria, geboren op 15‑09‑1940 te Heemskerk.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 24‑04‑1961 te Heemskerk met Harmanus Petrus DONTJE, 26 jaar oud, geboren op 01‑08‑1934 te Hoorn, zoon van Carel Hinderik DONTJE en Margaretha Helena HÜSING.
2.
Pancratius Henricus Maria (Bank), geboren op 27‑11‑1942 te Heemskerk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14‑07‑1966 te Uitgeest met Agatha Margaretha Joanna BERKHOUT, 20 jaar oud, geboren op 26‑06‑1946 te Uitgeest, dochter van Mattheus Johannes BERKHOUT en Margaretha Josephina GROEN. Uit dit huwelijk geen kinderen (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
3.
Maria Lucia Hendrica, geboren op 25‑03‑1945 te Heemskerk, overleden op 02‑08‑1947 te Heemskerk op 2-jarige leeftijd.
4.
Hendrika Anna Maria, geboren op 04‑10‑1946 te Heemskerk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19‑12‑1969 te Heemskerk met Petrus Nicolaas Maria LEERING, 26 jaar oud, geboren op 19‑11‑1943 te Lutjebroek, zoon van Nicolaas Gerardus LEERING en Geertruida Maria VISSER.
IX.39

Hendricus Petrus Maria (Henk) BEENTJES, geboren op 23‑05‑1948 te Heemskerk, zoon van Bancras Jacobus (Bank) BEENTJES (zie VIII.212) en Catharina Cornelia PEKEL (zie VIII.10).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08‑09‑1971 te Beverwijk met Catharina Maria Cornelia (Tineke) DUIN, 21 jaar oud, geboren op 02‑01‑1950 te Beverwijk, overleden op 18‑10‑2004 te Uitgeest op 54-jarige leeftijd, dochter van Henricus A. DUIN en Eva C. KUIJS.

Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Pancratius Henricus (Jeroen), geboren op 16‑02‑1974 te Uitgeest.
2.
Maria Eva Catharina (Maartje), geboren op 06‑01‑1978 te Maartje.
3.
Angeliek Lidwina (Lieke), geboren op 07‑02‑1980 te Uitgeest.
VII.13

Jacobus BEENTJES, tuinder (1926), geboren op 31‑05‑1885 te Heemskerk, overleden op 22‑09‑1971 te Heemskerk op 86-jarige leeftijd, zoon van Bancras BEENTJES (‘Zwarte Bank’/Bancratius) (zie VI.4) en Anna Maria (Antje) NOOM.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20‑08‑1915 te Limmen met Femmitje CORNELISSE (Efigenia), 26 jaar oud, geboren op 26‑02‑1889 te Limmen, overleden op 15‑05‑1972 te Heemskerk op 83-jarige leeftijd, dochter van Louris CORNELISSE en Guurtje STIERP.

Uit dit huwelijk:
1.
Geertruida (Guurtje) (zie VIII.12).
2.
Anna Catharina, geboren op 24‑01‑1918 te Heemskerk.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19‑04‑1944 te Castricum met Anthonius KUIJPERS, 25 jaar oud, geboren op 13‑10‑1918 te Baarle-Nassau, zoon van Cornelis KUIJPERS en Jannetje BLOKDIJK.
3.
Laurens, geboren op 26‑03‑1919 te Heemskerk.
Gehuwd op 52-jarige leeftijd op 16‑04‑1971 te Heemskerk met Cornelia Maria Theresia JANSE, 43 jaar oud, geboren op 27‑06‑1927 te Hilversum, dochter van Dilles JANSE en Francisca BROCKEN. Uit dit huwelijk geen kinderen.
4.
Bancras (zie VIII.17).
5.
Antonia, geboren op 31‑12‑1921 te Heemskerk, overleden op 22‑02‑1923 te Heemskerk op 1-jarige leeftijd.
6.
Antoon, geboren op 04‑09‑1924 te Heemskerk, overleden op 09‑02‑1925 te Heemskerk, 158 dagen oud.
7.
Cornelia (Corrie) (zie VIII.22).
8.
Petrus (zie VIII.23).
9.
Johannes, geboren op 29‑07‑1928 te Heemskerk, overleden op 10‑11‑1934 te Heemskerk op 6-jarige leeftijd.
VIII.12

Geertruida (Guurtje) BEENTJES, geboren op 06‑10‑1916 te Heemskerk, overleden op 03‑02‑2006 te Castricum op 89-jarige leeftijd, begraven op 08‑02‑2006 te Castricum (begraafplaats Onderlangs), dochter van Jacobus BEENTJES (zie VII.13) en Femmitje CORNELISSE (Efigenia).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05‑01‑1939 te Heemskerk met Johannes STENGS, 23 jaar oud, geboren op 22‑01‑1915 te Castricum, overleden op 15‑04‑2000 te Castricum op 85-jarige leeftijd, zoon van Hein STENGS en Margaretha VAN DUIN.

Uit dit huwelijk:
1.
Emmy.
Gehuwd met Arie ONBEKEND.
2.
Gré.
Gehuwd met Theo ONBEKEND.
3.
Lida.
Gehuwd met Cees ONBEKEND, overleden voor 2006.
4.
Jaap.
Gehuwd met Nel ONBEKEND.
5.
Henk.
Gehuwd met Marion ONBEKEND.
6.
Trudy (zie IX.52).
7.
Jos.
IX.52

Trudy STENGS, dochter van Johannes STENGS en Geertruida (Guurtje) BEENTJES (zie VIII.12).
Gehuwd met Kees ONBEKEND.

Uit dit huwelijk:
1.
Chantal, overleden voor 2006.
VIII.17

Bancras BEENTJES, geboren op 21‑12‑1920 te Heemskerk, overleden op 15‑02‑2001 te Beverwijk op 80-jarige leeftijd. In “De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991” wordt de vader van dochter Emmerentia Cornelia Maria BEENTJES de ene keer met de voornaam “Bancras” genoemd en een andere keer met de voornaam “Pancratius”. Zoon van Jacobus BEENTJES (zie VII.13) en Femmitje CORNELISSE (Efigenia).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24‑10‑1945 te Limmen met Petronella Christina BAKKUM, 23 jaar oud, geboren op 17‑10‑1922 te Limmen, dochter van Meindert BAKKUM en Cornelia BRAAK.

Uit dit huwelijk:
2.
Jacobus Meinardus Ignatius, geboren op 24‑09‑1957 te Castricum.
3.
Meinardus Lourentius Jacobus, geboren op 24‑07‑1959 te Castricum.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08‑11‑1984 te Castricum met Ingrid Gerarda Maria DUINMEIJER, 22 jaar oud, geboren op 11‑12‑1961 te Castricum, dochter van Antonius DUINMEIJER en Maria Theodora MATERS.
IX.54

Emmerentia Cornelia Maria (Emmy) BEENTJES, geboren op 29‑07‑1947 te Castricum, dochter van Bancras BEENTJES (zie VIII.17) en Petronella Christina BAKKUM.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03‑09‑1968 te Castricum met Adrianus Joseph (Aad) BEENTJES, 23 jaar oud (zie IX.225).

Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus Joseph Pancratius (Dennis), geboren op 16‑12‑1969 te Limmen.
2.
Wendy Petronella Geertruida, geboren op 23‑10‑1973 te Limmen.
VIII.22

Cornelia (Corrie) BEENTJES, geboren op 23‑10‑1925 te Heemskerk, overleden op 29‑06‑2006 te Limmen op 80-jarige leeftijd, gecremeerd op 04‑07‑2006 te Driehuis (crematorium Velsen), dochter van Jacobus BEENTJES (zie VII.13) en Femmitje CORNELISSE (Efigenia).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18‑10‑1951 te Heemskerk met Martinus METZELAAR, 26 jaar oud, geboren op 28‑01‑1925 te Limmen, zoon van Cornelis METZELAAR en Maartje HOUTENBOS.

Uit dit huwelijk:
1.
Marian.
2.
Maarten.
3.
Jos.
4.
Irma.
VIII.23

Petrus BEENTJES, geboren op 26‑12‑1926 te Heemskerk, zoon van Jacobus BEENTJES (zie VII.13) en Femmitje CORNELISSE (Efigenia).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02‑02‑1956 te Heemskerk met Elisabeth VAN EGMOND, 24 jaar oud, geboren op 11‑12‑1931 te Heemskerk, overleden op 12‑05‑1981 te Heemskerk op 49-jarige leeftijd, dochter van Gerardus Antonius VAN EGMOND en Elisabeth GOOIJER.

Uit dit huwelijk:
2.
Gerardus Laurentius (zie IX.63).
3.
Petrus Maria, geboren op 01‑02‑1962 te Heemskerk.
IX.62

Jacobus Gerardus Petrus BEENTJES, geboren op 24‑01‑1957 te Heemskerk, zoon van Petrus BEENTJES (zie VIII.23) en Elisabeth VAN EGMOND.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23‑10‑1980 te Heemskerk met Gijsbertha KLUFT, 21 jaar oud (zie IX.763).

Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth, geboren op 17‑04‑1983 te Heemskerk.
2.
Ria, geboren op 18‑01‑1985 te Heemskerk.
IX.63

Gerardus Laurentius BEENTJES, geboren op 20‑11‑1958 te Heemskerk, zoon van Petrus BEENTJES (zie VIII.23) en Elisabeth VAN EGMOND.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09‑12‑1982 te Heemskerk met Gonny PLUIM, 20 jaar oud, geboren op 10‑03‑1962 te Amsterdam, dochter van Remmelt PLUIM en Apolonia VOERMAN.

Uit dit huwelijk:
1.
Michel Glenn, geboren op 07‑06‑1990 te Heemskerk.
VI.10

Jacob BEENTJES, tuinder, landbouwer (1885), geboren op 12‑12‑1860 te Heemskerk, overleden op 21‑02‑1947 om 00.15 uur te Heemskerk op 86-jarige leeftijd, begraven op 24‑02‑1947 te R.K.-kerkhof te Heemskerk. Zijn vader – die de bijnaam “Jan de Snijer” had – heeft bij Jacob ingewoond. Vandaar dat Jacob de bijnaam “Jaap de Snijer” heeft gekregen.
Jacob heeft gediend bij de artillerie van 13 mei 1880 tot 12 mei 1885.
Zoon van Johannes (Jan) Bancraszoon BEENTJES (zie V.3) en Cornelia FLAMING.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 20‑05‑1885 te Wijk aan Zee met Cornelia VAN DER MEIJ, 25 jaar oud, geboren op 07‑07‑1859 te Wijk aan Zee en Duin, overleden op 14‑10‑1887 te Wijk aan Zee en Duin op 28-jarige leeftijd, dochter van Pieter VAN DER MEIJ, arbeider (1885), en Elisabeth SNIJDERS.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 06‑06‑1888 te Heemskerk met Catharina NAGEL, 26 jaar oud, geboren op 18‑03‑1862 te Egmond-Binnen, overleden op 26‑02‑1938 om 10.00 uur te Heemskerk op 75-jarige leeftijd, dochter van Jacobus NAGEL en Neeltje DUINMEIJER.

Uit het eerste huwelijk:
1.
Cornelia, geboren op 14‑06‑1886 te Heemskerk, overleden ± 1917.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27‑07‑1911 te Beverwijk met Gerardus DE BOER, geboren ± 1886, overleden op 08‑01‑1966 te Beverwijk. {Hij is later gehuwd na 1917 met Cornelia DUBBELING.}
Uit het tweede huwelijk:
2.
Jacobus (zie VII.26).
3.
Johannes, geboren op 12‑09‑1890 te Heemskerk, overleden op 09‑01‑1965 te Heemskerk op 74-jarige leeftijd. Johannes is ongehuwd gestorven.
4.
Cornelia, geboren op 21‑09‑1891 te Heemskerk, overleden op 05‑06‑1970 te Heemskerk op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26‑05‑1920 te Heemskerk met Hendricus BLEEKER, 28 jaar oud, geboren op 27‑03‑1892 te Heemskerk, overleden op 11‑12‑1965 te Heemskerk op 73-jarige leeftijd, zoon van Johannes BLEEKER en Elisabeth DE RUYTER.
5.
Petrus, geboren op 03‑04‑1893 te Heemskerk, overleden op 21‑10‑1896 te Heemskerk op 3-jarige leeftijd.
6.
Hendrik, geboren op 01‑02‑1896 te Heemskerk, overleden op 03‑02‑1976 te Heemskerk op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17‑06‑1925 te Heemskerk met Alida Antonia BEEMSTERBOER, 25 jaar oud, geboren op 13‑06‑1900 te Heemskerk, overleden op 27‑02‑1987 te Heemskerk op 86-jarige leeftijd, dochter van Jacob BEEMSTERBOER en Anna MOSCH. Uit dit huwelijk kwamen geen kinderen (bron:De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
7.
Maria, geboren op 28‑08‑1897 te Heemskerk, overleden op 14‑04‑1898 te Heemskerk, 229 dagen oud.
8.
Margaretha Maria, geboren op 09‑04‑1899 te Heemskerk, overleden op 07‑01‑1984 te Limmen op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09‑10‑1925 te Heemskerk met Meindert Aloysius Franciscus KUILMAN, 30 jaar oud, geboren op 24‑01‑1895 te Limmen, overleden op 09‑06‑1972 te Alkmaar op 77-jarige leeftijd, begraven te Limmen, zoon van Bernardus Reinier KUILMAN en Maria WOKKE.
9.
Petrus Jacobus, geboren op 29‑12‑1901 te Heemskerk, overleden op 15‑04‑1902 te Heemskerk, 107 dagen oud.
VII.26

Jacobus BEENTJES, tuinder (1938), geboren op 03‑08‑1889 te Heemskerk, overleden op 05‑04‑1959 te Heemskerk op 69-jarige leeftijd, zoon van Jacob BEENTJES (zie VI.10) en Catharina NAGEL.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07‑06‑1916 te Heemskerk met Cornelia LIMMEN, 30 jaar oud, geboren op 10‑04‑1886 te Heemskerk, overleden op 03‑08‑1967 te Heemskerk op 81-jarige leeftijd, dochter van Jacob LIMMEN en Grietje DIEMEER.

Uit dit huwelijk:
1.
Catharina Margaretha (zie VIII.27).
2.
Jacobus Johannes (zie VIII.28).
3.
Margaretha Maria, geboren op 28‑10‑1920 te Heemskerk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22‑11‑1945 te Heemskerk met Johannes Gerardus ZONNEVELD, 26 jaar oud, geboren op 23‑06‑1919 te Heemskerk, overleden op 13‑11‑1988 te Heemskerk op 69-jarige leeftijd, zoon van Petrus ZONNEVELD en Theodora STRIK.
4.
Johannes Jacobus (Jan), geboren op 11‑04‑1922 te Heemskerk. Zij kregen geen kinderen.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 29‑10‑1953 te Beverwijk, gehuwd voor de kerk op 12‑11‑1953 te Wijk aan Zee met Mechelina Maria (Lien) DURGE, 28 jaar oud, geboren op 22‑11‑1924 te Wijk aan Zee, dochter van Petrus DURGE (Piet Mauw) en Maria Geertruida SCHOORL. Uit dit huwelijk kwamen geen kinderen (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
5.
Hendrikus (Henk) (zie VIII.34).
6.
Cornelia Johanna, geboren op 25‑06‑1925 te Heemskerk.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25‑07‑1951 te Heemskerk met Johannes Maria VAN GELDEREN, 27 jaar oud, geboren op 19‑06‑1924 te Assendelft, overleden op 07‑11‑1969 te Zaandam op 45-jarige leeftijd, zoon van Willem VAN GELDEREN en Clasina PETRA.
VIII.27

Catharina Margaretha BEENTJES, geboren op 16‑09‑1917 te Heemskerk, overleden op 15‑01‑2010 te Castricum op 92-jarige leeftijd, begraven op 22‑01‑2010 te Castricum (parochiekerkhof St. Pancratiuskerk), dochter van Jacobus BEENTJES (zie VII.26) en Cornelia LIMMEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04‑05‑1944 te Heemskerk met Jacobus KORSMAN, 27 jaar oud, geboren op 28‑06‑1916 te Castricum, zoon van Johannes KORSMAN en Margaretha ADMIRAAL.

Uit dit huwelijk:
1.
Marga.
2.
Jacques.
VIII.28

Jacobus Johannes BEENTJES, geboren op 24‑01‑1919 te Heemskerk, zoon van Jacobus BEENTJES (zie VII.26) en Cornelia LIMMEN.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 25‑07‑1951 te Heemskerk met Margaretha Catharina MULDER, 29 jaar oud, geboren op 29‑09‑1921 te Beverwijk, dochter van Cornelis MULDER en Geertruida Gesina VAN ETTEN.

Uit dit huwelijk:
1.
Catharina, geboren op 30‑05‑1952 te Heemskerk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28‑11‑1974 te Heemskerk met Jan Gerhardus VERHAAR, 22 jaar oud, geboren op 18‑01‑1952 te Beverwijk, zoon van Johannes VERHAAR en Henriette Neeltje POSTHUMUS.
2.
Jacobus, geboren op 16‑03‑1954 te Heemskerk. Jacobus bleef ongehuwd (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
3.
Geertruida Cornelia, geboren op 21‑08‑1958 te Heemskerk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19‑11‑1980 te Heemskerk met Jacobus Gerardus Johannes VAN HAASTER, 23 jaar oud, geboren op 21‑12‑1956 te Uitgeest, zoon van Jacobus Gerardus VAN HAASTER en Cornelia Maria DE GOEDE.
VIII.34

Hendrikus (Henk) BEENTJES, geboren op 22‑01‑1924 te Heemskerk, overleden op 15‑08‑2003 te Heemskerk op 79-jarige leeftijd, zoon van Jacobus BEENTJES (zie VII.26) en Cornelia LIMMEN.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 12‑11‑1957 te Wijk aan Zee met Maria Margaretha VAN DER MEIJ, 29 jaar oud, geboren op 23‑09‑1928 te Wijk aan Zee en Duin, overleden op 12‑11‑2000 te Heemskerk op 72-jarige leeftijd, dochter van Jacobus VAN DER MEIJ en Petronella VAN DER ZON.

Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Petronella, geboren op 07‑11‑1959 te Heemskerk.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26‑09‑1980 te Heemskerk met Eusebius Johannes Wilhelmus KORHORN, 22 jaar oud, geboren op 24‑11‑1957 te Emmeloord, zoon van Johannes Sijbrand KORHORN en Maria VAN BOVEN.
2.
Christina Maria, geboren op 25‑12‑1960 te Heemskerk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16‑05‑1986 te Heemskerk, gehuwd voor de kerk op 16‑05‑1986 te Velsen-Noord met Andreas Jozef Maria ALDERS, 24 jaar oud, geboren op 25‑03‑1962 te Velsen-Noord, zoon van Bernardus ALDERS en Hendrika SCHAVEMAKER.
3.
Franciscus Jacobus Hendrikus (Frank), geboren op 28‑01‑1964 te Heemskerk.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 24‑04‑2002 te Castricum met Geertje DE VRIES.
V.8

Petrus (Pieter) BEENTJES, dagloner (1839)/ boer (1852), gedoopt op 24‑05‑1816 te Heemskerk, overleden op 08‑04‑1856 te Heemskerk op 39-jarige leeftijd, zoon van Bankeras BEENTJES (Bancras, Pancras, Pancreas) (zie IV.3) en Emerentiana BOON (Immetje/Emerentiana), boerenmeid (1813).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06‑02‑1842 te Heemskerk met Cornelia (Neeltje) ZONNEVELD, 23 jaar oud, geboren op 20‑10‑1818 te Heemskerk, overleden op 31‑12‑1880 te Heemskerk op 62-jarige leeftijd, dochter van Jan ZONNEVELD en Geertje DE RUITER.

Uit dit huwelijk:
1.
Jan (zie VI.13).
2.
Bankeras, geboren op 26‑08‑1843 te Heemskerk, overleden op 07‑01‑1844 te Heemskerk, 134 dagen oud.
3.
Impilina (Immetje), geboren op 09‑08‑1844 te Heemskerk, overleden op 07‑01‑1909 te Warmond op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 05‑05‑1879 te Warmond met Engelbertus KORTEKAAS, 34 jaar oud, geboren op 21‑08‑1844 te Warmond, overleden op 09‑01‑1912 te Oegstgeest op 67-jarige leeftijd, zoon van Petrus KORTEKAAS en Anna HOOGERVORST.
4.
Geertje, geboren op 27‑12‑1846 om 08.00 uur te Heemskerk. Geboren in het huis staande aldaar Nommer acht. Overleden op 10‑07‑1911 om 08.00 uur te Heemskerk op 64-jarige leeftijd. Overleden binnen deze Gemeente in het huis Wijk B Nommer honderd vijf. Begraven op 13‑07‑1911 te R.K.-Kerkhof te Heemskerk.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24‑05‑1873 te Heemskerk met Joannes (Jan) VAN DUIVENVOORDE, 27 jaar oud, tuinder (1911), geboren op 09‑03‑1846 te Heemskerk, overleden op 02‑03‑1917 te Heemskerk op 70-jarige leeftijd, zoon van Cornelis VAN DUIVENVOORDE en Duifje KEIZER.
6.
Teunis (Antonius) (zie VI.22).
7.
Antje, geboren op 03‑01‑1855 te Heemskerk, overleden te Beverwijk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12‑05‑1880 te Heemskerk met Willem KNAAP, 23 jaar oud, geboren op 01‑04‑1857 te Castricum, overleden te Beverwijk, zoon van Willem KNAAP en Aaltje VEENBOER.
VI.13

Jan BEENTJES, geboren op 07‑05‑1842 te Heemskerk, overleden op 20‑07‑1913 te Heemskerk op 71-jarige leeftijd, zoon van Petrus (Pieter) BEENTJES (zie V.8) en Cornelia (Neeltje) ZONNEVELD.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08‑05‑1869 te Heemskerk met Agatha ZOON, 26 jaar oud, geboren op 05‑02‑1843 te Egmond-Binnen, dochter van Albert ZOON en Jannetje DUIN.

Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia (zie VII.39).
2.
Jannetje, geboren op 29‑11‑1871 te Heemskerk, overleden op 22‑05‑1902 te Haarlem op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09‑09‑1896 te Heemskerk met Nicolaas KOMEN, 24 jaar oud, geboren op 12‑11‑1871 te Egmond-Binnen, overleden te Velsen, zoon van Pieter KOMEN en Neeltje DUINMEYER.
3.
4.
levenloos geboren, geboren op 15‑09‑1876 te Heemskerk, overleden op 15‑09‑1876 te Heemskerk, 0 dagen oud.
5.
levenloos geboren, geboren op 22‑03‑1878 te Heemskerk, overleden op 22‑03‑1878 te Heemskerk, 0 dagen oud.
6.
levenloos geboren, geboren op 14‑09‑1879 te Heemskerk, overleden op 14‑09‑1879 te Heemskerk, 0 dagen oud.
7.
Albertus (zie VII.47).
8.
Adrianus (zie VII.49).
VII.39

Cornelia BEENTJES, geboren op 11‑04‑1870 te Heemskerk, overleden op 01‑01‑1957 te Limmen op 86-jarige leeftijd, dochter van Jan BEENTJES (zie VI.13) en Agatha ZOON.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11‑05‑1892 te Heemskerk met Johannes NUIJENS, 26 jaar oud, bloemkweker (1916), geboren op 18‑06‑1865 te Limmen, overleden op 30‑01‑1937 te Limmen op 71-jarige leeftijd, zoon van Maximiliaan NUIJENS en Maartje VAN WETERING.

Uit dit huwelijk:
1.
Maximilianus, caféhouder (1916), geboren ± 1893 te Limmen.
Gehuwd op 08‑11‑1916 te Amsterdam, aktenummer: reg. 4L(of 41?); fol. 39. Echtgenote is Antje DOCTER, geboren ± 1892 te Uitgeest, dochter van Jan DOCTER, landbouwer (1916), en Stijntje KOOIJ.
VII.42

Petrus (Piete) BEENTJES (Pieter), geboren op 21‑01‑1874 te Heemskerk, overleden op 21‑09‑1966 te Heemskerk op 92-jarige leeftijd, begraven op 24‑09‑1966 te Heemskerk (R.K.-kerkhof), zoon van Jan BEENTJES (zie VI.13) en Agatha ZOON.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 26‑05‑1908 te Castricum met Catharina ZONNEVELD, 33 jaar oud, geboren op 26‑05‑1875 te Castricum, overleden op 25‑09‑1967 te Heemskerk op 92-jarige leeftijd, dochter van Jan ZONNEVELD en Jannetje ADMIRAAL.

Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Theodora, geboren op 07‑05‑1909 te Heemskerk, overleden op 17‑10‑1941 te Heemskerk op 32-jarige leeftijd. Johanna Theodora BEENTJES staat gemarkeerd als Tweede Wereldoorlog-slachtoffer.
2.
Agatha Maria, geboren op 29‑09‑1910 te Heemskerk, overleden op 01‑02‑1920 te Heemskerk op 9-jarige leeftijd.
3.
Johannes Petrus, geboren op 19‑12‑1912 te Heemskerk, overleden op 12‑01‑1913 te Heemskerk, 24 dagen oud.
4.
Johannes Petrus (zie VIII.43).
5.
Maria Catharina, geboren op 23‑12‑1916 te Heemskerk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28‑05‑1942 te Heemskerk met Antonius BRASSER, 28 jaar oud, geboren op 09‑07‑1913 te Heemskerk, zoon van Cornelis BRASSER en Jacoba THEUNISSEN.
VIII.43

Johannes Petrus BEENTJES, geboren op 26‑07‑1914 te Heemskerk, overleden op 28‑07‑1989 te Heemskerk op 75-jarige leeftijd, begraven op 01‑08‑1989 te begraafplaats “Eikenhof” aan de Marquettelaan te Heemskerk, zoon van Petrus (Piete) BEENTJES (Pieter) (zie VII.42) en Catharina ZONNEVELD.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 21‑11‑1945 te Heemskerk met Cornelia SMIT, 24 jaar oud, geboren op 20‑02‑1921 te Heemskerk, overleden op 04‑05‑1978 te Heemskerk op 57-jarige leeftijd, dochter van Johannes SMIT en Maria DOLL.

Uit dit huwelijk:
1.
Petrus Johannes (zie IX.79).
2.
Catharina Maria Johanna, geboren op 26‑10‑1947 te Heemskerk.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 01‑05‑1968 te Heemskerk met Johannes Cornelis PANCRAS, 21 jaar oud, geboren op 01‑04‑1947 te Nieuwe-Niedorp, zoon van Johannes Cornelis PANCRAS en Cornelia BRUIN.
3.
Johannes Petrus (zie IX.83).
4.
Maria Cornelia, geboren op 04‑11‑1951 te Heemskerk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17‑12‑1975 te Heemskerk met Johannes Cornelis Nicolaas KNAAP, 29 jaar oud, geboren op 23‑11‑1946 te Heemskerk, zoon van Wilhelmus Leonardus KNAAP en Cornelia GLORIE.
5.
Johanna Theodora, geboren op 19‑01‑1957 te Heemskerk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01‑03‑1979 te Heemskerk met John PLEGING, 25 jaar oud, geboren op 03‑06‑1953 te Beverwijk, zoon van Jan Johannes PLEGING en Hendrika Huberta MARTENS.
6.
Cornelis Johannes (zie IX.89).
IX.79

Petrus Johannes BEENTJES, geboren op 03‑09‑1946 te Heemskerk, zoon van Johannes Petrus BEENTJES (zie VIII.43) en Cornelia SMIT.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14‑11‑1967 te Castricum met Johanna Catharina BRAKENHOFF, 20 jaar oud, geboren op 03‑01‑1947 te Castricum, dochter van Johannes BRAKENHOFF en Jansje BURGER.

Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Petrus, geboren op 05‑06‑1968 te Heemskerk.
2.
Angela Cornelia Catharina, geboren op 29‑01‑1971 te Heemskerk.
3.
Petrus Johannes, geboren op 05‑08‑1978 te Heemskerk.
IX.83

Johannes Petrus BEENTJES, geboren op 06‑07‑1949 te Heemskerk, zoon van Johannes Petrus BEENTJES (zie VIII.43) en Cornelia SMIT.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23‑10‑1974 te Heemskerk met Marie Marguerite Claire LANGLOIS, 25 jaar oud, geboren op 21‑05‑1949 te Canada, dochter van Hektor LANGLOIS en BÉRANG╘RE.

Uit dit huwelijk:
1.
Etoile, geboren op 14‑02‑1974 te Amsterdam.
2.
Melody, geboren op 12‑10‑1975 te Amsterdam.
3.
Ivan, geboren op 01‑02‑1977 te Leuven.
4.
Emmy, geboren op 20‑07‑1978 te Amsterdam.
IX.89

Cornelis Johannes BEENTJES, geboren op 19‑01‑1957 te Heemskerk, zoon van Johannes Petrus BEENTJES (zie VIII.43) en Cornelia SMIT.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14‑06‑1979 te Heemskerk met Alice Maria FIJEN, 21 jaar oud, geboren op 28‑05‑1958 te Heemskerk, dochter van Johannes Wilhelmus FIJEN en Geertruida Maria VAN BAARSEN.

Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Johannes Nicolaas, geboren op 08‑05‑1980 te Heemskerk.
2.
Jef Johannes, geboren op 04‑01‑1983 te Heemskerk.
3.
Mike Cornelis Johannes, geboren op 10‑05‑1987 te Heemskerk.
VII.47

Albertus BEENTJES, geboren op 10‑04‑1881 te Heemskerk, overleden op 16‑01‑1959 te Hilversum op 77-jarige leeftijd, begraven te Heemskerk, zoon van Jan BEENTJES (zie VI.13) en Agatha ZOON.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06‑09‑1905 te Heemskerk met Maria ZONNEVELD, 20 jaar oud, geboren op 31‑03‑1885 te Heemskerk, overleden op 18‑07‑1939 te Heemskerk op 54-jarige leeftijd, dochter van Pieter ZONNEVELD en Antje HOOGEWERF.

Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Agatha Maria, geboren op 08‑02‑1906 te Heemskerk, overleden op 15‑12‑1912 te Heemskerk op 6-jarige leeftijd.
2.
3.
Petrus Albertus (zie VIII.50).
4.
Jacobus Petrus, geboren op 13‑01‑1910 te Heemskerk, overleden op 01‑06‑1913 te Heemskerk op 3-jarige leeftijd.
5.
Agatha Cornelia Maria, geboren op 07‑04‑1911 te Heemskerk, overleden op 20‑09‑1911 te Heemskerk, 166 dagen oud.
6.
Albertus Gerardus, geboren op 19‑07‑1912 te Heemskerk, overleden op 02‑05‑1914 te Haarlem op 1-jarige leeftijd.
7.
Jacobus Petrus (zie VIII.55).
8.
Anna Agatha Maria, geboren op 11‑03‑1915 te Heemskerk.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28‑05‑1942 te IJmuiden-Oost met Johannes Antonius APELDOORN, 28 jaar oud, geboren op 13‑05‑1914 te Heemskerk, zoon van Cornelis APELDOORN en Maria WIEBUS.
9.
Albertus, geboren op 19‑07‑1916 te Heemskerk, overleden op 21‑08‑1916 te Heemskerk, 33 dagen oud.
10.
Agatha Johanna, geboren op 21‑02‑1918 te Heemskerk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18‑07‑1940 te Heemskerk met Adrianus DE REUS, 22 jaar oud, geboren op 29‑12‑1917 te Amsterdam, zoon van Adrianus DE REUS en Columba NIJMAN.
11.
Albertus Petrus, geboren op 06‑09‑1919 te Heemskerk.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 10‑02‑1953 te Assendelft met Antonia KAAYK, 33 jaar oud, geboren op 13‑04‑1919 te Assendelft, overleden op 20‑06‑1983 te Assendelft op 64-jarige leeftijd, dochter van Antoon KAAYK en Wilhelmina Maria VAN BAAR. Uit dit huwelijk kwamen geen kinderen (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
12.
Johanna Anna, geboren op 11‑11‑1920 te Heemskerk.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06‑11‑1947 te Beverwijk, gehuwd voor de kerk op 29‑04‑1948 te Wijk aan Zee met Adrianus Maria SCHELLEVIS, 27 jaar oud, geboren op 10‑07‑1920 te Wijk aan Zee, zoon van Jacob SCHELLEVIS en Johanna Anna PAAP.
13.
Petrus Cornelis (zie VIII.66).
14.
Gerardus Christianus, geboren op 14‑12‑1923 te Heemskerk, overleden op 21‑06‑1925 te Heemskerk op 1-jarige leeftijd.
15.
Maria Cornelia (Rie), geboren op 03‑04‑1925 te Heemskerk, overleden op 03‑04‑2002 te Heemskerk op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24‑11‑1949 te Heemskerk met Julius (Luc) WESTRA, 25 jaar oud, geboren op 16‑01‑1924 te Workum, zoon van Jentje WESTRA en Elisabeth KETELAAR.
VIII.48

Johannes Petrus Josephus BEENTJES, stofwerker bij de Hoogovens, geboren op 27‑03‑1907 te Heemskerk, overleden op 06‑09‑1970 te Heemskerk op 63-jarige leeftijd, zoon van Albertus BEENTJES (zie VII.47) en Maria ZONNEVELD.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19‑09‑1935 te Heemskerk met Margaretha Josephina FATELS, 24 jaar oud, geboren op 19‑03‑1911 te Heemskerk, dochter van Wilhelmus FATELS en Joanna ZONNEVELD.

Uit dit huwelijk:
1.
Albertus Wilhelmus (zie IX.91).
2.
IX.91

Albertus Wilhelmus BEENTJES, geboren op 24‑03‑1938 te Beverwijk, zoon van Johannes Petrus Josephus BEENTJES (zie VIII.48) en Margaretha Josephina FATELS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16‑06‑1965 te Heemskerk met Margaretha Chrysanta Maria BRANDENBURG, 22 jaar oud, geboren op 13‑05‑1943 te Workum, dochter van Albertus BRANDENBURG en Alida Maria YNTEMA.

Uit dit huwelijk:
1.
Margaretha Alida (Gea), geboren op 21‑04‑1966 te Heemskerk.
X.24

Alida Johanna (Astrid) BEENTJES, geboren op 02‑06‑1968 te Heemskerk, overleden op 12‑10‑2009 te Uitgeest op 41-jarige leeftijd, gecremeerd op 16‑10‑2009 te Haarlem (crematorium Haarlem, Vergierdeweg 271), dochter van Albertus Wilhelmus BEENTJES (zie IX.91) en Margaretha Chrysanta Maria BRANDENBURG.
Gehuwd met Rene SCHELLEVIS.

Uit dit huwelijk:
1.
René.
2.
Bas.
IX.94

Joanna Maria (Jenny) BEENTJES, geboren op 28‑11‑1939 te Beverwijk, dochter van Johannes Petrus Josephus BEENTJES (zie VIII.48) en Margaretha Josephina FATELS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05‑07‑1962 te Beverwijk met Jacobus Johannes (Jaap) VAN DER LAAN, 27 jaar oud, geboren op 19‑09‑1934 te Wijk aan Zee en Duin, overleden op 17‑11‑2009 te Heemskerk op 75-jarige leeftijd, gecremeerd op 23‑11‑2009 te Driehuis (crematorium Westerveld), zoon van Joannes V.D. LAAN en Elisabeth V.D. GULIK.

Uit dit huwelijk:
1.
Jos.
2.
Ellen.
IX.95

Wilhelmus Johannes (Wim) BEENTJES, geboren op 01‑03‑1941 te Beverwijk, overleden op 19‑12‑2007 op 66-jarige leeftijd, begraven te Heemskerk (Laurentius), zoon van Johannes Petrus Josephus BEENTJES (zie VIII.48) en Margaretha Josephina FATELS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26‑10‑1967 te Heemskerk met Maria Anna (Ria) ZONNEVELD, 21 jaar oud, geboren op 04‑10‑1946 te Heemskerk, dochter van Petrus Maria ZONNEVELD en Margaretha DE WIT.

Uit dit huwelijk:
1.
Inge Margaretha Maria, geboren op 16‑02‑1970 te Heemskerk.
2.
Karin Johanna Margaretha, geboren op 31‑05‑1972 te Heemskerk.
3.
Joost Petrus Wilhelmus, geboren op 07‑06‑1976 te Heemskerk.
VIII.50

Petrus Albertus BEENTJES, geboren op 18‑08‑1908 te Heemskerk, overleden op 10‑04‑2005 te Heemskerk op 96-jarige leeftijd, zoon van Albertus BEENTJES (zie VII.47) en Maria ZONNEVELD.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11‑09‑1935 te Wormer met Johanna Maria (Jo) KLOS, 27 jaar oud, geboren op 10‑08‑1908 te Wormer, dochter van Petrus KLOS en Eva KRAMER.

Uit dit huwelijk:
1.
Maria Eva, geboren op 26‑07‑1936 te Heemskerk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09‑02‑1961 te Heemskerk met Theodorus Josephus Antonius HOOGEBOOM, 23 jaar oud, geboren op 14‑12‑1937 te Beverwijk, zoon van Theodorus J.A. HOOGEBOOM en Francisca KLEYNE.
2.
Eva Joanna, geboren op 29‑06‑1938 te Heemskerk.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30‑12‑1965 te Heemskerk met Ele VAN DIJK, 23 jaar oud, geboren op 15‑12‑1942 te Krommenie, zoon van Sjuk VAN DIJK en Lena UDO.
3.
Johanna Petronella, geboren op 24‑03‑1942 te Heemskerk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30‑06‑1966 te Heemskerk, gescheiden na 14 jaar op 27‑10‑1980 van Adrianus HARMEYER, geboren op 02‑03‑1940 te Velsen, overleden op 04‑04‑1984 te Heemskerk op 44-jarige leeftijd.
5.
Adriana Anna Maria, geboren op 08‑10‑1946 te Heemskerk.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 22‑06‑1967 te Heemskerk met Josephus Petrus Maria SCHEFFER, 22 jaar oud, geboren op 09‑03‑1945 te IJmuiden, zoon van Hendrikus SCHEFFER en Anna VAN DEN BERGHE.
IX.103

Petrus Albertus Maria (Peter) BEENTJES, geboren op 25‑10‑1944 te Heemskerk, zoon van Petrus Albertus BEENTJES (zie VIII.50) en Johanna Maria (Jo) KLOS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23‑09‑1971 te Heemskerk met Anna Catharina Afra DEKKER, 25 jaar oud, geboren op 01‑04‑1946 te Lutjebroek, dochter van Nicolaas Antonius DEKKER en Catharina KOSTER.

Uit dit huwelijk:
1.
2.
Roger, geboren op 27‑10‑1977 te Heemskerk.
3.
Joëlle Catharina Johanna, geboren op 07‑11‑1980 te Heemskerk.
X.30

Remy Petrus Nicolaas BEENTJES, geboren op 27‑06‑1972 te Heemskerk, zoon van Petrus Albertus Maria (Peter) BEENTJES (zie IX.103) en Anna Catharina Afra DEKKER.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 14‑09‑2006 met Anouk Aimée BLOM, 32 jaar oud, geboren op 08‑10‑1973 te Amsterdam, dochter van Huug BLOM en Anneke DU CROIX.

Uit dit huwelijk:
1.
Bram Nicolas, geboren op 16‑09‑2007 te Beverwijk.
2.
Tim Benjamin, geboren op 18‑08‑2010 te Beverwijk.
X.34

Thierry Petrus Andreas BEENTJES, geboren op 07‑11‑1980 te Heemskerk, zoon van Petrus Albertus Maria (Peter) BEENTJES (zie IX.103) en Anna Catharina Afra DEKKER.
Samenwonend april 2005 met Chantal BAKKER, geboren op 16‑04‑1976 te Heemskerk.

Uit deze relatie:
1.
Koen Hendricus, geboren op 07‑12‑2008 te Beverwijk.
VIII.55

Jacobus Petrus BEENTJES, geboren op 23‑12‑1913 te Heemskerk, zoon van Albertus BEENTJES (zie VII.47) en Maria ZONNEVELD.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25‑09‑1941 te Limmen met Johanna BRAKENHOFF, 25 jaar oud, geboren op 27‑03‑1916 te Limmen, dochter van Pieter BRAKENHOFF en Petronella LEYEN.

Uit dit huwelijk:
1.
Albertus Petrus (zie IX.107).
2.
Petrus Jacobus, geboren op 01‑06‑1944 te Heemskerk.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 19‑11‑1964 te IJmuiden met Priska Wilhelmina BROEK, 18 jaar oud, geboren op 14‑12‑1945 te IJmuiden, dochter van Jillard BROEK en Hascka PEREDRY. Uit dit huwelijk kwamen geen kinderen (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
3.
Johannes Laurentius (zie IX.111).
4.
Petronella Alida Maria, geboren op 01‑01‑1948 te Heemskerk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23‑04‑1970 te Heemskerk met Johannes ASJES, 23 jaar oud, geboren op 17‑05‑1946 te Amsterdam, zoon van Johannes ASJES en Catharina VAN DUFFELEN.
5.
Maria Anna Cornelia, geboren op 24‑03‑1950 te Heemskerk.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 12‑11‑1970 te Heemskerk met Klaar Hendrikus VROLIJK, 22 jaar oud, geboren op 06‑02‑1948 te IJmuiden, zoon van Wouter VROLIJK en Cornelia Johanna Francisca KOELEMEYER.
6.
Rudolf Nicolaas (zie IX.117).
7.
Carolina Johanna, geboren op 28‑10‑1953 te Heemskerk.
8.
Alida Bernadette, geboren op 19‑03‑1958 te Heemskerk.
IX.107

Albertus Petrus BEENTJES, geboren op 01‑06‑1943 te Heemskerk, zoon van Jacobus Petrus BEENTJES (zie VIII.55) en Johanna BRAKENHOFF.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30‑12‑1964 te Heemskerk, gescheiden ? Het echtpaar is gescheiden, datum onbekend (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991). Echtgenote is Elisabeth Maria MEIJLAND, geboren op 02‑05‑1945 te Heemskerk, dochter van Joannes MEIJLAND en Joanna VAN BAAR.

Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Elisabeth Maria, geboren op 26‑12‑1965 te Heemskerk.
2.
Albertus Jacobus Johannes, geboren op 02‑07‑1969 te Heemskerk.
IX.111

Johannes Laurentius BEENTJES, geboren op 16‑02‑1946 te Heemskerk, zoon van Jacobus Petrus BEENTJES (zie VIII.55) en Johanna BRAKENHOFF.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27‑07‑1972 te Leimuiden met Catharina Maria TURK, 21 jaar oud, geboren op 28‑01‑1951 te Leimuiden, dochter van Reinier Johannes TURK en Hubertina HEEMSKERK.

Uit dit huwelijk:
1.
Richard Johannes Jacobus, geboren op 28‑04‑1975 te Heemskerk.
2.
Carla Catharina Maria, geboren op 12‑04‑1977 te Heemskerk.
3.
Stefan, geboren op 06‑07‑1988 te Heemskerk.
IX.117

Rudolf Nicolaas BEENTJES, geboren op 13‑03‑1952 te Heemskerk, zoon van Jacobus Petrus BEENTJES (zie VIII.55) en Johanna BRAKENHOFF.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 14‑11‑1985 te Heemskerk met Neeltje Teuntje VROEGE, 23 jaar oud, geboren op 09‑04‑1962 te Leiden, dochter van Gerret Cornelis VROEGE en Teuntje Neeltje HAGEN.

Uit dit huwelijk:
1.
Renate, geboren op 11‑03‑1986 te Heemskerk.
2.
Brenda, geboren op 31‑01‑1988 te Heemskerk.
VIII.66

Petrus Cornelis BEENTJES, hoogovenarbeider (1947), geboren op 10‑09‑1922 te Heemskerk, zoon van Albertus BEENTJES (zie VII.47) en Maria ZONNEVELD.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24‑10‑1946 te Heemskerk met Florence Francisca CROMBEEN, 21 jaar oud, geboren op 20‑07‑1925 te Beverwijk, dochter van Eduardus CROMBEEN en Maria VAN DE VIJVER.

Uit dit huwelijk:
1.
Maria Anna Antonia, geboren op 08‑10‑1947 te Beverwijk, overleden op 25‑12‑1947 te Heemskerk, 78 dagen oud.
2.
Eduardus Petrus Maria, geboren op 12‑12‑1954 te Heemskerk, overleden op 14‑03‑2004 te Haarlem op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 19‑06‑1980 te Amsterdam met Jacoba GOLTERMAN, 25 jaar oud, geboren op 06‑03‑1955 te Amsterdam, dochter van August Friedrich Leopold GOLTERMAN en Louise Josephine DE RIDDER. Uit dit huwelijk kwamen geen kinderen (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
Gehuwd (2) met Anneke TEN HAGEN.
VII.49

Adrianus BEENTJES, geboren op 09‑05‑1885 te Heemskerk, overleden op 14‑04‑1979 te Heemskerk op 93-jarige leeftijd, zoon van Jan BEENTJES (zie VI.13) en Agatha ZOON.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07‑09‑1910 te Heemskerk met Anna Maria NIJMAN, 22 jaar oud, geboren op 02‑06‑1888 te Heemskerk, overleden op 26‑10‑1942 te Heemskerk op 54-jarige leeftijd, dochter van Nicolaas Johannes NIJMAN en Guurtje BAKKUM.

Uit dit huwelijk:
1.
Agatha, geboren op 03‑07‑1911 te Heemskerk, overleden op 24‑11‑1911 te Heemskerk, 144 dagen oud.
2.
Nicolaas Johannes, geboren op 10‑07‑1912 te Heemskerk.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 17‑04‑1944 te Heemskerk met Elisabeth Johanna PETERS, 32 jaar oud, geboren op 17‑02‑1912 te Bergh (Gld.), overleden op 03‑03‑1992 te Velsen-Noord op 80-jarige leeftijd, gecremeerd op 09‑03‑1992 te Velsen (crematorium Driehuis), dochter van Wilhelmus Antonius PETERS en Elisabeth Maria SEEGERS. Uit dit huwelijk kwamen geen kinderen (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
3.
Agatha Johanna (zie VIII.75).
4.
Johannes Adrianus (zie VIII.76).
5.
Gijsbertus, geboren op 15‑05‑1916 te Heemskerk, overleden op 14‑03‑1917 te Heemskerk, 303 dagen oud.
6.
Gijsbertus Cornelis (zie VIII.79).
7.
Petrus Johannes (Piet) (zie VIII.81).
8.
Geertruida Colomba, geboren op 21‑12‑1920 te Heemskerk.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24‑12‑1946 te Heemskerk met Petrus Wilhelmus SCHWEITZER, 21 jaar oud, geboren op 29‑07‑1925 te Beverwijk, zoon van Jan Arend SCHWEITZER en Elisabeth KONING.
9.
Columba Anna, geboren op 14‑05‑1922 te Heemskerk, overleden op 24‑10‑1976 te Heemskerk op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22‑11‑1951 te Heemskerk met Cornelis Theodorus ZONNEVELD, 32 jaar oud, geboren op 10‑11‑1919 te Heemskerk, zoon van Jacobus ZONNEVELD en Anna DE BOER.
10.
Johanna Cornelia, geboren op 24‑12‑1923 te Heemskerk.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 12‑04‑1956 te Heemskerk, gescheiden ? Het echtpaar is gescheiden, datum onbekend (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991). Echtgenoot is Meinardus BAKKUM, geboren op 13‑11‑1923 te Uitgeest, zoon van Gerardus BAKKUM en Anna HEYNEN.
11.
Margaretha, geboren op 21‑06‑1925 te Heemskerk.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 30‑09‑1957 te Heemskerk met Heermanus Leonardus HULS, 35 jaar oud, geboren op 05‑09‑1922 te Lichtenvoorde, zoon van Johannes Bernardus HULS en Anna Maria DOEVEN.
12.
Anna Maria, geboren op 28‑11‑1926 te Heemskerk.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06‑08‑1955 te Heemskerk, gescheiden ? Het echtpaar is gescheiden, datum onbekend (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991). Echtgenoot is Henri Louis VAN DER VEEN, geboren op 27‑10‑1927 te Uitrecht, zoon van Johan Herman VAN DER VEEN en Trijntje WOUDSMA.
VIII.75

Agatha Johanna BEENTJES, geboren op 16‑10‑1913 te Heemskerk, dochter van Adrianus BEENTJES (zie VII.49) en Anna Maria NIJMAN.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 31‑10‑1946 te Heemskerk met Gerardus FATELS, 29 jaar oud, geboren op 09‑03‑1917 te Heemskerk, overleden op 24‑05‑1974 te Castricum op 57-jarige leeftijd, zoon van Petrus FATELS en Jacoba ZONNEVELD.

Uit dit huwelijk:
1.
Hans (zie IX.125).
IX.125

Hans FATELS, zoon van Gerardus FATELS en Agatha Johanna BEENTJES (zie VIII.75).
Gehuwd met Betty ONBEKEND.

Uit dit huwelijk:
1.
Marjan.
2.
Ronneke.
VIII.76

Johannes Adrianus BEENTJES, geboren op 29‑01‑1915 te Heemskerk, zoon van Adrianus BEENTJES (zie VII.49) en Anna Maria NIJMAN.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 28‑11‑1953 te Heemskerk met Petronella Margaretha ZONNEVELD, 27 jaar oud, geboren op 10‑04‑1926 te Heemskerk, dochter van Antonius ZONNEVELD en Christina HOURIK.

Uit dit huwelijk:
1.
Anna Maria Christina, geboren op 26‑08‑1954 te Beverwijk.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 24‑05‑1974 te Beverwijk met Willem Cornelis KOLLE, 26 jaar oud, geboren op 17‑01‑1948 te Zaandam, zoon van Cornelis KOLLE en Geertje SCHENK.
2.
Adrianus Antonius (zie IX.129).
3.
Christina Maria, geboren op 25‑08‑1959 te Beverwijk.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04‑06‑1981 te Beverwijk met Pieter Jacob DE BEURS, 24 jaar oud, geboren op 08‑10‑1956 te Amsterdam, zoon van Jan DE BEURS en Jantje Maria GROEN.
IX.129

Adrianus Antonius BEENTJES, geboren op 22‑04‑1956 te Beverwijk, zoon van Johannes Adrianus BEENTJES (zie VIII.76) en Petronella Margaretha ZONNEVELD.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12‑10‑1979 te Beverwijk met Petronella Wilhelmina GOEDHART, 19 jaar oud, geboren op 03‑03‑1960 te Beverwijk, dochter van Simon Cornelis GOEDHART en Marijtje Gerarda PAAP.

Uit dit huwelijk:
1.
Mariëlle, geboren op 05‑10‑1985 te Alkmaar.
2.
Pauline, geboren op 13‑06‑1987 te Alkmaar.
VIII.79

Gijsbertus Cornelis BEENTJES, geboren op 01‑07‑1917 te Heemskerk, overleden op 16‑08‑1965 te Heemskerk op 48-jarige leeftijd, zoon van Adrianus BEENTJES (zie VII.49) en Anna Maria NIJMAN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29‑10‑1942 te Heemskerk, gehuwd voor de kerk op 27‑05‑1943 te Heemskerk (getuige(n): De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991.) met Marijtje WELP, 21 jaar oud, geboren op 14‑04‑1921 te Heemskerk, dochter van Antonius WELP en Maria MOLENAAR.

Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus Antonius (zie IX.133).
2.
Antonius Gijsbertus, geboren op 30‑07‑1946 te Heemskerk, overleden op 20‑02‑1948 te Heemskerk op 1-jarige leeftijd.
3.
Anna Maria, geboren op 03‑10‑1947 te Heemskerk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12‑02‑1971 te Heemskerk met Jan HAVEMAN, 23 jaar oud, geboren op 11‑05‑1947 te Rietveld [gem. Woerden], zoon van Hendrik HAVEMAN en Lena KNOPPERS.
4.
Antonius Gijsbertus, geboren op 23‑12‑1948 te Heemskerk, overleden op 13‑08‑1959 te Heemskerk op 10-jarige leeftijd.
5.
Gijsbertus Cornelis (zie IX.139).
6.
Maria Columba, geboren op 26‑04‑1951 te Heemskerk.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03‑08‑1972 te Heemskerk met Arie VAN DERR WERFF, 22 jaar oud, geboren op 20‑08‑1949 te Zaandam, zoon van Piet VAN DERR WERFF en Margaretha DOORGEEST.
7.
Columba Johanna, geboren op 13‑06‑1952 te Heemskerk.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 27‑05‑1974 te Heemskerk, gescheiden na 7 jaar op 26‑09‑1981 van Theo DE GRAAF, geboren op 05‑06‑1951 te Castricum, zoon van Frederik DE GRAAF en Clasina HOLLENBERG.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 26‑10‑1984 te Heemskerk met Wil STEEN.
8.
Nicolaas Johannes (zie IX.145).
9.
Cornelis Theodorus (zie IX.147).
10.
Fredericus (zie IX.149).
11.
Marijke, geboren op 11‑06‑1963 te Heemskerk.
IX.133

Adrianus Antonius BEENTJES, geboren op 17‑06‑1945 te Heemskerk, zoon van Gijsbertus Cornelis BEENTJES (zie VIII.79) en Marijtje WELP.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12‑12‑1969 te Amsterdam met Johanna Jacoba Maria BEKKING, 20 jaar oud, geboren op 17‑02‑1949 te Amsterdam, dochter van Johannes BEKKING en Maria Elisabeth VISSER.

Uit dit huwelijk:
1.
Mascha, geboren op 16‑05‑1974 te Purmerend.
2.
Larissa, geboren op 06‑08‑1977 te Purmerend.
IX.139

Gijsbertus Cornelis BEENTJES, geboren op 26‑02‑1950 te Heemskerk, zoon van Gijsbertus Cornelis BEENTJES (zie VIII.79) en Marijtje WELP.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21‑12‑1972 te Heemskerk met Gertruda Francisca Maria BLOEDJES, 21 jaar oud (zie IX.820).

Uit dit huwelijk:
1.
Sandy Francisca, geboren op 06‑03‑1974 te Heemskerk.
2.
Daniëlla Maria, geboren op 29‑03‑1978 te Heemskerk.
3.
Sharon Geertruida, geboren op 22‑12‑1980 te Heemskerk.
IX.145

Nicolaas Johannes BEENTJES, geboren op 06‑11‑1953 te Heemskerk, zoon van Gijsbertus Cornelis BEENTJES (zie VIII.79) en Marijtje WELP.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24‑08‑1977 te Heemskerk met Geertruida Anna ZONNEVELD, 23 jaar oud, geboren op 01‑03‑1954 te Heemskerk, dochter van Gerardus ZONNEVELD en Agatha NOOTEBOS.

Uit dit huwelijk:
1.
Marlieke, geboren op 04‑12‑1981 te Heemskerk.
2.
Jef Nicolaas, geboren op 02‑11‑1983 te Heemskerk.
3.
Bennie, geboren op 08‑06‑1986 te Heemskerk.
IX.147

Cornelis Theodorus BEENTJES, geboren op 12‑01‑1955 te Heemskerk, zoon van Gijsbertus Cornelis BEENTJES (zie VIII.79) en Marijtje WELP.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27‑01‑1981 te Heemskerk met Margaretha Anna Huberta Maria BLANKENDAAL, 22 jaar oud, geboren op 06‑12‑1958 te Heemskerk, dochter van Johannes Theodorus Maria BLANKENDAAL en Anna Huberta Maria BORST.

Uit dit huwelijk:
1.
Bas, geboren op 20‑03‑1986 te Heemskerk.
2.
Jorien, geboren op 01‑02‑1988 te Heemskerk.
IX.149

Fredericus BEENTJES, geboren op 19‑04‑1957 te Heemskerk, zoon van Gijsbertus Cornelis BEENTJES (zie VIII.79) en Marijtje WELP.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 30‑12‑1976 te Heemskerk met Jenny HOEKSTRA, 19 jaar oud, geboren op 02‑10‑1957 te Harlingen, dochter van Johannes HOEKSTRA en Lamke POL.

Uit dit huwelijk:
1.
Rudy, geboren op 27‑03‑1981 te Heemskerk.
2.
Max, geboren op 11‑10‑1983 te Heemskerk.
3.
Charda, geboren op 08‑06‑1986 te Heemskerk.
VIII.81

Petrus Johannes (Piet) BEENTJES, geboren op 24‑04‑1919 te Heemskerk, overleden op 11‑09‑2008 te Heemskerk op 89-jarige leeftijd, gecremeerd op 16‑09‑2008 te Driehuis (crematorium Westerveld), zoon van Adrianus BEENTJES (zie VII.49) en Anna Maria NIJMAN.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 29‑06‑1950 te Heemskerk met Maria Wilhelmina (Rie) ZONNEVELD, 28 jaar oud, geboren op 27‑08‑1921 te Heemskerk, dochter van Jacobus ZONNEVELD en Anna DE BOER.

Uit dit huwelijk:
3.
4.
Maria Gemma (Ria) (zie IX.159).
IX.152

Adrianus Jacobus Gemma (Aad) BEENTJES, geboren op 02‑03‑1952 te Heemskerk, zoon van Petrus Johannes (Piet) BEENTJES (zie VIII.81) en Maria Wilhelmina (Rie) ZONNEVELD.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08‑10‑1976 te Heemskerk met Louise Henrica Maria (Wies) MULDER, 22 jaar oud, geboren op 10‑01‑1954 te Beverwijk, dochter van Petrus Martinus MULDER en Maria ZWANKHUIZEN.

Uit dit huwelijk:
1.
Jessica Johanna Maria, geboren op 31‑08‑1980 te Heemskerk.
2.
Angela Maria Louisa, geboren op 10‑06‑1983 te Heemskerk.
IX.154

Jacobus Adrianus Gemma (Co) BEENTJES, geboren op 20‑07‑1953 te Heemskerk, zoon van Petrus Johannes (Piet) BEENTJES (zie VIII.81) en Maria Wilhelmina (Rie) ZONNEVELD.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16‑05‑1975 te Heemskerk met Wilhelmina Divera Maria (Willie) TAKKEN, 19 jaar oud, geboren op 08‑07‑1955 te Heemskerk, dochter van Theodorus TAKKEN en Ida PENNEKAMP.

Uit dit huwelijk:
2.
Valentijn Petrus Jacobus (Vincent), geboren op 29‑01‑1982 te Heemskerk.
X.62

Daniël Theodorus Jacobus (Dennis) BEENTJES, geboren op 06‑02‑1980 te Heemskerk, zoon van Jacobus Adrianus Gemma (Co) BEENTJES (zie IX.154) en Wilhelmina Divera Maria (Willie) TAKKEN.
Gehuwd met Henriëtte ONBEKEND.

Uit dit huwelijk:
1.
Giovanny.
2.
Lisa‑Mariah.
3.
Rachel.
IX.157

Anna Maria Gemma (Annie) BEENTJES, geboren op 21‑12‑1955 te Heemskerk, dochter van Petrus Johannes (Piet) BEENTJES (zie VIII.81) en Maria Wilhelmina (Rie) ZONNEVELD.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26‑03‑1976 te Heemskerk (getuige(n): De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991.) met Christianus Antonius Maria (Chris) DE GOEDE, 22 jaar oud, geboren op 23‑10‑1953 te Beverwijk, zoon van Simon Petrus DE GOEDE en Augustina SCHUYT.

Uit dit huwelijk:
1.
Bianca.
2.
Jeroen.
3.
Sander.
IX.159

Maria Gemma (Ria) BEENTJES, geboren op 17‑03‑1960 te Heemskerk, dochter van Petrus Johannes (Piet) BEENTJES (zie VIII.81) en Maria Wilhelmina (Rie) ZONNEVELD.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06‑10‑1982 te Heemskerk met Petrus Theodorus Maria (Peter) DE GRAAFF, 24 jaar oud, geboren op 01‑04‑1958 te Uitgeest, zoon van Johannes Franciscus Petrus DE GRAAFF en Catharina Johanna VAN DIJK.

Uit dit huwelijk:
1.
Paul.
2.
Monique.
3.
Rick.
VI.20

Bankeras BEENTJES (‘Bank v.d. Doorrij’), geboren op 01‑04‑1849 te Heemskerk, overleden op 17‑02‑1935 te Beverwijk op 85-jarige leeftijd, zoon van Petrus (Pieter) BEENTJES (zie V.8) en Cornelia (Neeltje) ZONNEVELD.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10‑05‑1876 te Heemskerk met Anna HENNEMAN, 24 jaar oud, geboren op 29‑04‑1852 te Heemskerk, overleden op 02‑03‑1892 te Wijk aan Zee en Duin op 39-jarige leeftijd, dochter van Jacob HENNEMAN en Guurtje BLOETJES.

Uit dit huwelijk:
1.
Petrus (zie VII.51).
2.
Jacob (zie VII.53).
3.
Klaas (zie VII.55).
4.
Guurtje, geboren op 17‑06‑1881 te Heemskerk.
Gehuwd te Noord-Amerika met Johannes TROMP, geboren op 31‑01‑1887 te Velsen, zoon van Nicolaas TROMP en Maria KORS.
5.
Neeltje, geboren op 09‑03‑1883 te Heemskerk, overleden op 13‑04‑1883 te Heemskerk, 35 dagen oud.
6.
Cornelis (zie VII.60).
7.
Neeltje, geboren op 14‑01‑1887 te Heemskerk, overleden op 03‑08‑1957 te Beverwijk op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02‑06‑1910 te Velsen met Hendrikus NIESTEN, 25 jaar oud, geboren op 16‑06‑1884 te Wijk aan Zee en Duin, overleden op 27‑10‑1957 te Beverwijk op 73-jarige leeftijd, zoon van Coenraad NIESTEN en Antoinette JANSSEN.
8.
Maartje, geboren op 21‑04‑1889 te Heemskerk, overleden op 16‑01‑1947 te Haarlem op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15‑04‑1914 te Haarlem met Franciscus MOERKERK, 21 jaar oud, geboren op 15‑03‑1893 te Haarlem, overleden op 02‑02‑1961 te Haarlem op 67-jarige leeftijd, zoon van Johannes MOERKERK en Catharina VAN LEUVEN.
VII.51

Petrus BEENTJES, geboren op 08‑07‑1877 te Heemskerk, zoon van Bankeras BEENTJES (‘Bank v.d. Doorrij’) (zie VI.20) en Anna HENNEMAN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30‑04‑1903 te Beverwijk met Helena CANA, 22 jaar oud, geboren op 07‑05‑1880 te Beverwijk, overleden op 09‑04‑1942 te Beverwijk op 61-jarige leeftijd, dochter van Johannes CANA en Kaatje RADEMAKER.

Uit dit huwelijk:
1.
Bancras (zie VIII.93).
2.
Catharina (zie VIII.97).
3.
Johannes (zie VIII.98).
4.
Anna, geboren op 27‑07‑1909 te Beverwijk, overleden op 18‑01‑1972 te Beverwijk op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28‑04‑1932 te Beverwijk met Hermanus Petrus NOORDERMEER, 25 jaar oud, geboren op 30‑04‑1906 te Sassenheim, zoon van Cornelis Theodorus NOORDERMEER en Hendrika BOSKAMP.
5.
Petrus (zie VIII.102).
6.
Johanna Maria, geboren op 12‑05‑1917 te Beverwijk, overleden op 19‑02‑2005 te Roosendaal op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18‑08‑1938 te Beverwijk met Johannes Arnoldus VAN RIJSWIJK, 30 jaar oud, geboren op 31‑07‑1908 te Culemborg, overleden op 14‑02‑1963 te Roosendaal op 54-jarige leeftijd, zoon van Gerardus VAN RIJSWIJK en Maria ZIELHORST.
7.
Helena, geboren op 13‑05‑1924 te Beverwijk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17‑09‑1947 te Beverwijk met Pieter Hendricus ALKEMADE, 22 jaar oud, geboren op 20‑12‑1924 te Velsen, overleden op 02‑08‑1979 te Heemskerk op 54-jarige leeftijd, zoon van Petrus Wilhelmus Adrianus ALKEMADE en Antonia DUIN.
VIII.93

Bancras BEENTJES, geboren op 17‑01‑1904 te Wijk aan Zee en Duin, zoon van Petrus BEENTJES (zie VII.51) en Helena CANA.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 14‑08‑1935 te Beverwijk met Joanna KLUFT, 27 jaar oud, geboren op 11‑05‑1908 te Wijk aan Zee en Duin, overleden op 26‑07‑1940 te Noordwijkerhout op 32-jarige leeftijd, dochter van Klaas KLUFT en Grietje CORNELISSE. Uit dit huwelijk kwamen geen kinderen (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 21‑06‑1941 te Heemstede met Maria Geertruida KOTTMAN, 35 jaar oud, geboren op 04‑09‑1905 te Heemstede, overleden op 04‑03‑1988 te Beverwijk op 82-jarige leeftijd, dochter van Jacobus Adrianus KOTTMAN en Geertje KOOMEN.

Uit het tweede huwelijk:
1.
Theodora Petronella, geboren op 14‑09‑1949 te IJmuiden. Uit dit huwelijk kwamen geen kinderen; Theodora Petronella is een aangenomen kind (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
VIII.97

Catharina BEENTJES, geboren op 21‑01‑1905 te Beverwijk, overleden op 28‑03‑1938 te IJmuiden-Oost op 33-jarige leeftijd, dochter van Petrus BEENTJES (zie VII.51) en Helena CANA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25‑01‑1928 te Beverwijk met Herbertus Adrianus KAANDORP, 26 jaar oud, geboren op 30‑07‑1901 te Velsen-Noord, overleden op 29‑06‑1965 te Heemskerk op 63-jarige leeftijd, zoon van Petrus KAANDORP en Hendrika KORVER.

Uit dit huwelijk:
1.
levenloos kind, geboren op 17‑12‑1932 te Velsen, overleden op 17‑12‑1932 te Velsen, 0 dagen oud.
VIII.98

Johannes BEENTJES, geboren op 01‑06‑1907 te Beverwijk, zoon van Petrus BEENTJES (zie VII.51) en Helena CANA.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 11‑04‑1928 te Beverwijk met Neeltje Christina VAN KRUISTUM, 19 jaar oud, geboren op 19‑03‑1909 te Utrecht, overleden op 15‑01‑1982 te Beverwijk op 72-jarige leeftijd, dochter van Jan VAN KRUISTUM en Helena VAN VREDENDAAL.

Uit dit huwelijk:
1.
Petrus (zie IX.162).
2.
Helena, geboren op 04‑02‑1931 te Beverwijk, overleden op 19‑06‑2005 te Zaandam op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 26‑10‑1950 te Beverwijk met Johannes BLOM, 21 jaar oud, geboren op 05‑12‑1928 te Zaandam, zoon van Willem BLOM en Grietje KORVER.
3.
Jan (zie IX.166).
IX.162

Petrus BEENTJES, geboren op 03‑07‑1929 te Beverwijk, zoon van Johannes BEENTJES (zie VIII.98) en Neeltje Christina VAN KRUISTUM.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26‑10‑1956 te Beverwijk met Theresia Maria Petronella HANRAETS, 24 jaar oud, geboren op 28‑11‑1931 te Maasbree (L.), dochter van Johannes Hubertus HANRAETS en Johanna Maria NELISSEN.

Uit dit huwelijk:
1.
Paul Herman, geboren op 09‑01‑1958 te Amsterdam.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02‑09‑1987 te Blaricum met Neeltje ALLON, 22 jaar oud, geboren op 27‑01‑1965 te Zuid-Scharwoude, dochter van Wolter ALLON en Hillegond VAN ZAANEN.
2.
Johanna Neeltje Christina, geboren op 06‑04‑1965 te Amsterdam.
IX.166

Jan BEENTJES, geboren op 21‑01‑1933 te Beverwijk, zoon van Johannes BEENTJES (zie VIII.98) en Neeltje Christina VAN KRUISTUM.
Samenwonend ja met Christina Johanna (Tini) BOSMAN, geboren op 14‑01‑1942 te Beverwijk, overleden op 29‑11‑2007 te Beverwijk op 65-jarige leeftijd, begraven op 05‑12‑2007 te begraafplaats Duinrust te Beverwijk.

Uit deze relatie:
1.
Christien.
2.
Corien.
VIII.102

Petrus BEENTJES, geboren op 25‑05‑1914 te Beverwijk, overleden op 03‑04‑2001 te Haarlem op 86-jarige leeftijd, zoon van Petrus BEENTJES (zie VII.51) en Helena CANA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04‑10‑1939 te Castricum met Margaretha OSKAM, 21 jaar oud, geboren op 07‑12‑1917 te Castricum, overleden op 01‑05‑1976 te Haarlem op 58-jarige leeftijd, dochter van Pieter OSKAM en Margaretha LUTE.

Uit dit huwelijk:
1.
Helena Margaretha Petronella Catharina, geboren op 25‑11‑1940 te Haarlem, overleden op 22‑01‑1944 te Haarlem op 3-jarige leeftijd.
2.
Helena Margaretha, geboren op 05‑12‑1944 te Haarlem.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24‑08‑1967 te Haarlem met Cornelis Pieter Johannes SCHAVEMAKER, 26 jaar oud, geboren op 18‑04‑1941 te Haarlem, zoon van Cornelis A. SCHAVEMAKER en Helena SAP.
3.
Pieter Johannes (zie IX.171).
IX.171

Pieter Johannes BEENTJES, geboren op 31‑01‑1947 te Haarlem, zoon van Petrus BEENTJES (zie VIII.102) en Margaretha OSKAM.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 28‑12‑1966 te Haarlem met Anna Maria VAN DIJK, 24 jaar oud, geboren op 13‑01‑1942 te Haarlem, dochter van Antonius VAN DIJK en Gerarda Wilhelmina Maria VAN BUUREN.

Uit dit huwelijk:
1.
Petra Margaretha Gerarda, geboren op 29‑06‑1967 te Haarlem.
2.
Sandra Helena, geboren op 01‑08‑1968 te Haarlem.
VII.53

Jacob BEENTJES, geboren op 24‑07‑1878 te Heemskerk, overleden op 14‑06‑1939 te Velsen-Noord op 60-jarige leeftijd, zoon van Bankeras BEENTJES (‘Bank v.d. Doorrij’) (zie VI.20) en Anna HENNEMAN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17‑11‑1904 te Wijk aan Zee en Duin met Francisca Maria JANSEN, 25 jaar oud, geboren op 16‑09‑1879 te Wijk aan Zee en Duin, overleden op 29‑08‑1961 te Beverwijk op 81-jarige leeftijd, dochter van Johannes JANSEN en Jansje DE GROOT.

Uit dit huwelijk:
1.
Anna Theodora Agatha, geboren op 21‑08‑1905 te Wijk aan Zee en Duin, overleden op 04‑12‑1985 te Santpoort op 80-jarige leeftijd, begraven te begraafplaats Duinhof te IJmuiden.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27‑04‑1933 te Velsen-Noord met Rudolf VAN DEN HOUT, 26 jaar oud, geboren op 05‑07‑1906 te Velsen, overleden op 28‑10‑1974 te Velsen op 68-jarige leeftijd, zoon van Cornelis VAN DEN HOUT en Ida CORNELISSEN.
2.
Johanna Francisca (Jansje), geboren op 28‑09‑1906 te Wijk aan Zee en Duin, overleden op 10‑03‑1958 te Velsen-Noord op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 06‑06‑1939 te Velsen-Noord met Albertus VAN LEEUWEN, 32 jaar oud, geboren op 13‑09‑1906 te Velsen, overleden op 14‑11‑1987 te Beverwijk op 81-jarige leeftijd, gecremeerd op 19‑11‑1987 te crematorium te Driehuis (gem. Velsen), zoon van Dirk VAN LEEUWEN en Neeltje WUBBENHORST.
3.
Geertruida Cornelia, geboren op 14‑02‑1908 te Wijk aan Zee en Duin.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 05‑04‑1938 te Velsen-Noord met Jacob AKKERMAN, 27 jaar oud, geboren op 02‑10‑1910 te Velsen, zoon van Nicolaas Pieter AKKERMAN en Magdalena ROODENBURG.
4.
Johanna Hendrika, geboren op 30‑03‑1909 te Wijk aan Zee en Duin.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04‑06‑1936 te Velsen-Noord met Gerrit POST, 27 jaar oud, geboren op 11‑03‑1909 te IJmuiden, overleden op 03‑03‑1987 te Beverwijk op 77-jarige leeftijd, zoon van Simon POST en Maria DEN DULK.
5.
Johannes Bancras (zie VIII.116).
6.
Cornelia Maria, geboren op 13‑08‑1914 te Velsen, overleden mei 2005 te Heemskerk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18‑06‑1938 te Beverwijk met Arie Pieter Johannes WATERDRINKER, 28 jaar oud, geboren op 01‑10‑1909 te Beverwijk, zoon van Simon WATERDRINKER en Aaltje VELLEMA.
7.
Hendrika Wilhelmina, geboren op 27‑11‑1916 te Velsen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11‑05‑1939 te Velsen-Noord met Adolf VAN DEN BERG, 24 jaar oud, geboren op 14‑07‑1914 te Vlaardingen, zoon van Hadde VAN DEN BERG en Lena POOT.
VIII.116

Johannes Bancras BEENTJES, geboren op 11‑03‑1913 te Velsen, overleden voor 2009, zoon van Jacob BEENTJES (zie VII.53) en Francisca Maria JANSEN.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 21‑02‑1946 te Velsen met Johanna KOELEMEIJ, 27 jaar oud, geboren op 20‑09‑1918 te Velsen, overleden op 07‑02‑2009 te IJmuiden op 90-jarige leeftijd, gecremeerd te Driehuis, dochter van Wilhelmus Hendrikus KOELEMEIJ en Geertruida KNEPPERS.

Uit dit huwelijk:
1.
Francisca Geertruida Johanna, geboren op 27‑02‑1947 te Velsen.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 31‑05‑1966 te IJmuiden met Jacobus TROMP, 19 jaar oud, geboren op 07‑07‑1946 te Santpoort, zoon van Antonius Wilhelmus TROMP en Catharina V.D. VELDT.
2.
3.
Johanna Geertruida Maria, geboren op 22‑11‑1954 te Velsen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31‑03‑1977 te IJmuiden met Philippus Jacobus PEIL, 24 jaar oud, geboren op 31‑07‑1952 te IJmuiden, zoon van Hendrikus PEIL en Johanna GROEN.
IX.175

Wilhelmus Jacob Johannes BEENTJES, geboren op 17‑08‑1950 te Velsen, zoon van Johannes Bancras BEENTJES (zie VIII.116) en Johanna KOELEMEIJ.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27‑09‑1974 te IJmuiden met Rita MOOJEN, 20 jaar oud, geboren op 10‑11‑1953 te Beverwijk, dochter van Willem MOOJEN en Antonia Helena KRIEK.

Uit dit huwelijk:
1.
Sabina, geboren op 26‑09‑1977 te IJmuiden.
2.
Mascha, geboren op 18‑08‑1980 te IJmuiden.
VII.55

Klaas BEENTJES, geboren op 21‑09‑1879 te Heemskerk, overleden op 30‑09‑1968 te Limmen op 89-jarige leeftijd, zoon van Bankeras BEENTJES (‘Bank v.d. Doorrij’) (zie VI.20) en Anna HENNEMAN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19‑05‑1908 te Limmen met Grietje COMMADEUR, 21 jaar oud, geboren op 08‑08‑1886 te Graft, overleden op 07‑08‑1942 te Limmen op 55-jarige leeftijd, dochter van Cornelis COMMADEUR en Anna KLAVER.

Uit dit huwelijk:
1.
Bernardus Bancras (zie VIII.122).
2.
Cornelis Theodorus (zie VIII.124).
3.
Anna Johanna (zie VIII.127).
4.
Johanna Cornelia, geboren op 27‑09‑1913 te Limmen, overleden op 09‑06‑1972 te Limmen op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 23‑10‑1946 te Limmen met Adrianus Willibrordus KROM, 37 jaar oud, geboren op 30‑05‑1909 te Limmen, overleden op 12‑08‑1989 te Limmen op 80-jarige leeftijd, zoon van Jan KROM en Anna BAKKER.
5.
Cornelia Alida (Neelie), geboren op 06‑01‑1915 te Limmen, overleden op 14‑12‑2007 te Heemskerk op 92-jarige leeftijd, begraven te Limmen (H. Cornelius).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 06‑06‑1946 te Limmen met Willem Cornelis (Wim) WOKKE, 29 jaar oud, geboren op 23‑07‑1916 te Limmen, overleden op 21‑08‑1976 te Alkmaar op 60-jarige leeftijd, zoon van Simon WOKKE en Barbara DRUIJVEN.
6.
Nicolaas, geboren op 18‑11‑1916 te Limmen. Nicolaas bleef ongehuwd (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
7.
Jacobus Wilhelmus (zie VIII.133).
8.
Catharina Elisabeth, geboren op 14‑11‑1924 te Limmen, overleden op 11‑12‑1981 te Heemskerk op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 14‑11‑1957 te Limmen, gehuwd voor de kerk op 14‑01‑1958 te Limmen (getuige(n): De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991.) met Nicolaas Casper FATELS, 30 jaar oud, geboren op 23‑02‑1927 te Heemskerk, zoon van Gerardus Laurentius FATELS en Carolina PLIJTER.
VIII.122

Bernardus Bancras BEENTJES, geboren op 13‑06‑1909 te Limmen, overleden op 13‑03‑1984 te Limmen op 74-jarige leeftijd, begraven op 16‑03‑1984 te Limmen (R.K. kerkhof), zoon van Klaas BEENTJES (zie VII.55) en Grietje COMMADEUR.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 26‑10‑1939 te Limmen met Arnolda Maria Cunera VEEKEN, 24 jaar oud, geboren op 20‑11‑1914 te Hoensbroek, dochter van Cornelis VEEKEN en Catharina ROOD.

Uit dit huwelijk:
3.
Margaretha Catharina Maria (Gré), geboren op 18‑06‑1944 te Limmen.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 06‑10‑1980 te Alkmaar met Cornelis Antonius (Cok) RIKE, 44 jaar oud, geboren op 18‑10‑1935 te Alkmaar, zoon van Frederik RIKE en Alida KOEMAN.
4.
Catharina Arnoldina Maria (Tiny), geboren op 26‑01‑1946 te Limmen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16‑04‑1970 te Limmen met Theodorus Johannes (Dik) DE RUITER, 22 jaar oud, geboren op 06‑10‑1947 te Beverwijk, zoon van Cornelis DE RUITER en Anna VAN DUIVENVOORDE.
6.
Anna Arnoldina Maria (Ans), geboren op 01‑12‑1948 te Limmen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28‑08‑1970 te Limmen met Petrus Adrianus (Peter) BALTUS, 24 jaar oud, geboren op 23‑04‑1946 te Heemskerk, zoon van Antonius BALTUS en Adriana A.M. HOOGEBOOM.
7.
Johanna Cornelia Maria (Joke), geboren op 01‑03‑1950 te Limmen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06‑11‑1975 te Limmen, gescheiden 1984 van Nicolaas Petrus (Nico) SMAKMAN, geboren op 13‑06‑1951 te Velsen, zoon van Petrus SMAKMAN en Wilhelmina Margaretha BAKKER.
9.
Petronella Anna Maria (Ellie), geboren op 07‑11‑1952 te Limmen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19‑12‑1979 te Limmen met Cornelis (Cees) RIEDEMAN, 25 jaar oud, geboren op 01‑06‑1954 te IJmuiden, zoon van Julius RIEDEMAN en Cornelia PLUG.
10.
Hendrika Johanna Maria (Henny), geboren op 09‑03‑1956 te Limmen.
Gehuwd met Manus ONBEKEND.
11.
IX.179

Nicolaas Bernardus Maria (Nic) BEENTJES, geboren op 15‑01‑1941 te Limmen, zoon van Bernardus Bancras BEENTJES (zie VIII.122) en Arnolda Maria Cunera VEEKEN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07‑08‑1968 te Heiloo met Geertruida Maria (Gerda) KUIPER, 30 jaar oud, geboren op 04‑11‑1937 te Egmond a/d Hoef, dochter van Willem KUIPER en Anna STEVENHAGEN.

Uit dit huwelijk:
1.
Anna Maria (Saskia), geboren op 19‑01‑1969 te Limmen.
2.
Arnoldina Maria (Petra), geboren op 06‑08‑1971 te Limmen.
IX.181

Cornelis Johannes Maria (Cees) BEENTJES, geboren op 29‑08‑1942 te Limmen, zoon van Bernardus Bancras BEENTJES (zie VIII.122) en Arnolda Maria Cunera VEEKEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16‑02‑1966 te Amsterdam met Margaretha Adriana Suzanna (Marga) ZWEERMAN, 18 jaar oud, geboren op 06‑10‑1947 te Amsterdam, dochter van Albertus Bernardus ZWEERMAN en Aagje AVONTUUR.

Uit dit huwelijk:
1.
Esther Catharina Maria, geboren op 03‑08‑1968 te Limmen.
2.
Albertus Bernardus, geboren op 28‑11‑1974 te Amsterdam.
IX.187

Bernardus Pancratius Maria (Ben) BEENTJES, geboren op 12‑10‑1947 te Limmen, zoon van Bernardus Bancras BEENTJES (zie VIII.122) en Arnolda Maria Cunera VEEKEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28‑12‑1971 te Alkmaar, gehuwd voor de kerk op 25‑05‑1972 te Limmen (getuige(n): De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991.) met Geertruida Wilhelmina Emilia (Truda) BURGERING, 22 jaar oud, geboren op 28‑12‑1949 te Alkmaar, dochter van Willibrordus Hendrikus BURGERING en Emilia Helena Geertruida LIMA.

Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Bernardus Maria, geboren op 28‑12‑1973 te Limmen.
2.
Michel Bancratius Maria, geboren op 03‑09‑1974 te Limmen.
IX.193

Gerardus Simon Maria (Gerard) BEENTJES, geboren op 17‑03‑1951 te Limmen, zoon van Bernardus Bancras BEENTJES (zie VIII.122) en Arnolda Maria Cunera VEEKEN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12‑10‑1972 te Heiloo, gehuwd voor de kerk op 12‑10‑1972 te Limmen (getuige(n): De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991.) met Catharina Maria (Carla) DE HAAN, 18 jaar oud, geboren op 02‑01‑1954 te Heiloo, dochter van Joseph Maria DE HAAN en Theodora KOPPES.

Uit dit huwelijk:
1.
Bancras Joris, geboren op 10‑03‑1977 te Limmen.
2.
Sander Simon Gerardus, geboren op 11‑09‑1979 te Limmen.
3.
Noortje Theodora Cunera, geboren op 06‑09‑1983 te Limmen.
IX.199

Simon Franciscus Maria BEENTJES, geboren op 26‑11‑1960 te Limmen, zoon van Bernardus Bancras BEENTJES (zie VIII.122) en Arnolda Maria Cunera VEEKEN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14‑07‑1982 te Limmen met Cornelia Maria (Lianda) KERSSENS, 19 jaar oud, geboren op 16‑04‑1963 te Akersloot, dochter van Paulus KERSSENS en Alida KLAUS.

Uit dit huwelijk:
1.
Alida Arnoldina Maria (Jessica), geboren op 19‑02‑1983 te Limmen.
2.
Bancratius Maria (Pwanny), geboren op 07‑04‑1985 te Limmen.
3.
Franciscus Simon Maria (Wesley), geboren op 23‑08‑1988 te Limmen.
VIII.124

Cornelis Theodorus BEENTJES, geboren op 01‑07‑1910 te Limmen, overleden op 30‑06‑1981 te Oudorp op 70-jarige leeftijd, zoon van Klaas BEENTJES (zie VII.55) en Grietje COMMADEUR.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 19‑07‑1939 te Limmen met Agatha Cornelia KAANDORP, 27 jaar oud, geboren op 13‑09‑1911 te Limmen, overleden op 21‑10‑2006 te Bergen (N-H) op 95-jarige leeftijd, begraven op 25‑10‑2006 te Heiloo (kerkhof Westerweg), dochter van Jacobus KAANDORP en Catharina KRAAKMAN.

Uit dit huwelijk:
IX.201

Nicolaas Johannes (Nic) BEENTJES, geboren op 08‑04‑1942 te Heiloo, zoon van Cornelis Theodorus BEENTJES (zie VIII.124) en Agatha Cornelia KAANDORP.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10‑09‑1965 te Heiloo met Hendrika (Henny) CHRISTIANI, 21 jaar oud, geboren op 22‑02‑1944 te Alkmaar, dochter van Hendrikus CHRISTIANI en Marie TUINMAN.

Uit dit huwelijk:
X.93

Jacqueline Elisabeth Maria BEENTJES, geboren op 01‑12‑1965 te Heiloo, dochter van Nicolaas Johannes (Nic) BEENTJES (zie IX.201) en Hendrika (Henny) CHRISTIANI.
Gehuwd met Rob ONBEKEND.

Uit dit huwelijk:
1.
Eva.
2.
Nils.
X.94

Nicolaas Johannes Cornelis (Marcel) BEENTJES, geboren op 31‑08‑1968 te Heiloo, zoon van Nicolaas Johannes (Nic) BEENTJES (zie IX.201) en Hendrika (Henny) CHRISTIANI.
Gehuwd met Sandra ONBEKEND.

Uit dit huwelijk:
1.
Zinzi.
IX.204

Catharina Margaretha (Tineke) BEENTJES, geboren op 22‑07‑1943 te Heiloo, dochter van Cornelis Theodorus BEENTJES (zie VIII.124) en Agatha Cornelia KAANDORP.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23‑06‑1965 te Heiloo met Thomas VAN WANROOY, 23 jaar oud, geboren op 25‑12‑1941 te Alkmaar, zoon van Franciscus VAN WANROOY en Marietje LANGRAS.

Uit dit huwelijk:
1.
Maaik (zie X.96).
2.
Suzanne.
Gehuwd met Ricardo ONBEKEND.
X.96

Maaik VAN WANROOY, zoon van Thomas VAN WANROOY en Catharina Margaretha (Tineke) BEENTJES (zie IX.204).
Gehuwd met Ingrid ONBEKEND.

Uit dit huwelijk:
1.
Pascal.
IX.206

Margaretha Maria (Greet) BEENTJES, geboren op 22‑10‑1944 te Heiloo, dochter van Cornelis Theodorus BEENTJES (zie VIII.124) en Agatha Cornelia KAANDORP.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31‑10‑1968 te Heiloo met Johannes Nicolaas (Jan) MIN, 25 jaar oud, geboren op 21‑01‑1943 te Bergen, zoon van Ide MIN en Maria WITTEBROOD.

Uit dit huwelijk:
1.
Ide.
2.
Lisa.
IX.207

Jacobus Cornelis Maria (Jaap) BEENTJES, geboren op 23‑05‑1946 te Heiloo, zoon van Cornelis Theodorus BEENTJES (zie VIII.124) en Agatha Cornelia KAANDORP.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29‑03‑1972 te Heiloo met Maria Theodora Josephina (Marjoke) ROOZEN, 24 jaar oud, geboren op 16‑09‑1947 te Egmond-Binnen, overleden op 08‑09‑2011 op 63-jarige leeftijd, dochter van Henricus ROOZEN en Theodora APELDOORN.

Uit dit huwelijk:
2.
Jillis Jacobus, geboren op 27‑05‑1979 te Alkmaar.
Kinderen:
3.
Rosanne, dochter van Siska GROUWSTRA.
X.102

Jaak Hendricus Cornelis BEENTJES, geboren op 28‑02‑1977 te Alkmaar, zoon van Jacobus Cornelis Maria (Jaap) BEENTJES (zie IX.207) en Maria Theodora Josephina (Marjoke) ROOZEN.
Gehuwd met Cristina Elisa KROON, geboren op 17‑02‑1975 te Florianopolis (Brazilië).

Uit dit huwelijk:
1.
Christian Adolph Jacobus, geboren op 06‑05‑2011 te Morges (Zwitserland).
IX.211

Agatha Cornelia Maria (Ada) BEENTJES, geboren op 20‑07‑1947 te Heiloo, dochter van Cornelis Theodorus BEENTJES (zie VIII.124) en Agatha Cornelia KAANDORP.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24‑09‑1970 te Heiloo met Adrianus Albertus (Aad) DEKKER, 24 jaar oud, geboren op 24‑10‑1945 te Alkmaar, zoon van Albertus DEKKER en Maria VADER.

Uit dit huwelijk:
1.
Patrick.
2.
Cindy.
Gehuwd met Robert RENSE, geboren op 10‑01‑1973.
IX.212

Cornelis Theodorus (Cor) BEENTJES, geboren op 01‑02‑1949 te Heiloo, zoon van Cornelis Theodorus BEENTJES (zie VIII.124) en Agatha Cornelia KAANDORP.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13‑02‑1975 te Heiloo met Brigitta Maria (Gilla) GROOT, 21 jaar oud, geboren op 11‑02‑1954 te ’t Veld (Oude-Niedorp), overleden op 22‑09‑1984 te Limmen op 30-jarige leeftijd, dochter van Petrus GROOT en Afra BAKKER.

Uit dit huwelijk:
1.
Femke Afra Agatha Brigitta, geboren op 06‑11‑1982 te Limmen.
Gehuwd met Julius ONBEKEND.
IX.215

Elisabeth Agatha Maria (Betty) BEENTJES, geboren op 23‑02‑1951 te Heiloo, dochter van Cornelis Theodorus BEENTJES (zie VIII.124) en Agatha Cornelia KAANDORP.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 17‑12‑1971 te Heiloo, gehuwd voor de kerk op 17‑03‑1972 te Heiloo met Cornelis Johannes Nicolaas (Cees) KUYS, 23 jaar oud, geboren op 13‑03‑1948 te Castricum, zoon van Cornelis KUYS en Maria BRAKENHOFF.

Uit dit huwelijk:
1.
Bart.
2.
Lottie.
3.
Eva.
VIII.127

Anna Johanna BEENTJES, geboren op 13‑11‑1911 te Limmen, overleden op 03‑09‑1984 te Uitgeest op 72-jarige leeftijd, begraven op 06‑09‑1984 te Uitgeest (r.k. Kerkhof), dochter van Klaas BEENTJES (zie VII.55) en Grietje COMMADEUR.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19‑10‑1938 te Limmen met Nicolaas Leonardus GOEMAN, 25 jaar oud, geboren op 10‑02‑1913 te Uitgeest, zoon van Pieter GOEMAN en Eva JAK.

Uit dit huwelijk:
1.
Leonardus Petrus Antonius, geboren jan. 1945 te Limmen, overleden op 22‑07‑1945 te Zaandam.
2.
Evelien.
3.
Gretha.
4.
Elly.
5.
Nico.
6.
Leonie.
7.
Joke.
8.
Piet.
9.
Cor.
VIII.133

Jacobus Wilhelmus BEENTJES, geboren op 31‑08‑1918 te Limmen, zoon van Klaas BEENTJES (zie VII.55) en Grietje COMMADEUR.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17‑02‑1944 te Limmen met Geertruida Petronella MORS, 24 jaar oud, geboren op 01‑09‑1919 te Limmen, dochter van Adrianus MORS en Agnes VAN WONDEREN.

Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus Joseph (Aad) (zie IX.225).
2.
Nicolaas Jacobus (Co) (zie IX.226).
3.
Agnes Magaretha Geertruida, geboren op 19‑08‑1946 te Limmen, overleden op 08‑02‑1947 te Limmen, 173 dagen oud.
IX.225

Adrianus Joseph (Aad) BEENTJES, geboren op 18‑04‑1945 te Limmen, zoon van Jacobus Wilhelmus BEENTJES (zie VIII.133) en Geertruida Petronella MORS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03‑09‑1968 te Castricum met Emmerentia Cornelia Maria (Emmy) BEENTJES, 21 jaar oud (zie IX.54).

Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder IX.54).
IX.226

Nicolaas Jacobus (Co) BEENTJES, geboren op 18‑04‑1945 te Limmen, zoon van Jacobus Wilhelmus BEENTJES (zie VIII.133) en Geertruida Petronella MORS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26‑09‑1967 te Heiloo met Anna Alida (Anneke/Ank) GROOT, 21 jaar oud, geboren op 02‑04‑1946 te Heiloo, dochter van Gerardus GROOT en Alida DE GRAAF.

Uit dit huwelijk:
1.
Geertruida Alida Maria (Julia), geboren op 05‑02‑1971 te Limmen.
2.
Robertus Nicolaas Jacobus (Rob), geboren op 07‑02‑1973 te Limmen.
IX.230

Agnes Margaretha Geertruida (Ada) BEENTJES, geboren op 16‑02‑1948 te Limmen, dochter van Jacobus Wilhelmus BEENTJES (zie VIII.133) en Geertruida Petronella MORS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05‑07‑1971 te Limmen met Cornelis Adrianus (Kees) KUYPER, 24 jaar oud, geboren op 06‑08‑1946 te Heiloo, zoon van Cornelis Adrianus KUYPER en Maria VALKERING.

Uit dit huwelijk:
1.
Sanny.
2.
Inge.
IX.232

Margaretha Catharina (Margret) BEENTJES, geboren op 11‑03‑1950 te Limmen, dochter van Jacobus Wilhelmus BEENTJES (zie VIII.133) en Geertruida Petronella MORS.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 21‑09‑1970 te Limmen met Hermanus Jacobus Jozef (Herman) SCHOUTEN, 22 jaar oud, geboren op 07‑01‑1948 te ’t Veld (Oude-Niedorp), zoon van Cornelis SCHOUTEN en Alida Wilhelmina VAN DUIN.

Uit dit huwelijk:
1.
Jack.
2.
Sandy.
IX.234

Geertruida Catharina Maria (Marion) BEENTJES, geboren op 01‑10‑1955 te Limmen, dochter van Jacobus Wilhelmus BEENTJES (zie VIII.133) en Geertruida Petronella MORS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10‑04‑1979 te Limmen met Petrus Nicolaas Maria (Peter) VAN STRALEN, 23 jaar oud, geboren op 22‑08‑1955 te Heerhugowaard, zoon van Petrus J. VAN STRALEN en Elisabeth M. GROOT.

Uit dit huwelijk:
1.
Petra.
2.
Ronnie.
VII.60

Cornelis BEENTJES, geboren op 26‑01‑1885 te Heemskerk, overleden op 15‑04‑1956 te Beverwijk op 71-jarige leeftijd, zoon van Bankeras BEENTJES (‘Bank v.d. Doorrij’) (zie VI.20) en Anna HENNEMAN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25‑09‑1913 te Velsen met Cornelia BOON, 23 jaar oud, geboren op 12‑02‑1890 te Jisp, overleden op 25‑04‑1979 te Beverwijk op 89-jarige leeftijd, dochter van Hendrik BOON en Geertje KLOOT.

Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Maria, geboren op 08‑04‑1914 te Beverwijk.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05‑06‑1941 te Beverwijk met Antonius DUYN, 29 jaar oud, geboren op 22‑02‑1912 te Velsen, zoon van Antonius DUYN en Johanna SCHAVEMAKER.
2.
Hendricus Jacobus (zie VIII.139).
3.
Gertrudis, geboren op 15‑04‑1917 te Beverwijk, overleden op 28‑04‑1917 te Beverwijk, 13 dagen oud.
4.
Gertruida Maria (zie VIII.143).
5.
Cornelis, geboren op 02‑09‑1919 te Beverwijk, overleden op 02‑12‑1921 te Beverwijk op 2-jarige leeftijd.
6.
Margaretha, geboren op 29‑06‑1920 te Beverwijk, overleden op 20‑08‑1920 te Beverwijk, 52 dagen oud.
7.
Bancras (zie VIII.146).
8.
Cornelis (zie VIII.148).
9.
Jacoba, geboren op 22‑04‑1927 te Beverwijk.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28‑05‑1953 te Beverwijk met Albert Johan SCHULTE, 33 jaar oud, geboren op 05‑02‑1920 te Oude-Pekela, zoon van Johann SCHULTE en Tobina Geertruida Maria HORNVELD.
10.
Petrus (Piet) (zie VIII.152).
11.
Nicolaas (zie VIII.154).
12.
Gerarda Maria, geboren op 30‑09‑1931 te Beverwijk.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04‑02‑1958 te Beverwijk met Antonius Hubertus RIJNDERS, 29 jaar oud, geboren op 07‑04‑1928 te Beverwijk, zoon van Johannes Antonius RIJNDERS en Petronella Cornelia EHLERT.
VIII.139

Hendricus Jacobus BEENTJES, geboren op 12‑11‑1915 te Beverwijk, overleden op 13‑06‑1981 te Bergen op 65-jarige leeftijd, begraven op 16‑06‑1981 te Beverwijk (begraafplaats Duinrust), zoon van Cornelis BEENTJES (zie VII.60) en Cornelia BOON.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 21‑05‑1947 te Beverwijk met Cornelia Catharina DUIN, 29 jaar oud, geboren op 25‑07‑1917 te Beverwijk, overleden op 05‑05‑1979 te Heemskerk op 61-jarige leeftijd, dochter van Nicolaas DUIN en Cornelia AARDENBURG.

Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Hendricus (zie IX.235).
2.
Catharina Maria, geboren op 22‑12‑1949 te Beverwijk.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14‑12‑1970 te Heemskerk met Johannes Gerardus Maria KLEVERLAAN, 21 jaar oud, geboren op 03‑04‑1949 te Egmond a/d Hoef, zoon van Cornelis Johannes KLEVERLAAN en Anna WELBOREN.
3.
Cornelia Maria, geboren op 22‑12‑1949 te Beverwijk.
4.
Anna Helena Catharina Maria, geboren op 07‑05‑1951 te Beverwijk.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05‑08‑1972 te Heemskerk met Bob VAN VELTHOVEN, 23 jaar oud, geboren op 11‑06‑1949 te Soerabaja, zoon van Benjamin VAN VELTHOVEN en Silvia VOOGDT.
5.
Yvonne Cornelia Catharina Maria, geboren op 01‑05‑1952 te Beverwijk.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21‑05‑1973 te Heemskerk met John Humphrey FONTEIN, 23 jaar oud, geboren op 14‑11‑1949 te Bandoeng, zoon van Jean Theodoor FONTEIN en Elly VAN BODEGRAVEN.
6.
Nicolaas Cornelis Leonardus Maria, geboren op 15‑05‑1954 te Beverwijk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29‑11‑1976 te Heemskerk met Adriana Maria Margaretha SCHOO, 25 jaar oud, geboren op 24‑10‑1951 te Beverwijk, dochter van Johannes SCHOO en Maria Catharina V.D. KOLK. Uit dit huwelijk geen kinderen (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
7.
IX.235

Cornelis Hendricus BEENTJES, geboren op 08‑08‑1948 te Beverwijk, zoon van Hendricus Jacobus BEENTJES (zie VIII.139) en Cornelia Catharina DUIN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10‑04‑1973 te Beverwijk met Cornelia Johanna Gemma Maria METSELAAR, 22 jaar oud, geboren op 18‑04‑1950 te Beverwijk, dochter van Martinus Johannes METSELAAR en Helena Cornelia Anna SCHRAMA.

Uit dit huwelijk:
1.
Sebastianus Hendricus Martinus, geboren op 08‑08‑1981 te Beverwijk.
2.
Florentius Cornelis Nic. Dominicus, geboren op 29‑11‑1984 te Beverwijk.
IX.246

Johannes Nicolaas Maria BEENTJES, geboren op 09‑08‑1957 te Beverwijk, zoon van Hendricus Jacobus BEENTJES (zie VIII.139) en Cornelia Catharina DUIN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30‑05‑1980 te Beverwijk met Anna Alida Maria DE WIT, 21 jaar oud, geboren op 03‑04‑1959 te Heemskerk, dochter van Jacobus Petrus DE WIT en Anna Maria DUIVENVOORDE.

Uit dit huwelijk:
1.
Anna Catharina, geboren op 21‑02‑1986 te Heemskerk.
2.
Anna Alida Maria, geboren op 29‑10‑1987 te Heemskerk.
VIII.143

Gertruida Maria BEENTJES, geboren op 15‑08‑1918 te Beverwijk, overleden op 27‑09‑2005 te Heerhugowaard op 87-jarige leeftijd, begraven op 30‑09‑2005 te IJmuiden (begraafplaats “Duinhof”), dochter van Cornelis BEENTJES (zie VII.60) en Cornelia BOON.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11‑02‑1947 te Beverwijk met Gerardus Antonius HAVERINK, 36 jaar oud, geboren op 15‑05‑1910 te Haarlem, overleden op 16‑07‑1976 te IJmuiden op 66-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus Johannes HAVERINK en Catharina FLISSAARD.

Uit dit huwelijk:
1.
Corrie.
VIII.146

Bancras BEENTJES, geboren op 04‑11‑1922 te Beverwijk, zoon van Cornelis BEENTJES (zie VII.60) en Cornelia BOON.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25‑08‑1949 te Beverwijk. In “De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991.” wordt als trouwdatum genoemd 25-08-1949/30-08-1949. Echtgenote is Geertruida Liduina BONTEKOE, 25 jaar oud, geboren op 25‑06‑1924 te Gouda, dochter van Gerardus Adrianus BONTEKOE en Maria VAN ES.

Uit dit huwelijk:
1.
Maria Johanna, geboren op 13‑06‑1950 te Moerewa (New-Sealand).
Gehuwd 1970 met Terry MC.QUIN.
2.
Cornelia Maria, geboren op 01‑07‑1952 te Moerewa (New-Sealand).
3.
Anna Maria, geboren op 29‑05‑1955 te Moerewa (New-Sealand).
Gehuwd 1983 met Ray WILLIAMS.
4.
Jozeph Maria (zie IX.254).
5.
Geertruida Liduina, geboren op 17‑10‑1962 te Moerewa (New-Sealand).
6.
Cornelis Gerard, geboren op 26‑02‑1966 te Moerewa (New-Sealand).
7.
Cecilia Maria, geboren op 01‑10‑1968 te Moerewa (New-Sealand).
8.
Nicholas Alexander, geboren op 16‑06‑1974 te Moerewa (New-Sealand).
IX.254

Jozeph Maria BEENTJES, geboren op 04‑08‑1959 te Moerewa (New-Sealand), zoon van Bancras BEENTJES (zie VIII.146) en Geertruida Liduina BONTEKOE.
Gehuwd 1983 met Sue HARRIS.

Uit dit huwelijk:
1.
Jade Elisabeth, geboren op 26‑09‑1984 te Gladstone.
VIII.148

Cornelis BEENTJES, geboren op 21‑12‑1924 te Beverwijk, zoon van Cornelis BEENTJES (zie VII.60) en Cornelia BOON.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 14‑11‑1956 te Castricum met Margaretha Wilhelmina Catharina TROMP, 26 jaar oud, geboren op 24‑02‑1930 te Castricum, dochter van Jan TROMP en Margaretha BRAKENHOFF.

Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Cornelis Maria, geboren op 08‑10‑1959 te Beverwijk.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27‑11‑1986 te Beverwijk met Tony TER WISSCHA, 23 jaar oud, geboren op 29‑11‑1962 te Almelo, dochter van Andries TER WISSCHA en Koos HEIBOER.
2.
Cornelia Margaretha Wilhelmina, geboren op 19‑11‑1962 te Beverwijk.
VIII.152

Petrus (Piet) BEENTJES, geboren op 11‑08‑1928 te Beverwijk, overleden op 19‑09‑2003 te Schagen op 75-jarige leeftijd, zoon van Cornelis BEENTJES (zie VII.60) en Cornelia BOON.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19‑04‑1955 te Bakkum met Anna (Ans) ZONNEVELD, 29 jaar oud, geboren op 26‑01‑1926 te Bakkum, dochter van Jacob ZONNEVELD en Anna ZONNEVELD.

Uit dit huwelijk:
IX.263

Cornelis Jacobus Jozef (Kees) BEENTJES, geboren op 24‑03‑1956 te Schagen, zoon van Petrus (Piet) BEENTJES (zie VIII.152) en Anna (Ans) ZONNEVELD.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16‑08‑1984 te Schagen met Margaretha (Margreet) HILLE, 25 jaar oud, geboren op 20‑12‑1958 te Andijk, dochter van Gerard HILLE en Marianne TIJSEN.

Uit dit huwelijk:
1.
Marieke Annemarie, geboren op 24‑01‑1985 te Eindhoven.
2.
Robbert Michiel, geboren op 02‑04‑1987 te Eindhoven.
IX.265

Jacobus Petrus Maria (Sjaak) BEENTJES, geboren op 05‑09‑1957 te Schagen, zoon van Petrus (Piet) BEENTJES (zie VIII.152) en Anna (Ans) ZONNEVELD.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12‑06‑1986 te Schagen met Maria Catharina (Mieke) BOERSEN, 26 jaar oud, geboren op 21‑08‑1959 te Schagen, dochter van Johannes BOERSEN en Catharina Adriana VAN STRAATEN.

Uit dit huwelijk:
1.
Rik Pieter, geboren op 05‑01‑1988 te Schagen.
2.
Jorien.
IX.267

Petrus Wilhelmus Maria (Peter) BEENTJES, geboren op 09‑08‑1960 te Schagen, zoon van Petrus (Piet) BEENTJES (zie VIII.152) en Anna (Ans) ZONNEVELD.
Gehuwd met Nanda ONBEKEND.

Uit dit huwelijk:
1.
Patty.
2.
Denise.
IX.270

Anna Maria Cornelia (Anne‑Marie) BEENTJES, geboren op 05‑02‑1965 te Schagen, dochter van Petrus (Piet) BEENTJES (zie VIII.152) en Anna (Ans) ZONNEVELD.
Gehuwd met ONBEKEND.

Uit dit huwelijk:
1.
Stijn.
2.
Daan.
VIII.154

Nicolaas BEENTJES, geboren op 12‑10‑1929 te Beverwijk, zoon van Cornelis BEENTJES (zie VII.60) en Cornelia BOON.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20‑10‑1959 te Rotterdam met Adriana Maria GERRITSEN, 26 jaar oud, geboren op 08‑10‑1933 te Rotterdam, dochter van Martinus Johannes Fredericus GERRITSEN en Carolina Sara VAN DOORN.

Uit dit huwelijk:
1.
Martina Maria Anna, geboren op 07‑10‑1960 te Den Haag.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28‑04‑1982 te Zoetermeer met Stephanus Adrianus VAN ES, 23 jaar oud, geboren op 06‑04‑1959 te Leiden, zoon van Lambertus Adrianus M. VAN ES en Helena KUIJPERS.
2.
Cornelis Gerardus Maria, geboren op 03‑04‑1962 te Den Haag.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20‑06‑1984 te Zoetermeer met Helena Henriette DE REUS, 23 jaar oud, geboren op 09‑07‑1960 te ‘s-Gravenzande, dochter van Hendrik DE REUS en Leni VAN DER GRAAF.
VIII.158

Antonius Carolus Leonardus Maria BEENTJES, geboren op 18‑05‑1933 te Beverwijk, zoon van Cornelis BEENTJES (zie VII.60) en Cornelia BOON.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09‑02‑1960 te Beverwijk met Maria Anna Elisabeth VAN LIESHOUT, 22 jaar oud, geboren op 30‑08‑1937 te Beverwijk, dochter van Jacobus VAN LIESHOUT en Geertruida SCHELLEVIS.

Uit dit huwelijk:
1.
2.
Antonius Leonardus, geboren op 14‑10‑1964 te Heemskerk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26‑05‑1988 te Heemskerk met Catharina Johanna MARCUS, 22 jaar oud, geboren op 24‑08‑1965 te Heemskerk, dochter van Matthijs Johannes Adrianus MARCUS en Maria Josina VERMAAT.
IX.275

Jacobus Cornelis (Sjaak) BEENTJES, geboren op 04‑08‑1960 te Heemskerk, zoon van Antonius Carolus Leonardus Maria BEENTJES (zie VIII.158) en Maria Anna Elisabeth VAN LIESHOUT.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11‑10‑1985 te Heemskerk met Maria Johanna (Ria) ZONNEVELD, 22 jaar oud (zie IX.636).

Uit dit huwelijk:
1.
Patrick.
2.
Martin.
VI.22

Teunis BEENTJES (Antonius), geboren op 14‑08‑1852 te Heemskerk, overleden op 08‑10‑1928 te Heemskerk op 76-jarige leeftijd, zoon van Petrus (Pieter) BEENTJES (zie V.8) en Cornelia (Neeltje) ZONNEVELD.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07‑10‑1880 te Wijk aan Zee met Petronilla DURGE, 27 jaar oud, geboren op 07‑10‑1853 te Wijk aan Zee, overleden op 21‑04‑1938 te Heemskerk op 84-jarige leeftijd, dochter van Christiaan DURGE en Klaasje PANNEVIS.

Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia (Neeltje), geboren op 20‑09‑1881 te Heemskerk, overleden op 19‑10‑1966 te Heemskerk op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16‑11‑1904 te Heemskerk met Adrianus Nicolaas VAN DAM, 25 jaar oud, geboren op 16‑02‑1879 te Warmond, overleden op 10‑05‑1960 te Heemskerk op 81-jarige leeftijd, zoon van Reinerus VAN DAM en Maria Cornelia KORTEKAAS.
V.10

Cornelis BEENTJES (Cornelis), dagloner (1846), geboren op 24‑12‑1817 om 19.00 uur te Heemskerk, overleden op 14‑02‑1907 om 08.00 uur te Noordwijk op 89-jarige leeftijd, zoon van Bankeras BEENTJES (Bancras, Pancras, Pancreas) (zie IV.3) en Emerentiana BOON (Immetje/Emerentiana), boerenmeid (1813).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 24‑11‑1844 te Heemskerk met Jannetje BENNING (Jannetje), 19 jaar oud, geboren op 13‑07‑1825 te Heemskerk, overleden op 11‑11‑1869 te Heemskerk op 44-jarige leeftijd, dochter van Lammert BENNING en Leentje DE KONING.
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 11‑02‑1872 te Heemskerk met Johanna HEESTERBEEK (Jannetje), 53 jaar oud, geboren op 02‑07‑1818 te Heemskerk, overleden op 06‑12‑1892 te Heemskerk op 74-jarige leeftijd, dochter van Huibert HEESTERBEEK en Aaltje DE LANGE. {Zij was eerder gehuwd vóór 1872 met Gerrit VAN ZELF, overleden vóór 1872.}

Uit het eerste huwelijk:
3.
Jan, geboren op 26‑02‑1849 te Heemskerk, overleden op 28‑02‑1849 te Heemskerk, 2 dagen oud.
4.
Lammert Albertus, geboren op 30‑07‑1850 te Heemskerk, overleden op 10‑12‑1869 te Heemskerk op 19-jarige leeftijd.
5.
Leentje, geboren op 21‑02‑1853 te Heemskerk, overleden op 29‑01‑1917 te Heemskerk op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17‑01‑1883 te Heemskerk met Nicolaas DUIN, 30 jaar oud, geboren op 04‑03‑1852 te Heemskerk, overleden op 24‑01‑1946 te Heemskerk op 93-jarige leeftijd, zoon van Jan Jacobsz DUIN en Jansje VAN BOVEN.
6.
Pieter, geboren op 07‑05‑1856 te Heemskerk, overleden op 16‑09‑1862 te Heemskerk op 6-jarige leeftijd.
7.
Immetje (zie VI.36).
8.
Baafje, geboren op 06‑07‑1861 te Heemskerk, overleden te Uitgeest.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 25‑01‑1881 te Uitgeest met Johannes HEIJNE, zoon van Jan HEIJNE en Elisabeth BAKKUM.
9.
Petronella, geboren op 11‑05‑1863 te Heemskerk, overleden op 07‑12‑1921 te Rotterdam op 58-jarige leeftijd, begraven te R.K. Kerkhof te Rotterdam.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 26‑04‑1888 te Heemskerk met Petrus KRAAKMAN, 25 jaar oud, geboren op 10‑03‑1863 te Heiloo, overleden op 20‑08‑1890 te Rotterdam op 27-jarige leeftijd, zoon van Gerrit KRAAKMAN en Maartje V.D. VELDEN.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 15‑05‑1892 te Assendelft met Johannes (Jan) STOR, 21 jaar oud, geboren op 15‑03‑1871 te Assendelft, overleden te Rotterdam, zoon van Dirk STOR en Dieuwertje ROT.
10.
Antje, geboren op 08‑05‑1865 te Heemskerk, overleden op 09‑02‑1932 te Noordwijk op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13‑02‑1889 te Heemskerk met Wilhelmus Petrus ZONNEVELD, 28 jaar oud, geboren op 29‑08‑1860 te Noordwijk, overleden op 08‑07‑1930 te Leiden op 69-jarige leeftijd, zoon van Johannes Bernardus ZONNEVELD en Johanna BREDA.
11.
Pieter, geboren op 05‑10‑1868 te Heemskerk, overleden op 15‑08‑1887 te Heemskerk op 18-jarige leeftijd.
VI.26

Bancras BEENTJES (‘Lange Bank’/Baneratius), geboren op 18‑09‑1845 te Heemskerk, overleden op 16‑03‑1911 op 65-jarige leeftijd, zoon van Cornelis BEENTJES (Cornelis) (zie V.10) en Jannetje BENNING (Jannetje).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11‑02‑1871 te Heemskerk met Maartje SMIT (Maria), 22 jaar oud, geboren op 21‑01‑1849 te Heemskerk, overleden op 06‑06‑1929 te Heemskerk op 80-jarige leeftijd, begraven op 08‑06‑1929 te R.K. Kerkhof te Heemskerk, dochter van Jacob SMIT en Jannetje VAN BAAR.

Uit dit huwelijk:
1.
Lambertus (zie VII.68).
2.
Johanna (Jansje) (zie VII.71).
3.
Jannetje, geboren op 15‑11‑1874 te Heemskerk, overleden op 14‑07‑1918 te Beverwijk op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06‑05‑1903 te Heemskerk met Wilhelmus DE WIT, 26 jaar oud, geboren op 01‑03‑1877 te Heemskerk, overleden op 10‑07‑1946 te Beverwijk op 69-jarige leeftijd, zoon van Bernardus Johannes DE WIT en Anna VESSIES.
4.
Elisabeth, geboren op 06‑12‑1876 te Heemskerk, overleden op 21‑01‑1967 te Soest op 90-jarige leeftijd, begraven op 24‑01‑1967 te R.K. Kerkhof van de St. Laurentiusparochie te Heemskerk.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25‑05‑1898 te Heemskerk met Adrianus MEILAND, 31 jaar oud, geboren op 08‑04‑1867 te Zandvoort, overleden op 05‑06‑1949 te Heemskerk op 82-jarige leeftijd, begraven op 09‑06‑1949 te R.K. Kerkhof te Heemskerk, zoon van Nicolaas MEILAND en Anna HOOGDUIJN.
5.
Cornelis, geboren op 18‑12‑1878 te Heemskerk, overleden op 23‑07‑1905 te Heemskerk op 26-jarige leeftijd.
6.
Jacob (zie VII.77).
7.
Petrus (zie VII.79).
8.
Johannes, geboren op 06‑05‑1883 te Heemskerk, overleden op 14‑01‑1902 te Heemskerk op 18-jarige leeftijd.
9.
Bancras (Pancratius) (zie VII.82).
10.
Simon, geboren op 10‑07‑1888 te Heemskerk, overleden op 22‑09‑1888 te Heemskerk, 74 dagen oud.
11.
Petronella Maria (zie VII.85).
12.
Maria Johanna (zie VII.87).
VII.68

Lambertus BEENTJES, geboren op 10‑03‑1872 te Heemskerk, overleden op 04‑12‑1912 te Amsterdam op 40-jarige leeftijd, zoon van Bancras BEENTJES (‘Lange Bank’/Baneratius) (zie VI.26) en Maartje SMIT (Maria).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12‑06‑1895 te Heemskerk, aktenummer: reg. 4G; fol. 6v. Echtgenote is Johanna BRUIJNS, 20 jaar oud, winkelierster (1929), geboren op 19‑11‑1874 te Wijk aan Zee en Duin, overleden op 10‑05‑1947 te Amsterdam op 72-jarige leeftijd, dochter van Jacob BRUIJNS en Anna MOLENAAR. {Zij is later gehuwd 1916 te Amsterdam met Antonius BUTS, geboren op 08‑01‑1879 te Abcoude, overleden op 06‑06‑1961 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd.}

Uit dit huwelijk:
1.
Maria Johanna, geboren op 11‑03‑1896 te Amsterdam, overleden op 25‑06‑1917 om 09.00 uur te Amsterdam op 21-jarige leeftijd.
2.
Jacobus Pancratius, geboren op 23‑12‑1897 te Amsterdam, overleden op 24‑09‑1898 te Amsterdam, 275 dagen oud.
3.
Jacoba Elisabeth, geboren op 22‑07‑1899 te Amsterdam, overleden op 22‑07‑1899 te Amsterdam, 0 dagen oud.
4.
Aleida Joanna, geboren op 30‑06‑1902 te Amsterdam, overleden op 22‑12‑1915 te Amsterdam op 13-jarige leeftijd, begraven op 27‑12‑1915 te R.K. Kerkhof “St. Barbara” te Amsterdam.
5.
Pancratius Lambertus (zie VIII.164).
6.
Joanna Margaretha, geboren op 19‑12‑1909 te Amsterdam. Joanna Margaretha was religieuze: zuster Damiaan v.d. Urselinnen van Bergen. Zij werkte tot 1981 in Afrika. Op 05-07-1979 werd zij tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau benoemd.
VIII.164

Pancratius Lambertus BEENTJES, schoenmaker (1929), geboren op 12‑08‑1906 te Amsterdam, overleden op 27‑08‑1971 te Amsterdam op 65-jarige leeftijd, zoon van Lambertus BEENTJES (zie VII.68) en Johanna BRUIJNS, winkelierster (1929).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12‑11‑1929 te Amsterdam, aktenummer: reg.4G;fol.6v. Echtgenote is Wilhelmina Maria VAN DER HEUL, 25 jaar oud, geboren op 11‑02‑1904 te Amsterdam, overleden op 25‑12‑1967 te Amsterdam op 63-jarige leeftijd, dochter van Willem VAN DER HEUL, meubelmaker (1929), en Johanna Maria DRIEL.

Uit dit huwelijk:
1.
2.
Willibrordus Maria (zie IX.280).
3.
Lambertus Maria, geboren op 23‑03‑1933 te Amsterdam. Lambertus Maria bleef ongehuwd (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
4.
Johanna Maria, geboren op 27‑09‑1934 te Amsterdam.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 16‑09‑1974 te Amsterdam met Abraham MENS, 58 jaar oud, geboren op 09‑08‑1916 te Amsterdam, zoon van Abraham MENS en Hendrika VERBRUGGEN.
5.
6.
IX.278

Antonius Johannes Maria BEENTJES, geboren op 10‑09‑1930 te Amsterdam, zoon van Pancratius Lambertus BEENTJES (zie VIII.164) en Wilhelmina Maria VAN DER HEUL.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 08‑07‑1966 te Almelo met Gerretje VORSTEVELD, 25 jaar oud, geboren op 08‑12‑1940 te Almelo, dochter van Gerrit VORSTEVELD en Martha VAN DER WEIDE.

Uit dit huwelijk:
1.
Frans, geboren op 22‑04‑1969 te Emmen.
2.
Wilma, geboren op 28‑03‑1973 te Emmen.
IX.280

Willibrordus Maria BEENTJES, geboren op 15‑11‑1931 te Amsterdam, overleden op 04‑07‑1987 te Amsterdam op 55-jarige leeftijd, zoon van Pancratius Lambertus BEENTJES (zie VIII.164) en Wilhelmina Maria VAN DER HEUL.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22‑01‑1955 te Amsterdam met Helena Johanna KOOPMANSCHAP, 22 jaar oud, geboren op 19‑02‑1932 te Amsterdam, dochter van Johannes KOOPMANSCHAP en Helena Johanna SCHOONEBERG.

Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmina Maria, geboren op 13‑02‑1956 te Amsterdam.
Gescheiden JA van Ron BOONTJES.
2.
Johannes Willibrordus, geboren op 28‑12‑1959 te Amsterdam.
3.
Marcellus Carolus, geboren op 19‑01‑1963 te Amsterdam.
IX.285

Damiaan Johannes Maria BEENTJES, geboren op 26‑02‑1937 te Amsterdam, zoon van Pancratius Lambertus BEENTJES (zie VIII.164) en Wilhelmina Maria VAN DER HEUL.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 11‑08‑1971 te Amsterdam met Renske DE VENTE, 18 jaar oud, geboren op 15‑10‑1952 te Amsterdam, dochter van Herman DE VENTE en Renske GORTER.

Uit dit huwelijk:
1.
Dennis, geboren op 01‑08‑1972 te Amsterdam.
IX.287

Marinus Lambertus Maria BEENTJES, geboren op 20‑04‑1940 te Amsterdam, zoon van Pancratius Lambertus BEENTJES (zie VIII.164) en Wilhelmina Maria VAN DER HEUL.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 26‑11‑1971 te De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991 met Everdina IDEMA, 21 jaar oud, geboren op 18‑02‑1950 te Assendelft, dochter van Egbert IDEMA en Elisabeth DE RONDE.

Uit dit huwelijk:
1.
Jessica, geboren op 28‑09‑1972 te Amsterdam.
VII.71

Johanna (Jansje) BEENTJES, geboren op 07‑03‑1873 te Heemskerk, overleden op 23‑09‑1950 te Beverwijk op 77-jarige leeftijd, begraven te St. Agatha-kerkhof in Beverwijk, dochter van Bancras BEENTJES (‘Lange Bank’/Baneratius) (zie VI.26) en Maartje SMIT (Maria).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 09‑06‑1892 te Heemskerk met Thomas Nicolaas LANGENDIJK, 28 jaar oud, geboren op 16‑01‑1864 te Beverwijk, overleden op 26‑07‑1923 te Beverwijk op 59-jarige leeftijd, zoon van Gerardus Petrus LANGENDIJK en Joanna VAN EKS.

Uit dit huwelijk:
1.
Catharina Elisabeth, geboren op 12‑05‑1900 te Wijk aan Zee en Duin, overleden op 26‑06‑1937 te Velsen op 37-jarige leeftijd.
2.
Bancras (zie VIII.168).
VIII.168

Bancras LANGENDIJK, zoon van Thomas Nicolaas LANGENDIJK en Johanna (Jansje) BEENTJES (zie VII.71).
Gehuwd met Maria Anna BAKKER.

Uit dit huwelijk:
IX.289

Catharina Elisabeth (Bep) LANGENDIJK, geboren op 04‑03‑1938 te Beverwijk, dochter van Bancras LANGENDIJK (zie VIII.168) en Maria Anna BAKKER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21‑07‑1960 te Beverwijk met Adrianus Gerardus (Arie) BEENTJES, 26 jaar oud (zie VIII.1171).

Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth Johanna Gemma (Lisette), geboren op 25‑09‑1962 te Wormerveer.
3.
Monica Waltera (Monique), geboren op 19‑07‑1967 te Wormerveer.
X.147

Maria Anna Gemma (Marion) BEENTJES, geboren op 31‑03‑1964 te Wormerveer, dochter van Adrianus Gerardus (Arie) BEENTJES (zie VIII.1171) en Catharina Elisabeth (Bep) LANGENDIJK (zie IX.289).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29‑06‑1990 te Uitgeest met Erik DE LEEUW, 26 jaar oud, geboren op 16‑04‑1964 te Uitgeest, zoon van Christienus Johannes Pieter DE LEEUW en Margaretha Johanna Christina PIETERSE.

Uit dit huwelijk:
1.
Ashley.
2.
Dylan.
3.
Brandon.
VII.77

Jacob BEENTJES, geboren op 15‑02‑1881 te Heemskerk, overleden op 12‑12‑1929 te Alkmaar op 48-jarige leeftijd. Jacob is verongelukt. Zoon van Bancras BEENTJES (‘Lange Bank’/Baneratius) (zie VI.26) en Maartje SMIT (Maria).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01‑05‑1906 te Castricum met Margaretha DE VRIES, 24 jaar oud, geboren op 30‑05‑1881 te Castricum, overleden op 06‑12‑1951 te Heemskerk op 70-jarige leeftijd, dochter van Pieter DE VRIES en Jansje VROUWE.

Uit dit huwelijk:
1.
Maria, geboren op 26‑08‑1907 te Heemskerk, overleden op 15‑01‑1983 te Heemskerk op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22‑05‑1930 te Heemskerk met Johannes DE RUITER, 25 jaar oud, geboren op 19‑08‑1904 te Heemskerk, overleden op 26‑01‑1987 te Heemskerk op 82-jarige leeftijd, zoon van Cornelis DE RUITER en Maria VAN ZELF.
2.
Petrus Pancratius, geboren op 26‑10‑1908 te Heemskerk, overleden op 15‑04‑1987 te Heemskerk op 78-jarige leeftijd, begraven op 18‑04‑1987 te in het familiegraf op de begraafplaats “Eikenhof”, Marquettelaan te Heemskerk. Petrus Pancratius bleef ongehuwd.
3.
Johanna, geboren op 21‑08‑1909 te Heemskerk, overleden op 18‑10‑1982 te Heemskerk op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 29‑10‑1942 te Heemskerk met Cornelis DE WILDT, 41 jaar oud, geboren op 21‑08‑1901 te Heemskerk, overleden op 16‑01‑1980 te Heemskerk op 78-jarige leeftijd, zoon van Cornelis DE WILDT en Joanna DE BOER.
4.
Pancratius Petrus, geboren op 04‑11‑1910 te Heemskerk, overleden op 21‑10‑1984 te Heemskerk op 73-jarige leeftijd, begraven op 24‑10‑1984 te Heemskerk (begraafplaats “Eikenhof”, Marquettelaan).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15‑09‑1938 te Heemskerk, gescheiden na 33 jaar op 23‑11‑1971. Scheiding bij vonnis Arr. Rechtbank Haarlem. Echtgenote is Immerentia Klasina AARDENBURG, geboren op 28‑12‑1914 te Heemskerk, dochter van Johannes AARDENBURG en Johanna KOPER. Uit dit huwelijk geen kinderen (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
5.
Lambertus Antonius (zie VIII.177).
6.
Margaretha Johanna Columba, geboren op 09‑02‑1914 te Heemskerk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25‑05‑1938 te Heemskerk met Cornelis HILBERS, 29 jaar oud, geboren op 16‑02‑1909 te Wijk aan Zee en Duin, overleden op 10‑03‑1989 te Beverwijk op 80-jarige leeftijd, zoon van Cornelis HILBERS en Trijntje BORST.
7.
Elisabeth Cornelia, geboren op 10‑07‑1916 te Heemskerk, overleden op 30‑06‑2000 te Heemskerk op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 07‑08‑1935 te Heemskerk met Martinus SCHUIJT, 27 jaar oud, geboren op 29‑11‑1907 te Heemskerk, overleden op 08‑01‑1989 te Heemskerk op 81-jarige leeftijd, zoon van Jacobus SCHUIJT en Jacoba VROLIJK.
8.
Petronella Joanna (zie VIII.184).
9.
Jacobus Cornelis Johannes, geboren op 17‑04‑1921 te Heemskerk, overleden op 21‑06‑1921 te Heemskerk, 65 dagen oud.
VIII.177

Lambertus Antonius BEENTJES, geboren op 07‑07‑1912 te Heemskerk, zoon van Jacob BEENTJES (zie VII.77) en Margaretha DE VRIES.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06‑08‑1942 te Beverwijk met Catharina Petronella APPEL, 22 jaar oud, geboren op 02‑07‑1920 te Beverwijk, overleden op 10‑09‑2000 te Beverwijk op 80-jarige leeftijd, dochter van Cornelis APPEL en Agatha Maria HALF.

Uit dit huwelijk:
1.
Margaretha Jacoba Clasina, geboren op 15‑06‑1943 te Beverwijk.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 11‑02‑1964 te Beverwijk met Franz Georg Günther SPANJAARD, 19 jaar oud, geboren op 19‑06‑1944 te Beverwijk, zoon van Andrea Johanna SPANJAARD.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 06‑03‑1970 te Beverwijk met Marinus VOS, 29 jaar oud, geboren op 25‑12‑1940 te Rotterdam-Zuid, zoon van Fas Cornelis VOS en Wilhelmina Antony RENGERS.
2.
Agatha Maria, geboren op 27‑09‑1944 te Beverwijk.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05‑08‑1966 te Beverwijk, gescheiden ja van Daniël VAN DER LINDEN, geboren op 26‑11‑1941 te Haarlem.
4.
Maria, geboren op 24‑06‑1947 te Beverwijk, overleden op 06‑12‑1947 te Beverwijk, 165 dagen oud.
5.
Jacobus Lambertus (zie IX.298).
6.
Cornelia Jacoba Maria, geboren op 13‑07‑1949 te Beverwijk.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 19‑12‑1969 te Beverwijk met Frans OOSTERHOF, 24 jaar oud, geboren op 10‑07‑1945 te Groningen, zoon van Albert OOSTERHOF en Trientje STAATS.
7.
Johanna Maria, geboren op 18‑12‑1956 te Beverwijk.
Gehuwd (1) vóór 1984, gescheiden JA van DUBBELD.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 08‑06‑1984 te Beverwijk met Hermanus Nicolaas WINKEL, 30 jaar oud, geboren op 25‑06‑1953 te Beverwijk, zoon van Cornelis WINKEL en Geertruida VAN WETERING.
8.
Lambertus Antonius, geboren op 29‑12‑1961 te Beverwijk.
IX.296

Catharina Petronella (Tiny) BEENTJES, geboren op 17‑10‑1945 te Beverwijk, dochter van Lambertus Antonius BEENTJES (zie VIII.177) en Catharina Petronella APPEL.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14‑04‑1972 te Beverwijk met Jan Jaap BLOM, 34 jaar oud, geboren op 29‑09‑1937 te Beverwijk, overleden op 05‑09‑2008 te Beverwijk op 70-jarige leeftijd, gecremeerd op 10‑09‑2008 te Driehuis (crematorium Westerveld), zoon van Johannes BLOM en Johanna KOEMAN.

Uit dit huwelijk:
1.
Jolanda.
2.
Jan Kees.
3.
Fransje.
IX.298

Jacobus Lambertus BEENTJES, geboren op 11‑05‑1948 te Beverwijk, zoon van Lambertus Antonius BEENTJES (zie VIII.177) en Catharina Petronella APPEL.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09‑12‑1977 te Beverwijk met Lydia TERLIEN, 23 jaar oud, geboren op 30‑03‑1954 te Amsterdam, dochter van Gerardus TERLIEN en Maria Alida HILBRINK.

Uit dit huwelijk:
1.
Natasja, geboren op 06‑01‑1972 te Amsterdam.
2.
Jeanette, geboren op 07‑10‑1976 te Beverwijk.
3.
Bernardus Jacobus Lambertus, geboren op 11‑04‑1979 te Beverwijk.
VIII.184

Petronella Joanna BEENTJES, geboren op 17‑04‑1921 te Heemskerk, overleden op 30‑04‑2009 te Heemskerk op 88-jarige leeftijd, gecremeerd op 06‑05‑2009 te Driehuis (crematorium Westerveld), dochter van Jacob BEENTJES (zie VII.77) en Margaretha DE VRIES.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28‑06‑1945 te Heemskerk met Johannes DE RUIJTER, 27 jaar oud, geboren op 25‑11‑1917 te Heemskerk, overleden vóór 2009, zoon van Henricus DE RUIJTER en Margaretha GLORIE.

Uit dit huwelijk:
1.
Gré.
2.
Jaap.
3.
Henk.
4.
Margriet.
VII.79

Petrus BEENTJES, los arbeider (1935), geboren op 06‑05‑1883 te Heemskerk, overleden op 12‑01‑1942 te Alkmaar op 58-jarige leeftijd, zoon van Bancras BEENTJES (‘Lange Bank’/Baneratius) (zie VI.26) en Maartje SMIT (Maria).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02‑05‑1906 te Heemskerk met Columba HOOGEWERF, 21 jaar oud, geboren op 19‑02‑1885 te Heemskerk, overleden op 30‑11‑1958 te Alkmaar op 73-jarige leeftijd, dochter van Cornelis HOOGEWERF en Antje VAN KEULEN.

Uit dit huwelijk:
1.
Maria Anna (zie VIII.187).
2.
Anna Maria, geboren op 06‑04‑1908 te Velsen, overleden te Den Haag.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17‑07‑1930 te Velsen met Wilhelmus VAN SON.
3.
Pancratius Petrus, geboren op 19‑02‑1909 te Velsen, overleden op 04‑01‑1935 om 13.45 uur te IJmuiden-Oost [gem. Velsen] op 25-jarige leeftijd, begraven op 08‑01‑1935 te R.K. Kerkhof te Driehuis. Pancratius Petrus bleef ongehuwd.
4.
Cornelia, geboren op 14‑03‑1910 te Velsen, overleden op 30‑03‑1911 te Velsen op 1-jarige leeftijd.
5.
Cornelis, geboren op 02‑08‑1911 te Velsen, overleden op 10‑08‑1911 te Velsen, 8 dagen oud.
6.
Jan Petrus (zie VIII.193).
7.
Cornelia Wilhelmina (zie VIII.197).
8.
Lambertus (zie VIII.200).
9.
Nicolaas (zie VIII.202).
10.
Jacobus Pancratius, geboren op 10‑11‑1917 te Alkmaar, overleden op 08‑06‑1919 te Alkmaar op 1-jarige leeftijd.
11.
Elisabeth, geboren op 18‑01‑1919 te Alkmaar. Elisabeth bleef ongehuwd (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
12.
Jacobus, geboren op 19‑05‑1920 te Alkmaar, overleden op 20‑05‑1920 te Alkmaar, 1 dag oud.
13.
Columba Elisabeth, geboren op 18‑01‑1922 te Alkmaar.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23‑06‑1943 te Alkmaar met Johannes (Joop) BRINK, 29 jaar oud, geboren op 23‑09‑1913 te Alkmaar, overleden op 05‑06‑1984 te Alkmaar op 70-jarige leeftijd, zoon van Eeke BRINK. {Hij was eerder gehuwd vóór 1943 met Roliena Everdiena KAAL, overleden vóór 1943.}
VIII.187

Maria Anna BEENTJES, geboren op 06‑04‑1907 te Velsen, overleden te Alkmaar, dochter van Petrus BEENTJES (zie VII.79) en Columba HOOGEWERF.
Gehuwd te Alkmaar met Wouter KRAAKMAN, overleden te Alkmaar.

Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus, geboren nov. 1937 te Alkmaar, overleden op 12‑01‑1938 te Alkmaar.
VIII.193

Jan Petrus BEENTJES, geboren op 25‑08‑1912 te Velsen, overleden op 27‑03‑1978 te Alkmaar op 65-jarige leeftijd, zoon van Petrus BEENTJES (zie VII.79) en Columba HOOGEWERF.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 20‑06‑1940 te Alkmaar, gescheiden na 10 jaar op 14‑06‑1951 van Olga SCHENK, geboren op 15‑10‑1917 te Alkmaar, dochter van Andries SCHENK en Elisabeth SPEETS.
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 03‑10‑1963 te Alkmaar met Clara BOGAERT, 43 jaar oud, geboren op 14‑07‑1920 te Klingen (België).

Uit het eerste huwelijk:
1.
Pancratius Petrus (zie IX.311).
2.
Olga Columba, geboren op 23‑09‑1944 te Alkmaar.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14‑08‑1967 te Alkmaar met Philip Lodewijk Marie SCHWÄRZER, 24 jaar oud, geboren op 16‑02‑1943 te Alkmaar, zoon van Philip Lodewijk Marie SCHWÄRZER en Anna Catharina VAN DIJK.
IX.311

Pancratius Petrus BEENTJES, geboren op 17‑10‑1940 te Alkmaar, zoon van Jan Petrus BEENTJES (zie VIII.193) en Olga SCHENK.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05‑07‑1968 te Bergen met Maria Cornelia Gerarda HOUTENBOS, 21 jaar oud, geboren op 07‑10‑1946 te Bergen, dochter van Jacobus Martinus HOUTENBOS en Maria Cornelia ROOBEEK.

Uit dit huwelijk:
1.
Janine Corine, geboren op 29‑03‑1970 te Alkmaar.
2.
Linda Mariëlle, geboren op 11‑09‑1971 te Alkmaar.
3.
Evalien Carola, geboren op 13‑07‑1978 te Alkmaar.
VIII.197

Cornelia Wilhelmina BEENTJES, geboren op 30‑08‑1913 te Heemskerk, overleden op 22‑08‑1982 te Alkmaar op 68-jarige leeftijd. Cornelia Wilhelmina krijgt op 02-03-1935 een zoon van Giuseppe SCHIAVA met wie ze kennelijk geen verdere relatie heeft. Derhalve krijgt de zoon Petrus Pancratius de achternaam BEENTJES van de moeder
Op 14-07-1936 krijgt ze een zoon van J. VAN HOUTEN, met wie ze op dat moment ook geen verdere relatie had, waardoor ook dit kind, Petrus Pancratius, de achternaam BEENTJES zou krijgen. Een jaar later, op 22-04-1937 trouwt ze alsnog met J. VAN HOUTEN, doch in 1947 gaat ze ook weer van hem scheiden) (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991)
, dochter van Petrus BEENTJES (zie VII.79) en Columba HOOGEWERF.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 22‑04‑1937 te Alkmaar, gescheiden ja. Echtscheiding en Declaratio nullitatis 1781/47 Bisdom Haarlem (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991). Echtgenoot is J. VAN HOUTEN.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 13‑11‑1947 te Alkmaar met Petrus KOOPMAN, overleden te Alkmaar.
Gehuwd (3) met Giuseppe SCHIAVA. Zij hadden geen relatie.

Uit het eerste huwelijk:
Uit het derde huwelijk:
IX.315

Petrus Pancratius BEENTJES, geboren op 02‑03‑1935 te Alkmaar, zoon van Giuseppe SCHIAVA en Cornelia Wilhelmina BEENTJES (zie VIII.197).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 17‑02‑1955 te Alkmaar met Anna DEKKER, 17 jaar oud, geboren op 07‑08‑1937 te Alkmaar, dochter van Cornelis DEKKER en Anna KLEIN.

Uit dit huwelijk:
1.
Giusepina, geboren op 05‑08‑1955 te Alkmaar.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25‑10‑1979 te Alkmaar met Edo SOL, 22 jaar oud, geboren op 01‑02‑1957 te Alkmaar.
2.
Petrus Pancratius (zie X.160).
3.
Columba Philomena, geboren op 19‑12‑1958 te Alkmaar.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 12‑09‑1979 te Alkmaar, gescheiden ja van Kees DE VRIES, geboren op 22‑11‑1958 te Alkmaar.
4.
Carolina Bernardina, geboren op 25‑03‑1960 te Alkmaar.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 23‑03‑1979 te Alkmaar met Toon SLOTEN, 18 jaar oud, geboren op 23‑06‑1960 te Alkmaar.
5.
Ruud, geboren op 18‑08‑1964 te Alkmaar.
X.160

Petrus Pancratius BEENTJES, geboren op 04‑07‑1956 te Alkmaar, zoon van Petrus Pancratius BEENTJES (zie IX.315) en Anna DEKKER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19‑10‑1979 te Alkmaar met Elly Jacoba KAAL, 22 jaar oud, geboren op 30‑05‑1957 te Alkmaar, dochter van Martinus KAAL en Trijntje PLEVIER.

Uit dit huwelijk:
1.
Jacqueline, geboren op 15‑05‑1983 te Alkmaar.
2.
Bianca, geboren op 01‑10‑1985 te Alkmaar.
IX.317

Wilhelmus Pancratius BEENTJES, geboren op 14‑07‑1936 te Alkmaar, zoon van J. VAN HOUTEN en Cornelia Wilhelmina BEENTJES (zie VIII.197).
Gehuwd (1) ± 1961 te Alkmaar, gescheiden ± 1967 van Simonetta LODDER.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 19‑01‑1973 te Alkmaar met Janny Willy STRUYF, 28 jaar oud, geboren op 16‑07‑1944 te Alkmaar, overleden op 22‑08‑1983 te Alkmaar op 39-jarige leeftijd.

Uit het eerste huwelijk:
1.
Belinda Columba Maria, geboren op 27‑03‑1962 te Alkmaar.
2.
Irene Wilhelmina Maria, geboren op 10‑07‑1964 te Alkmaar.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Wilhelmus Petrus Pancratius, geboren op 30‑06‑1975 te Alkmaar.
4.
Jan Cornelis Marinus, geboren op 30‑06‑1975 te Alkmaar.
VIII.200

Lambertus BEENTJES, geboren op 19‑02‑1915 te Heemskerk, zoon van Petrus BEENTJES (zie VII.79) en Columba HOOGEWERF.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22‑08‑1940 te Alkmaar met Anna Maria KRAMER, 20 jaar oud, geboren op 29‑09‑1919 te Koedijk, dochter van Jacob KRAMER en Antje BRAMMER.

Uit dit huwelijk:
6.
Henriëtte Maria Geertruida, geboren op 02‑12‑1958 te Alkmaar.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28‑11‑1980 te Alkmaar met Theodorus Johannes Maria (Dick) KAANDORP, 25 jaar oud, geboren op 05‑10‑1955 te Alkmaar, zoon van Johannes Bernardus KAANDORP en Anna Maria DE JAGER.
IX.321

Columba Anna Maria (Cora) BEENTJES, geboren op 16‑08‑1945 te Alkmaar, dochter van Lambertus BEENTJES (zie VIII.200) en Anna Maria KRAMER.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16‑11‑1965 te Alkmaar met Christiaan Pieter (Chris) KRUK, 24 jaar oud, geboren op 13‑07‑1941 te Alkmaar, zoon van Jacobus Christiaan KRUK en Treini VROEGOP.

Uit dit huwelijk:
1.
Judith.
2.
Mirjam.
IX.322

Jacobus Lambertus Cornelis (Jack) BEENTJES, geboren op 29‑01‑1947 te Alkmaar, zoon van Lambertus BEENTJES (zie VIII.200) en Anna Maria KRAMER.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 14‑07‑1966 te Alkmaar met Alida Christina Maria (Lida) MEYNE, 18 jaar oud, geboren op 20‑06‑1948 te Alkmaar, overleden op 23‑10‑1988 te Alkmaar op 40-jarige leeftijd, dochter van Petrus MEYNE en Anna BIJWAARD.

Uit dit huwelijk:
1.
Monique Anna Maria, geboren op 19‑12‑1966 te Alkmaar.
2.
Jacoba Wilhelmina Maria (Jacqueline), geboren op 17‑08‑1971 te Heerhugowaard.
IX.325

Anna Elisabeth (Annelies) BEENTJES, geboren op 02‑10‑1950 te Alkmaar, dochter van Lambertus BEENTJES (zie VIII.200) en Anna Maria KRAMER.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 17‑12‑1969 te Alkmaar met Petrus Hermanus (Peter) OBDAM, 20 jaar oud, geboren op 25‑05‑1949 te Alkmaar, zoon van Petrus Johannes OBDAM en Maria Zita RIJKENBERG.

Uit dit huwelijk:
1.
Arthur.
2.
Yoerin.
IX.326

Lambertus Jacobus Maria (Bert) BEENTJES, geboren op 16‑08‑1951 te Alkmaar, zoon van Lambertus BEENTJES (zie VIII.200) en Anna Maria KRAMER.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 08‑11‑1971 te Alkmaar met Elisabeth Everdina Adriana (Ellen) HOFFMAN, 20 jaar oud, geboren op 14‑02‑1951 te Hoogkarspel, dochter van Wilhelmus Lambertus Johannes HOFFMAN en Maria FIT.

Uit dit huwelijk:
1.
Anna Elisabeth Maria (Angèle), geboren op 30‑03‑1974 te Alkmaar.
2.
Maria Elisabeth Anna (Sharon), geboren op 14‑07‑1980 te Alkmaar.
3.
Elisabeth Everdina Maria (Ellenor), geboren op 29‑01‑1982 te Alkmaar.
IX.328

Marcellinus Laurentius (Marcel) BEENTJES, geboren op 31‑10‑1957 te Alkmaar, zoon van Lambertus BEENTJES (zie VIII.200) en Anna Maria KRAMER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22‑12‑1982 te Alkmaar met Gemma Titia Geertruida Theodora DE VRIES, 23 jaar oud, geboren op 18‑04‑1959 te Alkmaar, dochter van Johannes DE VRIES en Jeanne VAN VEEN.

Uit dit huwelijk:
1.
Ruben, geboren op 06‑11‑1992 te Alkmaar.
VIII.202

Nicolaas BEENTJES, geboren op 13‑09‑1916 te Alkmaar, zoon van Petrus BEENTJES (zie VII.79) en Columba HOOGEWERF.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13‑05‑1943 te Alkmaar met Neeltje FLUTSCH, 23 jaar oud, geboren op 09‑07‑1919 te Alkmaar, dochter van Gerard Theodoor FLUTSCH en Antje BAK.

Uit dit huwelijk:
1.
Columbia Anna Cornelia, geboren op 09‑11‑1945 te Alkmaar.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19‑08‑1968 te Alkmaar met Ferdinandus Adrianus Hendrikus VAN STRALEN, 21 jaar oud, geboren op 30‑05‑1947 te Alkmaar, zoon van Eduard Johannes Jacobus VAN STRALEN en Cornelia SCHUIT.
2.
Anna Maria (Ans), geboren op 14‑04‑1950 te Alkmaar.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26‑05‑1977 te Amsterdam, gescheiden 1983 van Guillaume Richard Lambert Theodoor MEERTENS, geboren op 25‑10‑1948 te Amsterdam.
VII.82

Bancras BEENTJES (Pancratius), tuinder (1931), geboren op 01‑10‑1885 te Heemskerk, overleden op 12‑07‑1931 om 08.00 uur te Heemskerk op 45-jarige leeftijd. Overleden in het huis staande aan de Zeelaan. Begraven op 15‑07‑1931 te R.K. begraafplaats te Heemskerk, zoon van Bancras BEENTJES (‘Lange Bank’/Baneratius) (zie VI.26) en Maartje SMIT (Maria).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01‑04‑1908 te Heemskerk met Maria KLOES, 23 jaar oud, geboren op 29‑06‑1884 te Heemskerk, overleden op 22‑12‑1959 te Heemstede op 75-jarige leeftijd, begraven op 26‑12‑1959 te R.K. kerkhof te Heemskerk, dochter van Johannes KLOES en Klaasje LIMMEN.

Uit dit huwelijk:
1.
Maria Johanna, geboren op 12‑06‑1908 te Heemskerk, overleden op 06‑02‑1989 te Heemskerk op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13‑07‑1936 te Heemskerk met Cornelis Johannes VAN HOOFF, 29 jaar oud, geboren op 09‑11‑1906 te Beverwijk, overleden op 07‑06‑1955 te Heemskerk op 48-jarige leeftijd, zoon van Gijs VAN HOOFF en Catharina DUYN.
2.
Johannes Cornelis (zie VIII.211).
3.
Bancras Jacobus (Bank) (zie VIII.212).
4.
Nicolaas Antonius (Kees) (zie VIII.214).
5.
Lambertus Adrianus (zie VIII.216).
6.
Jacobus Theodorus, geboren op 03‑04‑1914 te Heemskerk, overleden op 27‑12‑1914 te Heemskerk, 268 dagen oud.
7.
Jacobus Theodorus (zie VIII.219).
8.
Cornelis Thomas, geboren op 29‑11‑1916 te Heemskerk, overleden op 11‑06‑1919 te Heemskerk op 2-jarige leeftijd.
9.
Johannes, geboren op 15‑11‑1918 te Heemskerk, overleden op 14‑12‑1918 te Heemskerk, 29 dagen oud.
10.
Cornelis Thomas (Cor) (zie VIII.223).
11.
Johannes, geboren op 16‑02‑1921 te Heemskerk, overleden op 06‑03‑1921 te Heemskerk, 18 dagen oud.
12.
levenloos kind, geboren op 01‑08‑1922 te Heemskerk, overleden op 01‑08‑1922 te Heemskerk, 0 dagen oud.
VIII.211

Johannes Cornelis BEENTJES, tuinder (1931), geboren op 18‑08‑1909 te Heemskerk, zoon van Bancras BEENTJES (Pancratius) (zie VII.82) en Maria KLOES.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16‑06‑1938 te Heemskerk met Geertruida Anna ZONNEVELD, 26 jaar oud (zie VIII.301).

Uit dit huwelijk:
1.
Pancratius Cornelis (zie IX.336).
2.
Anna Wilhelmina, geboren op 07‑10‑1940 te Heemskerk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29‑12‑1965 te Heemskerk met Jan Antonius SMINIA, 26 jaar oud, geboren op 25‑12‑1939 te Beverwijk, zoon van Jan SMINIA en Wilhelmina Johanna AARDENBURG.
3.
Maria Catharina Geertruida, geboren op 18‑08‑1942 te Heemskerk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20‑04‑1967 te Heemskerk met Gijsbertus Jacobus Nicolaas MOLENAAR, 24 jaar oud, geboren op 19‑10‑1942 te Santpoort, zoon van Jacobus MOLENAAR en Columba JANSEN.
5.
Geertruida Anna Maria, geboren op 03‑03‑1945 te Heemskerk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24‑07‑1970 te Heemskerk met Wilhelmus Johannes DE NIJS, 28 jaar oud, geboren op 14‑07‑1942 te Beverwijk, zoon van Theodorus DE NIJS en Wilhelmina VLEK.
6.
Maria Anna Wilhelmina, geboren op 24‑02‑1947 te Heemskerk, overleden op 02‑04‑1948 te Beverwijk op 1-jarige leeftijd.
7.
Maria Anna, geboren op 05‑10‑1949 te Heemskerk.
Gehuwd op 24‑01‑1949 te Heemskerk met Isaak Heertje VOOREN, 1 jaar oud, geboren op 03‑03‑1947 te Velsen, zoon van Pieter VOOREN en Jannie SCHENK.
IX.336

Pancratius Cornelis BEENTJES, geboren op 26‑06‑1939 te Heemskerk, zoon van Johannes Cornelis BEENTJES (zie VIII.211) en Geertruida Anna ZONNEVELD (zie VIII.301).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 17‑12‑1959 te Anna Paulowna met Hendrika VAN ZUNDERT, 23 jaar oud, geboren op 18‑07‑1936 te Anna Paulowna, dochter van Johannes VAN ZUNDERT en Adriana Helena VERREIJEN.

Uit dit huwelijk:
1.
Geertruida Adriana Hendrika Maria, geboren op 24‑06‑1971 te Heemskerk.
2.
Johannes Adrianus Pancratius, geboren op 20‑04‑1973 te Heemskerk.
IX.342

Cornelis Nicolaas Johannes BEENTJES, geboren op 01‑10‑1943 te Heemskerk, zoon van Johannes Cornelis BEENTJES (zie VIII.211) en Geertruida Anna ZONNEVELD (zie VIII.301).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28‑03‑1973 te Heemskerk met Elisabeth Irma Maria NEDERVELD, 23 jaar oud, geboren op 26‑07‑1949 te Heemskerk, dochter van Cornelis Evert NEDERVELD en Eliza R. CLAUS.

Uit dit huwelijk:
1.
Serge Cornelis Wilhelmus, geboren op 14‑05‑1975 te Heemskerk.
X.184

Jeroen Cornelis Johannes BEENTJES, geboren op 01‑06‑1977 te Heemskerk, zoon van Cornelis Nicolaas Johannes BEENTJES (zie IX.342) en Elisabeth Irma Maria NEDERVELD.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 17‑12‑2010 te Broek op Langedijk met Dominique SCHOENMAKER, 31 jaar oud, geboren op 28‑12‑1978 te Berkhout, dochter van Jaap Wiro SCHOENMAKER en Marianne GROOT.

Uit dit huwelijk:
1.
Yente, geboren op 26‑07‑2011 te Hoorn.
VIII.212

Bancras Jacobus (Bank) BEENTJES, hoogovenarbeider (1947), geboren op 13‑11‑1910 te Heemskerk, overleden op 12‑03‑1982 te Heemskerk op 71-jarige leeftijd, zoon van Bancras BEENTJES (Pancratius) (zie VII.82) en Maria KLOES.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 30‑11‑1939 te Heemskerk met Catharina Cornelia PEKEL, 22 jaar oud (zie VIII.10).
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 26‑08‑1953 te Heemskerk met Catharina MEIJER, 36 jaar oud, geboren op 04‑06‑1917 te Heemskerk, dochter van Willem MEIJER en Anna Christina DUIN.

Uit het eerste huwelijk: 5 kinderen (zie onder VIII.10).
Uit het tweede huwelijk:
6.
Anna Maria, geboren op 19‑11‑1954 te Heemskerk.
Gehuwd op 16-jarige leeftijd op 29‑09‑1971 te Heemskerk met Robert Leendert KLEYN, 22 jaar oud, geboren op 12‑04‑1949 te Heemskerk, zoon van Hugo KLEYN en Alida BAKKER.
7.
Jacqueline Maria, geboren op 22‑03‑1956 te Heemskerk. Zij bleef ongehuwd (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
8.
Wilhelmus Maria, geboren op 29‑09‑1960 te Heemskerk.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29‑04‑1982 te Heemskerk, gescheiden ja van Francisca VAN DE VEN, geboren op 02‑02‑1960. Uit dit huwelijk geen kinderen (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
VIII.214

Nicolaas Antonius (Kees) BEENTJES, geboren op 10‑04‑1912 te Heemskerk, overleden op 12‑05‑1981 te Heemskerk op 69-jarige leeftijd, zoon van Bancras BEENTJES (Pancratius) (zie VII.82) en Maria KLOES.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12‑01‑1942 te Heemskerk met Lucia Cornelia VAN HOOFF, 18 jaar oud, geboren op 18‑12‑1923 te Heemskerk, overleden op 10‑04‑2009 te Heemskerk op 85-jarige leeftijd, dochter van Henricus VAN HOOFF en Margaretha V.D. ENG.

Uit dit huwelijk:
1.
Margaretha Maria, geboren op 13‑11‑1943 te Heemskerk.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 11‑04‑1961 te Heemskerk met Johannes BROERSEN, 18 jaar oud, geboren op 21‑06‑1942 te Velsen, zoon van Cornelis BROERSEN en Neeltje GROEN.
2.
Bancras Hendrikus, geboren op 24‑11‑1947, overleden op 25‑11‑1947 om 04.30 uur te Beverwijk, 1 dag oud.
3.
Maria Margaretha Lucia, geboren op 22‑08‑1955 te Heemskerk.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26‑07‑1977 te Heemskerk met Peter BLOM, 25 jaar oud, geboren op 17‑10‑1951 te Heemskerk, zoon van Pieter BLOM en Miep BOOGAART.
4.
Nicolaas Pancratius Hendricus, geboren op 03‑07‑1966 te Heemskerk.
VIII.216

Lambertus Adrianus BEENTJES, geboren op 27‑04‑1913 te Heemskerk, overleden op 30‑04‑1984 te Den Helder op 71-jarige leeftijd. Overlijdensdatum is niet 100 % zeker, want in “De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991” stond als overlijdensdatum 31-04-1984 vermeld. Uitgaande van een tikfout heb ik er 30-04-1984 van gemaakt. Het zou echter ook heel goed kunnen zijn dat de 4 een tikfout is en dat het dus een andere maand van het jaar moet zijn. Zoon van Bancras BEENTJES (Pancratius) (zie VII.82) en Maria KLOES.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27‑12‑1943 te Heemskerk met Margaretha HENNEMAN, 25 jaar oud, geboren op 15‑03‑1918 te Heemskerk, dochter van Johannes HENNEMAN en Anna ADRICHEM.

Uit dit huwelijk:
2.
Anna Maria, geboren op 14‑08‑1946 te Spanbroek.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 24‑11‑1965 te Den Helder, gescheiden ja van Drewe HOEKXUM, geboren op 06‑12‑1943 te Anna Paulowna.
Gehuwd (2) op 25-jarige leeftijd op 29‑11‑1971 te Schoorl, gescheiden ja van Jacob BREED, geboren op 31‑07‑1940 te Schoorl.
3.
Johannes Hendricus (zie IX.365).
4.
Cornelis Maria, geboren op 29‑07‑1950 te Spanbroek.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10‑05‑1977 te Den Helder met Adriana Frederica Maria KOOPMAN, 22 jaar oud, geboren op 17‑09‑1954 te Den Helder, dochter van Cornelis KOOPMAN en Margaretha LIGTHART.
IX.360

Pancratius Johannes Lambertus BEENTJES, geboren op 02‑10‑1944 te Spanbroek, zoon van Lambertus Adrianus BEENTJES (zie VIII.216) en Margaretha HENNEMAN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27‑12‑1966 te Den Helder met Maria Cornelia JAGEL, 19 jaar oud, geboren op 21‑01‑1947 te Den Helder, dochter van Johannes JAGEL en Trijntje KOSSEN.

Uit dit huwelijk:
1.
Angelina Maria, geboren op 02‑10‑1967 te Den Helder.
2.
Johannes Jacobus, geboren op 11‑12‑1971 te Zuid-Scharwoude.
IX.365

Johannes Hendricus BEENTJES, geboren op 20‑12‑1948 te Spanbroek, zoon van Lambertus Adrianus BEENTJES (zie VIII.216) en Margaretha HENNEMAN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24‑09‑1971 te Anna Paulowna met Ida Adriana Elisabeth VAN DIJK, 20 jaar oud, geboren op 12‑01‑1951 te Breezand, dochter van Johannes Joseph VAN DIJK en Theodora Hermina VAN DE BRAAK.

Uit dit huwelijk:
1.
Daniëlle, geboren op 14‑03‑1973 te Schagen.
2.
Niels, geboren op 19‑11‑1975 te Schagen.
VIII.219

Jacobus Theodorus BEENTJES, tuinder (1946), geboren op 13‑09‑1915 te Heemskerk, overleden voor 2008, zoon van Bancras BEENTJES (Pancratius) (zie VII.82) en Maria KLOES.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18‑05‑1943 te Heemskerk met Agatha Geertruida (Agie) SINNIGE, 22 jaar oud, geboren op 08‑06‑1920 te Heemskerk, overleden op 19‑03‑2008 te Schagen op 87-jarige leeftijd, begraven op 25‑03‑2008 te Heemskerk (begraafplaats Eikenhof, Marquettelaan), dochter van Hendricus SINNIGE en Catharina GROENLAND.

Uit dit huwelijk:
1.
Pancratius Hendricus Maria (Bennie), geboren op 09‑06‑1944 te Heemskerk, overleden op 07‑05‑1946 om 19.30 uur te Velsen op 1-jarige leeftijd.
2.
Hendrikus Jacobus Josephus Maria (Henkie), geboren op 06‑03‑1946 te Velsen, overleden op 07‑06‑1951 te Heemskerk op 5-jarige leeftijd.
5.
Catharina Maria Gerardus (Ina), geboren op 15‑08‑1953.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27‑08‑1975 te Beverwijk met Petrus Adrianus (Piet) SNOEK, 27 jaar oud, geboren op 13‑10‑1947 te Heerhugowaard, zoon van Johannes SNOEK en Catharina LAAN.
IX.371

Pancratius Hendricus Gerardus (Ben) BEENTJES, geboren op 21‑07‑1947 te Heemskerk, zoon van Jacobus Theodorus BEENTJES (zie VIII.219) en Agatha Geertruida (Agie) SINNIGE.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24‑06‑1969 te Beverwijk met Maria Elisabeth (Ria) NIESTEN, 19 jaar oud, geboren op 10‑12‑1949 te Beverwijk, dochter van Johannes Jacobus NIESTEN en Ursula Lambertina LEJEUNE.

Uit dit huwelijk:
1.
Diana Maria, geboren op 14‑10‑1970 te Heemskerk.
2.
Erwin, geboren op 11‑02‑1972 te Heemskerk.
IX.373

Jacobus Gerardus Maria (Sjaak) BEENTJES, geboren op 13‑12‑1950 te Heemskerk, zoon van Jacobus Theodorus BEENTJES (zie VIII.219) en Agatha Geertruida (Agie) SINNIGE.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 27‑04‑1973 te Heemskerk, gescheiden ja van Immerentia Elisabeth SPANJAARD, geboren op 04‑12‑1952 te Castricum, dochter van Jan SPANJAARD en Jo KRUIDENBERG.
Gehuwd (2) te Castricum met Catharina JUFFERMANS, geboren op 05‑02‑1952 te Castricum.

Uit het eerste huwelijk:
1.
Laura, geboren op 06‑07‑1976 te Alkmaar.
2.
Sonja, geboren op 12‑04‑1978 te Alkmaar.
VIII.223

Cornelis Thomas (Cor) BEENTJES, geboren op 06‑03‑1920 te Heemskerk, overleden op 25‑07‑1985 te Zaandam op 65-jarige leeftijd, gecremeerd op 29‑07‑1985 te Velsen (crematorium “Westerveld”), zoon van Bancras BEENTJES (Pancratius) (zie VII.82) en Maria KLOES.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09‑08‑1945 te Heemskerk met Johanna Jacoba BURGER, 24 jaar oud (zie VIII.427).

Uit dit huwelijk:
2.
Reinier Jozef (Rein) (zie IX.380).
3.
Jacoba Johanna (Koos), geboren op 19‑10‑1952 te Heemskerk.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22‑05‑1979 te Giessenburg met Ronald Dirk Gijsbert VAN DIJK, 28 jaar oud, geboren op 04‑02‑1951 te Maasland, zoon van Jan VAN DIJK en Woudina VAN DIJK.
IX.378

Pancratius Cornelis (Panc) BEENTJES, geboren op 04‑06‑1946 te Heemskerk, zoon van Cornelis Thomas (Cor) BEENTJES (zie VIII.223) en Johanna Jacoba BURGER (zie VIII.427).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09‑06‑1971 te Amsterdam met Ida Lucienne BAUER, 22 jaar oud, geboren op 08‑06‑1949 te Enschede, dochter van A.H.A. BAUER en L. GOETHEM.

Uit dit huwelijk:
1.
Esther, geboren op 10‑12‑1972 te Amsterdam.
2.
Judith, geboren op 12‑12‑1974 te Amsterdam.
IX.380

Reinier Jozef (Rein) BEENTJES, geboren op 09‑07‑1950 te Heemskerk, zoon van Cornelis Thomas (Cor) BEENTJES (zie VIII.223) en Johanna Jacoba BURGER (zie VIII.427).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08‑06‑1972 te Assendelft met Ans AL, 20 jaar oud, geboren op 19‑12‑1951, dochter van Nicolaas AL en Evelien BETJES.

Uit dit huwelijk:
1.
Mark, geboren op 07‑01‑1975 te Wormerveer.
2.
Frank, geboren op 19‑04‑1976 te Wormerveer.
VII.85

Petronella Maria BEENTJES, geboren op 21‑06‑1890 te Heemskerk, overleden op 23‑04‑1966 te Heemskerk op 75-jarige leeftijd, begraven op 27‑04‑1966 te R.K. Begraafplaats Heemskerk, dochter van Bancras BEENTJES (‘Lange Bank’/Baneratius) (zie VI.26) en Maartje SMIT (Maria).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 05‑10‑1910 te Heemskerk met Henricus LAMMERS, 27 jaar oud (zie VII.549).

Uit dit huwelijk:
1.
Lucia Maria, geboren op 14‑03‑1911 te Heemskerk, overleden te Heemskerk.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 04‑09‑1930 te Heemskerk met Hendrikus Johannes BEENTJES, 33 jaar oud, geboren op 27‑02‑1897 te Beverwijk, overleden te Amsterdam, zoon van Johannes BEENTJES (zie VI.116) en Maria Cornelia BROEKKAMP. Uit dit huwelijk geen kinderen (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
VII.87

Maria Johanna BEENTJES, geboren op 16‑05‑1894 te Heemskerk, overleden op 19‑11‑1974 te Heemskerk op 80-jarige leeftijd, dochter van Bancras BEENTJES (‘Lange Bank’/Baneratius) (zie VI.26) en Maartje SMIT (Maria).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06‑09‑1916 te Heemskerk met Jacobus Nicolaas KLOES, 30 jaar oud, geboren op 06‑12‑1885 om 16.30 uur te Heemskerk. Geboren in het huis staande alhier, Kerkbuurt, nommer driehonderdzesenveertig. Overleden op 13‑06‑1960 te Heemskerk op 74-jarige leeftijd, zoon van Jan KLOES, bakker (1885), en Klaasje LIMMEN.

Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Pancratius, geboren op 07‑06‑1917 te Heemskerk.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28‑11‑1946 te Heemskerk met Catharina Maria BEENTJES, 28 jaar oud, geboren op 12‑07‑1918 te Heemskerk, dochter van Petrus BEENTJES (zie VII.478) en Cornelia HEIJNE.
VI.28

Hendrik BEENTJES (Hein de Tiend), geboren op 08‑08‑1847 te Heemskerk, overleden op 14‑04‑1940 te Beverwijk op 92-jarige leeftijd, begraven te St. Agathakerkhof te Beverwijk, zoon van Cornelis BEENTJES (Cornelis) (zie V.10) en Jannetje BENNING (Jannetje).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11‑02‑1872 te Heemskerk met Cornelia VAN ZELF, 20 jaar oud, geboren op 15‑05‑1851 te Heemskerk, overleden op 01‑03‑1902 te Heemskerk op 50-jarige leeftijd, dochter van Gerrit VAN ZELF en Johanna HEESTERBEEK (Jannetje).

Uit dit huwelijk:
1.
2.
Jannetje (zie VII.91).
3.
Helena, geboren op 30‑09‑1875 te Heemskerk, overleden op 03‑03‑1898 te Heemskerk op 22-jarige leeftijd. Helena is overleden na “eene langdurige ziekte” (bron: overlijdensadvertentie in “De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991”). Begraven op 07‑03‑1898 te R.K. Kerkhof te Heemskerk.
4.
Gerardus (zie VII.93).
5.
Theodora, geboren op 23‑09‑1878 te Heemskerk, overleden op 30‑03‑1901 te Heemskerk op 22-jarige leeftijd, begraven op 02‑04‑1901 te R.K. Kerkhof te Heemskerk.
6.
Bertha, geboren op 07‑07‑1880 te Heemskerk, overleden op 24‑09‑1919 te Heemskerk op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03‑02‑1904 te Heemskerk met Petrus BAKKUM, 23 jaar oud, geboren op 29‑06‑1880 te Uitgeest, overleden op 20‑09‑1962 te Heemskerk op 82-jarige leeftijd, zoon van Dirk BAKKUM en Catharina BAKKER. {Hij is later gehuwd na 1919 met M. MIENTJES.}
7.
Joanna, geboren op 24‑05‑1883 te Heemskerk, overleden op 31‑05‑1901 te Heemskerk op 18-jarige leeftijd, begraven op 03‑06‑1901 te R.K. Kerkhof te Heemskerk.
8.
Alida, geboren op 20‑06‑1885 te Heemskerk, overleden op 05‑03‑1964 te Uitgeest op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30‑09‑1908 te Heemskerk met Adrianus BAKKUM, 26 jaar oud, geboren op 21‑06‑1882 te Uitgeest, zoon van Dirk BAKKUM en Catharina BAKKER.
9.
Cornelis (zie VII.101).
10.
Petronella, geboren op 26‑11‑1887 te Heemskerk, overleden op 22‑12‑1932 te Montfoort op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21‑05‑1913 te Heemskerk met Angelus Bruno HOGERHEYDE, 26 jaar oud, geboren op 06‑12‑1886 te Aalsmeer, overleden op 28‑11‑1985 te Maastricht op 98-jarige leeftijd, zoon van Jan HOGERHEYDE en Jeannette Catharina SERVAAS.
11.
Hendrik Petrus, geboren op 07‑06‑1889 te Heemskerk, overleden op 23‑06‑1889 te Heemskerk, 16 dagen oud.
12.
Anna Cornelia, geboren op 18‑07‑1890 te Heemskerk, overleden op 04‑02‑1929 te Castricum op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10‑05‑1916 te Heemskerk met Hendrikus SCHRAM, 26 jaar oud, geboren op 23‑10‑1889 te Castricum, overleden op 14‑07‑1951 te Castricum op 61-jarige leeftijd, zoon van Hendrik SCHRAM en Maritje HOOGLAND.
13.
Hendrika, geboren op 28‑10‑1894 te Heemskerk, overleden op 12‑10‑1902 te Heemskerk op 7-jarige leeftijd.
VII.88

Jo(h)annes BEENTJES (Jan de Mier), geboren op 10‑01‑1873 te Heemskerk, overleden op 09‑06‑1957 te Beverwijk op 84-jarige leeftijd, begraven op 12‑08‑1957 te familiegraf te Heemskerk, zoon van Hendrik BEENTJES (Hein de Tiend) (zie VI.28) en Cornelia VAN ZELF.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 10‑05‑1905 te Uitgeest met Catharina BAKKUM, 26 jaar oud, geboren op 18‑08‑1878 te Uitgeest, overleden op 26‑04‑1956 te Heemskerk op 77-jarige leeftijd, dochter van Dirk BAKKUM en Catharina BAKKER.

Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Catharina, geboren op 19‑06‑1906 te Heemskerk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13‑05‑1931 te Heemskerk met Willem Petrus DE JONG, 30 jaar oud, geboren op 12‑04‑1901 te Assendelft, overleden op 28‑02‑1976 te Heemskerk op 74-jarige leeftijd, zoon van Petrus Willem DE JONG en Anna Maria BOS.
2.
Theodorus Hendricus (zie VIII.230).
3.
Hendrik (zie VIII.232).
4.
Catharina Cornelia, geboren op 01‑03‑1911 te Heemskerk.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28‑07‑1932 te Beverwijk met Johannes Franciscus Maria MULDERS, 43 jaar oud, geboren op 15‑08‑1888 te Hedel, overleden op 20‑09‑1968 te Beverwijk op 80-jarige leeftijd, zoon van Antonius MULDERS en Maria V.D. VEN. {Hij was eerder gehuwd vóór 1932 met Frederica G. DE REUS, overleden vóór 1932.}
5.
Gerardus Johannes, geboren op 19‑10‑1912 te Heemskerk.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 16‑05‑1946 te Akersloot met Johanna RIDDER, 30 jaar oud, geboren op 14‑08‑1915 te Akersloot, dochter van Johannes RIDDER en Johanna ZIJP. Uit dit huwelijk kwamen geen kinderen (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
6.
Petrus Hubertus, geboren op 26‑01‑1914 te Heemskerk, overleden op 16‑08‑1989 te Zaandam op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 75-jarige leeftijd op 09‑06‑1989 te Beverwijk met A.C.M. VOSTER, 69 jaar oud, geboren op 22‑07‑1919.
7.
Bertha Maria, geboren op 01‑07‑1916 te Heemskerk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30‑05‑1940 te Heemskerk met Johannes Cornelis TWISK, 26 jaar oud, geboren op 18‑08‑1913 te Castricum, zoon van Johannes TWISK en Alida LUTE.
8.
Mathias, geboren op 26‑11‑1918 te Heemskerk. Mathias bleef ongehuwd (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
9.
Johanna Cornelia, geboren op 25‑04‑1921 te Heemskerk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13‑12‑1946 te Heemskerk met Wilhelmus Henricus Theodorus DE WILDT, 24 jaar oud, geboren op 10‑07‑1922 te Castricum, overleden op 04‑06‑1972 te Castricum op 49-jarige leeftijd, zoon van Petrus DE WILDT en Elisabeth PRONK.
VIII.230

Theodorus Hendricus BEENTJES, geboren op 23‑09‑1907 te Heemskerk, zoon van Jo(h)annes BEENTJES (Jan de Mier) (zie VII.88) en Catharina BAKKUM.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 07‑08‑1940 te Hillegom met Hendrika Maria VAN DE WATER, 31 jaar oud, geboren op 10‑12‑1908 te Hillegom, dochter van Hendrik VAN DE WATER en Geertruida Jacomina VAN KERKWIJK. {Zij was eerder gehuwd voor 1940 met Wilhelmus VAN LOOY, overleden voor 1940.}

Uit dit huwelijk:
1.
Catharina Cornelia Maria, geboren op 08‑05‑1941 te Hillegom.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 13‑04‑1959 te Hillegom met Cornelis Hendrikus VAN DRIEL, 22 jaar oud, geboren op 11‑07‑1936 te Nieuw-Vennep, zoon van Cornelis Herman VAN DRIEL en Neeltje TIMMAN.
2.
3.
Johannes Hendrikus (zie IX.388).
4.
Adrianus Cornelis (zie IX.390).
IX.386

Theodorus Johannes Maria BEENTJES, geboren op 29‑05‑1943 te Hillegom, zoon van Theodorus Hendricus BEENTJES (zie VIII.230) en Hendrika Maria VAN DE WATER.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 29‑12‑1981 te Hillegom met Alberta Anna Maria KORBEE, 32 jaar oud, geboren op 16‑07‑1949 te Hillegom, dochter van Samuel Adrianus KORBEE en Jacoba Bernardina VAN BEEK.

Uit dit huwelijk:
1.
Carolina Alberta Maria, geboren op 05‑04‑1984 te Haarlem.
2.
Theodora Carolina Maria, geboren op 02‑08‑1986 te Haarlem.
IX.388

Johannes Hendrikus BEENTJES, geboren op 20‑09‑1946 te Hillegom, zoon van Theodorus Hendricus BEENTJES (zie VIII.230) en Hendrika Maria VAN DE WATER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09‑10‑1968 te Hillegom met Catharina Maria SEYSSENER, 20 jaar oud, geboren op 03‑04‑1948 te Leiden, dochter van Alexander Cornelis SEYSSENER en Quirinia Elisabeth VAN HAMEREN.

Uit dit huwelijk:
1.
Franciscus Theodorus Johannes, geboren op 02‑05‑1969 te Hillegom.
2.
Wendy Wilhelmina Catharina, geboren op 19‑10‑1972 te Hillegom.
IX.390

Adrianus Cornelis BEENTJES, geboren op 26‑09‑1947 te Hillegom, zoon van Theodorus Hendricus BEENTJES (zie VIII.230) en Hendrika Maria VAN DE WATER.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 09‑05‑1968 te Hoofddorp met Susanna Pieternella IMANSE, 20 jaar oud, geboren op 15‑02‑1948 te Lisserbroek, dochter van Pieter IMANSE en Cornelia VAN GROEN.

Uit dit huwelijk:
1.
Lowie Theodorus Adrianus, geboren op 11‑11‑1968 te Hillegom.
2.
Susanna Hendrika, geboren op 16‑12‑1974 te Hillegom.
3.
Alexander Pieter Willem, geboren op 01‑09‑1977 te Hillegom.
4.
Hellen Cornelia Christina, geboren op 11‑12‑1980 te Hillegom.
VIII.232

Hendrik BEENTJES, geboren op 29‑01‑1909 te Heemskerk, overleden op 21‑08‑1983 te Uitgeest op 74-jarige leeftijd, zoon van Jo(h)annes BEENTJES (Jan de Mier) (zie VII.88) en Catharina BAKKUM.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 01‑05‑1940 te Castricum met Joanna ZONNEVELD, 22 jaar oud, geboren op 04‑01‑1918 te Bakkum, dochter van Jacob ZONNEVELD en Cornelia Maria BAKKER.

Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Jacobus (zie IX.392).
2.
Cornelia Maria Catharina, geboren op 10‑03‑1942 te Uitgeest.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 20‑01‑1960 te Uitgeest met August Nicolaas KLEIST, 27 jaar oud, geboren op 11‑10‑1932 te Djakarta, zoon van Nicolaas KLEIST en Marianne REINDERS.
3.
Jacobus Theodorus (zie IX.397).
4.
Catharina Maria, geboren op 09‑03‑1945 te Uitgeest.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27‑10‑1967 te Uitgeest met Nicolaas SPIEKER, 24 jaar oud, geboren op 10‑01‑1943 te Heemskerk, zoon van Balster SPIEKER en Jannetje V.D. OUTENAAR.
5.
6.
Cornelis Petrus Maria, geboren op 25‑03‑1949 te Uitgeest.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21‑06‑1974 te Alkmaar met Mathea Elisabeth Catharina BERKHOUT, 22 jaar oud, geboren op 26‑03‑1952 te Alkmaar, dochter van Mattheus Petrus BERKHOUT en Elisabeth SMIT. Uit dit huwelijk kwamen geen kinderen (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
7.
Henricus Mattheus (zie IX.404).
8.
Joseph Theodorus, geboren op 30‑12‑1959 te Uitgeest.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 04‑10‑1988 te Heiloo met Evelina Marianne SWART, 22 jaar oud, geboren op 22‑07‑1966 te Beverwijk, dochter van Rintje SWART en Evertje AUKEMA.
IX.392

Johannes Jacobus BEENTJES, geboren op 30‑01‑1941 te Uitgeest, zoon van Hendrik BEENTJES (zie VIII.232) en Joanna ZONNEVELD.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 13‑03‑1964 te Den Haag, gehuwd voor de kerk op 08‑01‑1965 te Uitgeest, gescheiden na 10 jaar op 09‑04‑1974 van Elisabeth Johanna Maria VAN HAREN, geboren op 03‑08‑1939 te Heumen (Gld.).
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 05‑09‑1974 te Leiderdorp, gescheiden na 5 jaar op 20‑10‑1979 van Maria Helena DOZY, geboren op 15‑05‑1950.

Uit het eerste huwelijk:
1.
Eleonora Jacinta Magdalena, geboren op 22‑09‑1967 te Vlaardingen.
2.
Lara, geboren op 21‑09‑1968 te Leiderdorp.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Guido Hendrik, geboren op 21‑02‑1976 te Leiderdorp.
4.
Annemarie, geboren op 26‑02‑1977 te Leiderdorp.
IX.397

Jacobus Theodorus BEENTJES, geboren op 31‑08‑1943 te Uitgeest, zoon van Hendrik BEENTJES (zie VIII.232) en Joanna ZONNEVELD.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07‑03‑1967 te Heemskerk met Johanna Bavonia Maria VAN DER KOLK, 23 jaar oud, geboren op 03‑12‑1943 te Heemskerk, dochter van Nicolaas Johannes VAN DER KOLK en Wilhelmina Johanna KEET.

Uit dit huwelijk:
1.
Simone Johanna, geboren op 05‑03‑1968 te Heemskerk.
2.
Jeroen Nicolaas, geboren op 07‑12‑1971 te Heemskerk.
IX.401

Nicolaas Hendricus Maria BEENTJES, geboren op 14‑05‑1947 te Uitgeest, zoon van Hendrik BEENTJES (zie VIII.232) en Joanna ZONNEVELD.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25‑11‑1969 te Uitgeest met Margaretha Cornelia GLORIE, 21 jaar oud (zie IX.540).

Uit dit huwelijk:
1.
Robertus Henricus Antonius, geboren op 30‑01‑1972 te Alkmaar.
2.
Rosemarie Johanna Christina, geboren op 05‑10‑1976 te Heemskerk.
IX.404

Henricus Mattheus BEENTJES, geboren op 14‑05‑1950 te Uitgeest, zoon van Hendrik BEENTJES (zie VIII.232) en Joanna ZONNEVELD.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28‑10‑1971 te Uitgeest met Teuntje Maria PRONK, 18 jaar oud, geboren op 10‑04‑1953 te Beverwijk, dochter van Jacob PRONK en Louise Dingena DE JONG.

Uit dit huwelijk:
1.
Sabina, geboren op 19‑01‑1974 te Heemskerk.
2.
Cynthia, geboren op 18‑11‑1976 te Uitgeest.
VII.91

Jannetje BEENTJES, geboren op 01‑09‑1874 te Heemskerk, overleden op 27‑08‑1942 te Heemskerk op 67-jarige leeftijd, dochter van Hendrik BEENTJES (Hein de Tiend) (zie VI.28) en Cornelia VAN ZELF.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23‑05‑1900 te Heemskerk met Hendrikus V.D. KOLK, 30 jaar oud, geboren op 09‑02‑1870 te Beverwijk, overleden op 31‑08‑1955 te Heemskerk op 85-jarige leeftijd, zoon van Simon V.D. KOLK en Theodora VAN EERDEN.

Uit dit huwelijk:
1.
Anna Cornelia VAN DER KOLK, geboren op 12‑11‑1913 te Heemskerk, overleden op 23‑01‑1989 te Heemskerk op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 16‑05‑1957 te Heemskerk met Adrianus BEENTJES, 50 jaar oud, geboren op 30‑08‑1906 te Heemskerk, zoon van Cornelis BEENTJES (zie VI.78) en Catharina (Trijntje) BRAMMER. Uit dit huwelijk geen kinderen (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
VII.93

Gerardus BEENTJES, geboren op 12‑04‑1877 te Heemskerk, overleden op 10‑06‑1952 te Beverwijk op 75-jarige leeftijd, zoon van Hendrik BEENTJES (Hein de Tiend) (zie VI.28) en Cornelia VAN ZELF.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18‑05‑1904 te Heemskerk met Frederica NUMAN, 30 jaar oud, geboren op 15‑03‑1874 te Beverwijk, overleden op 07‑12‑1939 te Amsterdam op 65-jarige leeftijd, dochter van Pieter NUMAN en Jansje TEELING.

Uit dit huwelijk:
1.
Henricus Petrus Antonius (zie VIII.246).
2.
Petrus Johannes Joseph, geboren op 18‑07‑1906 te Beverwijk, overleden te Beverwijk.
3.
Johanna Cornelia Maria, geboren op 21‑05‑1908 te Beverwijk, overleden te Beverwijk.
4.
Petrus Gerardus Joseph (zie VIII.250).
VIII.246

Henricus Petrus Antonius BEENTJES, geboren op 11‑06‑1905 te Beverwijk, overleden op 03‑07‑1980 te Beverwijk op 75-jarige leeftijd, zoon van Gerardus BEENTJES (zie VII.93) en Frederica NUMAN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12‑05‑1927 te Beverwijk met Maria SELING, 22 jaar oud, geboren op 30‑12‑1904 te Herten (Duitsland), overleden op 15‑08‑1974 te Beverwijk op 69-jarige leeftijd, dochter van Joseph SELING en Gertrud KLOOS.

Uit dit huwelijk:
1.
Frederica Geertruida Maria (Riek), geboren op 05‑03‑1928 te Beverwijk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24‑11‑1953 te Beverwijk met Petrus Adrianus VAN DER MEIJ, 26 jaar oud, geboren op 29‑06‑1927 te Velsen-Noord, overleden op 03‑10‑2010 te Heemskerk op 83-jarige leeftijd, zoon van Petrus Josephus V.D. MEIJ en Margaretha Jacoba PIEPERS.
2.
Joseph Henricus, geboren op 18‑02‑1929 te Beverwijk, overleden op 01‑04‑1929 te Beverwijk, 42 dagen oud.
3.
Gerardus Petrus, geboren op 18‑02‑1929 te Beverwijk. Gerardus Petrus BEENTJES bleef ongehuwd (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
4.
Joseph Maria (zie IX.412).
7.
Maria Anna, geboren op 01‑10‑1945 te Beverwijk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24‑04‑1968 te Beverwijk met Bernardus Gerardus Maria V.D. WIJST, 25 jaar oud, geboren op 25‑05‑1942 te Beverwijk, zoon van Hendricus Antonius V.D. WIJST en Adriana Maria DUIKER.
8.
Margaretha Elisabeth Maria, geboren op 19‑05‑1949 te Beverwijk.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06‑10‑1970 te Beverwijk met Hans Pieter NIELAND, 23 jaar oud, geboren op 21‑02‑1947 te Münster (Duitsland), zoon van Antoon Willem Johannes NIELAND en Helena Anna POLLATSCHEK.
IX.412

Joseph Maria BEENTJES, geboren op 16‑10‑1930 te Beverwijk, zoon van Henricus Petrus Antonius BEENTJES (zie VIII.246) en Maria SELING.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14‑04‑1959 te Alkmaar met Maria (Ria) BELLEKOM, 19 jaar oud, geboren op 15‑07‑1939 te Alkmaar, overleden op 28‑01‑2004 te Beverwijk op 64-jarige leeftijd, begraven te Beverwijk (begraafplaats Duinrust), dochter van Antonius Leonardus BELLEKOM en Adriana SPAN.

Uit dit huwelijk:
1.
Jolanda Maria Adriana, geboren op 19‑10‑1959 te Beverwijk.
2.
Joseph Antonius Hendrikus, geboren op 13‑09‑1961 te Beverwijk.
3.
Rudolf Gerardus Leonardus, geboren op 26‑06‑1966 te Beverwijk.
4.
Erica Catharina Prederica, geboren op 01‑07‑1968 te Beverwijk.
IX.415

Gertrudis Elisabeth Anna (Gertrud) BEENTJES, geboren op 20‑12‑1932 te Beverwijk, dochter van Henricus Petrus Antonius BEENTJES (zie VIII.246) en Maria SELING.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01‑08‑1956 te Haarlem met Hans WIJTKAMP, 22 jaar oud, geboren op 12‑08‑1933 te Haarlem, overleden op 21‑09‑2009 te Haarlem op 76-jarige leeftijd, gecremeerd op 25‑09‑2009 te Driehuis-Velsen (crematorium Westerveld), zoon van Hendrikus Bartholomeus WIJTKAMP en Maria KOSTER.

Uit dit huwelijk:
1.
Marcel.
2.
Sandra.
3.
Hans.
IX.416

Henricus Wilhelmus Theodorus BEENTJES, geboren op 05‑09‑1940 te Beverwijk, zoon van Henricus Petrus Antonius BEENTJES (zie VIII.246) en Maria SELING.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07‑02‑1964 te Beverwijk met Guurtje DE GRAAF, 24 jaar oud, geboren op 31‑10‑1939 te Wieringerwaard, dochter van Aldert DE GRAAF en Ali BAKKER.

Uit dit huwelijk:
1.
Henricus Theodorus Joseph, geboren op 14‑05‑1965 te Beverwijk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23‑06‑1989 te Heemskerk, gehuwd voor de kerk op 23‑06‑1989 te Heiloo met Maria Alida Johanna DE WIT, 23 jaar oud, geboren op 21‑05‑1966 te Heemskerk, dochter van Nicolaas Gerardus DE WIT en Johanna Petronella ADMIRAAL.
2.
Maria Margaretha, geboren op 26‑03‑1969 te Heemskerk.
VIII.250

Petrus Gerardus Joseph BEENTJES, geboren op 22‑04‑1914 te Beverwijk, overleden op 23‑03‑1988 te Beverwijk op 73-jarige leeftijd, zoon van Gerardus BEENTJES (zie VII.93) en Frederica NUMAN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05‑08‑1937 te Heemskerk met Henrica Margaretha BRUINS, 22 jaar oud, geboren op 04‑02‑1915 te Heemskerk, dochter van Engelmundus BRUINS en Cornelia TROMP.

Uit dit huwelijk:
1.
Frederica Cornelia Wilhelmina Maria, geboren op 03‑08‑1938 te Beverwijk.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 21‑11‑1957 te Beverwijk met Thijs MEESTER, 25 jaar oud, geboren op 03‑03‑1932 te Santpoort, zoon van Fijtse MEESTER en Mienke DE JONG.
2.
Engelmundus Gerardus Marinus Petrus, geboren op 13‑04‑1940 te Beverwijk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12‑02‑1963 te Beverwijk met Irene Francisca Rosalina VAN DER LAAN, 22 jaar oud, geboren op 28‑09‑1940 te Beverwijk, dochter van Hendrik VAN DER LAAN en Joanna STEENMAN. Uit dit huwelijk kwamen geen kinderen (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
4.
5.
Cornelia Geertruida Hendrica, geboren op 21‑04‑1946 te Beverwijk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17‑12‑1968 te Beverwijk met Hendrik Johannes GEERDINK, 28 jaar oud, geboren op 25‑08‑1940 te Amsterdam, zoon van Hendrik GEERDINK en Anna NIEMANS.
6.
Maria Wilhelmina Hendrika, geboren op 22‑01‑1948 te Beverwijk.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15‑04‑1968 te Beverwijk, gescheiden na 7 jaar op 02‑02‑1976 van Jacobus BUSCH, geboren op 01‑03‑1947 te Alkmaar, zoon van Jan BUSCH en Marianne Maria Elisabeth VOGELPOEL.
7.
8.
Antonius Maria (zie IX.437).
9.
Johannes Philippus Augustinus, geboren op 28‑08‑1960 te Beverwijk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28‑06‑1985 te Beverwijk met Carolien Aafke PIJPSTRA, 23 jaar oud, geboren op 17‑06‑1962 te Beverwijk, dochter van Jan PIJPSTRA en Corrie FABER.
IX.426

Gerardus Engelmundus Johannes Maria BEENTJES, geboren op 11‑05‑1942 te Beverwijk, zoon van Petrus Gerardus Joseph BEENTJES (zie VIII.250) en Henrica Margaretha BRUINS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13‑12‑1966 te Heemskerk met Margaretha Johanna Divera DE WIT, 22 jaar oud, geboren op 16‑03‑1944 te Heemskerk, dochter van Adrianus DE WIT en Divera SCHERMER.

Uit dit huwelijk:
1.
Daniëlle Hendrika Divera, geboren op 06‑05‑1968 te Beverwijk.
2.
Marcel Petrus Adrianuss, geboren op 20‑03‑1974 te Beverwijk.
IX.428

Petrus Adrianus Gerardus BEENTJES, geboren op 22‑01‑1944 te Beverwijk, zoon van Petrus Gerardus Joseph BEENTJES (zie VIII.250) en Henrica Margaretha BRUINS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15‑08‑1968 te Beverwijk met Maria Theresia LOPEZ GONZALEZ, 27 jaar oud, geboren op 25‑04‑1941 te Oviedo (Spanje), dochter van Reinaldo LOPEZ GONZALEZ en Manoela GONZALEZ GONZALEZ.

Uit dit huwelijk:
1.
Maria Angela, geboren op 06‑12‑1970 te Rotterdam, overleden op 22‑08‑2009 te Griekenland op 38-jarige leeftijd.
2.
Mireille Elisabeth, geboren op 22‑08‑1972 te Rotterdam.
IX.434

Wilhelmus Adrianus Maria BEENTJES, geboren op 13‑04‑1951 te Beverwijk, zoon van Petrus Gerardus Joseph BEENTJES (zie VIII.250) en Henrica Margaretha BRUINS.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 17‑10‑1972 te Beverwijk, gescheiden ja van Petronella Hendrica NOORDERMEER, geboren op 17‑08‑1949 te Beverwijk, dochter van Jacobus Adrianus NOORDERMEER en Maria GRAPENDAAL.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 12‑07‑1984 te Alkmaar met Jantina Berendina WESTERBROEK, 27 jaar oud, geboren op 14‑12‑1956 te Uddel.

Uit het eerste huwelijk:
1.
Gerardus Adrianus, geboren op 26‑03‑1977 te Beverwijk.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Jacqueline Alida Margaretha, geboren op 22‑11‑1984 te Alkmaar.
3.
Stephanie Chantine Elisah, geboren op 25‑03‑1986 te Obdam.
IX.437

Antonius Maria BEENTJES, geboren op 12‑12‑1953 te Beverwijk, zoon van Petrus Gerardus Joseph BEENTJES (zie VIII.250) en Henrica Margaretha BRUINS.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04‑04‑1974 te Haarlem met Wilma Elsje DOL, 20 jaar oud, geboren op 06‑05‑1953 te Haarlemmerliede, dochter van Cornelis DOL en Jacoba DE BOER.

Uit dit huwelijk:
1.
Richard Pieter, geboren op 23‑05‑1980 te Alkmaar.
VII.101

Cornelis BEENTJES, geboren op 09‑10‑1886 te Heemskerk, overleden op 24‑07‑1968 te Heemskerk op 81-jarige leeftijd, begraven te Beverwijk, zoon van Hendrik BEENTJES (Hein de Tiend) (zie VI.28) en Cornelia VAN ZELF.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24‑11‑1910 te Beverwijk met Maria Catharina SCHRAMA, 30 jaar oud, geboren op 27‑10‑1880 te Wijk aan Zee en Duin, overleden op 12‑05‑1961 te Beverwijk op 80-jarige leeftijd, dochter van Lucas SCHRAMA en Elisabeth LANGENDIJK.

Uit dit huwelijk:
2.
Elisabeth Catharina, geboren op 18‑08‑1913 te Wijk aan Zee en Duin.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29‑09‑1939 te Beverwijk met Jacobus DROOGH, 31 jaar oud, geboren op 29‑06‑1908 te Haarlemmerliede, overleden op 28‑02‑1969 te Amsterdam op 60-jarige leeftijd, zoon van Jacobus DROOGH en Antje MULDER.
3.
Hendrika, geboren op 17‑11‑1916 te Wijk aan Zee en Duin, overleden op 26‑12‑1917 te Beverwijk op 1-jarige leeftijd.
4.
Lucas Hendrikus (zie VIII.257).
5.
Hendrikus Adrianus (zie VIII.259).
6.
Johannes (zie VIII.261).
VIII.253

Cornelia Elisabeth Catharina BEENTJES, geboren op 04‑09‑1912 te Wijk aan Zee en Duin, overleden op 08‑04‑2001 te Beverwijk op 88-jarige leeftijd, dochter van Cornelis BEENTJES (zie VII.101) en Maria Catharina SCHRAMA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04‑06‑1936 te Beverwijk met Theodorus (Dirk) VAN ROON, 27 jaar oud, geboren op 08‑04‑1909 te Heemskerk, overleden op 01‑09‑1980 te Beverwijk op 71-jarige leeftijd, zoon van Cornelis VAN ROON en Aagje ZONNEVELD.

Uit dit huwelijk:
IX.441

Catharina Cornelia (Tiny) VAN ROON, geboren op 24‑08‑1948 te Beverwijk, dochter van Theodorus (Dirk) VAN ROON en Cornelia Elisabeth Catharina BEENTJES (zie VIII.253).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13‑12‑1972 te Beverwijk, gehuwd voor de kerk op 14‑06‑1973 te Beverwijk met Gerardus Engelmundus Gijsbertus (Gerard) BEENTJES, 23 jaar oud (zie IX.26).

Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder IX.26).
VIII.257

Lucas Hendrikus BEENTJES, geboren op 08‑09‑1918 te Wijk aan Zee en Duin, zoon van Cornelis BEENTJES (zie VII.101) en Maria Catharina SCHRAMA.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 15‑09‑1955 te Alkemade met Johanna Petronella Maria KOEK, 34 jaar oud, geboren op 21‑05‑1921 te Alkemade, dochter van Gerardus KOEK en Theodora Maria VAN DER ZWET.

Uit dit huwelijk:
1.
Theodora Maria Cornelia, geboren op 05‑07‑1956 te Beverwijk.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 31‑10‑1986 te Hoorn met Alex KONING, 29 jaar oud, geboren op 27‑05‑1957 te Ens (Flevoland), zoon van Jacob KONING en Elisabeth BALDER.
2.
Gerardus Cornelis Johannes, geboren op 01‑07‑1957 te Beverwijk.
3.
Maria Theodora Johanna, geboren op 28‑10‑1958 te Beverwijk.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15‑05‑1986 te Beverwijk met Johannes Cornelis ROTERMAN, 27 jaar oud, geboren op 26‑09‑1958 te Dordrecht, zoon van Huig ROTERMAN en Adriana NOUWEN.
VIII.259

Hendrikus Adrianus BEENTJES, geboren op 19‑06‑1920 te Wijk aan Zee en Duin, zoon van Cornelis BEENTJES (zie VII.101) en Maria Catharina SCHRAMA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08‑11‑1945 te Assendelft, gehuwd voor de kerk op 29‑11‑1945 te Beverwijk met Mathilda CROMBEEN, 26 jaar oud, geboren op 16‑07‑1919 te Hontenisse (Zeeland), dochter van Aloysius CROMBEEN en Virgenie SCHMITZ.

Uit dit huwelijk:
3.
Maria Cornelia Elisabeth, geboren op 17‑01‑1949 te Beverwijk. Maria Cornelia Elisabeth bleef ongehuwd (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
6.
Elisabeth Johanna Josephina Maria, geboren op 30‑04‑1953 te Beverwijk. Zij bleef ongehuwd (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
7.
Johannes Lucas Maria (zie IX.457).
8.
Johanna Maria Mathilda, geboren op 11‑06‑1955 te Beverwijk.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 27‑12‑1974 te Beverwijk met Adrianus PEPERKOORN, 24 jaar oud, geboren op 20‑01‑1950 te Velsen, zoon van Theodorus Paulus Antonius PEPERKOORN en Wilhelmina Johanna BRUIN.
9.
11.
Cornelia Elisabeth Maria, geboren op 07‑05‑1959 te Beverwijk. Cornelia Elisabeth Maria bleef ongehuwd (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
12.
Theodorus Jacobus Maria, geboren op 12‑06‑1960 te Beverwijk.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26‑11‑1981 te Heemskerk met Simone VAN DOORN, 20 jaar oud, geboren op 04‑12‑1960 te Heemskerk, dochter van Albertus VAN DOORN en Jennigje Wilhelmina JANS.
13.
Jacobus Hendrikus Maria, geboren op 28‑11‑1961 te Beverwijk. Jacobus Hendrikus Maria bleef ongehuwd (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
14.
Bernadette Alfonsa Maria, geboren op 07‑12‑1962 te Beverwijk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15‑05‑1987 te Beverwijk met René Derk TOEBES, 25 jaar oud, geboren op 23‑07‑1961 te Velsen-Noord, zoon van Derk TOEBES en Trijntje LANGENBERG.
IX.447

Cornelis Lucas Johannes Maria BEENTJES, geboren op 07‑09‑1946 te Assendelft, zoon van Hendrikus Adrianus BEENTJES (zie VIII.259) en Mathilda CROMBEEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17‑11‑1972 te Beverwijk met Johanna Catharina Maria GROOT, 23 jaar oud, geboren op 23‑04‑1949 te Beverwijk, dochter van Johannes Willibrordus GROOT en Catharina Maria KOOP.

Uit dit huwelijk:
1.
Richard Hendrikus Johannes, geboren op 09‑11‑1974 te Beverwijk.
2.
Yvonne Catharina Mathilde, geboren op 24‑12‑1976 te Beverwijk.
IX.449

Aloysius Franciscus Josephus BEENTJES, geboren op 27‑09‑1947 te Beverwijk, zoon van Hendrikus Adrianus BEENTJES (zie VIII.259) en Mathilda CROMBEEN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 10‑06‑1976 te Beverwijk met Catharina Johanna Maria VAN DE REEP, 29 jaar oud, geboren op 17‑11‑1946 te Beverwijk, dochter van Frederik Petrus VAN DE REEP en Elizabeth DUIJN.

Uit dit huwelijk:
1.
Daniëlle Francisca, geboren op 28‑07‑1977 te Heemskerk.
2.
Frank Jeroen, geboren op 25‑12‑1978 te Heemskerk.
IX.452

Johannes Josephus Maria (Jan) BEENTJES, geboren op 27‑02‑1950 te Beverwijk. De geboortedatum is niet 100 % zeker, want ik heb zowel 27-09-1947 te Beverwijk als 27-02-1950 te Beverwijk uit verschillende bronnen. Zoon van Hendrikus Adrianus BEENTJES (zie VIII.259) en Mathilda CROMBEEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14‑12‑1973 te Beverwijk met Johanna Elisabeth Maria (Annelies) VAN DER DOES, 22 jaar oud, geboren op 20‑09‑1951 te Beverwijk, dochter van Jacobus Johannes (Jaap) VAN DER DOES, tuinder, bloembollenknecht, handlanger, en Hendrika Catharina Maria (Riek) METSELAAR.

Uit dit huwelijk:
1.
Vincent Anthony Hendrikus Jacobus, geboren op 20‑05‑1978 te Heemskerk.
2.
Tessa Hendrika Mathilda Johanna, geboren op 08‑05‑1980 te Beverwijk.
IX.454

Lucas Hendrikus Johannes Maria BEENTJES, geboren op 03‑09‑1951 te Beverwijk, zoon van Hendrikus Adrianus BEENTJES (zie VIII.259) en Mathilda CROMBEEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22‑07‑1977 te Heemskerk met Wietske VAN DE WAL, 24 jaar oud, geboren op 27‑02‑1953 te Zwolle, dochter van Geert VAN DE WAL en T. VAATSTRA.

Uit dit huwelijk:
1.
Linda, geboren op 22‑02‑1972. Linda is een aangenomen kind (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
2.
Wendy Maura, geboren op 08‑08‑1979 te Rozenburg.
3.
Mary Helena, geboren op 29‑03‑1981 te Adelaide (Australië).
4.
Paula Amy, geboren op 04‑11‑1984 te Adelaide (Australië).
5.
Irene Victoria, geboren op 18‑03‑1986 te Adelaide (Australië).
IX.457

Johannes Lucas Maria BEENTJES, geboren op 15‑06‑1954 te Beverwijk, zoon van Hendrikus Adrianus BEENTJES (zie VIII.259) en Mathilda CROMBEEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10‑01‑1980 te Heemskerk met Engelina Maria VONK, 20 jaar oud, geboren op 21‑02‑1959 te Heemskerk, dochter van Simon Petrus VONK en Catharina Maria Gerarda BALTES.

Uit dit huwelijk:
1.
Bastiaan Hendrikus Petrus Johannes, geboren op 03‑11‑1980 te Heemskerk.
2.
Christa Engelina Catharina Mathilda, geboren op 30‑11‑1982 te Heemskerk.
3.
Sander Leonardus Simon Johannes, geboren op 25‑05‑1985 te Heemskerk.
IX.461

Antonius Henricus Maria BEENTJES, geboren op 06‑05‑1956 te Beverwijk, zoon van Hendrikus Adrianus BEENTJES (zie VIII.259) en Mathilda CROMBEEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26‑03‑1982 te Heemskerk met Jolanda Petronella Maria SPANJAARD, 21 jaar oud, geboren op 14‑10‑1960 te Heemskerk, dochter van Johannes Cornelis SPANJAARD en Maria SCHOORL.

Uit dit huwelijk:
1.
Mathijs Theodorus Antonius, geboren op 19‑11‑1987 te Beverwijk.
IX.463

Hendrikus Cornelis Aloysius BEENTJES, geboren op 11‑08‑1957 te Beverwijk, zoon van Hendrikus Adrianus BEENTJES (zie VIII.259) en Mathilda CROMBEEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15‑01‑1981 te Beverwijk met Linda Crescentia SPINDELAAR, 20 jaar oud, geboren op 11‑05‑1960 te Beverwijk, dochter van Rudolf SPINDELAAR en Harmanna LUBACH.

Uit dit huwelijk:
1.
Lisette, geboren op 25‑06‑1983 te Heemskerk.
2.
Michael, geboren op 03‑03‑1986 te Heemskerk.
VIII.261

Johannes BEENTJES, geboren op 10‑07‑1922 te Wijk aan Zee en Duin, zoon van Cornelis BEENTJES (zie VII.101) en Maria Catharina SCHRAMA.
Gehuwd te Heemskerk met Alida Maria COMMANDEUR, geboren op 10‑07‑1924 te Heemskerk, dochter van Johannes COMMANDEUR en Maria HENNEMAN.

Uit dit huwelijk:
1.
2.
Johannes Maria (zie IX.473).
3.
Maria Elisabeth, geboren op 02‑01‑1956 te Heemskerk.
4.
Alida Maria, geboren op 10‑07‑1957 te Heemskerk.
Samenwonend ja met Antonius J. VAN ROON, geboren op 02‑03‑1952 te Heemskerk.
5.
Maria Anthonia Theresia, geboren op 04‑05‑1959 te Heemskerk.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 19‑04‑1979 te Heemskerk met Thomas CLEARY, 26 jaar oud, geboren op 21‑03‑1953 te Tullamore (Ierland), zoon van Patrick CLEARY en Mary THORPE.
6.
Francisca Ludwina Maria, geboren op 07‑11‑1962 te Heemskerk.
IX.471

Cornelis Johannes Maria BEENTJES, geboren op 17‑12‑1951 te Heemskerk, zoon van Johannes BEENTJES (zie VIII.261) en Alida Maria COMMANDEUR.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24‑09‑1973 te Velsen, gehuwd voor de kerk op 10‑11‑1973 te Driehuis (getuige(n): De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991) met Lucia Maria VAN DUUREN, 19 jaar oud, geboren op 25‑10‑1953 te Amsterdam, dochter van Petrus Johannes VAN DUUREN en Petronella Adriana VERBERG.

Uit dit huwelijk:
1.
David Johannes Maria, geboren op 21‑11‑1976 te Utrecht.
2.
Ronald Cornelis Maria, geboren op 03‑05‑1979 te Heemskerk.
3.
Ralph Petrus Maria, geboren op 19‑11‑1981 te Heemskerk.
4.
Wouter Bernardus Maria, geboren op 19‑11‑1981 te Heemskerk.
IX.473

Johannes Maria BEENTJES, geboren op 09‑12‑1953 te Heemskerk, zoon van Johannes BEENTJES (zie VIII.261) en Alida Maria COMMANDEUR.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14‑12‑1979 te Heemskerk met Rita Maria Elizabeth ADMIRAAL, 24 jaar oud, geboren op 17‑11‑1955 te Beverwijk, dochter van Gerardus Theodorus ADMIRAAL en Maria Rita OOIJEVAAR.

Uit dit huwelijk:
1.
Silvia Maria Elisabeth, geboren op 06‑10‑1984 te Heemskerk.
2.
Erik Vincent, geboren op 25‑05‑1987 te Amsterdam.
VI.36

Immetje BEENTJES, geboren op 11‑09‑1858 te Heemskerk, overleden op 02‑02‑1927 te Heerhugowaard op 68-jarige leeftijd, dochter van Cornelis BEENTJES (Cornelis) (zie V.10) en Jannetje BENNING (Jannetje).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23‑05‑1883 te Heemskerk met Johannes (Jan) GROENLAND, 28 jaar oud, geboren op 22‑03‑1855 te Heemskerk, overleden op 24‑08‑1932 om 07.00 uur te Heerhugowaard op 77-jarige leeftijd, zoon van Cornelis GROENLAND en Guurtje KOOPMAN.

Uit dit huwelijk:
1.
Willem.
V.15

Gerardus (Gerrit) Bancraszoon BEENTJES, boerenknecht, daglooner (1856), landbouwer (1867), geboren op 27‑10‑1821 te Heemskerk, overleden op 04‑07‑1880 te Heemskerk op 58-jarige leeftijd, zoon van Bankeras BEENTJES (Bancras, Pancras, Pancreas) (zie IV.3) en Emerentiana BOON (Immetje/Emerentiana), boerenmeid (1813).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26‑04‑1849 te Heemskerk met Antje WELP, 26 jaar oud, geboren op 26‑12‑1822 om 15.00 uur te Heemskerk. Geboren in het huis no. 16, duinbuurt. Overleden op 13‑11‑1898 te Heemskerk op 75-jarige leeftijd, dochter van Jan WELP, daglooner (1822), en Antje BALTUS.

Uit dit huwelijk:
1.
Immetje, geboren op 19‑06‑1849 te Heemskerk, overleden op 01‑01‑1853 te Heemskerk op 3-jarige leeftijd.
2.
Jan Gerritszoon (zie VI.46).
4.
Antje, geboren op 27‑11‑1854 te Heemskerk, overleden op 03‑03‑1857 te Heemskerk op 2-jarige leeftijd.
5.
Immetje, geboren op 29‑11‑1856 om 16.00 uur te Heemskerk. Geboren in het huis staande aldaar Nommer 46a. Overleden op 24‑11‑1857 te Heemskerk, 360 dagen oud.
6.
Antje, geboren op 06‑11‑1858 te Heemskerk, overleden op 11‑01‑1927 te Bakkum op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07‑05‑1884 te Heemskerk met Jan LIEFTING, 35 jaar oud, geboren op 28‑08‑1848 te Castricum, overleden op 28‑08‑1922 te Castricum op 74-jarige leeftijd, zoon van Pieter LIEFTING en Willemijntje STUIFBERGEN.
7.
levenloos geboren, geboren op 22‑07‑1861 te Heemskerk, overleden op 22‑07‑1861 te Heemskerk, 0 dagen oud.
8.
Hendrik, geboren op 19‑03‑1863 te Heemskerk, overleden op 15‑04‑1867 om 06.00 uur te Heemskerk op 4-jarige leeftijd.
VI.46

Jan Gerritszoon BEENTJES, geboren op 22‑12‑1850 te Heemskerk, overleden op 25‑06‑1931 te Haarlem op 80-jarige leeftijd. Jan overleed in Haarlem in het Deo Ziekenhuis, later het Kennemer Gasthuis (bron: genealogie fam. Beentjes 1719-2019). Zoon van Gerardus (Gerrit) Bancraszoon BEENTJES (zie V.15) en Antje WELP.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 11‑11‑1874 te Heemskerk met Grietje BLEEKER, 26 jaar oud, geboren op 22‑12‑1847 te Heemskerk, overleden op 04‑04‑1882 te Heemskerk op 34-jarige leeftijd, dochter van Hein BLEEKER en Stijntje SCHEEERMAN.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 09‑01‑1884 te Heemskerk met Catharina VERDUIN, 32 jaar oud, geboren op 12‑09‑1851 te Alkmaar, overleden op 26‑02‑1938 te Heemskerk op 86-jarige leeftijd, dochter van Cornelis VERDUIN en Maartje STIERP.

Uit het eerste huwelijk:
1.
Gerardus (zie VII.110).
2.
Hendrik, geboren op 10‑01‑1877 te Heemskerk, overleden op 21‑03‑1881 te Heemskerk op 4-jarige leeftijd.
3.
Antje, geboren op 07‑05‑1879 te Heemskerk, overleden op 01‑12‑1882 te Heemskerk op 3-jarige leeftijd.
4.
Johannes (Jan) (zie VII.114).
5.
Christina Maria, geboren op 02‑02‑1882 te Heemskerk, overleden op 24‑01‑1910 te Heemskerk op 27-jarige leeftijd. Geboren aan de Duinderbuurt nummer 40 (bron: genealogie fam. Beentjes 1719-2019).
Uit het tweede huwelijk:
6.
Cornelis (zie VII.117).
VII.110

Gerardus BEENTJES, veehouder, geboren op 01‑09‑1875 te Heemskerk, overleden op 18‑08‑1944 te Castricum op 68-jarige leeftijd, zoon van Jan Gerritszoon BEENTJES (zie VI.46) en Grietje BLEEKER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14‑05‑1902 te Heemskerk met Catharina MORSCH, 26 jaar oud, geboren op 18‑11‑1875 te Egmond-Binnen, overleden op 16‑09‑1959 te Castricum op 83-jarige leeftijd, dochter van Dirk MORSCH en Aagje VAN DER MOLEN.

Uit dit huwelijk:
1.
Johannes, geboren op 21‑04‑1903 te Heemskerk, overleden op 30‑12‑1910 te Castricum op 7-jarige leeftijd.
2.
Agatha, geboren op 29‑03‑1904 te Castricum, overleden op 28‑11‑1982 te Castricum op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27‑12‑1928 te Castricum met Wilhelmus Antonius (Willem) BALTUS, 26 jaar oud, melkslijter, geboren op 22‑08‑1902 te Heemskerk, overleden op 21‑12‑1984 te Beverwijk op 82-jarige leeftijd, zoon van Cornelis BALTUS, veehouder, en Clasina VAN DER AAR.
3.
Theodorus, geboren op 03‑05‑1905 te Castricum.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 16‑05‑1946 te Castricum met Berendina Theodora TICHELOVEN, 37 jaar oud, geboren op 08‑01‑1909 te Doetinchem, overleden op 26‑03‑1983 te Silvolde op 74-jarige leeftijd, dochter van Bernardus TICHELOVEN en Hendrika HOGENKAMP. Uit dit huwelijk kwamen geen kinderen (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
4.
Margaretha, geboren op 15‑09‑1906 te Castricum.
5.
Catharina, geboren op 02‑05‑1908 te Castricum.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03‑05‑1933 te Castricum met Johannes Laurentius FREDERIKS, 28 jaar oud, geboren op 02‑03‑1905 te Schagen, zoon van Lodewijk Laurentius FREDERIKS en Catharina RÖDE.
6.
Christina Maria (zie VIII.271).
7.
Johanna Maria, geboren op 12‑01‑1912 te Castricum.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 03‑01‑1952 te Castricum met Carolus Jacobus VAN WELSENES, 39 jaar oud, geboren op 16‑11‑1912 te Schoten (Haarlem-Noord), zoon van Karel Jacobus VAN WELSENES en Lien KNIJNSBERG.
8.
Alida, geboren op 17‑12‑1913 te Castricum, overleden op 19‑12‑1988 te Castricum op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 10‑02‑1944 te Amsterdam met Jacob DIJKHUIZEN, 26 jaar oud, geboren op 25‑03‑1917 te Castricum, zoon van Cornelis DIJKHUIZEN en Johanna Cornelia VAN OOSTEN.
VIII.271

Christina Maria BEENTJES, geboren op 27‑11‑1910 te Castricum, dochter van Gerardus BEENTJES (zie VII.110) en Catharina MORSCH.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07‑07‑1937 te Castricum met Johannes BEENTJES, 28 jaar oud (zie VII.433).

Uit dit huwelijk:
1.
Catharina Johanna, geboren op 12‑04‑1938 te Castricum.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22‑11‑1967 te Geldrop met Thomas Cornelis V.D. POEL, 35 jaar oud, geboren op 16‑09‑1932 te Eindhoven, zoon van Johannes Hendricus V.D. POEL en Anna VAN DEN BERG.
2.
Hendrik Gerard (zie IX.483).
4.
Johanna Christina Maria, geboren op 10‑11‑1945 te Amsterdam.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15‑09‑1967 te Castricum met Derk VAN DER VEEN, 27 jaar oud, geboren op 03‑03‑1940 te Zwartsluis, zoon van Thies VAN DER VEEN en Aaltje APPELS.
5.
Johannes Theodorus (zie IX.488).
IX.483

Hendrik Gerard BEENTJES, geboren op 24‑04‑1941 te Castricum, overleden op 30‑03‑2008 te Den Haag op 66-jarige leeftijd, gecremeerd op 05‑04‑2008 te Den Haag (crematorium Nieuw Eykenduynen). Hij bleef ongehuwd (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
In leven was hij ceremoniemeester van Hare Majesteit de Koningin, ambtenaar van de Dienst Buitenlandse Zaken en begiftigd met het Erekruis in de Huisorde van Oranje.
Zoon van Johannes BEENTJES (zie VII.433) en Christina Maria BEENTJES (zie VIII.271).

Kinderen:
1.
Gerard.
Gehuwd met Lieneke VAN GRINSVEN.
2.
Joke.
Gehuwd met Derk VAN DER VEEN.
3.
Hans.
Gehuwd met Thea LUTE.
IX.484

Gerardus Henricus Johannes BEENTJES, geboren op 05‑07‑1944 te Amsterdam, zoon van Johannes BEENTJES (zie VII.433) en Christina Maria BEENTJES (zie VIII.271).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29‑12‑1970 te Eindhoven met Engelina Maria Josefa VAN GRINSVEN, 21 jaar oud, geboren op 20‑03‑1949 te Eindhoven, dochter van Martinus VAN GRINSVEN en Wilhelmina Johanna V.D. VLEUT.

Uit dit huwelijk:
1.
Valery, geboren op 15‑04‑1973 te Maarheeze.
2.
Vincent, geboren op 02‑10‑1974 te Maarheeze.
IX.488

Johannes Theodorus BEENTJES, geboren op 19‑08‑1950, zoon van Johannes BEENTJES (zie VII.433) en Christina Maria BEENTJES (zie VIII.271).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16‑02‑1973 te Castricum met Theodora Cornelia LUTE, 19 jaar oud, geboren op 07‑08‑1953 te Bakkum, dochter van Gerrit LUTE en Annie VELDMAN.

Uit dit huwelijk:
1.
Daniëlle, geboren op 23‑05‑1973 te Castricum.
2.
Tomas, geboren op 26‑11‑1976 te Castricum.
VII.114

Johannes (Jan) BEENTJES, geboren op 25‑06‑1880 te Heemskerk, overleden op 03‑01‑1961 te Heemskerk op 80-jarige leeftijd, zoon van Jan Gerritszoon BEENTJES (zie VI.46) en Grietje BLEEKER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26‑05‑1909 te Heemskerk met Gertruda (Guurtje) VAN DUIVENVOORDE, 30 jaar oud, geboren op 07‑03‑1879 te Heemskerk, overleden op 01‑05‑1966 te Heemskerk op 87-jarige leeftijd, dochter van Pieter VAN DUIVENVOORDE en Aafje GROENLAND.

Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Petrus (Jan) (zie VIII.276).
2.
Petrus Johannes (Piet) (zie VIII.278).
3.
Margaretha Afra (Griet) (zie VIII.281).
4.
Afra Johanna (zie VIII.283).
5.
Catharina Maria (Tiny) (zie VIII.285).
VIII.276

Johannes Petrus (Jan) BEENTJES, geboren op 01‑11‑1910 te Heemskerk, overleden op 19‑02‑1979 te Castricum op 68-jarige leeftijd, zoon van Johannes (Jan) BEENTJES (zie VII.114) en Gertruda (Guurtje) VAN DUIVENVOORDE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12‑08‑1936 te Castricum met Catharina Maria (Trien) LUTE, 30 jaar oud, geboren op 16‑04‑1906 te Castricum, overleden op 08‑01‑1996 te Castricum op 89-jarige leeftijd, dochter van Gerbrand LUTE en Marijtje DUIJN.

Uit dit huwelijk:
1.
2.
Maria Geertruida (Mary), geboren op 04‑12‑1940 te Castricum.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16‑04‑1970 te Castricum met Albert (Bert) JANSEN, 28 jaar oud, geboren op 28‑04‑1941.
IX.490

Johannes Gerbrand (Jan) BEENTJES, geboren op 20‑01‑1937 te Castricum, overleden op 19‑06‑1994 te Castricum op 57-jarige leeftijd, zoon van Johannes Petrus (Jan) BEENTJES (zie VIII.276) en Catharina Maria (Trien) LUTE.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 31‑08‑1965 te Beverwijk met Hendrika Jacoba Maria (Henny) DE VREEZE, 19 jaar oud, geboren op 23‑03‑1946 te Beverwijk, dochter van Christiaan DE VREEZE en Anna GIELING.

Uit dit huwelijk:
1.
Patrick Alexander, geboren op 16‑03‑1972 te Heemskerk.
IX.495

Geertruida Gatharina (Gerda) BEENTJES, geboren op 24‑03‑1944 te Krommenie. Geetruida Catharina is in maart 1964 geëmigreerd naar Connecticut in de U.S.A. (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991). Dochter van Johannes Petrus (Jan) BEENTJES (zie VIII.276) en Catharina Maria (Trien) LUTE.
Gehuwd te Amerika met Tom PAGANO.

Uit dit huwelijk:
1.
Ingrid.
VIII.278

Petrus Johannes (Piet) BEENTJES, geboren op 02‑04‑1912 te Heemskerk, overleden op 31‑07‑1978 te Heemskerk op 66-jarige leeftijd, zoon van Johannes (Jan) BEENTJES (zie VII.114) en Gertruda (Guurtje) VAN DUIVENVOORDE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18‑08‑1937 te Castricum met Cornelia Maria (Corrie) BORST, 23 jaar oud, geboren op 14‑09‑1913 te Castricum, overleden op 18‑04‑2006 te Heemskerk op 92-jarige leeftijd, begraven op 22‑04‑2006 te Heemskerk (begraafplaats “Eikenhof” aan de Marquettelaan), dochter van Gerardus BORST en Cornelia DUIN.

Uit dit huwelijk:
1.
4.
5.
Cornelia Maria Josephina (Nel), geboren op 05‑03‑1946 te Heemskerk.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28‑07‑1967 te Heemskerk met Cornelis Johannes (Kees) HEEREMANS, 23 jaar oud, geboren op 16‑02‑1944 te Velsen, zoon van Cornelis HEEREMANS en Francina V.D. LINDEN.
6.
Maria Cornelia (Marijke), geboren op 28‑08‑1947 te Heemskerk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27‑08‑1970 te Heemskerk met Petrus Margaretha (Peter) BALTUS, 25 jaar oud, geboren op 30‑07‑1945 te Heemskerk, zoon van Petrus BALTUS en Agatha SINNIGE.
7.
Cornelis Maria (Cor) (zie IX.508).
IX.496

Johannes Gerardus (Jan) BEENTJES, geboren op 05‑07‑1938 te Heemskerk, zoon van Petrus Johannes (Piet) BEENTJES (zie VIII.278) en Cornelia Maria (Corrie) BORST.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22‑07‑1964 te Heemskerk met Maria Cornelia (Ria) SCHOUWS, 23 jaar oud, geboren op 22‑05‑1941 te Heemskerk, dochter van Albertus SCHOUWS en Bernardina LOUWEN.

Uit dit huwelijk:
1.
2.
Petrus Albertus (Peter), geboren op 22‑06‑1967 te Heemskerk.
Gehuwd met Linda ONBEKEND.
X.269

Johannes Maria (Rijan) BEENTJES, geboren op 12‑07‑1965 te Heemskerk, zoon van Johannes Gerardus (Jan) BEENTJES (zie IX.496) en Maria Cornelia (Ria) SCHOUWS.
Gehuwd met Monique ONBEKEND.

Uit dit huwelijk:
1.
Mats.
X.273

Albertus Johannes (Rob) BEENTJES, geboren op 28‑01‑1969 te Heemskerk, zoon van Johannes Gerardus (Jan) BEENTJES (zie IX.496) en Maria Cornelia (Ria) SCHOUWS.
Gehuwd met Carolien ONBEKEND.

Uit dit huwelijk:
1.
Rosanna.
2.
Mandy.
IX.498

Gerardus Johannes Petrus (Gerard) BEENTJES, geboren op 28‑10‑1939 te Heemskerk, overleden op 20‑08‑2017 op 77-jarige leeftijd, zoon van Petrus Johannes (Piet) BEENTJES (zie VIII.278) en Cornelia Maria (Corrie) BORST.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11‑04‑1966 te Bakkum met Maria Johanna Hendrika (Riet) SCHERMER, 21 jaar oud, geboren op 21‑12‑1944 te Castricum, dochter van Gerardus SCHERMER en Johanna HOLLANDER.

Uit dit huwelijk:
2.
Erik Rudolf Maria (zie X.277).
3.
Mirjam Johanna Cornelia, geboren op 04‑03‑1973 te Heemskerk.
X.275

Franciscus Gerardus Petrus (Frank) BEENTJES, geboren op 25‑01‑1967 te Heemskerk, zoon van Gerardus Johannes Petrus (Gerard) BEENTJES (zie IX.498) en Maria Johanna Hendrika (Riet) SCHERMER.
Gehuwd met Marijke ONBEKEND.

Uit dit huwelijk:
1.
Manon.
2.
Joyce.
X.277

Erik Rudolf Maria BEENTJES, geboren op 11‑12‑1969 te Heemskerk, zoon van Gerardus Johannes Petrus (Gerard) BEENTJES (zie IX.498) en Maria Johanna Hendrika (Riet) SCHERMER.

Kind:
1.
Serra.
IX.501

Geertruida Cornelia (Trudie) BEENTJES, geboren op 16‑03‑1941 te Heemskerk, dochter van Petrus Johannes (Piet) BEENTJES (zie VIII.278) en Cornelia Maria (Corrie) BORST.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30‑03‑1964 te Heemskerk met Petrus Cornelis (Piet) HOEBE, 24 jaar oud, geboren op 28‑02‑1940 te Castricum, zoon van Cornelis HOEBE en Christina VLUGT.

Uit dit huwelijk:
1.
Lia.
IX.502

Petrus Antonius (Piet) BEENTJES, geboren op 24‑10‑1943 te Heemskerk, zoon van Petrus Johannes (Piet) BEENTJES (zie VIII.278) en Cornelia Maria (Corrie) BORST.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26‑02‑1969 te Heemskerk met Gerda Alida Huberta SCHOEHUIJS, 20 jaar oud, geboren op 27‑02‑1948 te Heemskerk, dochter van Jan SCHOEHUIJS en Huberta ANDRIES.

Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Huberta Georgette (Corine), geboren op 23‑12‑1970 te Heemskerk.
2.
George Pieter Gerard, geboren op 29‑06‑1975 te Heemskerk.
IX.508

Cornelis Maria (Cor) BEENTJES, geboren op 16‑02‑1954 te Heemskerk, zoon van Petrus Johannes (Piet) BEENTJES (zie VIII.278) en Cornelia Maria (Corrie) BORST.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16‑06‑1977 te Heemskerk met Johanna Elisabeth (José) BOONTJES, 19 jaar oud, geboren op 11‑12‑1957 te IJmuiden, dochter van Rens BOONTJES en Johanna Elisabeth SCHADÉ.

Uit dit huwelijk:
1.
Stephan Petrus Cornelis, geboren op 13‑02‑1984 te Heemskerk.
2.
Wendy Johanna Maria, geboren op 04‑06‑1986 te Heemskerk.
VIII.281

Margaretha Afra (Griet) BEENTJES, geboren op 05‑09‑1914 te Heemskerk, overleden op 30‑06‑1968 te Heemskerk op 53-jarige leeftijd, begraven op 03‑07‑1968 te R.K. kerkhof van de H. Laurentius parochie te Heemskerk, dochter van Johannes (Jan) BEENTJES (zie VII.114) en Gertruda (Guurtje) VAN DUIVENVOORDE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07‑10‑1937 te Beverwijk met Adrianus JORDENS, 28 jaar oud, geboren op 14‑04‑1909 te Amsterdam, overleden op 25‑03‑1977 te Heemskerk op 67-jarige leeftijd, werd geboren aan de van Boetzelaerstraat nr. 14 in Amsterdam. Zoon van Pieter JORDENS en Elisabeth V.D. BOS.

Uit dit huwelijk:
1.
Ina, geboren op 18‑08‑1938.
2.
Truus, geboren op 28‑07‑1939.
3.
Gerard, geboren op 03‑09‑1940.
4.
Hannie, geboren op 17‑06‑1942.
5.
Jan, geboren op 28‑01‑1944.
6.
Aad, geboren op 16‑08‑1945.
7.
Gre, geboren op 05‑02‑1948.
8.
Peter, geboren op 29‑06‑1949.
9.
Henk, geboren op 05‑10‑1952.
10.
Jos, geboren op 01‑10‑1954.
VIII.283

Afra Johanna BEENTJES, geboren op 04‑07‑1916 te Heemskerk, overleden op 17‑02‑1999 te Heiloo op 82-jarige leeftijd, dochter van Johannes (Jan) BEENTJES (zie VII.114) en Gertruda (Guurtje) VAN DUIVENVOORDE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21‑08‑1941 te Heemskerk met Henricus Antonius Josephus (Henk) HEMMER, 27 jaar oud, geboren op 19‑08‑1914 te Castricum, overleden op 26‑03‑1987 te Heiloo op 72-jarige leeftijd, zoon van Hendrikus HEMMER en Bernardina Nicolada BREIJDER.

Uit dit huwelijk:
1.
levenloos kind, geboren op 10‑07‑1942 te Castricum.
2.
Henk, geboren op 02‑12‑1943 te Castricum.
3.
Jan, geboren op 05‑08‑1945 te Castricum.
4.
Gerard, geboren op 06‑01‑1947 te Castricum.
5.
Joop, geboren op 21‑09‑1948 te Castricum.
6.
Ruud, geboren op 18‑04‑1950 te Heiloo.
7.
Afra, geboren op 18‑08‑1952 te Heiloo.
8.
Jeannette, geboren op 23‑08‑1956 te Alkmaar, overleden op 27‑08‑1956 te Alkmaar, 4 dagen oud.
9.
Frans, geboren op 16‑10‑1958 te Alkmaar.
VIII.285

Catharina Maria (Tiny) BEENTJES, geboren op 03‑07‑1920 te Heemskerk, overleden op 28‑01‑1981 te Beverwijk op 60-jarige leeftijd, dochter van Johannes (Jan) BEENTJES (zie VII.114) en Gertruda (Guurtje) VAN DUIVENVOORDE.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19‑05‑1942 te Heemskerk met Casper VAN EERDEN, 23 jaar oud, geboren op 30‑06‑1918 te Beverwijk, overleden op 28‑01‑1981 te Beverwijk op 62-jarige leeftijd, zoon van Jo VAN EERDEN en Geertje HOOGEWERF.

Uit dit huwelijk:
1.
Gerda, geboren op 06‑03‑1943.
2.
Marianne, geboren op 07‑02‑1945.
3.
Joop, geboren op 17‑01‑1947.
4.
Casper, geboren op 03‑12‑1948.
5.
Peter, geboren op 11‑10‑1951.
6.
Tineke, geboren op 25‑11‑1952.
7.
Jan, geboren op 16‑11‑1954.
8.
Willy, geboren op 03‑01‑1957.
9.
Ron, geboren op 22‑01‑1960.
10.
Paul, geboren op 22‑01‑1960.
VII.117

Cornelis BEENTJES, geboren op 19‑10‑1884 te Heemskerk, overleden op 15‑02‑1971 te Heemskerk op 86-jarige leeftijd, zoon van Jan Gerritszoon BEENTJES (zie VI.46) en Catharina VERDUIN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 03‑06‑1914 te Heemskerk met Margaretha ZONNEVELD, 30 jaar oud, geboren op 14‑10‑1883 te Heemskerk, overleden op 01‑01‑1979 te Heemskerk op 95-jarige leeftijd, dochter van Pieter ZONNEVELD en Cornelia (Neeltje) HOOGEWERF.

Uit dit huwelijk:
1.
Catharina Cornelia Josephina, geboren op 28‑03‑1915 te Heemskerk. Zij bleef ongehuwd (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
2.
Cornelia (zie VIII.288).
3.
Joannes Petrus (Johannes), geboren op 29‑08‑1917 te Heemskerk, overleden op 20‑02‑1938 te Heemskerk op 20-jarige leeftijd, begraven op 23‑02‑1938 te R.K. Kerkhof te Heemskerk.
4.
Petrus Johannes, geboren op 25‑10‑1918 te Heemskerk, overleden op 09‑06‑1921 te Heemskerk op 2-jarige leeftijd.
5.
Christina (zie VIII.292).
6.
Wilhelmus Jacobus, geboren op 07‑02‑1921 te Heemskerk, overleden op 26‑07‑1985 te Heemskerk op 64-jarige leeftijd, begraven op 29‑07‑1985 te begraafplaats “Eikenhof”, Marquettelaan te Heemskerk.
7.
Anna Maria, geboren op 09‑07‑1922 te Heemskerk, overleden op 16‑07‑1922 te Heemskerk, 7 dagen oud.
8.
Anna Maria, geboren op 24‑04‑1924 te Heemskerk.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 10‑02‑1960 te Heemskerk met Johannes Wilhelmus KNAAP, 36 jaar oud, geboren op 24‑07‑1923 te Beverwijk, zoon van Jan KNAAP en Marijtje KNAPE.
9.
Margaretha, geboren op 05‑02‑1927 te Heemskerk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01‑05‑1951 te Heemskerk met Cornelis DE RUIJTER, 26 jaar oud, geboren op 08‑11‑1924 te Heemskerk, zoon van Antoon DE RUIJTER en Maria BLEIJENDAAL.
10.
Petronella Maria, geboren op 07‑04‑1928 te Heemskerk, overleden op 27‑03‑1981 te Heemskerk op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13‑02‑1952 te Heemskerk met Johannes VRENEGOOR, 25 jaar oud, geboren op 12‑11‑1926 te Heemskerk, zoon van Joannes VRENEGOOR en Anna KOPER.
VIII.288

Cornelia BEENTJES, geboren op 16‑08‑1916 te Heemskerk, dochter van Cornelis BEENTJES (zie VII.117) en Margaretha ZONNEVELD.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13‑06‑1940 te Heemskerk met Odulphus Benedictus DE WIT, 25 jaar oud, geboren op 03‑09‑1914 te Heemskerk, overleden op 30‑03‑1976 te Heemskerk op 61-jarige leeftijd, zoon van Jan DE WIT en Nicola FATELS.

Uit dit huwelijk:
1.
Odulphus Benedictus, geboren op 06‑09‑1945 te Heemskerk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05‑03‑1970 te Castricum met Agnes Catharina BEENTJES, 19 jaar oud, geboren op 12‑07‑1950 te Castricum, dochter van Simon Henderikus BEENTJES (zie VII.425) en Anna Cornelia MORS.
VIII.292

Christina BEENTJES, geboren op 21‑11‑1919 te Heemskerk, dochter van Cornelis BEENTJES (zie VII.117) en Margaretha ZONNEVELD.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02‑05‑1946 te Heemskerk met Antoon GLORIE, 27 jaar oud, geboren op 03‑05‑1918 te Heemskerk, overleden aug. 2005 te Heemskerk, zoon van Gerardus GLORIE en Petronella DE GRAAF.

Uit dit huwelijk:
1.
Margaretha Cornelia (zie IX.540).
IX.540

Margaretha Cornelia GLORIE, geboren op 08‑07‑1948 te Uitgeest, dochter van Antoon GLORIE en Christina BEENTJES (zie VIII.292).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25‑11‑1969 te Uitgeest met Nicolaas Hendricus Maria BEENTJES, 22 jaar oud (zie IX.401).

Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder IX.401).
VI.49

Bancras Gerritzoon BEENTJES (‘Rooie Bank’), arbeider, tuinder (1914), geboren op 21‑11‑1852 te Heemskerk, overleden op 13‑09‑1921 te Alkmaar op 68-jarige leeftijd, zoon van Gerardus (Gerrit) Bancraszoon BEENTJES (zie V.15) en Antje WELP.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16‑11‑1881 te Heemskerk (getuige(n): “Afstammelingen van Johannes Hermanus Beenken” door Arie Baars) met Anna KUIJPER, 29 jaar oud, geboren op 02‑01‑1852 te Heemskerk, overleden op 18‑08‑1939 te Heemskerk op 87-jarige leeftijd, dochter van Nicolaas KUIPER en Anna SCHOLTEN.

Uit dit huwelijk:
1.
Anna (zie VII.120).
2.
Nicolaas (zie VII.121).
3.
Gerardus (zie VII.123).
4.
Hendrikus (zie VII.125).
5.
Johanna (zie VII.128).
VII.120

Anna BEENTJES, geboren op 11‑09‑1882 te Heemskerk, overleden op 28‑11‑1939 te Heemskerk op 57-jarige leeftijd, begraven op 01‑12‑1939 te R.K. kerkhof te Heemskerk, dochter van Bancras Gerritzoon BEENTJES (‘Rooie Bank’) (zie VI.49) en Anna KUIJPER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03‑06‑1908 te Heemskerk met Cornelis ZONNEVELD, 27 jaar oud, geboren op 09‑01‑1881 te Heemskerk, overleden op 01‑02‑1955 te Heemskerk op 74-jarige leeftijd, zoon van Jan ZONNEVELD en Marijtje GROENLAND.

Uit dit huwelijk:
1.
Geertruida Anna (zie VIII.301).
VIII.301

Geertruida Anna ZONNEVELD, geboren op 23‑07‑1911 te Heemskerk, dochter van Cornelis ZONNEVELD en Anna BEENTJES (zie VII.120).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16‑06‑1938 te Heemskerk met Johannes Cornelis BEENTJES, 28 jaar oud (zie VIII.211).

Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder VIII.211).
VII.121

Nicolaas BEENTJES, tuinder (1914), geboren op 16‑01‑1884 te Heemskerk, overleden op 04‑11‑1969 te Heemskerk op 85-jarige leeftijd, begraven op 07‑11‑1969 te Heemskerk (R.K.-kerkhof), zoon van Bancras Gerritzoon BEENTJES (‘Rooie Bank’) (zie VI.49) en Anna KUIJPER.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27‑05‑1914 te Heemskerk met Wilhelmina TWISK, 30 jaar oud, geboren op 12‑02‑1884 te Castricum, overleden op 25‑01‑1951 te Heemskerk op 66-jarige leeftijd, dochter van Floris TWISK en Elisabeth CASTRICUM.

Uit dit huwelijk:
2.
Pancratius (Bank) (zie VIII.304).
3.
Elisabeth, geboren op 09‑10‑1920 te Heemskerk.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09‑10‑1941 te Heemskerk met Arnoldus PEKEL, 27 jaar oud, geboren op 15‑10‑1913 te Heemskerk, overleden op 04‑07‑1974 te Heemskerk op 60-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas PEKEL en Maria VAN EERDEN.
4.
Anna, geboren op 15‑07‑1923 te Heemskerk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12‑09‑1946 te Heemskerk met Johannes FATELS, 29 jaar oud, geboren op 15‑07‑1917 te Heemskerk, overleden op 31‑03‑1977 te Heemskerk op 59-jarige leeftijd, zoon van Jan FATELS en Margaretha JOOSTEN.
5.
Cornelis (Cor) (Cor Max) (zie VIII.310).
6.
Johanna, geboren op 08‑07‑1927 te Heemskerk, overleden op 26‑11‑1927 te Heemskerk, 141 dagen oud.
7.
Wilhelmina, geboren op 19‑05‑1929 te Heemskerk, overleden op 26‑05‑1929 te Heemskerk, 7 dagen oud.
VIII.302

Florentius Pancratius Joseph BEENTJES, geboren op 24‑02‑1916 te Heemskerk, overleden op 31‑12‑1977 te Heemskerk op 61-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas BEENTJES (zie VII.121) en Wilhelmina TWISK.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30‑09‑1943 te Heemskerk met Maria BUTTER, 24 jaar oud, geboren op 05‑06‑1919 te Heemskerk, dochter van Adrianus BUTTER en Clasina DUIN.

Uit dit huwelijk:
1.
Nicolaas Adrianus (zie IX.541).
2.
Adrianus Johannes (zie IX.543).
3.
Wilhelmina Clasina, geboren op 07‑04‑1947 te Heemskerk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13‑08‑1970 te Heemskerk (getuige(n): De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991.) met Wilhelmus Petrus Johannes VAN TUNEN, 24 jaar oud, geboren op 13‑12‑1945 te Uitgeest, zoon van Jacobus Laurentius VAN TUNEN en Geertruida METSELAAR.
4.
Johannes Cornelis (zie IX.547).
5.
Florentius Pancratius (zie IX.549).
6.
Clasina Maria, geboren op 07‑03‑1955 om De g» uur te Heemskerk.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 20‑09‑1974 te Heemskerk met Johannes Nicolaas GROEN, 25 jaar oud, geboren op 24‑06‑1949 te Akersloot, zoon van Nicolaas GROEN en Maria BROERSEN.
7.
Pancratius Cornelis, geboren op 10‑01‑1959 te Heemskerk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09‑07‑1982 te Heemskerk met Antonia Johanna Maria DEEN, 21 jaar oud, geboren op 19‑12‑1960 te Heemskerk, dochter van Johannes Gerardus Petrus Maria DEEN en Cornelia Gertrudis SINNIGE.
IX.541

Nicolaas Adrianus BEENTJES, geboren op 11‑07‑1944 te Heemskerk, zoon van Florentius Pancratius Joseph BEENTJES (zie VIII.302) en Maria BUTTER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03‑07‑1969 te Warmenhuizen met Geertruida Catharina Maria PRONK, 24 jaar oud, geboren op 15‑07‑1944 te Warmenhuizen, dochter van Johannes PRONK en Catharina LIGTHART.

Uit dit huwelijk:
1.
Florentius Johannes, geboren op 29‑03‑1970 te IJmuiden.
2.
Jeroen Johannes, geboren op 28‑10‑1971 te IJmuiden.
IX.543

Adrianus Johannes BEENTJES, geboren op 22‑02‑1946 te Heemskerk, zoon van Florentius Pancratius Joseph BEENTJES (zie VIII.302) en Maria BUTTER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05‑02‑1970 te Assendelft met Anna Maria Wilhelmina KRAMER, 20 jaar oud, geboren op 24‑08‑1949 te Assendelft, dochter van Nicolaas KRAMER en Anna VAN DIJK.

Uit dit huwelijk:
1.
Klaasjan Martijn, geboren op 29‑11‑1975 te Beverwijk.
2.
Florentine Jeanne, geboren op 07‑05‑1980 te Beverwijk.
3.
Marieke Rosina, geboren op 07‑05‑1980 te Beverwijk.
IX.547

Johannes Cornelis BEENTJES, geboren op 21‑10‑1948 te Heemskerk, zoon van Florentius Pancratius Joseph BEENTJES (zie VIII.302) en Maria BUTTER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 10‑11‑1976 te Heiloo met Cornelia Maria Agnes WOKKE, 23 jaar oud, geboren op 06‑12‑1952 te Alkmaar, dochter van Petrus WOKKE en Agatha KORVER.

Uit dit huwelijk:
1.
Florentius Petrus (Bastiaan), geboren op 04‑04‑1978 te Heemskerk.
2.
Nicolet Agatha Maria, geboren op 18‑11‑1980 te Heemskerk.
IX.549

Florentius Pancratius BEENTJES, geboren op 17‑02‑1952 te Heemskerk, zoon van Florentius Pancratius Joseph BEENTJES (zie VIII.302) en Maria BUTTER.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 19‑12‑1974 te Akersloot, gescheiden ja van Elisabeth Maria GROEN, geboren op 02‑07‑1952 te Akersloot, dochter van Nicolaas GROEN en Maria BROERSEN.
Samenwonend (2) ja met Johanna Alida BEENTJES, geboren op 12‑04‑1957 te Heemskerk. Zij is 2 x getrouwd en 2 x gescheiden wanneer zij gaat samenwonen met Florentius Pancratius BEENTJES (bron: “De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991”). Dochter van Hendricus BEENTJES (zie VII.409) en Catharina BOOTS. Voordat Johanna Alida ging samenwonen met Florentius Pancratius was zij 2 x eerder getrouwd en gescheiden (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).

Uit het eerste huwelijk:
1.
Irma Irene Maria, geboren op 08‑04‑1979 te Heemskerk.
VIII.304

Pancratius BEENTJES (Bank), geboren op 09‑07‑1918 te Heemskerk, zoon van Nicolaas BEENTJES (zie VII.121) en Wilhelmina TWISK.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 09‑01‑1946 te Heemskerk met Klasina FATELS, 27 jaar oud, geboren op 24‑09‑1918 te Heemskerk, overleden op 23‑11‑1992 te Heemskerk op 74-jarige leeftijd, begraven op 26‑11‑1992 te Heemskerk (H. Laurentiuskerk), dochter van Petrus FATELS en Jacoba ZONNEVELD.

Uit dit huwelijk:
IX.555

Nicolaas Pancratius (Nico) BEENTJES, geboren op 16‑12‑1946 te Castricum, zoon van Pancratius BEENTJES (Bank) (zie VIII.304) en Klasina FATELS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17‑12‑1970 te Heemskerk met Maria Agatha (Ria) DE RUIJTER, 24 jaar oud, geboren op 11‑12‑1946 te Heemskerk, dochter van Quirinus DE RUIJTER en Catharina V.D. KROGT.

Uit dit huwelijk:
1.
Sandrina Elisabeth Catharina (Sandra), geboren op 11‑03‑1973 te Heemskerk.
2.
Jeroen Johannes, geboren op 12‑01‑1976 te Heemskerk.
3.
Bianca Yvonne, geboren op 12‑01‑1976 te Heemskerk.
IX.557

Petrus Jacobus (Piet) BEENTJES, geboren op 05‑04‑1948 te Castricum, zoon van Pancratius BEENTJES (Bank) (zie VIII.304) en Klasina FATELS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18‑12‑1974 te Beverwijk met Yvonne Geertruida Cornelia TUIJN, 20 jaar oud, geboren op 30‑10‑1954 te Heemskerk, dochter van Jacobus Antonius TUIJN en Catharina Cornelia VENDEL.

Uit dit huwelijk:
1.
Ramon Perry Nicolaas, geboren op 09‑08‑1977 te Beverwijk.
2.
Marjolein, geboren op 02‑12‑1980 te Beverwijk.
3.
Peter.
IX.559

Cornelis Johannes (Cor) BEENTJES, geboren op 21‑09‑1949 te Castricum, zoon van Pancratius BEENTJES (Bank) (zie VIII.304) en Klasina FATELS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26‑08‑1977 te Uitgeest met Catharina Agatha Maria (Ina) KOMEN, 21 jaar oud, lijsttrekker CDA-Heemskerk (1989), geboren op 19‑01‑1956 te Beverwijk, dochter van Petrus Cornelis KOMEN en Margaretha Engelmunda SMIT.

Uit dit huwelijk:
1.
Petrus Pancratius Johannes (Piet), geboren op 24‑08‑1978 te Heemskerk.
2.
Irene Maria, geboren op 19‑09‑1980 te Heemskerk.
IX.562

Jacoba Wilhelmina (Coby) BEENTJES, geboren op 28‑07‑1952 om De g» uur te Heemskerk, dochter van Pancratius BEENTJES (Bank) (zie VIII.304) en Klasina FATELS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28‑05‑1974 te Heemskerk met Adrianus Albertus (Adri) LUST, 25 jaar oud, geboren op 14‑10‑1948 te Den Ilp, zoon van Albertus LUST en Tjitske DE VRIES.

Uit dit huwelijk:
1.
Ivo.
IX.564

Wilhelmina Maria (Willie) BEENTJES, geboren op 08‑05‑1956 te Heemskerk, dochter van Pancratius BEENTJES (Bank) (zie VIII.304) en Klasina FATELS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16‑12‑1977 te Heemskerk met Robert Albertus (Rob) LANGEVELD, 23 jaar oud, geboren op 11‑02‑1954 te Den Haag, zoon van Albertus LANGEVELD en Petronella GARDIEN.

Uit dit huwelijk:
1.
Debbie.
2.
Kevin.
IX.565

Johannes Jacobus Maria (Johan) BEENTJES, geboren op 06‑04‑1959 te Heemskerk, zoon van Pancratius BEENTJES (Bank) (zie VIII.304) en Klasina FATELS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02‑12‑1983 te Limmen met Evelina Maria Bernadette (Evelien) ZOMERDIJK, 24 jaar oud, geboren op 14‑02‑1959 te Limmen, dochter van Hendricus ZOMERDIJK en Margaretha MORS.

Uit dit huwelijk:
1.
Jeffrey Pancratius Hendrikus, geboren op 09‑02‑1987 te Heemskerk.
2.
Angela Margaretha Klasina, geboren op 01‑06‑1988 te Heemskerk.
3.
Stephanie.
VIII.310

Cornelis (Cor) BEENTJES (Cor Max), tuinder, chrysantenkweker, geboren op 21‑09‑1925 te Heemskerk, overleden op 20‑05‑2007 te Heemskerk op 81-jarige leeftijd, begraven op 26‑05‑2007 te Heemskerk (parochiekerkhof H. Laurentiuskerk), zoon van Nicolaas BEENTJES (zie VII.121) en Wilhelmina TWISK.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05‑04‑1951 te Beverwijk met Margaretha Johanna (Gré) KLOES, 25 jaar oud, geboren op 20‑09‑1925 te Heemskerk, overleden op 27‑02‑2003 te Heemskerk op 77-jarige leeftijd, begraven op 05‑03‑2003 te Heemskerk, dochter van Johannes KLOES en Alida Maria BRUINEBERG.

Uit dit huwelijk:
IX.568

Wilhelmina Alida Maria (Ina) BEENTJES, geboren op 23‑02‑1952 te Heemskerk, dochter van Cornelis (Cor) BEENTJES (Cor Max) (zie VIII.310) en Margaretha Johanna (Gré) KLOES.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 24‑08‑1972 te Heemskerk met Leendert Leonhard (Leo) VAN DUYVENBODE, 21 jaar oud, geboren op 10‑12‑1950 te Leiden, zoon van Dirk VAN DUYVENBODE en Catherina J. KLAASSEN.

Uit dit huwelijk:
1.
2.
Miranda (zie X.309).
3.
Erik (zie X.310).
X.306

Peter VAN DUIJVENBODE, geboren op 24‑01‑1973 te Leiden, gedoopt op 28‑04‑1974 te Katwijk. Peter hanteert de achternaam VAN DUIJVENBODE, maar heeft dit niet officieel laten vastleggen (bron: “Afstammelingen van Johannes Hermanus Beenken” door Arie Baars). Zoon van Leendert Leonhard (Leo) VAN DUYVENBODE en Wilhelmina Alida Maria (Ina) BEENTJES (zie IX.568).
Samenwonend . Partner is Marjolein BLOKPOEL, geboren op 03‑05‑1973.

Uit deze relatie:
1.
Jeroen Thom VAN DUIVENBODE, geboren op 07‑07‑2003 te Rijnsburg.
X.309

Miranda VAN DUYVENBODE, geboren op 16‑04‑1975 te Leiden, gedoopt op 03‑08‑1975 te Katwijk, dochter van Leendert Leonhard (Leo) VAN DUYVENBODE en Wilhelmina Alida Maria (Ina) BEENTJES (zie IX.568).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03‑03‑2003 te Katwijk met André HANDGRAAF, 34 jaar oud, geboren op 16‑05‑1968.

Uit dit huwelijk:
1.
Jelmer Daniel, geboren op 09‑04‑2001 te Katwijk. Jelmer werd door zijn vader ge-echt tijdens de huwelijkssluiting ten stadhuize Katwijk (bron: Aria Baars).
X.310

Erik VAN DUYVENBODE, geboren op 07‑01‑1979 te Leiden, gedoopt op 13‑01‑2002 te Rijnsburg, zoon van Leendert Leonhard (Leo) VAN DUYVENBODE en Wilhelmina Alida Maria (Ina) BEENTJES (zie IX.568).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23‑11‑2001 met Daniëlle NOPPEN, 20 jaar oud, geboren op 07‑07‑1981.

Uit dit huwelijk:
1.
Noa, geboren op 17‑05‑2004 te Rijnsburg.
IX.570

Alida Wilhelmina Margaretha (Ada) BEENTJES, geboren op 29‑12‑1953 te Heemskerk, dochter van Cornelis (Cor) BEENTJES (Cor Max) (zie VIII.310) en Margaretha Johanna (Gré) KLOES.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20‑05‑1976 te Heemskerk met Petrus Johannes Remendus (Piet) DE WIT, 25 jaar oud, geboren op 23‑07‑1950 te Uitgeest, zoon van Remendus DE WIT en Maria VAN DEN BRINK.

Uit dit huwelijk:
1.
Alexandra Margaretha Maria (Sandra), geboren op 01‑11‑1978 te Heerhugowaard.
2.
Franciscus Remendus Cornelis (Frank), geboren op 24‑06‑1980 te Heerhugowaard.
3.
Marcellus Petrus Nicolaas (Marcel), geboren op 18‑07‑1983 te Heerhugowaard.
IX.571

Nicolaas Johannes Cornelis (Nico) BEENTJES, geboren op 13‑12‑1954 te Heemskerk, zoon van Cornelis (Cor) BEENTJES (Cor Max) (zie VIII.310) en Margaretha Johanna (Gré) KLOES.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14‑11‑1980 te Castricum met Maria Johanna Adriana (Marion) VENDEL, 22 jaar oud, geboren op 12‑08‑1958 te Castricum, dochter van Adrianus Cornelis VENDEL en Johanna Maria SCHRAM. Zij zijn op 22 oktober 1979 verloofd. (bron: “Afstammelingen van Johannes Hermanus Beenken” door Arie Baars).

Uit dit huwelijk:
1.
Jozef Adrianus Cornelis (Jos), geboren op 03‑11‑1983 te Heemskerk. In “Afstammelingen van Johannes Hermanus Beenken” door Arie Baars wordt als geboortejaar 1983 genoemd.
2.
Dionysius Nicolaas Johannes (Dennis), geboren op 01‑08‑1984 te Heemskerk.
3.
Martinus Adrianus Johannus Gerardus (Martin), geboren op 25‑03‑1987 te Heemskerk.
4.
Bernhard Leonardus Nicolaas (Bart), geboren op 01‑04‑1991 te Heemskerk.
IX.573

Johannes Jozef Cornelis (Johan) BEENTJES, geboren op 19‑03‑1956 te Heemskerk, zoon van Cornelis (Cor) BEENTJES (Cor Max) (zie VIII.310) en Margaretha Johanna (Gré) KLOES.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07‑12‑1978 te Heiloo. In “De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991” wordt als huwelijksdatum 07-12-1978 genoemd, terwijl in “Afstammelingen van Johannes Hermanus Beenken” door Arie Baars 12-07-1978 vermeld staat. Echtgenote is Catharina Maria Johanna Afra (Carin) LAAN, 25 jaar oud, geboren op 13‑04‑1953 te Bakkum, dochter van Theodorus LAAN en Maria AL.

Uit dit huwelijk:
1.
Marcus Cornelis Theodorus (Mark), geboren op 24‑04‑1980 te Heemskerk.
2.
Anastasia Maria Margaretha (Natasja), geboren op 28‑05‑1983 te Heemskerk.
3.
Johanna Maria Catharina (Jessica), geboren op 01‑05‑1986 te Heemskerk.
IX.576

Margaretha Benedicta Maria (Marga) BEENTJES, geboren op 10‑01‑1960 te Bverwijk. Geboren in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk (bron: Arie Baars). Gedoopt op 11‑01‑1960 te Heemskerk, dochter van Cornelis (Cor) BEENTJES (Cor Max) (zie VIII.310) en Margaretha Johanna (Gré) KLOES.
Ondertrouwd op 16‑03‑1980, gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10‑04‑1980 te Heemskerk (getuige(n): Piet Steenhuis (1909-2005), Gré Kloes (1925-2003), Cor Beentjes (geb. 1925) en Arie Baars (1930-1999)). Verloofd op 10-11-1978 te Heemskerk. Echtgenoot is Arie BAARS, 23 jaar oud, geboren op 24‑12‑1956 te Giessen-Nieuwkerk. In De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991 wordt als geboorteplaats Almelo genoemd. Gedoopt op 12‑05‑1957 te Arnhem, zoon van Arie BAARS en Hendrika Anna (Rini) STEENHUIS. Zij zijn verloofd op 10 november 1978 te Heemskerk (bron: “Afstammelingen van Johannes Hermanus Beenken” door Arie Baars).

Uit dit huwelijk:
1.
Arie Cornelis (Arco), geboren op 02‑08‑1981 te Almelo, gedoopt op 11‑10‑1981 te Heemskerk.
Ondertrouwd op 14‑03‑2005 te Almelo, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03‑06‑2005 te Almelo met Sabrina POLIZZANO.
2.
Sylvestria Anna Margaretha (Sylvia), geboren op 12‑10‑1984 te Almelo, gedoopt op 15‑09‑1985 te Almelo.
Ondertrouwd op 01‑11‑2004 te Almelo, gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14‑02‑2005 te Almelo met Heinrich Stgephan Hendri KIMMELS.
IX.578

Elisabeth Anna Maria (Liesbeth) BEENTJES, geboren op 08‑04‑1963 te Heemskerk, dochter van Cornelis (Cor) BEENTJES (Cor Max) (zie VIII.310) en Margaretha Johanna (Gré) KLOES.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25‑07‑1990 te Las Vegas (Ver. Staten van Amerika) met Cor DE BOER, 28 jaar oud, geboren op 07‑03‑1962 te Heemskerk, zoon van Frans DE BOER en Jannie DE VRIES.

Uit dit huwelijk:
1.
Stephan, geboren op 06‑08‑1991 te Heemskerk.
2.
Dylan, geboren op 11‑01‑1994 te Heemskerk.
3.
Jordy, geboren op 25‑12‑1996 te Heemskerk.
VII.123

Gerardus BEENTJES, geboren op 07‑04‑1886 te Heemskerk, overleden op 23‑09‑1959 te Heiloo op 73-jarige leeftijd, begraven te Castricum, zoon van Bancras Gerritzoon BEENTJES (‘Rooie Bank’) (zie VI.49) en Anna KUIJPER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11‑06‑1913 te Alkmaar met Catharina Maria DUIVES, 23 jaar oud, geboren op 14‑05‑1890 te Bovenkarspel, overleden op 10‑09‑1962 te Alkmaar op 72-jarige leeftijd, begraven te Castricum, dochter van Cornelis DUIVES en Maria PATER.

Uit dit huwelijk:
1.
Pancratius Cornelis (zie VIII.314).
3.
Nicolaas Gerardus (zie VIII.318).
4.
Maria Anna (zie VIII.321).
5.
Anna Maria, geboren op 04‑07‑1919 te Heemskerk, overleden op 02‑04‑1920 te Heemskerk, 273 dagen oud.
6.
Tarcisius, geboren op 23‑12‑1920 te Castricum.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 14‑10‑1964 te Zwaagdijk-Oost met Anna Johanna BAKKER, 38 jaar oud, geboren op 18‑02‑1926 te ZWAAGDIJK-OOST, dochter van Willem BAKKER en Elisabeth POLAND. Uit dit huwelijk kwamen geen kinderen (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
7.
Henricus Gerardus (zie VIII.325).
8.
Johannes, geboren op 14‑03‑1923 te Castricum, overleden op 21‑09‑1939 te Castricum op 16-jarige leeftijd.
9.
Martha, geboren op 19‑04‑1924 te Castricum.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08‑09‑1949 te Castricum met Nicolaas Petrus KONIJN, 28 jaar oud, geboren op 15‑06‑1921 te Wijde Wormer, zoon van Jacobus Arnoldus KONIJN en Lucia Anna DEKKER.
10.
Jacobus (Co) (zie VIII.330).
11.
Anna Brigitta Catharina, geboren op 24‑11‑1929 te Castricum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09‑06‑1954 te Castricum met Johannes Benedictus DUIN, 28 jaar oud, geboren op 20‑03‑1926 te Wijk aan Zee en Duin, zoon van Joannes DUIN en Margaretha JANSEN.
12.
Brigitta Maria Elisabeth, geboren op 29‑09‑1932 te Castricum, overleden op 04‑11‑1956 te Castricum op 24-jarige leeftijd.
VIII.314

Pancratius Cornelis BEENTJES, geboren op 31‑07‑1914 te Heemskerk, overleden op 28‑08‑1991 te Castricum op 77-jarige leeftijd, begraven op 31‑08‑1991 te Castricum (Pancratiuskerk), zoon van Gerardus BEENTJES (zie VII.123) en Catharina Maria DUIVES.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04‑06‑1942 te Castricum met Christina LUTE, 24 jaar oud, geboren op 26‑05‑1918 te Castricum, overleden op 12‑04‑2006 te Castricum op 87-jarige leeftijd, begraven op 18‑04‑2006 te Castricum (R.K.-begraafplaats St. Pancratiuskerk), dochter van Jacobus LUTE en Marijtje BRAKENHOFF.

Uit dit huwelijk:
IX.579

Gerardus Jacobus Maria (Gertjan) BEENTJES, geboren op 22‑02‑1944 te Castricum, zoon van Pancratius Cornelis BEENTJES (zie VIII.314) en Christina LUTE.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17‑10‑1968 te Hensbroek met Martina Theresia (Tiny) OUDEJANS, 22 jaar oud, geboren op 12‑06‑1946 te Hensbroek, dochter van Jacobus Johannes OUDEJANS en Adriana DE JONG.

Uit dit huwelijk:
1.
Christel, geboren op 08‑12‑1971 te Castricum.
2.
Elisabeth Adriana Maria (Esther), geboren op 23‑12‑1973 te Castricum.
IX.582

Maria Catharina (Ria) BEENTJES, geboren op 15‑09‑1945 te Castricum, dochter van Pancratius Cornelis BEENTJES (zie VIII.314) en Christina LUTE.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30‑05‑1968 te Castricum met Andreas Cornelis Hendrikus (Ben) ADMIRAAL, 24 jaar oud, geboren op 06‑10‑1943 te Limmen, zoon van Adrianus ADMIRAAL en Catharina Maria DE GRAAF.

Uit dit huwelijk:
1.
Carla.
IX.584

Catharina Jacoba Maria (Rini) BEENTJES, geboren op 05‑02‑1947 te Castricum, dochter van Pancratius Cornelis BEENTJES (zie VIII.314) en Christina LUTE.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21‑05‑1968 te Castricum met Johannes Bernardus Cornelis (Jan) BOS, 24 jaar oud, geboren op 17‑12‑1943 te Limmen, zoon van Cornelis BOS en Maria Wilhelimina VAN KESSEL.

Uit dit huwelijk:
1.
Martine.
2.
Ronald.
3.
Nina.
IX.585

Jacobus Gerardus Maria (Joop) BEENTJES, geboren op 05‑11‑1948 te Castricum, zoon van Pancratius Cornelis BEENTJES (zie VIII.314) en Christina LUTE.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23‑12‑1974 te Beverwijk met Anna Theodora (Ans) DE RUITER, 22 jaar oud, geboren op 16‑03‑1952 te Beverwijk, dochter van Cornelis Johannes DE RUITER en Hendrika STENGS.

Uit dit huwelijk:
1.
Pancratius (Peter), geboren op 14‑04‑1978 te Castricum.
2.
Rianne, geboren op 01‑12‑1980 te Castricum.
IX.587

Pancratius Cornelis Maria (Peter) BEENTJES, geboren op 26‑10‑1951 te Castricum, zoon van Pancratius Cornelis BEENTJES (zie VIII.314) en Christina LUTE.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 02‑07‑1984 te Castricum met Froukje KLOOSTERMAN, 36 jaar oud, geboren op 10‑08‑1947 te Amsterdam, dochter van Auke KLOOSTERMAN en Pauline Johanna Maria SJOUKES.

Uit dit huwelijk:
1.
Gerda, geboren op 18‑10‑1984 te Beverwijk.
2.
Maaike, geboren op 11‑05‑1987 te Beverwijk.
IX.589

Wouter Johannes BEENTJES, geboren op 30‑06‑1955 te Alkmaar, zoon van Pancratius Cornelis BEENTJES (zie VIII.314) en Christina LUTE.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16‑12‑1982 te Heiloo met Johanna Hendrika Vincentia (Jocenta) VELDT, 23 jaar oud, geboren op 19‑07‑1959 te Purmerend, dochter van Jacobus VELDT en Martha V.D. VELDEN.

Uit dit huwelijk:
1.
Merel.
2.
Sanne.
VIII.316

Cornelis Johannes Pancratius BEENTJES, geboren op 10‑09‑1915 te Heemskerk, overleden op 15‑04‑1974 te Alkmaar op 58-jarige leeftijd, begraven op 18‑04‑1974 te Castricum (parochiekerkhof St. Pancratiuskerk), zoon van Gerardus BEENTJES (zie VII.123) en Catharina Maria DUIVES.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 31‑07‑1941 te Castricum met Margaretha ZONNEVELD, 24 jaar oud, geboren op 13‑11‑1916 te Castricum, dochter van Engelbertus ZONNEVELD en Antje LUTE.

Uit dit huwelijk:
2.
Engelbertus Gerardus (zie IX.593).
3.
Cornelis Pancratius Maria, geboren op 02‑02‑1946 te Castricum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08‑07‑1970 te Volendam met Brigitta Anna Maria KOK, 22 jaar oud, geboren op 28‑05‑1948 te Volendam, dochter van Wilhelmus Reinardus KOK en Antje KWAKMAN. Uit dit huwelijk geen kinderen (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
4.
Anna Catharina Cornelia, geboren op 21‑08‑1948 te Castricum.
Gehuwd 166091970 te Castricum met Engelmundus Johannes VAN VELZEN, geboren op 17‑08‑1943 te Obdam, zoon van Adrianus VAN VELZEN en Geertruida KROON.
IX.591

Gerardus Engelbertus Cornelis BEENTJES, geboren op 07‑08‑1942 te Castricum, zoon van Cornelis Johannes Pancratius BEENTJES (zie VIII.316) en Margaretha ZONNEVELD.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06‑06‑1967 te Akersloot met Alida Maria VAN DER KOLK, 21 jaar oud, geboren op 17‑07‑1945 te Akersloot, dochter van Petrus Lodewijk VAN DER KOLK en Christina Alida TEELING.

Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Gerardus, geboren op 16‑05‑1969 te Castricum.
2.
Nathalie, geboren op 29‑03‑1972 te Castricum.
IX.593

Engelbertus Gerardus BEENTJES, geboren op 11‑10‑1943 te Castricum, zoon van Cornelis Johannes Pancratius BEENTJES (zie VIII.316) en Margaretha ZONNEVELD.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30‑06‑1969 te Amsterdam met Johanna Franciska RIS, 24 jaar oud, geboren op 09‑07‑1944 te Amsterdam, dochter van Pieter Jacobus Antonius RIS en Christina Maria VAN DUIVENBODE.

Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus Cornelis (Marco), geboren op 30‑05‑1970 te Castricum.
2.
Dennis Engelbertus Gerardus, geboren op 04‑06‑1972 te Amsterdam.
IX.599

Adrianus Pancratius Maria BEENTJES, geboren op 14‑04‑1952 te Castricum, zoon van Cornelis Johannes Pancratius BEENTJES (zie VIII.316) en Margaretha ZONNEVELD.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24‑11‑1974 te Limmen met Geertruida Theodora VAN NOORT, 21 jaar oud, geboren op 01‑02‑1953 te Limmen, dochter van Nicolaas L. VAN NOORT en Anna VALKERING.

Uit dit huwelijk:
1.
Pepijn, geboren op 04‑09‑1978 te Limmen.
2.
Sanne, geboren op 18‑05‑1984 te Limmen.
VIII.318

Nicolaas Gerardus BEENTJES, geboren op 10‑10‑1916 te Heemskerk, zoon van Gerardus BEENTJES (zie VII.123) en Catharina Maria DUIVES.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 01‑04‑1948 te Zaandam met Cornelia Catharina ESMAN, 28 jaar oud, geboren op 11‑12‑1919 te Zaandam, overleden op 06‑01‑1981 te Alkmaar op 61-jarige leeftijd, dochter van Henricus Petrus ESMAN en Alida Wilhelmina KEISER.

Uit dit huwelijk:
1.
Alida Wilhelmina Catharina, geboren op 24‑03‑1949 te Alkmaar.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28‑08‑1970 te Alkmaar met Dirk THESING, 26 jaar oud, geboren op 20‑12‑1943 te Wormer, zoon van Jan THESING en Trijntje SLOOTEN.
2.
Catharina Maria, geboren op 30‑04‑1953 te Alkmaar.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18‑12‑1974 te Alkmaar met Adrianus Cornelis VAN DER POL, 25 jaar oud, geboren op 14‑02‑1949 te Alkmaar, zoon van Adriaan VAN DER POL en Cornelia Lamberta BOSHUIZEN.
3.
Hendrik Petrus, geboren op 25‑10‑1956 te Alkmaar. Hendrik Petrus bleef ongehuwd (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
4.
Gerarda Maria, geboren op 30‑03‑1958 te Alkmaar.
Samenwonend ja met Theodorus CASTRICUM, geboren op 29‑07‑1952 te Heiloo.
VIII.321

Maria Anna BEENTJES, geboren op 06‑11‑1917 te Heemskerk, overleden op 12‑03‑2007 te Alkmaar op 89-jarige leeftijd, begraven op 16‑03‑2007 te Alkmaar (R.K. Begraafplaats St. Barbara, Pr. Bernhardlaan 4), dochter van Gerardus BEENTJES (zie VII.123) en Catharina Maria DUIVES.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 09‑06‑1948 te Castricum met Adrianus SNEL, 30 jaar oud, geboren op 01‑04‑1918 te Limmen, overleden op 25‑02‑1989 te Alkmaar op 70-jarige leeftijd, zoon van Klaas SNEL en Johanna Geertruida DEKKER.

Uit dit huwelijk:
1.
Joke.
2.
Gerard.
3.
Nico.
4.
Tineke.
5.
Rita.
6.
Hans.
7.
Marianne.
VIII.325

Henricus Gerardus BEENTJES, geboren op 07‑04‑1922 te Castricum, zoon van Gerardus BEENTJES (zie VII.123) en Catharina Maria DUIVES.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 19‑11‑1951 te Heiloo. In “De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991” worden 2 data genoemd als huwelijksdatum, namelijk: 19-11-1951/09-01-1952. Echtgenote is Anna Catharina HAANRAADS, 20 jaar oud, geboren op 24‑06‑1931 te Heiloo, overleden op 03‑09‑1979 te Alkmaar op 48-jarige leeftijd, dochter van Hendrik HAANRAADS en Maria V.D. PARK.

Uit dit huwelijk:
1.
Gerardus Hendrikus, geboren op 02‑05‑1953 te Alkmaar. Gerardus Hendrikus bleef ongehuwd (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
2.
Maria Catharina, geboren op 15‑09‑1954 te Alkmaar.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 07‑11‑1985 te Alkmaar met Gerardus Johannes Petrus STOOP, 35 jaar oud, geboren op 03‑08‑1950 te Alkmaar, zoon van Johannes STOOP en Johanna DE WIT.
3.
Hendrikus Gerardus, geboren op 08‑12‑1955 te Alkmaar. Hendrikus Gerardus bleef ongehuwd (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
4.
Catharina Maria, geboren op 20‑04‑1958 te Alkmaar.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07‑06‑1981 te Alkmaar met Laurens Theodorus VAN ‘T SANT, zoon van Simon Cornelis VAN ‘T SANT en Catharina Maria VAN SLUIS.
5.
Margaretha Anna, geboren op 12‑11‑1960 te Alkmaar.
VIII.330

Jacobus (Co) BEENTJES, geboren op 05‑02‑1926 te Castricum, overleden op 09‑09‑2008 te Castricum op 82-jarige leeftijd, gecremeerd op 15‑09‑2008 te Driehuis (crematorium Westerveld), zoon van Gerardus BEENTJES (zie VII.123) en Catharina Maria DUIVES.
Gehuwd op 09‑06‑1926 te Castricum met Anna Johanna Cornelia (Ans) WAASDORP, geboren op 09‑11‑1932 te Lisse, dochter van Jacobus WAASDORP en Anna MOLKENBOER.

Uit dit huwelijk:
1.
Catharina Maria (Ted) (zie IX.623).
IX.623

Catharina Maria (Ted) BEENTJES, geboren op 16‑05‑1955 te Castricum, dochter van Jacobus (Co) BEENTJES (zie VIII.330) en Anna Johanna Cornelia (Ans) WAASDORP.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25‑04‑1980 te Heiloo met Gerardus Hendrikus Antonius Maria (Gerard) COBLENS, 27 jaar oud, geboren op 14‑05‑1952 te Haarlem, zoon van Hendrikus COBLENS en Maria VAN BERGEN.

Uit dit huwelijk:
1.
Dionne.
2.
Arsèn.
IX.625

Anna Catharina Maria (Anja) BEENTJES, geboren op 19‑02‑1957 te Castricum, dochter van Jacobus (Co) BEENTJES (zie VIII.330) en Anna Johanna Cornelia (Ans) WAASDORP.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 27‑05‑1976 te Castricum met Theodorus Jacobus Hendrikus (Theo) DE GRAAF, 21 jaar oud, geboren op 30‑05‑1954 te Bakkum, zoon van Jacobus Cornelis DE GRAAF en Margaretha Maria KOPPES.

Uit dit huwelijk:
1.
Niels.
2.
Sabine.
VII.125

Hendrikus BEENTJES, geboren op 18‑06‑1888 te Heemskerk, overleden op 30‑01‑1959 te Heemskerk op 70-jarige leeftijd, zoon van Bancras Gerritzoon BEENTJES (‘Rooie Bank’) (zie VI.49) en Anna KUIJPER.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 07‑08‑1918 te Heemskerk met Maria KUIJL, 25 jaar oud, geboren op 08‑05‑1893 te Heemskerk, overleden op 12‑02‑1974 te Heemskerk op 80-jarige leeftijd, dochter van Nicolaas KUIJL en Johanna DE BOER.

Uit dit huwelijk:
1.
Anna Johanna (zie VIII.336).
2.
Johanna Anna, geboren op 18‑03‑1921 te Heemskerk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18‑02‑1947 te Heemskerk met Johannes ZONNEVELD, 30 jaar oud, geboren op 28‑08‑1916 te Castricum, overleden op 28‑04‑1984 te Castricum op 67-jarige leeftijd, zoon van Jan ZONNEVELD en Trijnte YPELAAN.
3.
Pancratius Nicolaas, geboren op 06‑05‑1922 te Heemskerk, overleden op 23‑08‑1922 te Heemskerk, 109 dagen oud.
4.
Wilhelmina Anna, geboren op 23‑01‑1924 te Heemskerk.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09‑10‑1952 te Heemskerk met Nicolaas JONKER, 31 jaar oud, geboren op 16‑11‑1920 te Uitgeest, zoon van Theodorus JONKER en Cornelia ZIJP.
5.
Alida Maria, geboren op 14‑12‑1924 te Heemskerk, overleden op 22‑10‑1925 om 07.00 uur te Heemskerk, 312 dagen oud. Overleden in het huis staande Kraaiennest.
6.
Alida Maria, geboren op 05‑04‑1926 te Heemskerk.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20‑07‑1954 te Heemskerk met Johannes Petrus BAKKER, 29 jaar oud, geboren op 18‑06‑1925 te Castricum, zoon van Petrus BAKKER en Anna Johanna GROENTJES.
7.
Pancratius Nicolaas (zie VIII.345).
8.
Nicolaas Gerardus (zie VIII.347).
9.
10.
Gerardus Hendrikus (zie VIII.351).
11.
Catharina Maria, geboren op 26‑06‑1934 te Heemskerk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26‑06‑1959 te Heemskerk met Johannes Maria WELBOREN, 25 jaar oud, geboren op 15‑08‑1933 te Heemskerk, zoon van Jan WELBOREN en Jacoba DE WILDT.
12.
Maria Hendrika, geboren op 22‑09‑1935 te Heemskerk.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10‑09‑1963 te Heemskerk met Johannes Petrus DE ZEEUW, 25 jaar oud, geboren op 18‑02‑1938 te Castricum, zoon van Engelbertus DE ZEEUW en Maria VAN VELZEN.
13.
Hendrikus Theodorus (zie VIII.357).
VIII.336

Anna Johanna BEENTJES, geboren op 23‑02‑1920 te Heemskerk, overleden op 01‑06‑2009 te Heemskerk op 89-jarige leeftijd, begraven op 05‑06‑2009 te Heemskerk (begraafplaats Eikenhof, Marquettelaan), dochter van Hendrikus BEENTJES (zie VII.125) en Maria KUIJL.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 27‑11‑1951 te Heemskerk met Nicolaas Joseph WELBOREN, 35 jaar oud, geboren op 05‑03‑1916 te Heemskerk, overleden op 28‑12‑2007 op 91-jarige leeftijd, begraven te Heemskerk (Eikenhof), zoon van Gerbrand WELBOREN en Alida LAMMERS.

Uit dit huwelijk:
1.
Ger.
VIII.345

Pancratius Nicolaas BEENTJES, geboren op 04‑07‑1927 te Heemskerk, zoon van Hendrikus BEENTJES (zie VII.125) en Maria KUIJL.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 23‑06‑1960 te Assendelft met Catharina Anna HELMERHORST, 27 jaar oud, geboren op 13‑09‑1932 te Assendelft, dochter van Hendricus Theodorus HELMERHORST en Catharina Elisabeth EPPING.

Uit dit huwelijk:
1.
Hendricus, geboren op 14‑04‑1961 te Heemskerk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27‑02‑1987 te Heemskerk met Geertruida Wilhelmina Maria LENSEN, 21 jaar oud, geboren op 05‑10‑1965 te Heemskerk, dochter van Hendricus Wilhelmus LENSEN en Catharina Margaretha ZUURBIER.
2.
Johannes Petrus, geboren op 05‑03‑1962 te Heemskerk.
3.
Catharina Alida Maria, geboren op 10‑05‑1968 te Heemskerk.
VIII.347

Nicolaas Gerardus BEENTJES, geboren op 05‑10‑1928 te Heemskerk, zoon van Hendrikus BEENTJES (zie VII.125) en Maria KUIJL.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22‑11‑1956 te Castricum met Catharina Joanna BAKKER, 23 jaar oud, geboren op 27‑01‑1933 te Alkmaar, dochter van Pieter BAKKER en Anna Johanna GROENTJES.

Uit dit huwelijk:
1.
Hendricus Petrus Nicolaas, geboren op 01‑04‑1958 te Heemskerk.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 15‑06‑1989 te Uitgeest met Francisca Catharina VERZIJLENBERG, 29 jaar oud, geboren op 15‑03‑1960 te Heemskerk, dochter van Johannes VERZIJLENBERG en Catharina DUIN.
2.
Petrus Nicolaas, geboren op 01‑08‑1959 te Heemskerk.
3.
Johanna Anna Catharina, geboren op 18‑06‑1966 te Heemskerk.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27‑08‑1987 te Beverwijk met Johannes Jozef Maria HENDRIKS, 26 jaar oud, geboren op 19‑03‑1961 te Beverwijk, zoon van Hubertus HENDRIKS en Hendrika JANSEN.
VIII.350

Margaretha Catharina (Gre) BEENTJES, geboren op 26‑12‑1929 te Heemskerk, dochter van Hendrikus BEENTJES (zie VII.125) en Maria KUIJL.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17‑04‑1959 te Heemskerk met Johannes (Jan) ZONNEVELD, 31 jaar oud, geboren op 09‑08‑1927 te Castricum, overleden op 03‑03‑2010 te Heemskerk op 82-jarige leeftijd, begraven op 08‑03‑2010 te Heemskerk (begraafplaats Eikenhof), zoon van Engelbertus ZONNEVELD en Johanna BOS.

Uit dit huwelijk:
1.
Maria Johanna (Ria) (zie IX.636).
2.
Engel (zie IX.637).
IX.636

Maria Johanna (Ria) ZONNEVELD, geboren op 13‑08‑1963 te Heemskerk, dochter van Johannes (Jan) ZONNEVELD en Margaretha Catharina (Gre) BEENTJES (zie VIII.350).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11‑10‑1985 te Heemskerk met Jacobus Cornelis (Sjaak) BEENTJES, 25 jaar oud (zie IX.275).

Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder IX.275).
IX.637

Engel ZONNEVELD, zoon van Johannes (Jan) ZONNEVELD en Margaretha Catharina (Gre) BEENTJES (zie VIII.350).
Gehuwd met Marlies ONBEKEND.

Uit dit huwelijk:
1.
Dennis.
2.
Lars.
VIII.351

Gerardus Hendrikus BEENTJES, geboren op 22‑06‑1932 te Heemskerk, zoon van Hendrikus BEENTJES (zie VII.125) en Maria KUIJL.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24‑05‑1962 te Limmen met Elizabeth Cornelia Maria GROOT, 27 jaar oud, geboren op 09‑10‑1934 te Limmen, dochter van Johannes GROOT en Christina DE WIT.

Uit dit huwelijk:
1.
Hendrikus Gerardus, geboren op 28‑03‑1963 te Limmen.
2.
Christina Maria, geboren op 16‑09‑1967 te Limmen.
VIII.357

Hendrikus Theodorus BEENTJES, geboren op 08‑02‑1939 te Heemskerk, overleden mei 2005 te Heemskerk, zoon van Hendrikus BEENTJES (zie VII.125) en Maria KUIJL.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02‑03‑1967 te Heemskerk met Maria Wilhelmina DE WILDT, 22 jaar oud, geboren op 15‑08‑1944 te Beverwijk, dochter van Joannes Cornelis DE WILDT en Maria ADRICHEM.

Uit dit huwelijk:
1.
Hendrikus Theodorus Johannes, geboren op 27‑12‑1967 te Heemskerk.
2.
Johannes Cornelis, geboren op 09‑11‑1969 te Heemskerk.
VII.128

Johanna BEENTJES, geboren op 16‑01‑1891 om 18.00 uur te Heemskerk. Geboren in het huis staande alhier, Noordorperbuurt nommer negentien. (gezindte: R.K.), overleden op 07‑06‑1976 te Heemskerk op 85-jarige leeftijd, begraven op 10‑06‑1976 te begraafplaats “Duinrust” te Beverwijk. Zij is bijgezet in het graf van haar echtgenoot Gerrit Numan. Dochter van Bancras Gerritzoon BEENTJES (‘Rooie Bank’) (zie VI.49) en Anna KUIJPER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26‑05‑1914 te Heemskerk met Gerrit NUMAN, 24 jaar oud, havenarbeider, landarbeider, transportarbeider, tuinder, geboren op 26‑12‑1889 te Wijk aan Zee en Duin. Geboren in de ouderlijke woning aan de Oostertuinen. (gezindte: R.K.), overleden op 11‑06‑1973 te Heemskerk op 83-jarige leeftijd, begraven op 14‑06‑1973 te begraafplaats “Duinrust” te Beverwijk. Hij is begraven in een familiegraf. Zoon van Gerrit NUMAN, tuinder (1914), en Margaretha VALENS.

Uit dit huwelijk:
1.
Margaretha Anna (Gre), geboren op 18‑11‑1915 te Heemskerk, overleden op 26‑01‑1997 te Haarlem op 81-jarige leeftijd, gecremeerd op 31‑01‑1997 te crematorium “Velsen” te Driehuis.
Gehuwd op 05‑05‑1855 te Havelte met Bancras (Banc) NUMAN (Ben), geboren op 11‑02‑1926 te Wijk aan Zee en Duin, zoon van Gerrit NUMAN, havenarbeider, landarbeider, transportarbeider, tuinder, en Johanna BEENTJES (zie VII.128).
2.
Anna Gertrudis (Annie), geboren op 03‑03‑1918 te Heemskerk.
Gehuwd na 1856 met Gertrudis Catharina (Truus) NUMAN, geboren op 13‑08‑1921 te Wijk aan Zee en Duin, dochter van Gerrit NUMAN, havenarbeider, landarbeider, transportarbeider, tuinder, en Johanna BEENTJES (zie VII.128). {Zij is later gehuwd op 21‑05‑1856 te Havelte met Jan LENTE, 25 jaar oud, arbeider (1856), geboren op 21‑05‑1831 om 15.00 uur te Havelte, overleden op 10‑11‑1865 om 13.00 uur te Havelte op 34-jarige leeftijd. Overleden ten zijnen huize in nummer 2 van Wijk D, zoon van Geert Jans LENTE, turfmaker (1831), en Lammechien Geerts TUIN, arbeidster.}
3.
Gertrudis Catharina (Truus), geboren op 13‑08‑1921 te Wijk aan Zee en Duin.
Gehuwd (1) na 1856 met Anna Gertrudis (Annie) NUMAN, geboren op 03‑03‑1918 te Heemskerk, dochter van Gerrit NUMAN, havenarbeider, landarbeider, transportarbeider, tuinder, en Johanna BEENTJES (zie VII.128).
Gehuwd (2) op 21‑05‑1856 te Havelte met Jan LENTE, 25 jaar oud, arbeider (1856), geboren op 21‑05‑1831 om 15.00 uur te Havelte, overleden op 10‑11‑1865 om 13.00 uur te Havelte op 34-jarige leeftijd. Overleden ten zijnen huize in nummer 2 van Wijk D, zoon van Geert Jans LENTE, turfmaker (1831), en Lammechien Geerts TUIN, arbeidster.
4.
Wilhelmina Johanna (Mien), geboren op 04‑12‑1922 te Wijk aan Zee en Duin (gezindte: R.K.).
Gehuwd op 14‑11‑1857 te Meppel met Cornelia LODEWIJKS.
5.
Bancras (Banc) (Ben), geboren op 11‑02‑1926 te Wijk aan Zee en Duin.
Gehuwd op 05‑05‑1855 te Havelte met Margaretha Anna (Gre) NUMAN, geboren op 18‑11‑1915 te Heemskerk, overleden op 26‑01‑1997 te Haarlem op 81-jarige leeftijd, gecremeerd op 31‑01‑1997 te crematorium “Velsen” te Driehuis, dochter van Gerrit NUMAN, havenarbeider, landarbeider, transportarbeider, tuinder, en Johanna BEENTJES (zie VII.128).
V.17

Hendrik BEENTJES (Henricus), geboren op 05‑01‑1824 om 18.00 uur te Heemskerk. Geboren in het huis No. 17. Gedoopt op 06‑01‑1824 te Heemskerk, overleden op 18‑08‑1889 te Heemskerk op 65-jarige leeftijd, zoon van Bankeras BEENTJES (Bancras, Pancras, Pancreas) (zie IV.3) en Emerentiana BOON (Immetje/Emerentiana), boerenmeid (1813).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 27‑10‑1849 te Heemskerk met Anna BAKKER, 25 jaar oud, geboren op 26‑01‑1824 te Assendelft, overleden op 31‑03‑1862 te Heemskerk op 38-jarige leeftijd, dochter van Dirk BAKKER en Aaltje KROON.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 14‑02‑1863 te Heemskerk met Margarita (Grietje) ZOONTJES, 31 jaar oud, geboren op 22‑04‑1831 te Castricum, overleden op 10‑11‑1879 te Heemskerk op 48-jarige leeftijd, dochter van Cornelis ZOONTJES en Grietje TWISK.

Uit het eerste huwelijk:
1.
Emerentiana (Immetje), geboren op 09‑10‑1850 te Heemskerk, overleden op 26‑03‑1932 te Heemskerk op 81-jarige leeftijd, begraven op 29‑03‑1932 te R.K. Begraafplaats te Heemskerk.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 22‑08‑1883 te Heemskerk met Philippus TUIJN, 30 jaar oud, geboren op 12‑04‑1853 te Heemskerk, overleden op 06‑02‑1919 te Heemskerk op 65-jarige leeftijd, zoon van Volkert TUIJN en Hendrica SMIT.
2.
Alidas (Aaltje), geboren op 27‑09‑1851 te Heemskerk, overleden op 03‑01‑1925 te Heemskerk op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23‑09‑1878 te Heemskerk met Joannes ADRICHEM, 26 jaar oud, geboren op 21‑05‑1852 te Westzanen, overleden op 06‑02‑1934 te Heemskerk op 81-jarige leeftijd, begraven op 09‑02‑1934 te R.K. kerkhof te Heemskerk, zoon van Jan ADRICHEM en Doortje DE WINTER.
3.
Engeltje, geboren op 05‑07‑1853 te Heemskerk, overleden op 15‑02‑1927 te Beverwijk op 73-jarige leeftijd, begraven op 19‑02‑1927 te R.K. Kerkhof Onze Lieve Vrouwe van Goeden Raad te Beverwijk.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 31‑01‑1878 te Limmen met Joannes CORNELISSE, 27 jaar oud, geboren op 29‑10‑1850 te Castricum, overleden op 11‑11‑1886 te Heemskerk op 36-jarige leeftijd, zoon van Antonie CORNELISSE en Grietje DE VRIES.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 27‑11‑1889 te Heemskerk met Johannes BAKKER, 44 jaar oud, geboren op 06‑06‑1845 te Castricum, overleden voor 1908, zoon van Cornelis BAKKER en Marijtje CASTRICUM. {Hij was eerder gehuwd voor 1889 met Antje ZUIDERDUIN, overleden voor 1889.}
Gehuwd (3) op 54-jarige leeftijd op 11‑06‑1908 te Beverwijk met Martinus (Maarten) VAN GELDEREN, 51 jaar oud, geboren op 19‑04‑1857 te Assendelft, overleden op 06‑02‑1927 te Assendelft op 69-jarige leeftijd, zoon van Jacob VAN GELDEREN en Grietje BOS. {Hij was eerder gehuwd voor 1908 met Elisabeth BUUR, overleden voor 1908.}
4.
Bancras, geboren op 05‑07‑1853 te Heemskerk, overleden op 25‑07‑1853 te Heemskerk, 20 dagen oud.
6.
Pieter, geboren op 15‑01‑1857 te Heemskerk, overleden op 05‑03‑1862 te Heemskerk op 5-jarige leeftijd.
7.
Antje (zie VI.70).
8.
Dirk, geboren op 23‑01‑1861 te Heemskerk, overleden op 26‑01‑1861 te Heemskerk, 3 dagen oud.
9.
Dorothea, geboren op 04‑02‑1862 te Heemskerk, overleden op 31‑05‑1862 te Heemskerk, 116 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
10.
Antje (zie VI.74).
11.
Grietje, geboren op 24‑02‑1865 te Heemskerk, overleden op 26‑08‑1865 te Heemskerk, 183 dagen oud.
12.
Cornelis, geboren op 12‑03‑1866 te Heemskerk, overleden op 13‑03‑1868 te Heemskerk op 2-jarige leeftijd.
13.
Pieter, geboren op 04‑10‑1867 te Heemskerk, overleden op 23‑10‑1867 te Heemskerk, 19 dagen oud.
14.
Cornelis (zie VI.78).
15.
Hendrik (zie VI.80).
16.
levenloos geboren, geboren op 08‑03‑1873 te Heemskerk, overleden op 08‑03‑1873 te Heemskerk, 0 dagen oud.
17.
Jan, geboren op 06‑07‑1874 te Heemskerk, overleden op 02‑06‑1875 te Heemskerk, 331 dagen oud.
18.
Grietje, geboren op 06‑07‑1874 te Heemskerk, overleden op 19‑05‑1875 te Heemskerk, 317 dagen oud.
VI.66

Bancras BEENTJES (‘Witte Bank’), geboren op 23‑01‑1855 te Heemskerk, overleden op 04‑07‑1911 te Haarlem op 56-jarige leeftijd, zoon van Hendrik BEENTJES (Henricus) (zie V.17) en Anna BAKKER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10‑05‑1882 te Heemskerk met Anna Maria VAN LIESHOUT, 21 jaar oud, geboren op 16‑05‑1860 te Beverwijk, overleden op 30‑04‑1940 te Heemskerk op 79-jarige leeftijd, dochter van Johannes Lambertus VAN LIESHOUT en Johanna Maria TROMP.

Uit dit huwelijk:
1.
Anna (zie VII.130).
2.
Johannes, geboren op 20‑09‑1884 te Heemskerk, overleden op 14‑12‑1884 te Heemskerk, 85 dagen oud.
3.
Johannes (zie VII.132).
4.
Anna Maria, geboren op 07‑08‑1888 te Heemskerk, overleden op 17‑07‑1967 te Heemskerk op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07‑01‑1914 te Heemskerk met Petrus KOPER, 28 jaar oud, geboren op 17‑12‑1885 te Heemskerk, overleden op 08‑03‑1962 te Heemskerk op 76-jarige leeftijd, zoon van Johannes KOPER en Anna SCHUIJT.
5.
Cornelia (zie VII.137).
6.
Hendrik (zie VII.138).
7.
Petrus (zie VII.140).
8.
Johanna Anna, geboren op 21‑01‑1899 te Heemskerk, overleden op 17‑10‑1940 te IJmuiden-Oost op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 30‑01‑1919 te Heemskerk met Simon Johannes RUMPING, 20 jaar oud, geboren op 13‑10‑1898 te Beverwijk, overleden op 15‑09‑1964 te Beverwijk op 65-jarige leeftijd, begraven op 19‑09‑1964 te R.K. kerkhof te Heemskerk, zoon van Simon RUMPING en Agatha ROOYMANS.
9.
Cornelis, geboren op 18‑02‑1901 te Heemskerk, overleden op 04‑04‑1974 te Heemskerk op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 56-jarige leeftijd op 29‑10‑1957 te Ouderkerk a/d Amstel met Margaretha Cornelia OVERBOOM, 56 jaar oud, geboren op 07‑01‑1901 te Ouderamstel, dochter van Johannes OVERBOOM en Catharina Johanna DE LANGE. Uit dit huwelijk geen kinderen (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
VII.130

Anna BEENTJES, geboren op 22‑09‑1882 te Heemskerk, overleden op 22‑09‑1955 te Heemskerk op 73-jarige leeftijd, begraven op 26‑09‑1955 te R.K. Kerkhof te Heemskerk, dochter van Bancras BEENTJES (‘Witte Bank’) (zie VI.66) en Anna Maria VAN LIESHOUT.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20‑05‑1908 te Heemskerk met Johannes GLORIE, 25 jaar oud, los werknemer, geboren op 05‑06‑1882 te Uitgeest, overleden op 24‑02‑1926 te Heemskerk op 43-jarige leeftijd, zoon van Klaas GLORIE en Neeltje BRAKENHOFF.

Uit dit huwelijk:
1.
Nicolaas Pancratius, fabrieksarbeider, broodventer, geboren op 07‑02‑1910 te Heemskerk.
Gehuwd met Francina Cornelia (Sien) DEKKER.
2.
Pancratius, administratie, oliebezorger, geboren op 04‑03‑1911 te Heemskerk, overleden op 25‑09‑1933 te Heemskerk op 22-jarige leeftijd.
3.
Gerardus, professor in Ned. Indië, geboren op 03‑08‑1912 te Heemskerk, gedoopt op 03‑08‑1912 te Heemskerk.
Gehuwd met Hendrika LAMBOOY.
4.
Johannes (Jan), geboren op 10‑12‑1913, overleden op 26‑04‑1998 te Beverwijk op 84-jarige leeftijd. Jan werd aan de Oudendijk geboren op 10 december 1913 en hij bracht zijn jeugd door aan de duinkant. Later is het gezin Glorie verhuisd naar de Rijksstraatweg, hoek van de Kleine Houtweg. Toen Jan net twaalf jaar was geworden overleed zijn vader (1926), zijn moeder bleef met zeven kinderen achter.
Op aanraden van zus Naatje Beentjes, die samen met Piet Koper een kruidenierswinkeltje had tegenover het Raadhuis, ging Anna met de jongens een oliehandeltje beginnen. Bank – de tweede zoon – ging met een hondenkar en later een handkar, petroleum verkopen in kannen met tuitjes, samen met zijn jongere broertjes. Jan hielp hieraan mee al was hij klein. Ze hadden een grote klantenkring. Het was niet alleen petroleum wat ze verkochten. Ook bleekwater, zoutzuur, wasmiddelen, mica raampjes voor de kachel, lonten en kousjes en nog meer. De handel werd wel eens uitgebreid met de verkoop van bloemen en in de zomer zelfs aardbeien in sloffen. Al deze handel was centenwerk.
Op 2 september 1943 trouwde Jan met Rie Sneekes uit Beverwijk met wie hij al vijf jaar verkering had. Ze gingen in Beverwijk wonen aan de Boogaardlaan, in een bovenwoning. Ze kregen vier zoons en vier dochters. Toen in 1955 de moeder van Jan overleed gingen zijn broer Kees en zijn vrouw Rika aan de Kleine Houtweg wonen. Jan hield daar nog een schuur op na voor opslag en verkoop van petroleum e.d.
In 1960 gingen Jan en Rie naar de Boeweg 50. Daar begonnen ze in en achter het huis een eigen oliehandeltje. Dit werd oogluikend toegestaan door de gemeente, omdat achter het huis nog tuinderij was. Jan nam een knecht in dienst, Theo Kuil. Theo zou verders tot het einde aan toe blijven bij het bedrijf. Hij werd beschouwd als hun negende kind. De handel liep goed, het bedrijfje groeide van jerrycans op de bakfiets naar een VW-auto met een tank van 1000 liter. Hun afzetgebied was in en om Beverwijk, VelsenNoord, de Wijkerpolder tot aan Assendelft en Heemskerk. Toen er een circus kwam ging Jan er heen en verkocht ook daar zijn handel. Er werd van alles bij verkocht zoals Omo en Castella waspoeder, Sunlight-zeep in blokken, gasolie en later gasflessen. Trouwe klanten die niet thuis waren legden het geld klaar met soms een koek erbij voor Jan of Theo.
Op 7 juni 1968 overleed Jan’s vrouw Rie. Oom Herman Timmer werd voogd over de kinderen. De meisjes deden de huishouding naar behoren en Peter deed de boekhouding en verzorgde de medicijnen voor vader. Jan verhuisde met zijn gezin naar de Romerkerkweg 21.
Het bedrijf werd in 1970 verplaatst naar de Wijkermeer, aan de Ambachtstraat met een opslag van vier tanks â 25.000 liter. Toen Jan in 1995 op de Parallelweg een ongeluk kreeg met zijn auto, durfde hij niet meer te rijden en daarna is hij met zijn bedrijf gestopt. Het is verkocht aan de Boha van firma Groot in Heiloo en Theo Kuil ging daar ook naar toe.
Jan was altijd een ondernemende man. Voor zijn vrouw maakte hij eens een vaatwasser: een centrifuge met een druiprek erin, aangesloten op een wasmachinemotor. Vaat erin. Aansluiten met twee draden in het stopcontact en draaien maar…. Helaas. Rie was niet blij. Het was soms knoeien met stroom, waardoor hij dikwijls een opdonder kreeg en een vloek duidelijk hoorbaar was.
Dan is er nog het verhaal over het zelfgebouwde vliegtuig in de oude schuur.
Het verhaal berust volgens dochter Anneke niet helemaal op waarheid, maar er moeten getuigen zijn van deze gebeurtenis. Het vliegtuig was klaar. Buiten de schuur werden de vleugels gemonteerd. Er werd een motor ingezet uit een auto van een bekende die ging emigreren. Deze man wist niet dat er een motor uit een van zijn auto’s was gehaald om tijdelijk in het vliegtuig geplaatst te worden. De proefvlucht was op de Oudendijk bij het land van De Bie. Jan nam plaats in het vliegtuig, hij startte de motor en anderen liepen aan de vleugels mee, en toen… een luide knal. De propeller vloog door de lucht en belandde op het dak van de boerderij van Piet de Biel
Jan was altijd aan het knutselen. Hij had bijvoorbeeld een miniatuur locomotief op rails, die hij liet rijden op spiritusblokjes en hij probeerde er van alles mee uit.
Jan was een Mariavereerder en hij ging dikwijls met zijn kerkboek naar de kerk, de Goede Raad in Beverwijk. Hij kon goed bijbelverhalen vertellen aan zijn kinderen.
Hij rookte altijd een sigaartje, een Panter Mignon. Ongelukken door het roken tijdens werken zijn nooit ontstaan. Toen hij op het laatst niet meer alleen kon zijn is hij enige tijd bij zijn kinderen in huis verzorgd. Hij leed aan een ernstige vorm van reuma.
In het ziekenhuis te Haarlem is Jan op 26 april 1998 overleden.
In gesprek met: dochter Anneke en schoonzoon Arnold van Son.
Familiegegevens van: schoonzus Sien Glorie-Dekker
September / december 2002.
Uit het boek: “Heemskerk in Portret” P.Termes
.
Gehuwd met Maria Margaretha (Rie) SNEEKES, geboren op 02‑09‑1918 te Beverwijk, overleden op 07‑06‑1968 te Beverwijk op 49-jarige leeftijd, begraven te begraafplaats OLV van Goedenraad, Galgenweg, Beverwijk. Bij het overlijden van haar man Jan GLORIE is Maria SNEEKES herbegraven op begraafplaats Duinrust te Beverwijk. Dochter van Pieter SNEEKES en Cornelia VAN LUIJT.
5.
Cornelia, geboren op 27‑05‑1916 te Heemskerk, overleden op 21‑11‑1917 te Heemskerk op 1-jarige leeftijd.
6.
Cornelis (Kees), fabrieksarbeider, geboren op 30‑11‑1917 te Heemskerk, gedoopt op 30‑11‑1917 te Heemskerk.
Gehuwd met Hendrika (Rika) VAN LEEUWEN.
7.
Anna Maria, geboren op 30‑11‑1920 te Heemskerk, gedoopt op 30‑11‑1992 te Heemskerk.
8.
Franciscus, geboren ± 1923 te Velsen, overleden op 04‑03‑1948 te Velsen.
VII.132

Johannes BEENTJES, geboren op 03‑01‑1886 te Heemskerk, overleden op 08‑05‑1964 te Heemskerk op 78-jarige leeftijd, zoon van Bancras BEENTJES (‘Witte Bank’) (zie VI.66) en Anna Maria VAN LIESHOUT.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 06‑06‑1917 te Heemskerk met Christina CASTRICUM, 20 jaar oud, geboren op 01‑01‑1897 te Heemskerk, overleden op 09‑01‑1974 te Heemskerk op 77-jarige leeftijd, dochter van Pieter CASTRICUM en Anna VROLIJK.

Uit dit huwelijk:
1.
Pancratius Petrus (Bank) (zie VIII.378).
2.
Anna, geboren op 23‑01‑1920 te Heemskerk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02‑05‑1944 te Heemskerk met Cornelis Jacobus DE GRAAF, 29 jaar oud, geboren op 02‑06‑1914 te Castricum, zoon van Nicolaas DE GRAAF en Agnes Agatha MORSCH.
3.
Anna Johanna (zie VIII.383).
4.
Petronella, geboren op 22‑01‑1923 te Heemskerk.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14‑11‑1944 te Heemskerk met Jacobus DE GOEDE, 34 jaar oud, geboren op 07‑06‑1910 te Uitgeest, zoon van Jan DE GOEDE en Regina VELDT.
5.
Christina, geboren op 16‑10‑1924 te Heemskerk.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09‑05‑1951 te Heemskerk met Jacobus VAN DUIVENVOORDE, 27 jaar oud, geboren op 08‑11‑1923 te Heemskerk, zoon van Jaap VAN DUIVENVOORDE en Maartje NUMAN.
6.
Petrus (zie VIII.388).
7.
Cornelis (zie VIII.390).
8.
Johannes (zie VIII.392).
9.
Johanna (Jo), geboren op 13‑10‑1930 te Heemskerk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09‑02‑1956 te Heemskerk met Cornelis REIJNDERS, 30 jaar oud, geboren op 06‑02‑1926 te Castricum, overleden op 20‑03‑2000 te Castricum op 74-jarige leeftijd, zoon van Cornelis REIJNDERS en Geertruida Maria DEKKER.
10.
Hendrik (zie VIII.396).
11.
Albertus (zie VIII.398).
VIII.378

Pancratius Petrus (Bank) BEENTJES, geboren op 24‑04‑1918 te Heemskerk, overleden op 14‑12‑1992 te Heemskerk op 74-jarige leeftijd, begraven op 17‑12‑1992 te Heemskerk (begraafplaats Eikenhof), zoon van Johannes BEENTJES (zie VII.132) en Christina CASTRICUM.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 04‑05‑1949 te Heemskerk met Johanna (Jo) VAN DUIVENVOORDE, 25 jaar oud, geboren op 14‑04‑1924 te Heemskerk, dochter van Cornelis VAN DUIVENVOORDE en Maria SCHUIJT.

Uit dit huwelijk:
2.
Cornelis Johannes Joseph (Kees), geboren op 26‑06‑1951 te Heemskerk. Kees bleef ongehuwd (bron: De genealogie van de familie Beentjes van 1791 tot 1991).
6.
Johanna Maria (Hanny) (zie IX.653).
9.
Paula Helena Maria (zie IX.659).
10.
Ingrid Maria, geboren op 19‑05‑1969 te Heemskerk.
Gehuwd met Eelco ONBEKEND.
IX.644

Christina Maria Theresia (Tineke) BEENTJES, geboren op 16‑07‑1950 te Heemskerk, dochter van Pancratius Petrus (Bank) BEENTJES (zie VIII.378) en Johanna (Jo) VAN DUIVENVOORDE.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30‑10‑1974 te Bakkum met Theodorus (Theo) MEIJER, 24 jaar oud, geboren op 02‑04‑1950 te Castricum, zoon van Wilhelmus MEIJER en Margaretha ZONNEVELD.

Uit dit huwelijk:
1.
Jeroen.
2.
Stefan.
3.
Marit.
IX.647

Maria Johanna Theresia (Ria) BEENTJES, geboren op 03‑10‑1952 te Heemskerk, dochter van Pancratius Petrus (Bank) BEENTJES (zie VIII.378) en Johanna (Jo) VAN DUIVENVOORDE.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15‑11‑1972 te Heemskerk met Jacobus Cornelis Gerardus (Jaap) VAN VELZEN, 20 jaar oud, geboren op 24‑06‑1952 te Bakkum, zoon van Johannes Theodorus VAN VELZEN en Geertruida Maria DIRKSON.

Uit dit huwelijk:
1.
Bas.
2.
Roel.
IX.648

Johannes Pancratius (Jan) BEENTJES, geboren op 20‑06‑1954 te Heemskerk, zoon van Pancratius Petrus (Bank) BEENTJES (zie VIII.378) en Johanna (Jo) VAN DUIVENVOORDE.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16‑09‑1982 te Heemskerk met Margaretha Johanna (Ageeth) KNAAP, 21 jaar oud, geboren op 03‑04‑1961 te Heemskerk, dochter van Johannes Wilhelmus Nicolaas KNAAP en Johanna Maria VAN TUNEN.

Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Petrus Nicolaas (Jan), geboren op 16‑03‑1984 te Heemskerk.
2.
Johanna Helena Maria (Jody), geboren op 03‑07‑1985 te Heemskerk.
IX.651

Anna Afra Maria (Annette) BEENTJES, geboren op 08‑07‑1956 te Heemskerk, dochter van Pancratius Petrus (Bank) BEENTJES (zie VIII.378) en Johanna (Jo) VAN DUIVENVOORDE.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12‑08‑1982 te Heemskerk met Petrus Gerardus Mattheus (Peter) MAURITS, 26 jaar oud, geboren op 18‑06‑1956 te Noordwijk, zoon van Mattheus MAURITS en Alida ROLVERS.

Uit dit huwelijk:
1.
Lara.
2.
Peter.
3.
Ilja.
4.
Cari.
5.
Jeli.
IX.653

Johanna Maria (Hanny) BEENTJES, geboren op 18‑12‑1958 te Heemskerk, dochter van Pancratius Petrus (Bank) BEENTJES (zie VIII.378) en Johanna (Jo) VAN DUIVENVOORDE.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18‑12‑1980 te Heemskerk met Johannes Eduard Jozef (Jan) KOS, 29 jaar oud, geboren op 14‑02‑1951 te Heemskerk, zoon van Johannes Adrianus KOS en Cornelia Anna PUTKER.

Uit dit huwelijk:
1.
Laura.
2.
René.
3.
Tim.
4.
Daan.
IX.654

Adrianus Petrus IJsbrand Maria (Aad) BEENTJES, geboren op 10‑06‑1960 te Heemskerk, zoon van Pancratius Petrus (Bank) BEENTJES (zie VIII.378) en Johanna (Jo) VAN DUIVENVOORDE.
Gehuwd met Mayja ONBEKEND.

Uit dit huwelijk:
1.
Daphne.
IX.657

Clasina Helena Maria (Ineke) BEENTJES, geboren op 13‑01‑1963 te Heemskerk, dochter van Pancratius Petrus (Bank) BEENTJES (zie VIII.378) en Johanna (Jo) VAN DUIVENVOORDE.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 11‑03‑1983 te Heemskerk met Johannes Jacobus Theodorus (Hans) ROS, 24 jaar oud, geboren op 14‑12‑1958 te Heemskerk, zoon van Petrus ROS en Johanna VAN DE BERG.

Uit dit huwelijk:
1.
Lenny.
2.
Jonna.
IX.659

Paula Helena Maria BEENTJES, geboren op 05‑02‑1965 te Heemskerk, dochter van Pancratius Petrus (Bank) BEENTJES (zie VIII.378) en Johanna (Jo) VAN DUIVENVOORDE.
Gehuwd met Peter ONBEKEND.

Uit dit huwelijk:
1.
Kay.
VIII.383

Anna Johanna BEENTJES, geboren op 17‑02‑1921 te Heemskerk, overleden voor 2008, dochter van Johannes BEENTJES (zie VII.132) en Christina CASTRICUM.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22‑05‑1947 te Heemskerk met Johannes (Jan) BUTTER, 37 jaar oud, geboren op 02‑03‑1910 te Heemskerk, overleden op 02‑02‑2008 te Heemskerk op 97-jarige leeftijd, begraven op 06‑02‑2008 te Heemskerk (parochiekerkhof H. Laurentiuskerk), zoon van Adrianus BUTTER en Clasina DUIN.

Uit dit huwelijk:
1.
Ina.
2.
Jan.
3.
Arie.
4.
Peter.
5.
Ciska.
6.
Ton.
VIII.388

Petrus BEENTJES, geboren op 29‑01‑1926 te Heemskerk, zoon van Johannes BEENTJES (zie VII.132) en Christina CASTRICUM.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26‑10‑1949 te Castricum met Maria Theresia LIEFTING, 23 jaar oud, geboren op 08‑01‑1926 te Castricum, dochter van Engelmundus LIEFTING en Anna KOOPMAN.

Uit dit huwelijk:
1.
Magdalena Christina Maria, geboren op 14‑07‑1951 te Castricum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30‑10‑1973 te Heemskerk met Antoon Jan Carel VELTKAMP, 23 jaar oud, geboren op 18‑03‑1950 te Haarlem, zoon van R.H. VELTKAMP en E.A.J.M. VAN REEDEN.
2.
Christina Anna Maria, geboren op 08‑08‑1952 te Castricum.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 08‑03‑1973 te Heemskerk met Hendricus Wilhelmus BERMON, 22 jaar oud, geboren op 15‑09‑1950 te Amsterdam, zoon van Hendricus BERMON en Jansje SMIT.
4.
Anna Wilhelmina Maria, geboren op 18‑01‑1955 te Castricum.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01‑11‑1978 te Heemskerk met Petrus Jacobus Maria HURKMANS, 23 jaar oud, geboren op 19‑06‑1955 te Vlaardingen, zoon van Andreas HURKMANS en Clasina BAKKER.
5.
Engelbertus Jacobus Laurentius, geboren op 17‑05‑1957 te Castricum.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17‑05‑1985 te Castricum met Arina Maria VAN DEN TEMPEL, 27 jaar oud, geboren op 12‑06‑1957 te Sorong (Java), dochter van Hubertus Jacobus VAN DEN TEMPEL en Maria Fransina HAGE.
6.
Maria Helena Theresia, geboren op 06‑01‑1960 te Castricum.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06‑07‑1983 te Heemskerk met Cornelis Josephus DE GROOT, 24 jaar oud, geboren op 25‑07‑1958 te Heemskerk, zoon van Johannes DE GROOT en Maria Cornelia SMIT.
7.
Petrus Hendricus Maria, geboren op 21‑01‑1966 te Castricum.
IX.672

Johannes Engelbertus Theodorus BEENTJES, geboren op 11‑12‑1953 te Castricum, zoon van Petrus BEENTJES (zie VIII.388) en Maria Theresia LIEFTING.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11‑05‑1978 te Heiloo met Anna Maria Catharina MOOIJ, 21 jaar oud, geboren op 20‑04‑1957 te Beverwijk, dochter van Jacobus MOOIJ en Cornelia MORS.

Uit dit huwelijk:
1.
Ruben Jacobus, geboren op 12‑09‑1983 te De Rijp.
2.
Jantina Maria, geboren op 26‑08‑1985 te De Rijp.
VIII.390

Cornelis BEENTJES, geboren op 07‑06‑1927 te Heemskerk, zoon van Johannes BEENTJES (zie VII.132) en Christina CASTRICUM.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05‑01‑1955 te Castricum met Margaretha KOK, 23 jaar oud, geboren op 17‑06‑1931 te Castricum, dochter van Petrus KOK en Catharina GROENTJES.

Uit dit huwelijk:
1.
Christina Maria, geboren op 26‑09‑1955 te Heemskerk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18‑09‑1979 te Heemskerk met Petrus Jacobus Johannes ADMIRAAL, 27 jaar oud, geboren op 08‑08‑1952 te Heiloo, zoon van Adrianus ADMIRAAL en Godelieve NANNES.
2.
Catharina Gesina Maria, geboren op 20‑06‑1957 te Heemskerk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13‑08‑1979 te Heemskerk met Geert DEKKINGA, 29 jaar oud, geboren op 19‑05‑1950 te Leens (Groningen), zoon van Wilhelmus Gerardus DEKKINGA en Geeske VOS.
3.
Hendricus Cornelis Catharina, geboren op 07‑08‑1959 te Heemskerk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12‑11‑1981 te Heemskerk met Wendelien Amelberga Oda Maria UITERMARK, 22 jaar oud, geboren op 13‑09‑1959 te Heemskerk, dochter van Hendricus Theodorus UITERMARK en Maria Petronella Catharina CLITEUR.
4.
Jolanda Anna Margaretha, geboren op 16‑04‑1962 te Heemskerk.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01‑07‑1983 te Heemskerk met Gerardus Antonius Maria LENSEN, 22 jaar oud, geboren op 20‑07‑1960 te Heemskerk, zoon van Petrus LENSEN en Anna Maria PIROVANO.
VIII.392

Johannes BEENTJES, geboren op 25‑12‑1928 te Heemskerk, overleden op 17‑09‑1978 te Heemskerk op 49-jarige leeftijd, begraven op 20‑09‑1978 te Heemskerk (begraafplaats “Eikenhof”, Marquettelaan), zoon van Johannes BEENTJES (zie VII.132) en Christina CASTRICUM.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09‑01‑1957 te Egmond-Binnen met Helena Petronella NIJMAN, 25 jaar oud, geboren op 18‑04‑1931 te Egmond-Binnen, dochter van Jacobus NIJMAN en Catharina V.D. MOLEN.

Uit dit huwelijk:
1.
Catharina Christina, geboren op 21‑10‑1957 te Heemskerk.
2.
Johannes Jacobus, geboren op 05‑01‑1959 te Heemskerk.
3.
Jacobus Maria, geboren op 28‑06‑1961 te Heemskerk.
4.
Symphorosa Antonia Maria, geboren op 01‑08‑1963 te Heemskerk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21‑01‑1988 te Heemskerk met Johannes Jacobus GROOT, 25 jaar oud, geboren op 06‑03‑1962 te Heemskerk, zoon van Jacobus Johannes GROOT en Geertruida Catharina Maria SCHUT.
5.
Antonie Maria, geboren op 27‑03‑1965 te Heemskerk.
VIII.396

Hendrik BEENTJES, geboren op 12‑06‑1932 te Heemskerk, zoon van Johannes BEENTJES (zie VII.132) en Christina CASTRICUM.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26‑11‑1959 te Limmen met Helena Geertruida BALTUS, 25 jaar oud, geboren op 11‑11‑1934 te Castricum, dochter van Cornelis BALTUS en Jacoba V.D. MOLEN.

Uit dit huwelijk:
1.
2.
Catharina Jacoba Maria, geboren op 07‑12‑1961 te Heemskerk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18‑08‑1986 te Heemskerk met Pieter Jacobus BROERE, 23 jaar oud, geboren op 05‑06‑1963 te Beverwijk, zoon van Jan BROERE en Anna Maria BRAAS.
3.
Cornelis Hendricus Maria, geboren op 01‑03‑1963 te Heemskerk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07‑05‑1987 te Heemskerk met Alida Maria (Ingrid) KLAASE, 21 jaar oud, geboren op 01‑08‑1965 te Heemskerk, dochter van Theodorus Petrus Antonius KLAASE en Maria Cornelia V.D. BERG.
4.
Maria Anna, geboren op 31‑05‑1965 te Heemskerk.
5.
Petrus Hendricus, geboren op 31‑05‑1965 te Heemskerk.
IX.695

Johannes Cornelis Maria BEENTJES, geboren op 14‑12‑1960 te Heemskerk, zoon van Hendrik BEENTJES (zie VIII.396) en Helena Geertruida BALTUS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28‑01‑1988 te Heemskerk met Annette Maria VERDUIN, 23 jaar oud, geboren op 09‑09‑1964 te Heemskerk, dochter van Cornelis Gerardus VERDUIN en Anna Elisabeth Maria MEILAND.

Uit dit huwelijk:
1.
Wendy Maria, geboren op 29‑01‑1990 te Heemskerk.
VIII.398

Albertus BEENTJES, geboren op 30‑12‑1934 te Heemskerk, zoon van Johannes BEENTJES (zie VII.132) en Christina CASTRICUM.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05‑09‑1963 te Egmond-Binnen met Catharina VAN DE MOLEN, 25 jaar oud, geboren op 11‑02‑1938 te Egmond-Binnen, dochter van Jacobus VAN DE MOLEN en Clasina SWART.

Uit dit huwelijk:
1.
Leonardus Johannes Jacobus, geboren op 16‑12‑1964 te Heemskerk.
2.
Irma Christina Catharina, geboren op 11‑10‑1967 te Heemskerk.
VII.137

Cornelia BEENTJES, geboren op 27‑04‑1891 te Heemskerk, overleden op 22‑08‑1965 te Heemskerk op 74-jarige leeftijd, dochter van Bancras